W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Gods Woord, voor kracht, troost, bemoediging.....

   
   De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is
   
  nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. 
   
  Marcus 1:15
   
  Lees meer...
  Gods Woord, voor kracht, troost, bemoediging.....

   
  Gij weet immers, dat een ieder, hetzij slaaf, hetzij vrije,
   
  al het goede, dat hij gedaan heeft,
   
  van de Here zal terug ontvangen.
   
  Galaten 6:8 
   
  Lees meer...
  Woord van God.
  plaats je eigen naam op de ....
  deze woorden zijn gericht speciaal tot jou.

   
  ...., wees niet bang. Geloof MIJ! IK heb de haren op jouw hoofd geteld.

   
  Matteüs 10:30
   
  Lees meer...
  Gods Woord, voor kracht, troost, bemoediging.....

   
  Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE,
   
  daarom zal ik op Hem hopen.
   
  Goed is de Here voor wie Hem verwachten
   
  voor de ziel die Hem zoekt.
   
  Klaagliederen 3:24-25
   
  Lees meer...
  Woord van God.
  plaats je eigen naam op de ....
  deze woorden zijn gericht speciaal tot jou.

   
   ...., verzamel geen schatten hier op aarde. Vergaar liever schatten in de hemel.

   
  Matteüs 6:19-21
   
  Lees meer...
  Gods Woord, voor kracht, troost, bemoediging.....

   
  Houd dit voor ogen : Ik ben met jullie, alle dagen,
   
  tot aan de voltooiïng van deze wereld.
   
  Mattheüs 28:20
   
  Lees meer...
  Woord van God.
  plaats je eigen naam op de ....
  deze woorden zijn gericht speciaal tot jou.

   
  ...., Grijp naar de wapenrusting die IK jou geef om weerstand te kunnen bieden als het kwaad aanvalt.

   
  Efeziërs 6:13
   
  Lees meer...
  Woord van God.
  plaats je eigen naam op de ....
  deze woorden zijn gericht speciaal tot jou.

   
  ...., een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt,
   
  en wie klopt, hem zal opengedaan worden.
   
  Mattheüs 7:8
   
  Lees meer...
  Gods Woord, voor kracht, troost, bemoediging.....

   
   De HERE is goed, een sterkte ten dage der
   
  benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.
   
  Nahum 1:7
   
  Lees meer...
  Gods Woord, voor kracht, troost, bemoediging.....

   

   
  Wie de Zoon heeft, heeft het leven;
   
  wie de Zoon van God niet heeft,
   
  heeft het leven niet.
   
  1 Johannes 5:12
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl