W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeen kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht. 
   
   
   
  Lees meer...
  Hij die heiligt en zij die geheiligd worden hebben een en dezelfde oorsprong, en daarom schaamt hij zich er niet voor hen zijn broeders en zusters te noemen wanneer hij zegt: ‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters, u loven in de kring van mijn volk.’ 
   
   
   
  Lees meer...
  Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. ..Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
   
   
  Lees meer...
  Want wat zijn dood betreft, is Hij voor de zonde eens voor altijd gestorven; wat zijn leven betreft, leeft Hij voor God.
   
   
   
  Lees meer...
  Uitbundig geluk zit hem… niet
  in wereldse of liederlijke humor maar wel in oprechte vreugde een kind van God te zijn.
   
  'Maar mijn ziel juicht in de Here, jubelt in Zijn verlossing…'

  Psalm 35:9

  Lees meer...
  Als u iets niet lukt is dat niks anders dan 'n probleem dat op een oplossing wacht. Ja, Rustig maar, je mag leren...
  meestal vind je DE oplossing hierin

  want...
   
  'Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen…'

  Jesaja 59:1
  Lees meer...
  Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 
   
   
  Lees meer...
  Maak mij, Heer, met uw wegen vertrouwd, leer mij uw paden te gaan.
  Wijs mij de weg van uw waarheid en onderricht mij, want u bent de God die mij redt, op u blijf ik hopen, elke dag weer
   
  Psalm 25 :4 -5
   
  Lees meer...
  Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn
  hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft
   
  Psalm 121 :1 -2
   
  Lees meer...
  Hef daarom uw slappe handen op, strek uw knikkende knieën, en kies
  rechte paden, zodat een voet die gekneusd is niet verder ontwricht
  raakt, maar juist geneest. 
   
  Hebreeën 12 vers 12 en 13
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl