W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties

  Jezus

  Jezus voer ten Hemel
  maar ik was daar niet bij,
  hoe kan ik dat geloven
  en deed Hij dat voor mij?

  En zit Hij daar te wachten,
  in pracht en praal, op mij?
  Hoe kan ik dat geloven
  dat Hij dat deed voor mij?

  Is Hij mij niet vergeten
  zoals ik Hem vergeet?
  en hoe moet ik dat weten
  dat Hij dat deed voor mij?

  Ik moet Hem maar vertrouwen
  geloven wij Hij zegt,
  ik kan wel op Hem bouwen,
  want Hij is "Levensecht".

  bron: Ina Emmink

  Lees meer...
  Eens was ik gebonden
   
  Eens was ik gebonden, de boze die had,
  de macht in mijn hart, 'k was niet vrij.
  'k Verwenste min schepper, ik heb Hem getart.
  Hij toonde Zijn liefde voor mij.

  Door ziekte en tranen kwam ik tot berouw,
  mijn schuldenlast deed Hij teniet.
  Toen zag ik Zijn liefde voor mij en Zijn trouw,
  daar dank ik Hem voor in mijn lied.

  Nu ben ik Zijn kind, in Zijn hand staat mijn naam,
  Waaruit het ook nooit meer verdwijnt.
  'k Ga Hem tegemoet, als Hij komen zal,
  en eens op de wolken verschijnt.

  Nu zeg ik een ieder die Jezus niet kent,
  Niet zeker is van Zijn behoud;
  Hij heeft u ook lief, want hoe zondig u bent,
  Hij ging ook voor u aan dat hout!

  Hij heeft mij verlost uit de duistere macht.
  Kocht vrij mij van zonde en schuld.
  'k Mag zingen van Hem, van Zijn liefde , Zijn kracht.
  Aan 't kruishout heeft Hij het vervuld!
   
   
  Dit is een lied gemaakt door mijn broer, nadat hij Jezus als Redder heeft gevonden.
  Lees meer...
  Vader wacht.......op Zijn verloren zoon die graag zijn erfdeel wou hebben en de wereld introk, tot dat..........alles op was en hij zijn "vrienden" kwijt was en zelfs bij de zwijnen moest slapen.

  Ergens wacht een Vader op Zijn kind
  Hij kijkt, of Hij het al ziet.
  Zijn hart is vol verlangen
  het kind wordt zeer bemind
  maar het komt niet, en in 't Vaderhart is verdriet.

  Kind, kom toch naar Mij,
  Ik sluit je in Mijn armen,
  al de kilte van je hart
  wil Ik verwarmen.
  Kind, kom toch bij Mij
  doe me geen verdriet,
  Ik sta klaar om je te ontvangen
  maar Mijn kind, je komt maar niet.............

  Ergens staat een Vader, en Hij wacht
  Hij wacht al zo lang
  maar Hij geeft niet op.
  Straks, dán zal het komen,
  het kind waar Hij op wacht
  en daarom blijft Hij klaarstaan
  bij dag en bij nacht.

  Kind, kom toch bij Mij,
  Ik sluit je in Mijn armen,
  al de kilte van je hart
  wil Ik verwarmen.
  Kind, kom toch bij Mij
  doe me geen verdriet,
  Ik sta klaar om je te ontvangen
  maar Mijn kind, je komt maar niet..........

  Ergens staat een Vader, oh, zó blij,
  Zijn hart is vol vreugde
  want dáár komt Zijn kind!
  Hij heeft Zijn armen uitgespreid
  en Hij zegt vol dankbaarheid:
  eind'lijk ben je gekomen,
  eindelijk ben je bij Mij.

  Mijn kind, Ik ben zo blij
  dat je bent gekomen,
  al het wachten is voorbij
  nu Ik je in Mijn armen heb genomen.
  Je hoeft me niets te zeggen,
  blijf maar stil bij Mij,
  aan Mijn liefde mag jij je warmen,
  oh, Mijn kind, Ik ben zo blij!

  Ergens zijn een Vader en Zijn kind,
  ze houden van elkaar
  en alles is goed.
  Om hen heen is alles rustig,
  het is vredig en zo stil
  en de liefde voor elkaar
  doet hen beiden goed.

  Vader, ik ben zo blij
  dat ik ben gekomen,
  dankUwel dat U hebt gewacht
  en mij in Uw armen hebt genomen.
  Ik hoef U niets te zeggen
  maar één ding wil ik kwijt,
  in mijn hart is zo'n grote liefde voor U
  en die blijft daar voor altijd!

  Bron: Onbekend

  Lees meer...
  Eenzaam en verlaten
   
  Het leven kan vermoeiend zijn,
  Dan vind je niks meer fijn.
  Dan voel je je erg depressief.
  En je denkt: niemand heeft me lief.
  Het is net of je niet begrepen wordt,
  Het is dan moeilijk als je hierin zit, dit lot.
  Alles wat je niet doet, alles wat je niet zegt,
  Het is dan net of je het liever aan de kant legt.

  Je denkt dat niemand je begrijpt,
  Dat niemand ziet hoeveel jij lijdt.
  Je voelt je alleen en eenzaam,
  Je denkt: had ik maar nooit bestaan.
  Wat heeft een ander nou aan mij,
  Ik pas toch nergens meer bij.
  Je zou het liefst ergens zitten waar niemand je ziet,
  Ergens waar iedereen je gewoon alleen liet.
  Maar begrijp je het dan niet?
  Er zal er altijd één zijn die alles van je ziet.

  Hij kent al je vragen en al je zorgen.
  Bij Hem ben je veilig en geborgen.
  Hij is het die jouw leven weer vreugde brengt,
  Hij is het die jou zoveel liefde schenkt.
  Hij wil zijn liefdevolle armen om jouw heen slaan,
  En dan samen die moeilijke en zware weg in gaan.

  Ga toch tot Hem, Hij wacht op jou.
  Doe het maar snel, doe het nou.
  Hij houdt zoveel van jou,
  En Hij zal zo graag willen dat je Hem vertrouwt.
  Dan zal je merken dat Hij je leven weer vreugde geeft,
  Dan zal je voelen dat Hij je ontzettend lief heeft.
  Er komt dan zonneschijn in je leven,
  Want Hij alleen kan je uitkomst geven.
  Bitja Doornenbal-Huinink
  Lees meer...
  En even is ze weer dat kleine meisje wat ze was
  een beetje mollig, net dat iets te rond
  ze ziet zichzelf weer zitten in die klas
  vaak hield ze voor de zekerheid haar mond.
   
  Want als ze antwoord gaf op de gestelde vragen
  dan klonk er 'monkey, monkey' achter haar
  en het gevoel van onbehagen
  dat broeide en dat groeide maar.
   
  Ze ziet zichzelf weer op het schoolplein staan
  en hoort die grote jongen komen
  met een grote stok ging hij haar slaan
  bezorgde hij haar enge, boze dromen.
   
  Daar stond  'die bolle' op het plein
  en angstig zocht ze naar wat hulp
  met al die wrede humor en venijn
  trok ze angstig in haar schulp.
   
  En om haar heen in veel te grote kringen
  daar kwam hun wreed gezang
  ze bleven "bolle, bolle" zingen
  wat is een kinderlied dan lang...
   
  En alle woorden sloot ze in haar hart
  geloofde wat de kinderen steeds zongen
  na al die jaren is daar nog die smart
  die in haar wankele zelfbeeld was gedrongen.
   
  Ja, langzaam aan leert ze geloven
  dat ze wel een pareltje mag zijn
  dat nieuw 'gevoel' komt van haar Vader boven
  en dat is veilig, dat is warm en fijn.
   
  geschreven door: Annamarie Verdoes
   
  Lees meer...
  ***
  Op een plaats hier ver vandaan
  Hoger nog dan sterren en de maan
  Daar woont de Koning van ’t heelal
  Die is, die was, en komen zal

  *********
  En in Zijn verre Vaderhuis
  Heeft ook mijn kind zijn thuis

  *********
  Bij grote poorten van parels
  Bij een leeuw en een lam in het gras
  Klinkt de voetstap van de Koning
  Op straten van goud, schitterend als glas

  *********
  En daar waar je volmaakte vrede vind
  Klinkt ook de voetstap van mijn kind

  *********
  Daar waar geen klacht meer over lippen komt
  En alles goed is, puur en rein
  Daar wist de Koning alle tranen weg
  En is voorbij alle moeite, zorg en pijn

  *********
  Waar geluk en liefde elkaar samen bind
  Klinkt ook de gelukzalige lach van mijn kind

  *********
  Daar waar engelen zingen
  waar eer en heerlijkheid wordt gebracht
  straalt de blinkende hemelKoning
  Vol van majesteit en pracht

  *********
  En in de kring van miljoenen voor Zijn troon
  Zingt ook mijn kind voor Gods grote Zoon

   ********* 
       Als eens mijn leven hier voorbij zal zijn
  En ik eindelijk thuis mag komen
  Dan zal ik ook die grote Koning zien
  En begrijpen waarom mijn kind werd weggenomen
   
  *********
  Dan zal ik hem weer zien, en hand in hand
  zullen we voor eeuwig leven in het hemels Vaderland
   
  ***
  Lees meer...

    floralbar-011.gif

  Ik sta in de handpalm geschreven
  van de grote almachtige God
  Ik weet Hij zal mij niet vergeten
  met Zijn hand bestuurt Hij mijn lot
   
  En als ik me weleens eenzaam voel
  dan weet ik dat Hij aan me denkt
  dat Hij me ook ziet in het gewoel
  en Zijn aandacht aan mij schenkt
   
  Want ik sta in de handpalm geschreven
  van mijn grote almachtige God
  Die zelfs geen mus zal vergeten
  met Zijn hand bestuurt Hij ons lot

   

   
  gedichtensite
  Lees meer...   
   
   
  Als een roos tussen de doornen
  mag je in de wereld zijn
  en je zult dan ondervinden,
  doornen doen je vaak zo'n pijn.
  Toch heeft God je daar geplant
  met Zijn liefdevolle hand.
  Om temidden van het lijden
  geur van Christus te verspreiden.
  Als wij leven naar Zijn wil
  maakt dát het verschil.

  door:jannie de paauw 
    ♥  
                            
  Lees meer...

  Jezus

  Jezus voer ten Hemel
  maar ik was daar niet bij,
  hoe kan ik dat geloven
  en deed Hij dat voor mij?

  En zit Hij daar te wachten,
  in pracht en praal, op mij?
  Hoe kan ik dat geloven
  dat Hij dat deed voor mij?

  Is Hij mij niet vergeten
  zoals ik Hem vergeet?
  en hoe moet ik dat weten
  dat Hij dat deed voor mij?

  Ik moet Hem maar vertrouwen
  geloven wij Hij zegt,
  ik kan wel op Hem bouwen,
  want Hij is "Levensecht".

  bron:  Ina Emmink

  Lees meer...
  God schiep alle mensen verschillend
  ook ik ben kostbaar voor Hem;
  niet altijd besef ik dat goed
  omdat je toch een zondaar bent.

   
  Maar toch wil Hij mij gebruiken
  al acht ik mezelf niet hoog;
  al schiet ik zo vaak weer tekort
  voor het Alziend oog.

   
  Toch hoef ik niet te vrezen
  want wat Hij schiep is goed;
  al valt er nog veel te sleutelen
  Hij zegt toch:  " Heb goede moed!"

   
  Kom dan met al wat je hebt
  want Hij vindt jou niet te min;
  anders had Hij geen plan met jou
  vanaf het allereerste begin.

  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl