W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Twee zijn beter dan één, omdat zij een goede beloning hebben bij hun zwoegen. 10 Want, indien zij vallen, dan richt de een de ander weer op; maar wee de éne, die valt zonder dat een metgezel hem opricht! 11 Ook indien er twee nederliggen, zullen zij warm worden, maar hoe zal één alleen warm worden? 12 Kan iemand er één overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken
   
  Prediker 4 : 9- 12
   
  Lees meer...
  De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede. 10 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld 
   
   
  Lees meer...
  En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten.
   
  Jesaja 58 vers 12
   
  Lees meer...
  Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek. 
   
   
  Lees meer...
  En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.
   
  Lees meer...
  Zijn liefde voor ons
  Een gebed van lof tot God:
  Uw goedheid en liefde zijn onmetelijk; zij gaan hoger dan het blauw van de hemel. Uw trouw is net zo min op te meten als de afstand tot de wolken.

  Psalm 108:5 Het Boek
   
  Lees meer...
  zo heb Ik Mij in deze dagen opnieuw voorgenomen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Wees niet bevreesd!
   
   
   
  Lees meer...
  Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe. 
   
   
  Lees meer...
  Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.  
   
   
  Lees meer...
  Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig. 
   
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl