W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Van één ding ben ik overtuigt.
  voor elk probleem is er een oplossing.
   
  "Papa volgende week gaan we naar Dinant he, we gaan die berg beklimmen. Ik hou jullie die dag vrij."
  "Ben je gek jongen, ik ben al 60 daar kan ik nooit tegenop! En daarbij ik heb nog nooit aan een touw gehangen."
  "Zeg doe normaal he pap, zo gaan we niet klimmen, nee we gaan langs een wegje omhoog. Maar wat zei je daar? en je zegt altijd dat jij met Jezus bergen verzet, en nu ga je beweren dat dit niet zo is?" lachte mijn zoon.
  "Nee kerel zo vang je mij niet, maar echt, dat kan ik niet."
  "Eerst effe wachten papa, we zullen zien. Trouwens je weet zelf ook wel dat je niets zonder Hem kan, ik ook niet, maar als Hij het wilt, dan zie je dat je het wel kan.
  Erg lief van die jongen, maar die avond had ik hem met zijn grappen en grollen graag onder zijn armen veertiendagen lang opgehangen...
  En eerder dan verwacht (als straf voor mij) reden we de zondag daarop naar Dinant.
  Maar daar aangekomen wilden we de grotten in en de citadel bezichtigen. Nu een van de twee zou nog wel gaan vond ik, maar het andere???? No way!
  Doch mijn zoon liet me niet gaan en zei "komaan pap we zullen onze zweetvoeten aan die van u aanpassen. en je zal zien..."
   
  'Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei.' Jesaja 40:4

  Maar hoewel het zo te voelen aan mijn benen maar woorden bleken te zijn, mijn vrouw zei dat hij inderdaad zijn voetstappen aanpaste. En dat merkte ik ook, Want even later moesten we een steilere weg bewandelen, eentje die aardig opwaarts ging, en weet je wat mijne knul me vroeg? "zal ik je dragen papa?" Ja zo lief was hij. En wat later, ik was bijna buiten adem, zei die, "wacht, we gaan ons hier neerzettten dan kan je wat rusten."
  (Ja ik weet het, ne mens vraagt zich soms af waarom ben ik zo snel buiten adem, maar ja, dat heeft met mijn vroegere leven en werk te maken.)
  Ik was blij, en wat later kon ik er weer wat tegen. En bovenaan zei die terwijl hij me me vastnam jij bent de beste, en ik vind er lol in jou ook wat te geven, ik hou van u."
  Ja die knul weet het wel. Maar ik zeg het nogeens Jongen, Jezus en Ik, houden van u! Alleen... Hij veel meer dan dat ik het ooit zal kunnen!
   
  Lees meer...
  "Laat god uw krachtbron zijn". hoor ik geregeld van wereldse instanties die de new age voorstaan. En gelijk roept men "gods krachtbron ben jijzelf!"
  En nu, terwijl ik dit begin te schrijven denk ik. Zouden de mensen die tegen het joodse volk zijn ook dit vers eens indachtig willen lezen?
  'Geducht zijt Gij, o God, uit uw heiligdom, Hij Israëls God, verleent sterkte en volheid van kracht aan zijn volk…'

  Psalm 68:35
   
  Ik weet het niet, maar ze denken volgens mij tevaak dat de enige en ware God (die new age?) het goed vind wat zij doen, als ze Israel in het nauw drijven.
  Maar daar is Die God van Israel absoluut niet voor te vinden. Want zo zegt Zijn Zoon Jezus:
  Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan. Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan één van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.
   
   
  Lees meer...
  Ooit heeft men mij eens gezegd, "Florent, wie schrik heeft kan ook slaag krijgen" en dat heb ik me altijd voor ogen gehouden. Daarom begon ik eerder te slagen dan de andere partij op mij begon te kloppen.
  Doch na mijn wedergeboorte kreeg ik in mijn hart dat het dit ook niet was, het woord van God ging daar anders mee om, bijvoorbeeld sprak het tot mij :
  Wreekt uzelf niet, geliefden, maar laat plaats voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Here. Rom 12,19
  En zoals ze dan in mijn geboortestreek zeggen, "En dat is andere pap zulle!"
  Voorals als je eraan denkt wat Hij onze Vader elders zegt : Zie, de naam des HEREN komt van verre – zijn toorn brandt en een zware rook stijgt op, zijn lippen zijn vol gramschap, zijn tong is als een verterend vuur; Jes 30,27

  Nou..., wel?... dat is geen klein vlammetje hé?
   
  Dus als je nog eens bang bent, denk dan aan deze woorden...
  'Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is
  onaantastbaar.'

  Spreuken 29:25
  Lees meer...
  "Die gast ga ik eens een van deze dagen duchtig de waarheid onder zijn neus houden, ik ben het beu. Die doet altijd alsof hij 'het' is, de belangrijkste, 'de man' die alles weet.
  Het is toch wel logisch zeker dat ik weet hoeveel huizen hier achter ons gebouwd worden, en niet hij die 10 km verderop woond. Daarbij, hij moet niet zo boven zijn stand leven, hij doet verdorie alsof hij god is. Nee die gaat wat meemaken, ik zal hem ook eens de grond inboren dan weet hij ook hoe hij een ander zich laat voelen!"
  "Jamaar schat hij is je vriend toch? hoelang duurd die vriendschap van jullie nu al?"
  "30 jaar. En dan?"
  "En ga je dan zo onbedacht met hem omgaan? Er staat toch geschreven...
  Het mag ons nooit te veel worden het goede te doen. Want als we niet verslappen zullen we te zijner tijd de oogst binnenhalen.
   
  Galaten 6:9 GNB
   
   
  "Oké oke je hebt me, maar een dezer dagen ga ik er met hem toch eens rustig over praten"
  "Dat is goed schat, in liefde vermanen is heel mooi en dat brengt veel zegen voort, en dan... zal hij u wel de nodige aandacht geven ook."
   
  Lees meer...
  Gods logica...
  is zo te zien niet te vatten, want die is helemaal anders dan die van ons…


  '… Maar wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal uw slaaf zijn…'

  Matthéüs 20:26-27
   
  Tja ik weet wat je daarvoor moet doen, want uit jezelf kan je dat niet, als ik binnen in mijn huis iets wil veranderen, dan moet ik een aannemer vragen, dus om mijn persoontje te veranderen kan ik best mijn maker dat ook laten doen, en daarom heb ik Hem gevraagt "Heer kom je in mijn hart wonen, dan kan je mij van binnenuit veranderen."
  simpel hé?

  Lees meer...
  "Ken jij die man die je net groete, je was zo familiar?"
  "Yep die ken ik nog van vroeger. Let er maar niet op hij is een 'zondaar'" lachte ik. Maar voegde er snel aan toe "alleen ik ben niet beter, en heb ik God zij dank in Gods ogen genade gevonden."
  "Ha zo?" glimachte hij terug
  "Doch een dezer dagen, en ik ga voor hem bidden, hoop ik eens bij hem op bezoek te gaan, je kan nooit weten."
  "Dan heb je nu wel het fundament al gelegd."
  "'Wees vriendelijk jegens uw tegenpartij' nietwaar?"
  "Ja een goede verstandhouding is nooit weg in een gesprek."
  "Wees gerust, ooit was dit anders, we waren namelijk glasharde vijanden vroeger. En ik ben al blij dat hij zo losjes met me wilde praten."
  "Amaai dan. En zeg, dan kon je hem nu wel anders aankijken. Maar iets snap ik niet, je zei net dat jullie vroeger vijanden waren, maar nu passeerde hij u ook niet gewoon, Nee hij maakte door uw groet zelfs halt. Normaal zou hij u toch gewoon voorbijlopen?"
  "Ja misschien wel, maar ik zei het u toch al "wees vriendelijk jegens uw tegenpartij" Dus.. groete ik hem.
  "Kijk ik ben nu nog niet zolang christen, maar staat er niet ergens geschreven
  Ik juich om wat de Heer heeft gedaan: hij gaf mij weer aanzien. Hij heeft mij geholpen. Niemand is als de Heer; geen rots zo sterk als onze God.
   
  1 Samuël 2:1a,c-2b GNB
  "Heeft dat daar ook niet mee te maken?"
  "Daar kan je donder op zeggen, het heeft er volgens mij alles mee te maken. Omdat Hij God het is die alles in de hand heeft. Misschien zal de H.Geest het leiden, dat wij weer vrienden worden. Ik zou het in elk geval prachtig vinden, en wat een getuigenis? Als wij, naar ik hoop Broeders in en door Hem zouden worden. Ja dan zal ik
  Uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden der gemeente zal ik U lofzingen.
   
  Lees meer...
  "Verdraait wat scheelt er toch aan die auto?" zo hoort men vaak iemand zeggen als men er niets van kent. en zo was ik ook, toen ik laatst naast de weg stilstond en niet meer verder kon. Ik had hem aan de kant nog kunnen zetten, en wilde al naar huis gaan, toen ik zei "Heer wat scheelt eraan? ik ken er niks van, maar U wel, schenk mij Uw kennis Heer, of ik moet een garage bellen van thuis uit."
  En ondoordacht opende ik nogmaals de motorkap en daar lag het voor mijn neus, een klein los draadje.
  Was dat alles? ik keek eens goed en zag dieper een kontaktpuntje, waar ik het aan besvestigde. Sprong de wagen in, draaide de contactsleutel om en vroom vroom, de motor draaide als een bijtje.
  Ja hoor toen ik daar stond was er vaak de verleiding om Gods naam te lasteren, maar ik heb deze steeds aan Hem kunnen geven, zodat mijn tong alleen diende om Vader te zegenen. En ik heb het sterke vermoeden dat het daardoor is geweest dat Zijn zegen naar mij toe is gekomen met... de kennis om het euvel te verhelpen. Tja, Er was geen belemmering.
  'Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef
  heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd
  heeft aan wie Hem liefhebben.'

  Jakobus 1:12
   
  ik hoop enkel dat u, die dit leest, hier ook eens je aandacht aan verleend en beseft dat als jij niet vloekt, God u zegenen 'kan'.
   
  Lees meer...
  Florent Stop nooit bij een hoogtepunt! had men mij gezegd toen ik pas bekeerd was, en mijn tuin aan het omspitten was, "nu doe je goed werk, en binnenkort heb je gras voor je kinderen waar ze flink op kunnen ravotten"
  Maar die namiddag kwam er mij iemand anders weer 'lastigvallen', deze zei "Florent kun je komen helpen, we hebben u nodig, die muur moet gestut worden door een andere ertegenaan te zetten, en jij kan metselen."
  Tja zo vroeg men mij. Doch ondertussen had ik net bezoek, en was met deze mensen aan 't praten over Jezus verlossingswerk, en dit vond ik belangrijker.
   
  Toen zond ik tot hen boden met het antwoord: Ik ben bezig een groot werk te doen en kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen, doordat ik het verliet en tot u kwam?
   
  Nehemia 6:3
   
  Leuk was het niet die vraag, vooral niet omdat de satan mij een groot schuldgevoel gaf, omdat ik zogezegd mijn naaste niet lief had als mezelf.
  Maar toch zei me iets dat, dit wat ik gedaan had, veel belangrijker was, dan gelijk welk ander werk. En daags nadien kwamen deze mensen terug, omdat ze meer wilde horen, want toen vroegen ze me nadien, "Wil je met ons bidden? Want je hebt gelijk, onszelf redden kunnen we niet, wij hebben Jezus nodig."
  Na ieder dezelfde vraag persoonlijk gesteld te hebben namen ze de Heer ook persoonlijk aan.
  Hiermee werd ik bemoedigd goed te hebben gedaan.

  Lees meer...
  Stop met ‘Had ik maar…’ en vervang dit gelijk in ‘gelukkig is de mens die op God vertrouwd'
  Ja, want toen ik met Laurens langs de weg wandelde en plots die razende hond blaffend tegen die poort zag springen met het schuim op zijn bek. Toen kreeg ik het me toch wat benauwd. Maar… toen dat "kalf", zo verweet ik hem, door die poort naar binnen ging en zijn hand in de richting van die hond wees en ’wees rustig en ga je hok in. Nu.' zei, was ik... tja ik zal wel met mijn mond wijd hebben opengestaan.
  In ieder geval… die baas van die hond, toen Laurens aanbelde, stond ook met zijn mond vol tanden, wist ook niet meer wat zeggen, want daags nadien is die hond afgemaakt wegens hondsdolheid.
  "Tja wat wil je" kan je zeggen, God is met deZijnen'
   
  'Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.'

  Jesaja 55:9
   
  Ja oké, maar durf jij dat?
  Maar weet je... ik denk dat we nog veel beter moeten luisteren naar Zijn stem, misschien even (veel) langer stil zijn na het gebed?

  Lees meer...
  Kitty was nog jong en droomde van een mooi leven, maar toch, er ontbrak haar iets... iets wat ze in de hele natuur kon zien, maar waar ze geen greep op kreeg. Iets wat in haar hart mankeerde, en als men haar zei "dat ze droomde", dan ging ze heftig tekeer, omdat ze dacht dat men haar niet ernstig nam.
   
  Het is nu een tijd geleden dat ze een evangelische winkel wilde voorbij gaan, en daar zag ze een plaatje die over een man vertelde dat hij de zoon van God was. en de weg was naar Hem. Maar waar niemand haar over verteld had.
  Ze deed haar stoute schoenen aan, en duwde de deur open. nam dat boek in de hand en las
  'Hij geve u naar uw hart, en doe al uw plannen in vervulling gaan.'
  Psalm 20:4
  Maar 'dat kon niet' dacht ze, dit was onmogelijk, ze las verder en werd diep in haar hart geraakt.
  Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; Mijn oog is op u.
  "geef je dan zoveel om mij? fluisterde ze stil. als dat waar is, dan geef ik mij geheel aan U over, want waar kan ik beter zijn? Kom God, kom, hier in mijn hart."
  Ze sloeg willekeurig een blad om...
  En zie, Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat, en Ik zal u wederbrengen naar dit land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan heb wat Ik u heb toegezegd.
   
  Was 't verleden week dan toch geen droom geweest? die ze meende maar gedroomd te hebben, toen ze meende een man in een wit kleed gezien te hebben en die haar o zo vriendelijk toewenkte?
  En meteen wist ze het. Nee het was geen droom. Het was God die ze in haar hart miste. Doch er kwam vrede en daar las ze het :
  maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven
  Ja Hij zou haar brengen in... Zijn nabijheid. en gelijk begon ze gulzig te drinken, ze wierp zichzelf...
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl