W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  ja verdraait, Ik baal, ik baal, ik baal enorm !!
  en dit om wat er allemaal in de wereld en ja zelfs onder christenen gebeurt. En om hoe deze en andere op elkander reageren.
  De schuld wordt gegeven aan de satan. "hij is het die iedereen weerhoudt om te aanbidden", zegt men. hij is het die ons vasthoudt, hij hij hij....
  Wat nou hij????? Hij mocht dat willen dat hij zoveel macht had!!! Gisteren had hij niets te vertellen!!
  En als het goed is vandaag en morgen nog minder. Tenminste... als we de wil van de Heer doen.!!
  Zeg eens, wat denken we wel? Dat God zich zou laten ringeloren door een opstandige gevallen engel die al heel lang geen glans meer heeft? Die al heel lang geen vat meer heeft? Die al heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel lang geleden verslagen is?? Die aan een heeeeeeeeeele lange ketting ligt en alleen dat kan doen waar God hem de toestemming voor geeft????? Dacht je dat die Hem in Zijn weg zou kunnen zitten?? Kom nou!!!!!!??
  Kom nou toch!!! Alstublieft!! Hou toch op met dat gebazel. Dat geloof je toch zelf niet als gelovige??
  Gisteren ging iedereen lekker klaar zitten om te ontvangen. Zo lekker, we gaan aanbidden, we gaan krijguuuuuuuu. Verdraai... Aanbidden van eigen begeerte & verlangens, ja dat noem ik dit! Aanbidden van eigen vlees ja, dat ging men aanbidden, want we zien en luisteren met aandacht naar iemands gebed, om daarna tegen onszelf te zeggen, "dat kan ik beter,  mooier", of "zeg is die nog lang bezig?" "Amaai die kan zagen?"
   
  Nog is iedereen druk bezig met wat hen aangedaan is ( En ik heb het niet over de baby's die zorg nodig hebben !!!! Ik praat hier alleen over hen die al lang volwassen behoren te zijn!!).
  Dat de H.Geest het zo vreselijk vond dat ze geen gemeenschap hebben kon, Nee, daar maakt niemand zich druk over!! Dat de H.Geest barst van verdriet daar maakt niemand zich druk om.
  Nee, men is boos en beledigd.
  De H.Geest wil alleen de Zoon Verheerlijken, en als Hij  daar geen ingang in krijgt omdat men lekker gewiegd, gepamperd en gespeend wil worden gaat Deze weg!!
  Wel Nu ging Ze weg!!!!
  Al jarenlang werkt ze keihard om harten voor te bereiden om de Vader te ontvangen, om Hem alle eer en glorie te geven die Hem toekomt, al jaren is Ze aan het trekken en roepen en geduld opbrengen om te helen en genezen en om eenieder te geven wat een ieder mens nodig heeft. BEVRIJDING van de eigen wil.
  En nu, één ochtend, één ochtend in de week dat een ieder als één Lichaam bij elkaar komt, één luttele ochtend tussen onze drukke, drukke dagschema's in gepropt, dat Ze smeekt om de Vader te aanbidden in Waarheid en Geest is het nog teveel. Teveel!!!!!!
  Een paar dagen wordt er geteerd op wat Zij geeft, halverwege de week komt men droog te staan, leeft men zijn eigen leven, met alles er op en eraan, en dan ineens is het op...... en halleluja... daar is gelukkig weer de dag. of de zondag of welke dag dan ook!!! Kom op bijtanken, nee bijvullen vreten, vreten, vreten!!!!!!
   
  "God dienen?? Oh ja ja, natuurlijk willen we God dienen, maar eerst krijguuuuuu, eerst hebbuuuuuu."
   
  God volgen?? Babel uit?? Ben je gek zeg!! Babel uit... laat me niet lachen!!! Babel is veel te lekker!! Daar is het lekker, hebben we werk, eten, een dak boven ons hoofd. Daar is het rustig, geen strijd. Ja het is wel ons eigen land niet maar dat geeft toch niet? We hebben het goed toch?? Nee ons land innemen kost teveel, men moet vijanden verslaan, koppen afhakken, volkeren uitmoorden, ja we doen wel mee van op afstand, slaan zo nu en dan eens een macht zijn hoofd half af als die eens een keer op onze weg komt en als we er baat bij hebben...
  Maar de rest.. aanbidden??? Nee brrr dat is veel te hard werken.
  Zeg wat zeg je nu weer? mogen we niet meer lachen als die of die eens een mop verteld? Nee? Ja goed, vettig is ze wel wat, maar dat moet toch kunnen? En is het nu zo erg dat we er ook eens eentje vertellen? zeg je wilt wel weer extreem zijn hé? ben jij dan zo'n vroom ventje? Kom ga wandelen als je er niet tegen kan... Flauwe! Trouwens God vergeeft ons toch.
   
  Ja als we dan eens een keertje om dat ene gevechtje gewond raken een superverzorging krijgen, ja daar doe je het voor he? Voor die lekkernijen en heerlijkheden, voor die zalfolie die alles verzacht, voor die liefde die alles heelt. Gewoon effe lekker er tussen uit een paar dagen op hotel, maar de rekening betalen??? Een klein woordje van dank uit een dankbaar hart uitspreken?? Neeeeeeeeeeeeeeeeee !! Dat niet. Eigen keuzes maken??? Keuzes van ons hart?? Weet je wel hoeveel pijn dat doet en wat dat kost????
  Weet je wel wat die of die mij aangedaan heeft? Weet je wel hoe die of die mij genoemd heeft? Weet je wel dat hij mij diep gekwetst heeft? dat hij mij misbruikt heeft als kind?
  En als ik dan de keuze maak, nee, daar moet ik niet aandenken, dan ben ik zelf verantwoordelijk en kan ik die satan de schuld niet geven.
  Nee lekker blijven zitten in die ziel, in het voelen, het goed willen voelen, in niet een macht afwijzen want het is zo moeilijk, het doet zo'n pijn. Nee ik wil niet mijn hart laten besnijden, want dat doet zeer.
  Lekker blijven doordraaien in de drek waar we allang van bevrijdt zijn, want zo krijgen we aandacht, zo blijven we zielig, zo blijven we babytjes die verzorgd worden.
  Neeeee, God aanbidden in Waarheid en Geest is te moeilijk want dan moeten we opgroeien, volwassen worden en dan moeten we zelf vliegen en zelf voor voedsel zorgen. Ai dan moet ik vergeven zoals God mij vergeeft. Nee niet aan denken, wegduwen die handel. God moet geven want daar hebben we recht op, Gods aangezicht willen we liever niet zien want dan moeten we eerst door vuur!! Niemand zal God zien in zijn vlees en leven!!!!! Wij kunnen Zijn Aangezicht zien alleen maar in Geest en Waarheid en dan moeten we eerst door dat vuur!!
   
  De vogels zijn uit het nest gegooid en nu moeten ze zelf vliegen. Ben ik hard? Ja, ik ben hard. Zit ik ermee? Heel erg, want het doet heel veel pijn wat ik nu voel.
  De verbolgenheid die nu door me heen gaat, ik kan er geen weg mee dan het alleen maar neerschrijven! Doe ik mensen pijn? Het zij zo. God slacht en snijd dood vlees eraf.
  Maar weet dat dit nogmaals bedoeld is voor hen die de weg weten en kennen en gezegd hebben dat ze achter Hem willen lopen. Ik heb het niet tegen hen die God net hebben leren kennen en nog volledige verzorging nodig hebben. Het zou goed zijn voor hen die de schoen passen hem ook aan te trekken en er mee te gaan lopen.
  Het is zo weer DIENSTdag, de Geest heeft ook verwachtingen en wat gaan we eraan doen om die te vervullen? De Vader wil aanbeden worden in Waarheid en Geest en wat gaan we doen om dat te geven? Misschien moet men maar een poosje hongerlijden, misschien dat dan een ieder zijn eigen potje leert koken en anderen een hapje laat mee eten.
  Een ieder doet ermee wat hij of zij wil.
   
  geplaatst door Wenmanager
  Lees meer...

  Sjema, Jisraël,

  De Eeuwige is onze G'd,

  De Eeuwige is één.

  In Uw handen, o G'd,
  beveel ik mijn geest.
  Lees meer...
  iemand stelde mij een vraag :
  mag je bv tegen engelen praten? is het geoorloofd?
   
  Ja en nee, engelen mag je niet aanbidden, en met engelen moet je heel voorzichtig omgaan.
  Waarom?
  Wel omdat er ook engelen des duisternis zijn, en daarvoor moet je al al te vaak een persoon zijn die dit kan doorzien. Zo had Jezus ook een prachtige engel voor zich staan die zoals later bleek de satan zelf te zijn. Tja Paulus gaf het de christenen van toen al aan, "Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts." 2 Kor 11,14
  ik heb ooit eens een man geweten die ook dacht dat hij met de duistere engelen een grapje kon uithalen, ja hij wist hoe krachtig het bloed van Jezus was, hij riep deze engelen aan en maakte hen vanalles wijs, (zo dacht hij) waarna hij hen door de kracht van de H.Geest weer de duisternis injoeg. Doch na een bepaalde tijd, zowat 15 dagen, hadden ze hem te pakken.
  Ja wees voorzichtig want de satan kent de bijbel veel beter dan wij, ook al misbruikt hij de woorden Gods tot zijn dienst. Onderscheiding van geesten is hier wel op zijn plaats.  1 Kor 12,10
  Maria kreeg bijvoorbeeld een boodschapper, een engel, maar deze bracht een boodschap van God.  Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ (lucas 1 : 28en dit waren geruststellende en vredevolle woorden, in een bezet land vol geweld. Maar waarop Maria hem eerst de vraag stelde "En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?" Zo merkte Maria al dadelijk zelf dat ze al aanvaard had wat de engel Gods haar had aangeboden, waarop het antwoordde "mij geschiede naar Uw woord". Dit was niet praten in de zin van... praten. Maar gehoorzamen aan een boodschapper die duidelijk namens God kwam, en praten op uitleg en een vraag beantwoorden. 
  Dus dit was beslist een boodschapper Gods.
  Doch wat ook een rol speelt is : toen was er nog geen kruisiging en opstanding van Jezus geweest, en de H.Geest was ons (de mensheid) wel beloofd maar nog niet als trooster gegeven.
  Mag men iets doorgeven aan Jezus? dat mag beslist, nee integendeel dat moet! Want Jezus zei op een bepaald moment : allen wie Mij aanroepen hen zal IK rust geven, dus roep Hem aan zo vaak als je kan en wilt, maar dank Hem ten alle tijden want wat je ook vraagt, als het goed is, en de tijd is ervoor, dan zal je het ontvangen
  en mag je tegen de Heilige Geest praten? Ja Hij is de Geest Gods, waarom zou je Hem niet mogen vragen en of danken? Alleen er staat geschreven : dat je de Vader mag vragen in de naam van Jezus"  Maar ik denk, dat de H.Geest te vaak als het vijfde wiel aan de wagen word gezien, nee niet dat dit Hem stoort, integendeel, maar waardering die komt ook toe aan Hem die ons van zondeschuld overtuigd, ik, voor me zelf dank vaak zo : "H.Geest van de Vader ik dank U dat u mij niet onwetend laat, maar ik verheug me telkens als U mij rein en heiligen wilt, ik eer de Vader, en de H.Geest in de naam van Jezus Christus. Amen"
  Kijk we zingen toch ook "welkom H.Geest van God waai over ons maak onze harten rein" ? Dus dit is de Geest van de Vader eren, en dit is goed.
  Ik heb de Heilige geest dus in me, beslist! Als je echt wedergeboren bent en Hij jou kan overtuigen van zonde en ongerechtigheid en je bent er blij mee, dan ben je gedoopd in Hem.
   
  Hierom raad ik iedereen aan, om bedroeft te zijn vanwege elke ongerechtigheid of zonde, vraag aan de Vader of Hij je wilt laten zien hoe Hij zonde ziet, en geloof me, je zal er van walgen. Net zoals ik het Hem ooit vroeg...
  Mijn voorbeeld, neem een grote emmer, en vul deze halfvol met lange tijd gebruikte motorolie, doe er wat bevuilde grond in, een derde deel verbrande frituurolie, warm dit op tot 60 - 70 graden op een hellevuurtje. Doe er nog wat vervallen sauzen en een paar conserven met bedorven tomatensoep in, en meng al deze ongerechtigheden goed ondereen met een ikweetvanniksstokje.
  En ga nu je pas gestreken prachtig witte bruidsjurk halen...of je net aangekocht witte kostuum. Wat is dat toch mooi hé? Tja er is wel één vlekje op! Vies hé?
  Heb je deze? Goed, dan gaan we dat vlekje nu netjes wegwerken.
  Neem dit tezamen, en dompel dit goed in die emmer.
  Heu nee niks te jammeren... Kom roer dit mengsel nu even goed doorheen, en kleed je dan hierin aan. En zeg we gaan niet zeuren hé? niemand ziet dit toch zeker, en wie zonder vlekje door het leven gaat moet maar de eerste steen gooien! Kom je moet u niet haasten, je hebt immers de tijd genoeg? bidden kan je straks nog, en God vergeeft toch alles, nee doe dat morgen maar, eventueel als je bid voor het eten.
  Oei de bruidegom staat op jou te wachten. Kom Spoed u, en vergeet de rest.
   
  En O ja, ik wens je een gelukkig huwelijk!
   
  Oei, sorry,  Hij is weg, maar Hij klopte wel al aan je deur hoor. En... je deed niet open? Zeg had je oorkleppen op?  Stomkop !!!
  En dat noemd zich een "christen"???
   
   
  Vandaag stelde ik mij voor dit nieuws te horen...
  Heden om 10.23 uur zijn op de aarde vele miljoenen mensen spoorloos verdwenen, vliegtuigen storten zomaar uit de lucht, waarvan de piloten het toestel hadden verlaten.  Duizenden wagens zijn van de weg afgereden zonder inzittenden.
  Tientallen onderzoekers zijn verdwenen in elk land van de wereld, en vuurzeeen maakte zich meester van honderden woningen en laboratoria.
  In israel is het werkelijk een ramp van formaat meer als de helft van de bevolking is spoorloos....
  overal ter wereld waren vrouwen bezig het middagmaal te bereidden en mannen die in de tuin werkten, ze zijn allen weg, ook bij hen brande hun huis in vele gevallen af.
  Menige arbeider verliet zijn plaats van arbeid, dit zonder achterlaten van adres of afwezigheidreden.
  De stuwdam te Damplaats dreigde te scheuren. Gelukkig werd dit bijtijds vermeden, door tijdig ingrijpen, doch tientallen woningen kwamen onder water te staan en vele verdronken door het wassende water en het gapende gat in de Stuw. Dit alles door afwezigheid van de veiligheidadviseurs die daar waren tewerkgesteld.
  Men verondersteld dat door al die meldingen die we gisteren rond de middag begonnen binnen te krijgen dat de wereldbevolking zowat gehalveerd zal zijn door zeg maar miljoenen of wellicht miljarden onverklaarbare verdwijningen.
  Ook is er goed nieuws te melden, want door dit gebeurde zijn regeringen samengekomen om de oorzaak te onderzoeken. Men heeft voorlopig vastgesteld dat deze rampen die de hele wereld treft, wellicht de oorzaak en het gevolg heeft van de gebeden der rebellen die zich 'christenen' noemen. Hierom ook heeft men besloten om deze verder op te sporen en te straffen.
  Men zal deze ramp niet ongestraft laten voorbijgaan. Men heeft reeds besloten om de doodstraf weer in voege te laten treden voor zulke barbaarse en laakbare feiten die de gehele wereld treft.   
  Tevens is er ook de reden om een één wereldregering te onderzoeken, met als hoofd een sterke man, die weldra zal benoemd worden als 1dte wereldpresident.
  Deze hoogedelachtbare heeft reeds zijn medewerker aangesteld die de vroomheid zal beheersen en alle godsdiensten zal tesamen brengen in één geloofskerk.  Alsook is er het voorstel van de hoogedelachtbare goedgekeurd om de bijkomende reden te ontvangen van een inplantatie van een teken om gemakkelijker voedsel aan te schaffen. Dit om het wachten aan de kassa te versnellen.
  Tweede heuglijk nieuws : deze regering met als hoofd de hoogedelachtbare, geprezen zij zijn naam, heeft met Israel reeds een wijdverbreid samenwerkingsakoord gesloten. 
  Ons derde blijde boodschap is : Mede door dit besluit zal er zich werkelijk vrede nestelen in het middenoosten en in de rest van de gehele wereld.
  Vierde heugelijk nieuws : alle atoomwapens zullen met ingang van morgen opgeslagen en ontmanteld worden.  
  Men vraagt beleefd aan de overgebleven bevolking om vanaf heden naar een plaats te gaan waar men het teken van trouw aan de hoogedelachtbare kan ontvangen. Dit is haast verplicht daar men anders moeilijkheden kan ondervinden in plaatselijke voedingswinkels.
   
  Inderdeaad dit kan 't bericht zijn wat jij weldra lezen zal als je doet naar 't voorbeeld wat ik hierboven beschreef met dat bruiloftskleed.
   
  spoedig hierover meer
   
   
  Lees meer...
  Hendrik dwaalde door de hoofdstraat van het half verlaten dorp terwijl het volle bak pijpenstelen begon te regenen. Steeds weer trok hij de kraag van zijn jas hogerop terwijl hij dacht aan de tijd van voor zijn scheiding met zijn vrouw. En langzamerhand begon hij aan zijn misdragingen te denken “Moest dat nu absoluut zo gegaan zijn? Moest ik nu eerst zoveel meemaken vooraleer mijn ogen open gingen?
  Maar wat zou Monica wel zeggen als ik nu naar haar terug zou gaan? Ach ja ik was kwaad, en… wellicht zal die onderzoeksrechter het haar ook wel gezegd hebben. Ik was verdraait ook zo lastig. En wat ik toen in een kwade bui tegen hem zei, dat ze voortaan voor mij maar moest uitkijken, en dat ik haar nog wel zou krijgen. Tja dat is ook niet van aard om me met open armen te verwelkomen.
  Ja, daarom zal ze wel zo gereageerd hebben toen ik zo plots voor haar deur stond. Mensenlief hoe moet, kan ik dat allemaal ooit nog goed maken?
   Zouden de kinderen nu al in bed liggen en Monica?Mijn ex? Zal wel veilig en ontspannen naar de t.v zitten te kijken. Zou ze aan mij nog eens gedacht hebben?
   Ik kan toch moeilijk nu aan haar gaan vragen of ik de kinderen even een goedendag mag komen zeggen? Nee op dit uur zal ze me zeker weigeren, het is nu veel te laat… En morgen zal het ook al niet gaan, of wel?
   Nee Hendrik dan moet je toch weer gaan kijken of je niet ergens werk kan vinden, anders kan je de rest van de week op een houtje bijten…
  En opeens bleef hij daar het plots harder begon te regenen voor de vitrine van een bakkerswinkel staan. Nee het goot.  Even stond hij te zien 'hum lekker spul'. Rook hij. En afwachtend tot het minderde draaide hij zich resoluut om. En gelijk zag hij al dat lekkers door het raam voor zich uitgespreid. Het wenkte hem zelfs toe, leek het. En meteen voelde hij zijn maag heviger van de honger knoren.  De hele dag had hij nog geen kruimel brood over zijn lippen gehad. Maar daarom was de verleiding om iets kleins te kopen en met iets groot weg te gaan groot. Doch zijn spiegelbeeld in het uitstalraam weerhield hem ervan. Waarbij hij tot zichzelf zei “Nee Hendrik afblijven!” Waarna hij zich omkeerde en door de regen verder liep. 
  Nee hij had zich tot God gekeerd, en wilde er niet aan toegeven.
  Doch even verder was er een patisseriewinkel, maar het was voorjaar, en warmer, daardoor stond de deur wijd open, waarbij de heerlijke geur van het vers gebakken brood nog aantrekkelijker rook. Ook leek het alsof zijn smaak hier nog veel feller op reageerde, en hem een groter hongergevoel bezorgde.
  Maar het gevaar was des de te groter! Het bestond hierin dat het franse brood vooraan aan de deur in een geweven riete korf rechtop stond. Waar vandaan de aromatische geur in een verfijnde en verleidelijke kracht zich naar hem toe verspreide. Daar stond het nu, het was klaar om het zo, zonder dat men het zag weg te kunnen nemen, en niemand zou dit merken, daar er niemand in of buiten de winkel te bespeuren was.
   “Wat is er hier toch allemaal aan de hand?” Dacht Hendrik, “Laten ze tegenwoordig hun koopwaar zomaar onbewaakt op straat staan?” Doch ook hier liet hij, ondanks zijn honger, liggen wat niet van hem was. Waarna hij met een lege maag door de gietende regen verder liep.
  Maar ondertussen was zijn maag echt opstandig gaan aanvoelen, de pijn ervan was danig voelbaar. Het leek hem wel alsof zijn krachten aan het afnemen waren naarmate hij door de straten dwaalde. En de gietende regen die deed hem ook niet veel deugd, het bracht hem steeds verderaf, naar een plaatsje waar hij dacht wat veiligheid en beschutting voor de nacht te kunnen vinden.
  Ja hij was het moe telkens onder een brug aan het kanaal de nacht door te moeten brengen.
  O wat zou hij wel niet geven om een nachtje in een echt zacht bed te kunnen doorbrengen? Mensenlief! Het was al zolang geleden!
  En daar was het opnieuw, passeerde hij weer een winkel.
  Deze had eindelijk een luifel waaronder hij weer wat kon schuilen. Net op tijd want de hemelsluizen gingen alweer open. Doch meteen draaide hij zich om, daar hij merkte dat hij voor de derde maal en op korte tijd voor een bakkerswinkel stond. Ja een beetje kijken kon hij, ook al om te kijken naar al dat fraais wat hij in dat uitgebreide uitstalraam zag liggen. “Zou die bakker mij nu niet zien?  Misschien heeft hij nog wat oud brood liggen, wat hij misschien toch anders gaat weggooien? Mmm, zou ik het vragen?” Dacht hij. En terwijl kreeg hij het water in de mond, waarbij hij gelijk in zijn jaszak voelde naar wat geld. Ja hij voelde iets, haalde het te voorschijn. Een stuk van 50 cent, en het goedkoopste bedroeg algauw 1.50 euro.
  “1.50 euro? En dit voor één klein rozijnenkoekje?”
   Ho zijn maag kromp ineen, En weldra weerklonk het in zijn hoofd “Ach mens ga toch naar binnen en vraag of je dat voor het bedrag wat je hebt kan krijgen?”
  Doch Hendrik schudde het hoofd “Nee in Gods woord staat geschreven, je zal niet bedelen… Maar je zal het aan de Here vragen.”
   Doch de gedachten bleven hem plagen Maar er staat ook geschreven dat Hij jou niets gaat weigeren… Die bakker heeft vandaag al genoeg verdiend, hij zal het je wellicht voor niets geven.
   “Er staat ook geschreven wie niet werkt, zal ook niets eten…”
   O.k. maar zal God met jou nog iets kunnen doen als je nauwelijks op je benen kunt staan? Ten andere kijk daar eens? Wat staat er daar… Ja daar kijk, bezijden die garagedeur in die jute zak? Neem daar maar een van, één klein broodje minder, dat valt toch niet op, en uit zo’n grote zak? En je honger is zeker gestild, dan kan je straks weer helder nadenken hoe je morgen met de mensen over uwe god kunt praten. Wie weet wat je morgen anders met een lege maag nog kunt zeggen, wellicht kun je wel geen woord uitbrengen door de honger?
   Doch Hendrik was gaan kijken en zag de 2 papieren zakken oud brood staan. “Hè ben jij het? Zo? En wat staat er dan geschreven… Je zult niet stelen… En je naaste zal je liefhebben gelijk uzelf, en dit is mijn naaste… O ik weet wel wie je bent, gij ze leugenaar! Ga weg van mij, jij. Je hebt geen enkel recht meer op mij. Ik ben gekocht en betaald door 't bloed van Gods Zoon op Golgotha. Achteruit satan, God zal je oordelen!”
   Maar iemand had de stem van Hendrik gehoord, die daarop naar buiten kwam om te zien wat er gaande was. Doch Hendrik was doorgegaan, zag deze, ja het moest die mens wel geweest zijn. Er was geen ander op straat te bespeuren.
  Daarop ging de man met witte schort naar binnen, maar kwam snel terug naar buiten waarna hij hem achterna liep. “Mijnheer, mijnheer, wacht eens een ogenblikje?”
   
  De eeuwige God is uw toevluchtsoord en Zijn eeuwige armen ondersteunen u.
   
  Deuteronomium 33:27a Het Boek 
   
   
  wil je het verhaal verder lezen klik http://godsgenadegaatverderdanudenkt.punt.nl 
  Lees meer...
  Joods erfgoed voor Joden verboden?
   
  De Hurvasynagoge in Jeruzalem. | Foto: Alfred Muller De Hurvasynagoge in Jeruzalem. | Foto: Alfred Muller
  De Joodse aanspraken op het land Israël zijn geworteld in een lange geschiedenis met identiteitvormende feiten en emoties. Deze zijn weer verbonden met historische en heilige plaatsen waarmee het Joodse volk als het ware aan het land is verankerd. Antizionisme probeert die ankers los te kappen, om op deze manier de legitimiteit van de Joodse staat te ondergraven. Drie recente gebeurtenissen illustreren dat treffend.

  Op 22 februari keurde de Israëlische regering een nationaal erfgoedplan goed. Enkele weken later stemde de regering in met een woningbouwproject voor Joden in Jeruzalem, dat al ruim drieduizend jaar de politieke en religieuze hoofdstad van het Joodse volk is. En op 15 maart werd de herbouwde Hurvasynagoge in de Oude Stad van Jeruzalem ingewijd. Deze ‘onbeschaamde’ Joodse bemoeienissen met het Joodse erfgoed hebben een storm van internationale kritiek losgemaakt.

  1. ‘Verjoodsing’

  Het erfgoedplan van februari heeft betrekking op meer dan 150 historische en heilige plaatsen in het land Israël, waaronder het graf van Rachel in Bethlehem en de Machpela (graven van de aartsvaders en -moeders) in Hebron. 

  De Machpela, na de Tempelberg de heiligste plaats van het Jodendom, was onder de Jordaanse bezetting een moskee en voor Joden verboden. Pas sinds juni 1967, toen Israël Hebron veroverde, hebben (ook) Joden er vrije toegang.

  Het erfgoedplan voorziet niet alleen in renovatie en onderhoud van voor Joden belangrijke plaatsen, maar ook in de promotie ervan bij jonge Israëli’s en immigranten. Daarmee wil de regering de Joodse identiteit en de band tussen Joden en het land Israël versterken. 

  Straatgeweld

  De bekendmaking van het plan werd beantwoord met een golf van Arabisch straatgeweld en een reeks woeste verklaringen van islamitische leiders. Daarin werd de geschiedenis volledig op zijn kop gezet. De Turkse premier Recep Erdogan betoogde dat de Machpéla en het graf van Rachel helemaal geen Joodse maar islamitische heiligdommen zijn. 

  De voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, ‘president’ Mahmoud Abbas, beweerde in een toespraak in het Europese Parlement dat Israël “het islamitische erfgoed probeert te stelen”. En het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken hekelde de Israëlische “verjoodsing van en de agressie tegen islamitische heilige plaatsen”.

  2. Woningen voor Joden

  De bekendmaking van een Israëlisch bestemmings-plan voor de Jeruzalemse buurtschap Ramat Shlomo werd eveneens internationaal scherp veroordeeld, ook door Europa en de VS. 

  Ramat Shlomo ligt vlakbij de Oude Stad. Tijdens de Jordaanse bezetting van het oostelijke deel van Jeruzalem (1948-1967) was het onderdeel van ‘niemandsland’. 

  Het internationale bezwaar geldt niet dat er 1.600 huizen worden gebouwd, maar dat er Joden in zullen gaan wonen. Over de legale en illegale bouw van woningen door Arabieren in Israëls hoofdstad hoort men niemand klagen.

  3. Hurvasynagoge

  Op 15 maart sloeg opnieuw de vlam in de pan, toen in de Joodse wijk in de Oude Stad van Jeruzalem de Beth ha-Knesset ha-Hurva (letterlijk ‘de Ruïne-synagoge’) werd ingewijd. Het gebedshuis, kortweg ‘Hurva’ genoemd, staat op de plek waar al in de tweede eeuw een synagoge stond. 

  In het begin van de achttiende eeuw werd op die plek een ‘nieuwe’ synagoge gebouwd, maar moslims verwoestten die in 1721. De ruïne bleef staan en werd treffend ‘Hurva’ genoemd. Pas in 1864 werd een nieuwe synagoge gebouwd. De naam ervan bleef Hurva. 

  Tijdens de Arabische agressieoorlog van 1948 werden de Joden uit de Oude Stad van Jeruzalem verdreven. Het Jordaanse bezettingsleger verwoestte de Hurva en 57 andere Jeruzalemse synagoges. 

  Na de Israëlische herovering van de Oude Stad, in 1967, werd de Joodse wijk herbouwd. Maar de Hurva bleef een plaats van verwoesting. Tien jaar geleden gaf de Israëlische regering toestemming voor herbouw en op 15 maart 2010 werd het kolossale gebouw ingewijd. 

  Woedende reacties

  De inwijding leidde tot woedende reacties in de islamitische wereld. De Hurva staat op een van de hoogste plekken van de Oude Stad en de koepel ervan steekt uit boven die van de Rotskoepel en de Al Aqsamoskee. En zoals bekend zegt de islam dat islamitische gebouwen niet ‘in de schaduw mogen staan’ van christelijke of Joodse gebouwen. De islam moet domineren.

  Het door Oxfam-Novib met Nederlands belastinggeld gefinancierde Palestinian Centre for Human Rights (PCHR, Palestijns centrum voor mensenrechten) gaf op 16 maart een persbericht uit met de tekst: “De inwijding van een Joodse synagoge in Oost-Jeruzalem wordt beschouwd als een vorm van nederzettingenactiviteit en is als zodanig een oorlogsmisdaad”. 

  Hamasvoorman Mahmoud al-Zahar sprak: “Jullie, die de Hurva openen, zijn op weg naar de verwoesting (…). Jullie zijn voorbestemd om te worden vernietigd. Jullie maakten een verbond met de duivel en met de verwoesting zelf – net als jullie synagoge”. 

  En ook de Jordaanse regering, veroordeelde in scherpe termen de herbouw van de Hurva, die in 1948 door Jordaanse troepen werd opgeblazen. Het geeft volgens Amman geen pas dat Israël “de identiteit van Jeruzalem verandert”.

  Historisch recht

  De internationale kritiek op Joden die zich bezondigen aan het beschermen of beleven van Joods erfgoed kan eigenlijk het beste worden afgedaan met de woorden van David Ben Goerion: “Het maakt niet uit wat de niet-Joden zeggen, het gaat erom wat de Joden doen”. En: “Ons recht op het land – op het gehele land – is een eeuwig recht, en totdat de Verlossing geheel en ten volle gerealiseerd is, zullen wij van dat historische recht geen afstand doen.”
   
  Lees meer...
  DE NAAM VAN LEVEN EN TOCH DOOD
  Openb. 3:1-13

  Weer twee van die zeven gemeenten uit Openb. 2 en 3. Zeven gemeenten in Klein-Azië die kennelijk als een zevental, als een compleet afgerond geheel aan ons gepresenteerd worden. Vanmiddag Sardis en Filadelfia. Ik probeerde in de vorige studies, bijeenkomsten, wat u maar zeggen wilt, aan te reiken dat deze zeven gemeenten in profetische zin ook behoorlijk wat voorstellen. Namelijk dat ze in feite de hele lijn van de kerkgeschiedenis etaleren. Ook dat er verbanden zijn met andere gedeelten uit het NT en OT.
  Hier in dit boek wandelt de Here Jezus tussen de kandelaren. Hij ziet die zeven gemeenten en Hij beoordeelt ze, Hij bekijkt ze. Hij heeft de zeven sterren in Zijn rechter hand. Hij ziet wie daar verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen. Dat zijn die engelen van die gemeenten.
  De Here Jezus. Het gaat om de openbaring van de Here Jezus. Nu in de relatie tot de Gemeente op aarde. Dat zijn de hoofdst. 2 en 3. Het hele boek gaat over de Here Jezus, openbaring van Jezus Christus, maar bij hoofdst. 4 begint wat na dezen, wat na onze periode gaat komen. Nu nog heeft het te maken met onze periode, met onze tijd. En Sardis en Filadelfia horen daarbij. Iedere keer zie je in die gemeenten een bepaald aspect, een bepaald stuk naar voren komen waaraan je je ook zelf mag of moet spiegelen. Ik hoop ook dat u dat wilt en dat u verlangen hebt om de Here Jezus te zien, om die openbaring van Jezus Christus ook mee te krijgen en ook om er wat mee te doen, om er gewoon in de levenspraktijk inhoud aan te geven. Maar dat is niet alleen studie, het is niet een soort schooltje hier, alhoewel we dan wel in een soort bijbelschool zitten, maar dat is alleen maar de lokatie. De bedoeling is dat onze harten aangeraakt worden, onze levens veranderen en de Here Jezus zichtbaar wordt in onze levens. Daar gaat het om. Niet om een verzameling van kennis, zonder kennis gaat het ook niet hoor, ik wil dat niet ook bagatelliseren want dat moet gewoon, maar primair gaat het dan toch om de Here Jezus. U bent er en u hebt in elk geval interesse. Ik hoop ook dat u leven hebt, leven uit God. Leven uit God krijgt u als u gelooft in de Here Jezus. En soms zijn de mensen heel jong als ze leven uit God krijgen, soms zijn ze heel oud, dat is heel divers. En soms merk je dat en soms merk je het helemaal niet, tenminste zo gaat het mij een beetje. Ik kreeg een broer van een meisje, 17 jaar, had een moeilijke bijbelstudie over Ez. 1 en 2 meegemaakt, waarvan ikzelf vond van: Nou ja, ik moet het zeggen en ik wil het ook graag zeggen, maar het was wel een beetje pittig, een beetje moeilijk. En Hennie, mijn souffleur of souffleuse, ze is nu een beetje ziek, maar die zei: "Ik weet niet of dit wel overgekomen is." Nou, dat vond ik zelf ook een beetje. Twee weken later: Brief, 17 jaar, "Ik heb de Here Jezus leren kennen, toen en toen, daar en daar, onder die preek." Gelukkig, niet voor mij, maar er zijn toch elementen die overkomen, die het hart raken, die veranderingen brengen en die dan toch leven wekken, dat gebeurt gelukkig. en ook een oude mevrouw zei: "Ik heb de Here Jezus leren kennen." Veel en veel ouder, aan het eind van de rit bijna. En daar zit van alles tussen. Ik hoef dat ook niet te weten, ik houd de boekhouding niet bij, ik krijg er ook geen provisie van voor zover ik weet, dus ik houd dat maar zo. Maar in elk geval, leven uit God. Leven uit God krijgt u als u gelooft in de Here Jezus. Alleen maar door Hem. En ik hoop ook echt dat u met uw zonden, met uw verkeerdheid, met uw schuld naar de Here God gaat, en uw schuld en uw problemen aan de Here God gaat belijden, gaat erkennen. En de Here God laat dan weten door de dienst van nu, door een boek, door een andere preek: Geloof in de Here Jezus en je zult behouden worden, daar ligt de oplossing.
  Maar geloven in de Here Jezus kan een beetje gedimd raken, een beetje onder de korenmaat komen. Dat kan zelfs een beetje uitgeblust worden. Niet weggaan, want als u leven hebt, leven uit God, hebt u per saldo eeuwig leven. Dat mag u echt in uw oortjes en in uw hart sluiten: Eeuwig leven. Dat doet niets af aan onze verantwoordelijkheid om ook nu voor de Here te leven en te doen wat Hij wil, dat is wat anders. Maar als u leven uit God hebt, dan hebt u eeuwig leven. Dat gaat niet meer weg. En ik weet dat de discussies dan komen: Ja, mijn kinderen, die hebben toen gezegd dat ze de Here Jezus hebben leren kennen, hebben daarna gewoon alles blauw blauw gelaten, of een andere kleur, maar ze zijn in elk geval nooit meer in een kerk geweest. En die vragen komen: Kun je nu zeggen dat ze gewoon behouden zijn. Kun je nu zeggen dat ze leven uit God hebben. Die vragen komen. Nog grover wordt het als je merkt van mensen die vroeger de Here Jezus dienden in hun gemeente, dat ze nu volstrekt verkeerde dingen doen. Dat is gewoon moeilijk. Moet je dan zeggen: "Aai over het bolletje, God heeft je lief, God houd van je en je hebt toen gezegd dat je een kind van God bent, je zit goed." Kun je dat zeggen? Nee, natuurlijk niet. Maar ik kan ook niet zeggen dat ze geen leven uit God hebben. Daar moet ik heel voorzichtig mee zijn. Maar ik kan ook niet zeggen dat hun route nu goed is. Ik moet zeggen: "Wat je nu doet dat is fout, dat is foute boel kan niet, bestaat niet. Als je zegt dat je een gelovige geweest bent dan moet je nu anders handelen, want nu zijn je daden anders dan jouw belijdenis." Ik moet het zeggen. Dat moet je ook zeggen. Dat doet nog niets af van het feit dat ze misschien leven uit God hebben. Nog een keer, als je nu iemand tegenkomt die tegendraads wandelt, dan moet je zeggen: "Nou, je hebt toen gezegd dat je een kind van God was, maar of het echt is kan ik nu niet zien in elk geval. Toch? Ik kan het nu niet meer zien."
  Oke, nu zitten we eigenlijk al weer midden in ons onderwerp. Gelovigen hier op aarde vormen een getuigenis voor de Here Jezus. Vormen een gezelschap waarbinnen de Here Jezus zou moeten schitteren, war het echt om Hem zou gaan. Als het goed is in de gemeente, of het nu Sardis heet of Veenendaal heet, als het goed is in de gemeente gaat het om de Here Jezus, is Hij het centrum. En nu kan het gebeuren dat je de naam hebt van te leven en dat je dood bent. Dat staat hier. Gij hebt de naam van dat gij leeft maar gij zijt dood.
  We hebben soms een hele beweging gehad in de kerkgeschiedenis. Er is een herleving geweest, bijvoorbeeld in de tijd van Luther, Calvijn, schitterende dingen zijn er gebeurd, magistrale dingen. Maar daarna is het weer weggeëbd in grote delen van Europa. Het is ondergesneeuwd. Gij hebt de naam van dat gij leeft maar gij zijt dood. Is het nu dan dood? Ja, dat kan ik niet beoordelen. Dat mag ik ook niet beoordelen. Ik zeg niet dat alles wat daarna gekomen is sowieso dood is. Dat is natuurlijk niet waar. Maar als je gewoon rondkijkt, dan vraag je je af: Waar is nu nog leven te bespeuren. Hier schrijft de Here Jezus Zelf, en Hij laat het Johannes even noteren als een soort secretaris, maar de Here Jezus zelf wil een boodschap kwijt aan de gemeente: Jullie zeggen dat je leeft en jullie hebben de naam van te leven maar er is van leven niets meer te merken. En Hij vergelijkt het hier met mensen die gewoon helemaal in slaap gevallen zijn. Wordt wakker. Eh, ik heb wel eens gewaakt bij iemand die op het punt staat om heen te gaan, sommigen hier hebben weken gewaakt, maar ja als er dan slaap is dan kom je soms heel dicht bij iemand van: ademt hij nog of is de adem al gestopt. De overgang is soms heel klein. En je moet heel dicht bij komen om er achter te komen of er echt leven is. Adem, het woord adem en het woord geest is precies hetzelfde in de bijbel. Het is hetzelfde woord, ook het woord wind, dat hoort er eigenlijk bij dat zit aan elkaar geklonken. En nu gaat het om mensen die een gemeente te Sardis vormen en die uiterlijk niet meer leven. Vorm is er nog, leven is niet meer merkbaar. Nou, nu gaat u uzelf maar eens voor de spiegel zetten. Ik bedoel niet een spiegel hier ergens in een gang maar gewoon de spiegel van het woord van God. Wat ik nu doe, is dat de uiterlijke vorm, is dat gewoon: ik ga ‘s zondags twee keer, ik, ja ik betaal wat ik zou moeten betalen. Ik ben niet negatief, ik ben gewoon positief. Ik doe gewoon mee, niemand kan mij iets maken. Altijd is Kortjakje ziek, ik citeer dat liedje heel vaak, midden in de week maar ‘s zondags niet. Zondags gaat ze naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Zo moesten we dat zingen vroeger. Ik snapte er geen fluit van, toen hoor, helemaal niets, maar ja, ik heb van vaderlandse liedjes ook nooit zoveel begrepen, echt niet, de prince van Oranje dat zei me ook niets, ik bedoel uit het Wilhelmus of zo. Maar goed dat van Kortjakje dat snapte ik helemaal niet. Ik snap ook niet wat een boek vol zilverwerk is, dat zijn termen uit dat liedje, maar je zong het wel he, je moest het zingen, op school heb ik dat geleerd. Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week maar ‘s zondags niet. Zondags gaat ze naar de kerk met een boek vol zilverwerk. Nou ja, later kom je erachter dat een boek vol zilverwerk, dat is een soort bijbel, maar dan helemaal met zilverbeslag. Ik kwam in Staphorst en toen zag ik ze allemaal lopen met een boek vol zilverwerk. Nou al die vrouwen lopen met, een schitterend gezicht hoor, prachtig. het was een soort tas he, met zilver beslag erom. Ja, je hebt ze in het groot maar je hebt ze ook in het klein. Altijd is Kortjakje ziek, midden in de week, maar ‘s zondags in optimale conditie, weet je wel, met een boek vol zilverwerk, ter kerke. Altijd was ze ziek. Het is eigenlijk een droevig liedje. Er werd eigenlijk gezegd: je merkt nooit iets van het geloof behalve op zondag. Dat is het liedje. Ze is altijd ziek, behalve ‘s zondags. ‘s Zondags doet ze mee, ‘s zondags gaat ze, maar maandag en dinsdag is ze ziek. Gewoon op bed? Nee, daar ging het niet om. Je merkte er niets van. Je merkte niets van het geloof. Hoe is het met jou. Gij hebt de naam van dat gij leeft maar gij zijt dood. Wordt wakker. Dat is een appèl, dat is een heel nadrukkelijk signaal om te ontwaken. Wakker worden, ontwaken. Weet je, in de bijbel staat heel veel over slapen. Wie slape, slape ‘s nachts. Als de glorie van de Here Jezus op de berg der verheerlijking er is, en Petrus daar is met Jakobus en Johannes, dan komen Mozes en Elia. En wat gebeurt, tot onze stomme verbazing vallen Petrus en Jakobus en Johannes in slaap. Nou, u had gedacht, als je nou toch een keer een ontmoeting met Mozes kunt krijgen, zitten, dat zal me niet overkomen. En als het in de hof van Getsemane tot een vraag komt van de Here Jezus: "Zou je een uur met mij willen waken", Petrus, Jakobus en Johannes, dezelfde drie, wat gebeurt er dan, slapen ze weer. En als het gaat om de komst van de bruidegom, Matt. 25, slapen ze ook, alle tien, ook de wijzen, ook in slaap gevallen. De glorie van de Here Jezus, het lijden van de Here Jezus en de komst van de Here Jezus is kennelijk slaapverwekkend. Sorry hoor. "Natuurlijk is dat niet slaapverwekkend", zegt u, "Hoe durft u." bent u wakker dan? Hoe kan het dan dat de gelovigen zo in slaap gevallen zijn. Hoe kan het dan dat ze uiterlijk de vorm hebben van leven, maar innerlijk geen leven hebben. Het lijkt alsof ze dood zijn. Het leeft niet meer. Er worden herhalingen voor de tv uitgezonden van de cabaretier Fons Jansen, ik vind het een beetje een flauwe man hoor, niet mijn smaak, maar goed, ":Mijn vrouw, mijn vrouw", zegt hij op een bepaalde manier, "is net een boek, maar ik heb het uit." Zo van, het is over, er is niets meer. Nou, is dan ook zo met uw geloof? Dat mag je toch elkaar vragen? Nu, dat is de boodschap. En nu gaat het er niet om of u dit nu wel of niet pikt, het gaat erom, als u niet meer leeft voor de Here Jezus, dan wordt Hij ook niet openbaar door u. Dat bedoelt dit stukje. En als het alleen maar vorm is, dan komt er niets meer uit. Dan is er ook geen, charisma zeggen wij vandaag, er is geen uitstraling, er is gewoon niets, er is helemaal niets, het is gewoon over. En je kunt elke zondag gaan en je kunt heel trouw je kerkelijke verplichtingen gaan volbrengen maar als er geen leven is, als er geen echte motivatie is, ja nou, dan slaap je en dan is het alsof het een dode is. Nog een keer, niemand zegt hier dat ze ook inderdaad dood zijn, dat ze geen leven hadden, dat staat hier niet. Dat kunnen we ook niet beoordelen, dat moet je ook aan de Here zelf overlaten.

  Lees meer...
  Bidden tegen criminaliteit
   
  Het is de laatste tijd bijzonder kalm, veilig en vredig in de zuidwestpunt van Engeland.
  En als een plaatselijke politieagent geloofd moet worden, is die rust te danken aan God. Al zes jaar bidt 'inspector' Roger Bartlett mee met een gebedsclubje dat de heer aanroept voor steun aan de politie. Sinds de club is is opgericht, zijn agenten een stuk succesvoller bij het oplossen van zaken. En dat niet alleen; ook het aantal verkeersongelukken is sterk afgenomen. Puur toeval, zal elk weldenkend mens zeggen, maar Bartlett is als Christen een andere mening toegedaan: "Hoe meer ik bid, hoe meer zogenaamde 'toevallen' ik zie."
  De plaatsvervangend commissaris voor wie Bartlett werkt, denkt er het zijne van, maar laat de 'inpector' verder zijn gang gaan: "Ik steun alle mensen die zich inzetten voor de gemeenschap en trots zijn op de politie."
   
  bron :WaarMaarRaar

  Lees meer...
     Wees waakzaam,
  wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. U?
  Of wil jij zijn prooi zijn?
  kijk eens naar die sierlijke tandjes?
  Tja hij doet zich graag voor als een lief poezelig onschuldig (engelke des lichts)
  soms met een mooie sneeuwwitte vacht.
   
    Lief he?
  Ach ik ben zo schattig, en ik doe niemand kwaad... echt niet.
  Kom aai me eens?.
  (ik heb altijd honger)
  Nee? dus... je houd niet van Gods schepping, want dat ben ik ook!!
  Je geloofd me niet? wat flauw, ik zeg toch de waarheid, ook al is het een halve.
  eerst aai je mij en dan...
  Of ben je bang voor mij?
  Wel schipper dan niet zo met de zonde,

  vrije liefde

  homosexualiteit

  geloven wat je wilt geloven

       
  maar pak de zonde aan.
  Geef deze aan Jezus. En laat los.
   
  toon berouw en bid aldus :
    Here vergeef mijn zonden, en red mij, reinig mijn ziel door het offerbloed van Jezus, het nieuwe verbond, Heer Jezus kom in mijn hart wonen en vervul mij met Uw H.Geest.
   
  En Geloof me...
   
  Nee geloof Hem! Hij hoort je gebed !! 
  want :
   Hij heeft het ook voor u VOLBRACHT
  Ja Jezus, IS de
  Koning der mensen ...
  Gods Hogepriester in eeuwigheid
   Zijn bloed is genoeg om jou met God te verzoenen, en Hij bracht Zijn rein bloed wat vergoten is op Golgotha als verzoening tussen u en God, en lei dit op het verzoendeksel.
   
  thans ben jij met God verzoend
  uw ongerechtigheid is van jou weggenomen,
  door Zijn verzoenoffer
  en het bloed van Jezus reinigd ons van alle ongerechtigheid
  Dus ben jij met Zijn gerechtigheid aangekleed
   
   En hemelse wachters zijn over u aangesteld 
  en spoedig zullen we Hem aanschouwen van aangezicht tot aangezicht
  Maar... hebt u hogergenoemd gebed met je hart uitgesproken?
  is uw ongerechtigheid van u geweken?
  Ja bent U al door Hem gered?  
  Anders staat u dit te wachten!
  och ja, dan waakt hij over u nietwaar?
  Tja...
  ik hoop voor jou, dat je met Zijn bloed al in het boek des levens staat geschreven!!
  Want om daar in de eeuwige eeuwigheid te verblijven, nee leuk is het daar niet.
   
  detuinman
  Lees meer...
  Sta je sterk?  Probeer dan iemand te helpen.

  'Ja, veeleer zijn die leden van het lichaam, welke het zwakst schijnen,
  noodzakelijk, en juist die delen van het lichaam, welke wij minder in ere
  houden, bekleden wij meer eervol, en onze minder edele leden worden met
  groter eer behandeld…'

  1 Corinthe 12:22-23
   
  Lees meer...
  - Satans bijeenkomst
  (dit moet je lezen ook al heb je het druk)

  Satan hield een wereldwijde conferentie voor demonen.
  Als opening zei hij:
  We kunnen de christenen er niet van weerhouden om naar de kerk te gaan.
  We kunnen ze er niet van weerhouden in hun Bijbel te lezen.
  We kunnen ze zelfs niet weerhouden, om een relatie met hun Zaligmaker te hebben.
  Zodra ze in de Heere Jezus geloven, is onze macht over hen verbroken.
  · Dus laat ze maar naar de kerk gaan.
  · Laat maar dat ze zichzelf christen of kerkelijk noemen.

  ‘ Maar zorg er voor dat ze geen tijd hebben. Geen tijd om een nabije wandel met God te krijgen. Dit is wat ik wil dat jullie doen’, zei de duivel. ‘Leid ze af van hun pogingen om een leven met God te hebben, en houd dat vol’.
  ’ Hoe moeten we dat doen?’
  : vroeg één van de demonen.
  · ‘Houd ze bezig met nutteloze zaken in het leven, en verzin steeds meer dingen om hun gedachten mee te vullen, zodat deze gesloten zijn voor wat echt van belang is’,
  antwoordde hij.
  · Laat christenen onderling veel met elkaar oneens zijn. Strooi verzinsels, roddels en praatjes in hun gedachten.
  · Laat ze onderling veel met elkaar discussiëren over allerlei bijzaken, dominees en kerken. Zorg ervoor dat ze vooral niet over de kern spreken.
  · Zorg ervoor dat de christenen onderling geen goede vriendschappen krijgen. Let er vooral op dat ze niet met elkaar gaan bidden. En vooral als ze dat toch doen, zorg ervoor dat ze aanstoot aan elkander nemen.
  · Vul hun tijd zo dat ze weinig of geen tijd overhouden om met hun kinderen door te brengen, zodat hun gezin uit elkaar valt, en hun huis geen thuis meer is.
  · Zorg ervoor dat hun huis geen toevluchtsoord meer is om tot rust te komen na het dagelijkse werk.
  · Laat ze in de tijd die ze voor ontspanning hebben zo buitensporig zijn, dat ze zelfs van de ontspanning, uitgeput zullen raken.
  · Overtuig de vrouwen ervan dat het nuttig is vele uren te gaan werken, waardoor hun aandacht voor de kinderen sterk wordt gereduceerd.
  · Overtuig de mannen ervan dat ze alleen goede echtgenoten zijn als zij hoge inkomsten hebben en dat ze dit kunnen bereiken door 6 of 7 dagen per week te werken, liefst 10-12 uur per dag.
  · Verleid ze om steeds meer te kopen en steeds meer te lenen. Die schulden zullen hun ervan overtuigen dat ze echt beide moeten werken.
  · Laat hen de stille stem van Gods Geest en hun geweten overstemmen zodat ze die niet meer horen. Dat kun je bereiken:
  o. door ze liefhebbers te maken van muziek, het maakt niet uit wat.
  o. door hun gedachten zo veel te stimuleren, dat ze eigenlijk steeds bezig zijn.
  o. door op alle rustige momenten de radio, CD-, of cassettespeler aan te zetten.
  o. door ze zo intensief met hun computer bezig te laten zijn dat ze geen aandacht meer hebben voor God..
  Dit alles zal hun gedachten zo verstoren, dat ze zullen breken met de eensgezindheid met Christus.
  Verder:
  · Leg tijdschriften en nieuwsbladen op de tafels van wachtruimtes.
  · Overstelp hun gedachten zo mogelijk 24 uur per dag met het nieuws en andere zaken.
  · Laat hun mailboxen volstromen met e-mailtjes, over zaken die hun aandacht trekken. Zolang het hun tijd maar opslurpt.
  · Laat mooie modellen zien in tijdschriften, in de kranten of internet, zodat mannen zullen gaan geloven, dat uiterlijke schoonheid van groot belang is, en ze ontevreden worden over hun eigen vrouw.
  · Geef ze andere mogelijkheden, zodat zodra de vrouw niet aan hun verwachtingen voldoet, ze ergens anders zullen gaan kijken en hun families zullen snel uit elkaar vallen!
  · Geef ze de kerstman, een kerstboom, kerstballen en tal van andere kerstspullen zodat ze hun kinderen niet meer zullen leren over de werkelijke betekenis van kerst.
  · Geef ze een paashaas en paaseieren, zodat ze niet meer zullen praten over de opstanding van Jezus, en dat Hij de dood heeft overwonnen.
  · Houd ze bezig, zodat ze niet naar buiten gaan, om te genieten van Gods natuur, maar laat ze naar winkelcentra gaan, naar sportaccommodaties, (zang)concerten enz. enz. Houd ze bezig!
  · En als ze ondanks hun drukte toch nog zoeken naar omgang met God, laat hun geweten dan bezwaard zijn met problemen, of leid ze naar een van de vele charlatans die wij in dienst hebben.
  · Zorg ervoor dat ze het hier op aarde goed naar hun zin hebben en niet gaan verlangen naar de wederkomst van Christus.
  · Zorg dat ze steeds bezig zijn, zodat ze geen tijd hebben om een innige omgang met de Heere Jezus Christus te zoeken.
  · Strooi vieze, slechte en ongelovige gedachten in hun hoofd als ze op hun knieën liggen. Breng zonden opnieuw in hun herinnering, zodat ze niet vurig gaan bidden.
  · Maak ze rijk, zo rijk dat ze menen geen God nodig te hebben
  Weldra zullen ze werken in hun eigen kracht. Weldra zullen ze geloven dat ze hun gezondheid, hun welzijn en al het andere aan hun eigen inspanningen te danken hebben.
  Het zal werken! - Absoluut zeker - Het zal werken! - Het is een prima plan!

  Zo eindigde satan zijn betoog.
  Inmiddels proberen demonen overal christenen te overstelpen met tal van zaken,
  · zodat ze te weinig tijd hebben voor God in de eerste plaats en voor hun gezin in de tweede plaats;
  · zodat de Bijbel gesloten op hun nachtkastje blijft liggen;
  · zodat het gebed verstomt;
  · zodat ze geen tijd meer hebben om anderen over Christus als Redder der wereld te vertellen.
   


  En nu mijn vraag:
  Heeft de duivel in jouw leven succes met dit plan?
   
  Aanvulling op de brief!
  Zorg dat de praktijken van de satan GEEN VAT hebben op jouw leven. Wees waakzaam!!  Wees allert!!  Bid God voor wijsheid en inzicht!  Wandel op Zijn wegen waarin GEEN spoor is van duisternis. Jezus Christus heeft de duivel overwonnen al reeds 2000 jaar geleden aan het kruis.
  En denk eraan, vele mensen lopen nog in zijn val en worden bedrukt vanwege hun verleden.
  En...als de duivel je herrinert aan je verleden... wel herinner hem dan maar aan zijn toekomst!
   
   
  God bless you!!!
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl