W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Bidden voor een korst brood
   
   
  Het was maar zo'n mager ventje,
  schamel gekleed en ondervoed.
  Bezat waarschijnlijk geen centje,
  maar die ene dag was wel goed.
   
  Een oud stuk brood, niet gekregen,
  zomaar gevonden op de vuilnisbelt,
  was voor hem een grote zegen voor zijn leven,
  meer dan geld.
   
  Voor 't jochie begon te eten
  vouwde hij z'n handjes voor 't gebed.
  Dat had hij niet vergeten.
  't Heeft mij aan 't denken gezet.
   
   
  Wij hebben hier genoeg te eten
  en zeker wel driemaal per dag.
  Zijn wij niet vaak vergeten,
  dat je daarvoor danken mag?
   
  Zo vaak sluiten wij de ogen
  en vouwen de handen saam,
  maar innerlijk onbewogen.
  Dat is 't, waarvoor ik me schaam.
   
   
  Nel Andeweg-van Brakel
  Lees meer...

  Gods borduurwerk

  Het gaat vaak niet zoals wij willen
  we begrijpen niet dat het zo moet
  we kunnen niet altijd zeggen
  wat God doet, ja dat is goed.

  We kunnen niet begrijpen
  dat God alles overziet
  wij zien slechts ons eigen deel
  ons eigen leed, meer zien we niet.

  God ziet van het borduurwerk
  ook de bovenkant
  wij zien slechts draden en knopen
  dus alleen de onderkant.

  God houdt heel het borduurwerk
  veilig in Zijn Hand
  Hij weet hoe het worden moet
  Hij ziet de boven- èn onderkant.

  Al struikel je over draden
  en gaat het niet zoals je wil
  vertrouw toch maar op God de Vader
  Zijn weefgetouw staat nooit stil!

   

  www.myplaceofpeace.com

  Lees meer...   (1 reactie)
  Nochtans
   
  Al zou de beeldbuis het begeven
  m'n auto rijp zijn voor de sloop
  werd ik van huis en haard verdreven...
  Had ik dan nog een lied van hoop?
   
  En viel mijn zekerheid in duigen
  - weg goedbetaalde vaste baan -
  zou ik dan nochtans voor Hem juichen
  al trilt de grond van mijn bestaan?
   
  als ik ooit door een groep vandalen
  van geld en goed'ren werd beroofd
  als 'k werd gekweld door vele kwalen,
  werd dan mijn loflied niet gedoofd?
   
  't Is niet zo moeilijk om te zingen
  zonder problemen, angst of pijn
  Maar als de zorgen mij omringen?
  zou ik dan nóg geloofsheld zijn?
   
  Toch wil ik naar dat nochtans groeien
  naar 't juichende overwinningslied.
  al zóu de vijgeboom niet bloeien,
  al is er moeite en verdriet.
   
  Toch wil ik van MIjn Woord getuigen
  Mijn last is licht, mijn juk is zacht.
  Toch wil ik nochtans , nochtans juichen
  De Here Here is mijn kracht!
   
  bron: Jelly Verwaal
  Lees meer...
  Er kómt een dag
   
   
  Er kómt een dag dat je weer blij kunt zijn
  en dat je vreugde kent, als ooit tevoren.
  Ik weet het wel: nu is je ziel bevroren
  en ied're vezel van je hart doet pijn.
   
  Er kómt een dag, dat je weer zingen kunt,
  dat je gezangen ver ten hemel stijgen.
  Ik weet het wel: nu zal je stem nog zwijgen
  omdat je God geen vreugdezangen gunt.
   
  Er kómt een dag, dat je weer horen kunt
  de woorden, die God zelf je toe zal fluist'ren.
  Toe, open je hart en oor, om stil te luist'ren,
  want ergens wacht toch weer een hoogtepunt.
   
  Er kómt een dag, dat je weer danken kunt.
  Omdat Hij tóch je hand heeft vastgehouden.
  Omdat Hij alles om je heen herbouwde.
  Omdat je rust vond bij je Middelpunt.
   
   
   
  Jelly Verwaal
  Lees meer...

  Avondmaal

  Er is zo eindeloos veel leed
  waar ik, mijn God, geen raad mee weet:
  de vragen wentelen in mij rond –
  Gij legt het antwoord in mijn mond.
  Dit is Mijn lichaam. Neem en eet.’

  ‘k Deed zoveel kwaad, zo weinig goed,
  mijn vlammende vuur werd enkel roet,
  mijn licht is bijna opgebrand. –
  Gij geeft de beker in mijn hand:
  ‘Neem, drink hieruit: dit is Mijn bloed.’

  In mijn bestaan zit zoveel scheef
  door al het kwaad dat ik bedreef.
  Ik eet Uw lichaam, drink Uw bloed. –
  Gij spreekt: ‘Zie, Ik maak alles goed:
  Gedenk Mijn dood. Geloof en leef!’
   
   Auteur onbekend
  Lees meer...
  Het strand
   
   
  Gisteravond liep ik op het strand te wandelen,
  de golven van de zee gingen met mij mee
  Was helemaal in diepe gedachten verzonken,
  denkend aan God mijn vader in de hemel
  Ik voel aan mijn zij, dat Hij met mij mee loopt.

  Loop maar wat weg te dromen in gedachten,
  en bleef in de verte kijken naar de avondzon,
  vraag mij af, wanneer ik straks bij hem kom
  Heb ik met mijn liefde, wel iets in Hem volbracht,
  of heb ik mij alleen als een spiegel gereflecteerd,
  en Zijn liefde en genade niet tot mij toegetrokken

  Hij gaf Zijn liefde met gespreide armen aan ons allen
  kent als geen ander, al je tranen je vreugden en pijnen
  O, Heer Jezus, leer mij iedere dag keer op keer,
  hoe ik tot een levend voorbeeld voor U wezen kan
  Blijf Uw lieflijke beeltenis altijd aan mij tonen
  Dat ik niet vergeten zal dat U mijn God en Heiland bent!


  Dicky van der Veen
  Lees meer...

  ONDER ZIJN VLEUGELS

  Onder Zijn vleugels mag je schuilen
  het is goed om daar te zijn
  waar verdriet en pijn verdwijnen
  en jij gewoon jezelf mag zijn.

  Waar nieuwe hoop toch weer gaat gloren
  waar God jouw tranen zachtjes wist
  waar Hij fluistert: "Jij bent Mijn geliefde kind"
  en je weer weet, God heeft zich niet vergist.

  Onder Zijn vleugels zie je alles anders
  wordt de wereld weer een Paradijs
  vind je Liefde, moed en nieuwe krachten
  voor iedere dag op jouw levensreis.

  We hebben allemaal een schuilplaats nodig.
  En het mooie is, voor iedereen ís er ook een Schuilplaats.
  Die Schuilplaats vind je onder Gods vleugels.
  Onder Zijn vleugels vind je liefde, warmte en tederheid,
  troost en erbarmen.
  God weet dat we zo'n plek nodig hebben, als het leven pijn doet.
  Onder Zijn vleugels mogen we tot rust komen.
  Er is ruimte voor iedereen, dus ook voor jou!

  Bron: myplaceofpeace

  Lees meer...

  U bent Pappa

  Ik weet mij geliefd

  Door U mijn God.

  Ik weet mij geliefd

  Als Uw kostbaar kind.

  Ik weet mij geliefd

  Omdat U eindeloos goed bent.

  Ik weet mij geliefd

  Door Uw eeuwige liefde.

  Ik weet mij geliefd

  Door de mensen die U zendt.

  Ik weet mij geliefd

  Omdat U mijn Pappa bent.

   

  Ik wens lieve Pappa

  Dat iedereen zich

  Door U geliefd zal voelen.

  Dat iedereen zich

  Zal overgeven aan U.

  Aan Uw eindeloze liefde.

  Voor hen als Uw kostbaar kind.

  Dat iedereen zal weten

  Dat U het bent die vreugde zendt.

  Dat iedereen zal weten

  Dat U hun pappa bent.
   
  bron onbekent
   
  Lees meer...


   
   
   
   
  No man can live without love,
  The greatest commandment is love.
  Love God and your neighbor
  so we must hurry ..
   
  But where is the love on this earth?
  Is anyone still on this great value?
  Is there greater love between mother and child?
  Children are not loved by parents?

  You should hear this is so essentially
  and children have nothing to fear.
  God, the greatest is love
  Trust him surely.

  He will also give you love
  and guide you through this life.
  Know Him in all your ways
  and it will be a blessing.
  Geen mens kan zonder liefde leven,
  Het grootste gebod is liefde te geven.
  Heb God lief en uw naasten,
  daartoe moeten we ons haasten..

  Maar waar is de liefde op deze aarde ?
  Stelt men dit nog wel op grote waarde ?
  Is er groter liefde tussen moeder en kind?
  Worden kinderen niet door ouders bemind ?

  Als het goed is, hoort dit wel zo te wezen
  en hoeven kinderen niets te vrezen.
  God, die de grootste liefde is
  vertrouw op hem gewis.

  Hij wil ook u liefde geven
  en u leiden door dit leven.
  Ken Hem in al uw wegen
  en het zal u zijn tot zegen.
   
  Geschreven door Fedde Nicolai
   

   

   

  Lees meer...


   
  De Bruid
   
  Witte bloemen in haar haren
  en een sluier voor 't gelaat
  lange haren golven neerwaarts
  langs het hagelwit gewaad

  Langzaam loopt zij naar haar Bruidegom
  die al tijden op haar wacht
  even kijkt ze toch nog om
  naar 't verleden dat nog lacht

  Witte pumps volgen de loper
  als ze opkijkt ziet ze Hem
  haar glanzend haar is rood als koper
  en ze praat met zachte stem

  Ja, ze laat zich door Hem leiden
  en haar trouw blijft echt bestaan
  nee, ze zal van Hem niet scheiden
  Zijn geboden houdt ze aan

  Stralend kijkt ze naar haar Bruidegom
  en geeft Hem haar rechterhand
  Hij doet haar een gouden ring om
  en verheft haar in Zijn stand

  Trots brengt Hij haar bij Zijn Vader
  samen staan ze voor Zijn troon
  als een dochter treedt ze nader
  de geliefde van Zijn Zoon
   
  The bride‏
   
  White flowers in her hair
  and a veil 't face
  long hair waves downward
  along the bright white robe

  Slowly she walks to her Bridegroom
  already on its waiting times
  here she still looks at
  to go to the past that still smiling

  White pumps are the messenger
  when she looks up she sees him
  her hair is shiny red as copper
  and she talks in a soft voice

  Yes, they can be lead by Him
  and her faithful really exist
  No, she will not divorce him
  His commands keep them

  Radiant she looks at her Bridegroom
  and gives him her right hand
  He makes her a gold ring
  and elevates her in his state

  He takes pride in her His Father
  together they stand before His throne
  as a daughter enter she closer
  the beloved of His Son

   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl