W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Betreft: Vasten tijdens Grote Verzoendag
   
  Shalom, …
   We willen u in herinnering brengen dat op woensdagmorgen 26 september 2012 om 11.00 uur een bijzondere dienst wordt gehouden in “De Havenkerk” te Alblasserdam om de meest belang-rijke Shabbat van het jaar te gedenken welke deel uitmaakt van de ‘Feesttijden des HEREN’. (Lev. 23:23)

   

  Onderstaand geven we u een advies betreffende het vasten tijdens Jom Kipur.

   

  Praktische vasten instructies voor de Grote Verzoendag:

  1. Lezen Handelingen 27:1-13

  2. Cafeïne instructies voor koffie, thee, cola en chocola.
  Een viertal dagen tevoren sterk minderen, zodat men de dag voor de Grote Verzoendag vrijwel geen Cafeï
  ne meer inneemt.

  3. De vier dagen voor de GV … minder vet eten … minder zwaar tafelen … minder/geen alcohol

  4. Kinderen.

  Leer kinderen langzaam te beginnen met vasten.
   - Maak er een spelletje van
   - Maak er een uitdaging van
   - Om te beginnen: geen lekkernijen
   - Dan alleen de maaltijden … en tussendoor vasten
   - Dan zo ver mogelijk komen … en vasten alleen onderbreken met water en brood in de keuken …
   - Elk jaar iets verder komen … (eigen PR)

  5. Als je nog moet werken (ziekenzorg? … nog niets geregeld?): … vast tot aan het ontbijt, ontbijt stevig, eet normaal op het werk en vast weer bij thuiskomst met de rest van het gezin … en regel vrij voor volgend jaar (!)

  6. Eerste niveau: geen lekkernijen. Tweede niveau: wel drinken, niet eten. Derde niveau: niet eten en niet drinken. Bij doorbreken vasten: Drink alleen … eet niet; nog niet haalbaar: drink en eet brood met margarine … en vast tussendoor … iedereen kan afzien van lekkers en lekkere dingen … (vasten = afzien)

  7. Vasten is een vorm van aanbidden en smeken, terwijl men afziet van zinnelijk genot. Seksen op de Grote Verzoendag of een James Bond film kijken is dus zéér onlogisch

  8. Men krijgt door een totaal vasten héél véél tijd: Besteed tijd: slapen, bidden, rusten, Bijbel, meditatie

  9. Te bestuderen Bijbelgedeeltes voor de Grote Verzoendag: Leviticus 16 & 23; Numeri 28 & 29; Jesaja 58; Handelingen 27; Openbaring 20 en het boek JONA.

  10. Kleed je WARMER! Extra trui aan! Extra trui mee naar dienst. Zonder energie inname krijg je het allengs steeds kouder.

  11. Ga naar de HEILIGE SAMENKOMST … en blijf voor de rest zo veel mogelijk thuis

  12. Neem een niet al te vette feestelijke maaltijd vóór zonsondergang voor het BEGIN … en sluit de Vasten met een Feestelijk maal … ná zonsondergang … om het EINDE van de Vasten te vieren … velen gaan na de GV uit eten …

  13. De Z-categorie. God wenst ons niet in de problemen te zien: zwakken, zieken, zwangeren en zogenden hoeven niet te vasten … mogen vasten, zoals kleine kinderen, maar hoeven niet. Veiligheid eerst! Vast niet … of hou alleen een drink-vasten … of hou alleen een lekkernij vasten …
  (Suiker patiënten … raadpleeg eventueel uw dokter over hoever u kunt gaan)

  14. Kijk in de gids. Vaak is er een Grote Verzoendag dienst (op België), uitgezonden vanuit de Synagoge te Brussel of te Antwerpen … op de avond tevoren. Om een stukje van de Synagoge dienst mee te maken is TV-kijken dan weer een mooi middel op zo’n vastendag … Indien vastge-legd op video van vorige jaren: bekijk de Grote Verzoendagdienst … men leert dan altijd … al was het alleen maar om te zien hoe Joden hun Vasten vieren! Neem Grote Verzoendag diensten van de Joodse Omroep of VRT op … dan hebt u wat voor komende jaren … Het is goed een lange vastendag en slapen en bijbellezen te doorbrek-en met een stukje video over de Verzoendag.

  15. Kleine kinderen kunnen niet zonder spel. Benadruk rustigere spelletjes. Kleuren. Tekenen, etc. Lees uit de Kinderbijbel het verhaal van JONA voor … de Assyriërs lieten zelfs hun vee vasten … !!!

  16. Onthoud je van je normale email, internet, telefoon, etc. communicatieverkeer … vasten is afzien, en het niet willen strelen van de zinnen … maar vorig jaar heb ik twee uur lang Grote Verzoendag, Yom Kippur, vasten, Azazel, satan bestudeert op de Grote Verzoendag via Internet … dat dus weer wèl … geen beter middel dan over de Verzoendag te leren dan via Internet, Google en Wikipedia … èn de Bijbel …

  17. Werk niet, doe zo weinig mogelijk:

  Jaarlijkse Sabbat -> heilig 

  Wekelijkse Sabbat -> heiliger 

  Grote Verzoendag -> heiligste dag van het jaar 

  door Bert Otten

   

  Met vriendelijke groet en in Jeshua verbonden,
   Wim Verdouw
   Immanuël, Gemeente van het Levende Woord
   Karper 5, 2954 BP Alblasserdam
   Tel 078 6990097, Fax 078 6990098, Mob 0629 065138
   Wees van harte welkom op iedere Sabbatmorgen en ervaar dat de vreugde van de HEER onze kracht is.
   Plaats van samenkomst: “De Havenkerk”, Ieplaan 9, 2951 CB Alblasserdam, om 10.30 uur 

  Lees meer...
  BOEKEN VAN HET NIEUWE TESTAMENT IN HET HEBREEUWS MET VERTALING
   

   

  lejvi matie , matheus

   

   

   

   

  Lejvi Markos, Mark

   

   

   

   

  Lejvi Loekas, Lukas

   

   

   

  Lejvi jochanan, johannes.

   

   

  Masaj Hasjlachiem, handelingen (acts )

   

   

   

  Hasjalig al haromajiem..verslag over de romeinen.

   

   

  Hariesjona al hakorentajiem korinte1

   

   

  Hasjenie al hakorentajiem , korinte 2

   

   

  Hasjaliech al hagalatajiem, verslag over de Galaten.

   

   

  Hasjaliech al hafesajiem ,brief over de Efezen.

   

   

  Hasjaliech al hafilepajiem , brief over de filipensen.

   

   

   

  Hasjaliech al ha Kolamiem, brief over de kolozenzen

   

   

  Hariesjona al ha tesaloniekiem, tesaloniken 1

   

   

  Hasjeniet al ha tesaloniekiem.2 tesaloniken

   

   

   

  HARISJONA AL TIEMOTEJOS. TEMOTEUS 1

   

   

  HASJENIET al tiemotejos. Temotius 2

   

   

  Al tietos, over titus.

   

   

  Al fielimon , over filemos

   

   

  Al ha ievriem, over de hebreeen.

   

   

   

  Jacov......James

   

   

  Hariesjona la Peteros hasjaliech , eerste aan petrus de apostel.

   

   

  Hasjeniet la Petros hasjaliech de 2de aan petrus de apostel.

   

   

  HA AGADAT HARIESJONA LA JOCHANAN HA SJALIECH

   

  1STE VERSLAG AAN JOHANNES DE APOSTEL

   

   

  AGADAT JOCHANAN HASJENIET

   

  2DE VERSLAG VAN JOHANNES.

   

   

  AGADAT JOCHANAN HASJLIESJIET.

  3DE VERSLAG VAN Johannes.

   

   

  HAGADAT JEHOEDA.

  VERSLAG VAN JUDE

   

   
   
  CHAZON JOCHANAN ,
  OPENBARINGEN VAN jOHANES
   
  Lees meer...

  http://spiritlessons.com/dreams_and_visions/placebo_howard_pittman.htm

  Placebo
  door Howard Pittman
  Op 3 augustus 1979 stierf Howard Pittman,een Baptisten voorganger voor 35 jaar terwijl hij op de operatietafel lag tijdens een operatie. Hij had een bijna dood ervaring.
   Nadat engelen hem de tweede en de derde hemel hadden laten zien, werd hij voor de troon van God gebracht waar hij een boodschap kreeg om aan de wereld mee te delen..
    
  Het volgende is een fragment uit zijn boekje Placebo, die zijn verbazingwekkende bijna-dood ervaring documenteert.
   U kunt zijn audio tapes en boekjes kopen in de Lake Hamilton Bijbel Camp winkel.
    
   Voorwaards.
   Webster's woordenboek definieert placebo als een medicijn dat meer voorgeschreven word voor mentale hulp aan een patiënt, dan voor een werkelijke effect op zijn stoornis.
   Het is een proberen de patient te kalmeren.
   De artsen vertellen ons dat als we weten dat we worden behandeld met een placebo,(nep medicijn )het niet werkt. In onze gedachten moeten we denken dat het een echt medicijn is,en dat het de kracht of de macht heeft om te genezen. Als de patiënt dit gelooft, dan! Zo is bekendvan vele gevallen, Is de behandeling in staat wonderen te verichten die anders niet hadden kunnen worden behandeld.
   De Placebo behandeling is in feite geen echt medicijn, maar in de geest van de patiënt is het echt.
   Om deze soort van behandeling te laten slagen, moet de arts de patiënt er van overtuigen dat de medicatie werkt.
    
   Mijn vriend ik verkondig u, Dat dit precies dezelfde behande-ling is die de meeste met de mond belijdende Christenen gebruiken vandaag de dag!.
  De arts die deze medicatie toe dient, is de satan zelf! Hij geeft de patiënt een met suiker beklede religie, met een ondiepe ervaring, en fluistert halve waarheden in hun oren.
   Hij vertelt de patiënt dat het echt is, en dat het alles is wat de patiënt nodig heeft. De patiënt die door satan in de maling word genomen gelooft dit, en gaat vrolijke zijn weg. Onderwijl aan iedereen verklarende dat hij opnieuw is geboren en dat zijn redding echt is. En! dat deze ervaring alles is dat hij nodig heeft.
   Dokter satan staat zijn patiënt toe om naar de kerk te gaan. En staat hem toe om deel te nemen in welke kerk dan ook, dat wil zeggen, met zingen, voor gaan in gebed, het onderwijzen van de zondagsschool, en zelfs om te prediken.
   Hij zal de patiënt toestaan elke vorm van verklaring af te leggen die in verband staat met zijn met de mond belijdende religie. zelfs over het punt van de reddende kracht van Jezus. Ja hij staat de patiënt toe om alles te doen en te zeggen wat hij wil, alles!, met een uitzondering!.
   Deze uitzondering is, dat de patiënt niet zal worden toegestaan​​ ook daadwerkelijk het leven te leven die hij verkondigt te leven met zijn mond!
    
    
  Hoofdstuk 5, Voorbereiding!
   Met pensioen.
   In het jaar 1978 heb ik afscheid genomen van de New Orleans Police Department en verhuisde mijn familie naar een eenen-zestig hectare grote boerderij in Mississippi.
   Rond 07 augustus 1979 werd ik opeens opgezadelt met een ernstige en rampzalige ziekte.
   De nacht voor deze tragedie ging ik zoals gewoonlijknaar bed, bij het ontwaken in de ochtend was ik een beetje misselijk en daarom heb ik mijn ontbijt overgeslagen.
   Mijn vrouw vroeg me of ik niet kwam eten. Maar Ik antwoordde dat ik me moest haasten om mijn afspraak te houden met een aantal mensen, waarvan ik hoopte dat ze mijn kandidatuur voor sheriff. Zouden ondersteunen met bijdragen voor mijn campagne.
   Ik was me er niet van bewust dat God ook een afspraak voor me had gemaakt voor die dag.
   Ik herinner u eraan dat de Bijbel zegt dat het een keer is afgesproken dat de mens moet sterven. En plotseling zonder waarschuwing kwam mijn afspraak, Net als een bliksemflits!
    
   De stam van de belangrijkste slagader in mijn lichaams holte scheurde, waardoor er plotseling een verwoestend bloedverlies optrad!
   Dus om middernacht droegen ze me de ICU binnen en om 6:00 uur de volgende ochtend, toonden mijn vitale levens tekens weer aan dat er iets fout zat!
   De hoofd arts kwam uit ICU en zei tegen mijn vrouw, er is iets anders aan de hand.
   Ze namen me mee naar de operatiekamer, waar ze nog eens een extra zeven uur aan mij werkten.
   Om dit kort te houden, wordt een grote hoeveelheid van de beschrijving van Pittman's Emergency Room ervaring hier niet herdrukt. (Lees zijn boek voor de volledige beschrijving.]
    
   Ergens in die periodieke tijd dat de artsen aan mij werkten, kwam ik bij, en realiseerde ik me dat ik stervende was. Met de wetenschap dat alleen God mij mijn leven terug kon geven, en dat alleen God dat afgesproken tijdstip om te sterven kan veranderen, bad ik een vreemd gebed.
   Mijn gebed was dat God mij zou toestaan ​​om voor ZIJN troon te verschijnen zodat ik kon pleitten voor een verlenging van mijn fysieke leven. In een andere tijd en plaats zou dit soort van gebed zeker ongebruikelijk zijngeweest, Maar alles wat er nu gebeurde was gepland door God. Om uiteindelijk te dienen om Zijn doel voor mijn leven te bereiken. De gedachte om een ​​dergelijk gebed te bidden werd in mijn hoofd geprent door de Heilige Geest!
    
    
  Hoofdstuk 7: De GROTE RONDLEIDING!
   Wat daarna gebeurde is zo ongelooflijk dat sommige mensen moeite hebben het te geloven.
   Mag ik beginnen met te zeggen dat ik het verschil ken, tussen dromen, visioenen, en iets echt beleven.
   Mag ik er ook op wijzen dat als je niet gelooft in satan en je niet gelooft dat demonen echte individuele wezens zijn, dan heb je jezelf en het Koninkrijk van God een slechte dienst bewezen..
   Het staat als een paal boven water dat je niet in staat kunt zijn een vijand te herkennen of zelfs te weerstaan, als je niet eens gelooft dat die vijand echt is.
    
   Op het moment dat ik me verzette tegen de satan, vluchtte hij van mij weg! De engelen waren er en ze namen mijn geest uit mijn lichaam. Deze engelen waren de hele tijd aanwezig gedurende de tijd dat de satan me probeerde te verleiden.
   Alhoewel ik dat niet wist, want ik was nog steeds in het vlees. De engelen ondernamen geen poging om mij te helpen, totdat ik me had verzet tegen satan, uit mijn eigen vrije wil. De enige hulp die ik had was de bovennatuurlijke openbaring van de Heilige Geest, dat de stem die ik hoorde, toe behoorde aan satan en niet aan God. Het al dan niet gehoorzamen van die stem was mijn keuze.
   Toen de engelen mijn geest uit mijn lichaam tilden, droegen ze mij onmiddellijk naar de tweede hemel. We hoefden die ziekenhuis kamer niet te verlaten om de tweede hemel binnen te treden. We kwamen daar binnen via diezelfde kamer waar mijn lichaam was, gewoon door het passeren van een dimensionale muur.
   Het is een muur waar het lichaam niet door heen kan gaan, maar alleen de geest.
    
    
  Voor u, de lezer,
   om te kunnen begrijpen wat er gebeurde, moet u begrijpen wat de scheiding tussen de geest en het lichaam inhoud.
   Om te begrijpen hoe dit werkt, moeten we weten hoe we zelf zijn gemaakt.
   De Bijbel zegt dat wij, als menselijke wezens zijn gemaakt naar het beeld van God. Om dit te kunnen begrijpen, moeten we weten wat God is.
   De Bijbel geeft drie onveranderlijke dingen aan over God!
    
   1 God is Geest,
    
   2 God is onzichtbaar
    
   3 God is onsterfelijk.
    
   Als wij gemaakt zijn naar Zijn beeld dan zijn wij geest,
   We zijn onzichtbaar.
   En we zijn onsterfelijk. Daarom, als wij in een spiegel kijken, dan zien we niet ons ware zelf. We zien alleen het lichaam, of te wel de aardse tent waarin wij leven.
   Omdat wij allemaal zijn gemaakt naar het beeld van God, zouden we allemaal spiegelbeelden van elkaar zijn, zonder onze aardse fysieke lichamen. Daarom kregen we een ziel om ons te onderscheiden van elkaar, om ons een individueel te maken..
    
   De dieren in deze wereld hebben ook een ziel. Het enige verschil tussen hun ziel en die van ons is, dat onze ziel behoort tot de geest. Maar hun ziel behoort tot het lichaam. Als hun lichaam vergaat, dan vergaat hun ziel samen met hun lichaam. Maar wanneer ons lichaam vergaat, blijft de ziel bij de geest.
   Toen mijn geest uit mijn lichaam werd getild, kwam mijn ziel mee. Ik neem aan dat de eenvoudigste manier om de ziel te identificeren zou zijn om te zeggen dat het je persoonlijkheid is. De hele tijd dat ik weg was uit mijn lichaam bleef ik een individu, dat wil zeggen, ik behield mijn eigen persoonlijkheid.  
  Ik behield al mijn faculteiten. In feite werden ze zelfs sterk verbeterd.
   Toen we door die dimensionale muur in de tweede hemel stapten, bevond ik mezelf in een heel andere wereld. Geheel anders dan alles wat ik me ooit had kunnen voorstellen. Deze wereld was een plaats die bewoond werd door geestelijke wezens, zo groot in aantal als het zand van de kust.
   Deze wezens waren demonen [duivels], of te wel gevallen engelen, en ze hadden duizenden verschillende soorten en vormen. Zelfs die een soortgelijke vormen hadden die contrastteerden van elkaar door diverse kleuren.
   Veel van de demonen hadden menselijke figuren of vormen. En velen waren in een vorm vergelijkbaar met de dieren bekend in onze huidige wereld. Anderen waren in soorten en maten te afschuwelijk om je voor te kunnen stellen.
    
   Een deel van de demonen waren zo morbide en weerzinwek-kend dat het misselijk makend was..
   Toen ik aankwam in de tweede hemel, wist ik meteen in welke richting ik moet gaan naar de derde hemel, waar God was/is.
   Ik weet niet hoe ik dat wist, maar ik wist het gewoon. Ik wist ook dat als ik mijn gebed beantwoord wou krijgen, dat ik dan zou moeten verschijnen voor God de Vader in de derde hemel.
   Ik wist dat ik op reis was in die geestelijke wereld onder de bescherming van de Heilige Geest. En dat de engelen die mij begeleiden zich ook bewogen onder de bescherming van de Heilige Geest.
   Het is misschien vreemd voor u, de lezer, dat de engelen de bescherming van de Heilige Geest nodig hadden, maar vergeet niet waar we waren, in de tweede hemel.
   De tweede hemel is de plaats waar momenteel satan zijn troon heeft gevestigd. satan is nog niet in de hel, alhoewel dat wel zijn uiteindelijke bestemming zal zijn.
   Al de geesten in die wereld waren op de hoogte van onze aanwezigheid, En waren ook op de hoogte van de bescherming van de Heilige Geest over ons heen. Om u een ​​idee te geven over waarom die bescherming nodig was, laat me u verwijzen naar een bijbelvers die spreek over de macht van de satan, Zoals die hier in de tweede hemel werd gedemonstreerd. Het tiende hoofdstuk van het boek Daniël vertelt over God die een van zijn engelen stuurde, om een boodschap over te brengen aan Daniel. Vanwege het grote belang van dat bericht wou de satan deze engel niet toestaan deze boodschap te bezorgen.
   De engel die God gezonden had vanuit de derde hemel, moest om Daniel te kunnen bereiken door de tweede hemel heen. En satan stuurde een van zijn vorsten of een van zijn aartsengel-en om die engel te stoppen.
   De engel moest vechten en kon er niet alleen door komen, zodat hij versterkingen moest laten aanrukken.
   God moest een van zijn vorsten of de aartsengel sturen, om de boodschapper te helpen en zelfs dat duurde eenentwintig dagen.
   Nadat de engel de boodschap had afgeleverd, herinnerde hij Daniël eraan, dat hij de engel, zich een weg terug moest vechten dwars door die 2de hemel, om terug te kunnen komen naar de 3de hemel, waar GOD verblijft.
    
   Terwijl we ons voortbewogen in die wereld, was ik zeer teleurgesteld omdat mijn begeleider me niet meenam in de richting van de Derde Hemel waar God is. Maar in plaats daarvan gingen we in de tegenovergestelde richting.
   Terwijl we ons zo van plaats naar plaats voortbewogen in die wereld, heb ik veel dingen geleerd over demonen. Ik deed de dingen anders in de geestelijke wereld dan wat we hier doen in de fysieke wereld.
    
    
  Bijvoorbeeld.
   Wij communiceren met onze mond en oren, maar hier communiceerden we met ons verstand. Het leek alsof we onze woorden projecteren via gedachtegolven en de antwoorden ontvingen op dezelfde manier.
   Alhoewel ik nog steeds in mezelf kon denken zonder te projecteren, ontdekte ik dat dit me echt niet ten goede kwam, want de engelen konden mijn gedachten lezen.
   Ik hoorde verschillende geluiden in die wereld, maar ik hoorde deze niet met mijn oren. maar hoorde het met mijn verstand.
   maar ik was nog steeds in staat die geluiden te horen met mijn oren.
   Toen we aan het reizen waren,, hebben we vooral gereisd met wat ik noem de snelheid van het denken.
   Als we reisden op de snelheid van de gedachten, dan was er geen gevoel van beweging.
   De engel zei waar we heen gingen en dan waren we er al.
    
   Er waren andere tijden dat we niet op die manier reisden en ik was me toen zeer bewust van beweging tijdens het reizen.
   Een van die momenten dat ik beweging voelde tijdens het reizen, was toen ze me terug brachten in de fysieke wereld Zodat ik de demonen die hier aan het werk waren kon zien. We reisden hier rond net alsof we op een wolk ronddreven, maar toch had ik een gevoel van beweging.
    
   Vergis je niet over die demonen, want zij zijn zeer reëel.
   De Bijbel spreekt vaker over demonen, dan over engelen.
   En laat zien in Lukas 10:18 dat demonen slecht zijn.
   Mark 5:8-9 geeft aan hoe talrijk ze zijn, en Matteüs 10:1 laat zien dat ze onrein zijn. In Matteüs 12:21-30 staat dat ze onder het bevel van de satan staan, En Mattheüs 8:29 laat zien dat ze mensen kunnen bezetten.
    
   In de demonen wereld is een verdeling van de macht die veel weg heeft van een militair gestructureerde commando keten, met rang en orde. Sommige demonen dragen de titel van prins, dit is altijd de demon die verantwoordelijk is voor een vorstendom.
   Een vorstendom bestaat uit een terein of een gebied, een plek of een groep die in grootte variëren, van zo groot als een natie tot zo klein als een persoon.
   Wanneer satan een prins een taak opdraagt, dan wordt die prins de bevoegdheid gegeven, Om op te treden in naam van de satan. En mag hij gebruik maken van alle middelen die nodig zijn en tot zijn beschikking staan om deze taak te volbrengen.
   Toen we aan de rondleiding door de tweede hemel begonnen, lieten de engelen me de verschillende soorten demonen zien die er zijn. Elke demon is aan mij geopenbaard in een vorm die aangaf wat zijn vakgebied is., En ik ontdekte al snel dat er in de gehele demonen wereld niet zo iets bestaat als een meer voudige talenten demoon.
   Ze hebben slechts een gebied van deskundigheid en die doen ze erg goed.
    
    
  Hoofdstuk 8: Demonen!
   Terwijl ieder type demon mij werd aangewezen, ontdekte ik al snel dat er zich een sociale orde, of rang onder hun bestaat..
   De demonen uit de hoogste rang openbaarden zich in vormen die leken op mensen. Toen we de rangen lager naar beneden volgden zag ik demonen in vormen of figuren die eruit zagen als half dierlijk en half menselijk. Ik zag demonen in een vorm die lijkt op de dieren die wij kennen in deze tegenwoordige wereld, En ik zag demonen in vormen en figuren, die zo walgelijk morbide waren, Waar Je je gewoon geen voorstelling van kunt maken.
   Aan de top van de Order waren de strijdende demonen dit waren de elite troepen van de satan, Ze bewogen zich voort over de gehele Tweede Hemel, en reizen altijd in groepen, nooit alleen.
   Overal waar ze naar toe gingen, daar gingen de andere demonen voor ze uit de weg.
    
   Deze strijdende demonen werden aan mij geopenbaard in menselijke vorm. Ze leken op mensen alleen het verschil is dat ze reuzen zijn. Ze lijken ongeveer 2.5 meters lang, waren robuust en fraai gebouwd, Zo’n beetje als reusachtige atleten.
    
   Alle strijdende demonen waren brons kleurig. Het waren gigantische bronzen soldaten. Alle andere demonen leken aan hun onderdanig te zijn.
    
   De tweede meest machtige type demon werd ook aan mij geopenbaard in menselijke vorm. Deze demonen zien eruit als gewone mensen. Al die demonen die beschikken over dit soort van expertisegebied leken samen te groepen en te behoren op de 2de rangin deze order.
    
   De belangrijkste in deze groep was de demoon van hebzucht en in deze zelfde groep zaten de demonen van haat, lust, strijd, en nog een paar anderen.
    
   De derde meest machtige type en groep van demonen werd-en aan mij geopenbaard in gemengde soorten en vormen.
   Sommigen hadden een menselijke vorm, terwijl anderen half-mens en half dierlijke vormen hadden. Anderen leken op dieren in hun vormen.
   Deze demonen bezaten vaardigheden in de Zwarte Kunst gebieden, zoals hekserij en aanverwante gebieden.
   Ook onder deze groep waren demonen van angst en demonen van zelfvernietiging evenals die demonen die expert zijn in het nabootsen van overleden menselijke geesten. [waarzeggende geesten] en zij manifesteren zich aan de fysieke wereld als spoken.
    
   Toen we naar de vierde groep of order gingen werden alle demonen van deze rang aan mij geopenbaard in niet mense-lijke vormen. Sommigen hadden vormen zoals de ons bekende dieren, terwijl andere onbekende vormen hadden.
   In deze groep waren de demonen van moord, wreedheid, sadisme, en anderen met betrekking tot bloedlust.
    
   Toen we nog verder naar beneden de rang bekeken aan het einde van de commando structuur, werden alle demonen in die groep geopenbaard in vreselijke en ziekelijke vormen.
   Sommigen waren zo weerzinwekkend dat hun uiterlijk misselijkheid produceerde. Ze zijn zo veracht door hun eigen groepsleden dat ze altijd ergens op de achtergrond op de loer schijnen te liggen terwijl ze in de tweede hemel zijn, en zelfs terwijl ze in deze fysieke wereld zijn..
   Ze hebben geen contact met andere demonen alleen als dat nodig is om een opdracht uit tevoeren.
    
   Er was nog een groep demonen die ik in staat was te zien, maar ik kan me voor het grootste deel niets meer herinneren van hun vaardigheden. Het werd met opzet van me wegge-nomen, want het was me niet toegestaan veel over hun te weten te komen of in mijn geheugen te bewaren over hen.
    
   Ik zou niet eens weten waar ze te rangschikken en hun vorm was niet aan mij geopenbaard. Ik ben er niet zeker van hun volledige gebied van expertise, ik ben me echter vaag bewust van hun krachtige greep op het vlees.
   Het lijkt erop dat deze mysterieuze groep demonen anders werken dan alle andere demonen en ze worden slechts in bijzondere gevallen en bijzondere omstandigheden ingezet. die ik niet goed begrijp.
    
   Zoals ik al zei, ik werd niet toegestaan ​​om veel te behouden in mijn geheugen over deze specifieke groep demonen.
   Ik was alleen toegestaan dat gedeelte te behouden waar van ik nu verslag uit breng en dat verslag is op zich zelf erg vaag.
   Ik ben me er ook van bewust dat deze bijzondere demonen moeilijker te hanteren zijn dan een van de rest. Het lijkt erop dat hun grote kracht ligt in hun vermogen om anoniem te blijven in hun werk, in de mens.
   Onder deze groep is degene die in staat is zich te manifest-eren als een vorm van epilepsie in de mens.
    
  word voortgezet
    
  Lees meer...   (1 reactie)
  Jerusalem
  Filmed in Imax 3D
   
   
  After a year of research and preparation, the giant screen film JERUSALEM advanced into production with an unprecedented aerial shoot throughout Israel and the West Bank . Scheduled for worldwide release in 2013, the film will take audiences on a spectacular tour of the Holy Land and the city once believed to lie at the center of the world.

  Jerusalem | An Arcane/Cosmic Picture Film

  USE FULL SCREEN ON YOUR COMPUTER

  See it on your full screen to appreciate how stunning the footage is.

  An excellent presentation, much like having a tour of Israel on a Blimp!

  (Make sure you raise your computer volume up for the narration and background music...)

  Now, click on the LINK site below:

   
  Lees meer...
  Amazing Photographs ......
  Shanghai 1990 vs. 2010
  cid:DEF40F94AC2C429EADBF35ECB092D3C4@sally1
    

  Busiest Train. Ever.
   

  The Blue Lagoon, Ecuador =
   

  Meanwhile in Chicago… =/SPAN>
   
   Best. Sidecar. Ever
    

  The U.S. – =st1:country-region w:st="on">Mexico Border
   

  Awww Yeah Flowers!
   

  Certified Badass
   

  A Castle in Miami?
   Rago National Park, Norway <=ONT size=7 face=Arial>
   

  Wheeeeee!
   
   Incredible Water =Bridge in Germany
   

  Epic Aerial of Barcelona, Spain
   

  The Sky Walker
   

  ‘Crystal’ =st1:placename w:st= "on">Ice Cave in Skaftafell, Iceland =
   

  Festival of Lanterns in Chiang Mai, Thailand
   

  Fields of Lavender in Provence, =st1:country-region w:st="on">France
   

  Yarn Bombing in Germany
   
   The Runaway Tree
   

  70 Lightning Strikes in One Shot
   

  The Craziest Illusion in Paris =/SPAN>
   

  Ladybug Lands with Style
   

  The Edge of Earth – Bunda Cliffs of Australia
   

  Stargazing
   

  The World’s Largest LAN Party
   

  Instant Acrophobia
   

  Livin’ on the Edge
   

  The Stunning Glasswinged Butterfly
   

  Lightning Show at the Grand =anyon

  The Hamilton Pool Nature Preserve in =st1:state w:st="on">Texas
   

  Wait For It…
   
  Sunset on Mars
  cid:8D6FF5C99E0E4C3B9827825B9D674FD2@sally1
    

  Cloud City Dubai
   

  Autumn in the Adirondacks
   

  European Beech Trees of Mariemont, Belgium
   

  The Inhabited Volcanic Island of Aogashima
   

  The Great Grey Owl
   

  The Cloud Covered Island of Litla Dimun
  Lees meer...

   Capernaum, Tabgha & Mount of Beatitudes

  Posted: 28 Mar 2012 05:25 AM PDT

  Israel is not only a land filled with holy sites for the Jewish faith, but also for the Christian and Muslim faiths. When my recent guests were here last week, a Christian and an Episcopalian, they of course wanted to get their fill of everything they could see in a limited amount of time. Somewhere I had never been before was to visit the Christian sites atop the Sea of Galilee, which is exactly where we headed over the weekend (among several other pistops).  
   
  CAPERNAUM: Located on the shores of the Sea of Galilee, Capernaum is a place where Jesus is said to have lived and prayed during his lifetime. Main attractions in the area are the ruins of Peter's dwelling where the apostle once lived and also the neighboring synagogue where Jesus is said to have prayed and healed.

  Located atop the Sea of Galilee on the lake's northern coast, Capernaum sure has an idyllic setting if this indeed was a place Jesus once called home.

  Here is the entrance to Capernaum's little village, which you saw in an aerial shot in the above images.

  And this is the ruins of Peter's dwelling, on top of which a church has been built in more recent years. This site holds a lot of symbolic healing for people of the Christian faith. The third picture down are the ruins of the synagogue where Jesus is said to have healed his followers.

  As you can see, Capernaum sits perched directly on the northern coast of the Sea of Galilee, as seen in the images below.

  TABGHA:The quite cove of Tabgha is just minutes away, literally, from Capuernam. It was here that many important Gospel stories took place including the most well-known at this site, the Multiplication of Loaves & Fishes. All those New Testament stories started coming back to me on our visit here.

  Christians have marked the miracle of the loaves and fishes with this iconic church, which is the heart of Tabgha. In the church you will find a mosaic with loaves and fish, identifying the spot where the multiplication is believed to have happened.

  As you can see, Tabgha, like Capernaum, is situated right on the shores of the Sea of Galilee. It was brutally hot during our visit there (because the Galilee is located below Sea Level, just like the Dead Sea) and so many people opted to put their feet in the water for a dip. After all, why not go for a dip in the holy waters of the Galilee, Israel's most beautiful body of water?

  MOUNT OF BEATITUDES: Even if you're not a Christian, you've probably heard of the Sermon on the Mount, and this spot on the Mount of Beatitudes is exactly where the sermon is believed to have taken place. It is perhaps Jesus' most famous sermon. This setting overlooks both Capernaum and Tabgha, just minutes away by car.

  The Byzantine style church is the central spot to visit atop the Mount of Beatitudes. As you can see, it's a lovely view looking out over the calming Sea of Galilee.

  

  And that sums up our visit to the trio of holy sites atop the Sea of Galilee. Not far from here is Tiberius which you can get to easily by car, the largest city in the Sea of Galilee region. If you're ever in Israel and wanting to visit these sites, I will tell you that they're open on Shabbat, which is a luxury because most things are closed on the weekend. Hope you enjoyed seeing this small part of Israel, where I hadn't yet visited previously!

  Lees meer...
  water heeft geheugen,
  Nederlands ondertiteld ECHT MOOI!!!

   
  http://www.youtube.com/watch?v=0Yod-CpWM4s&feature=results_video&playnext=1&list=PL9DDA066A1A01A991

   
   

   
  Lees meer...
  Laat deze geweldige foto de wereld rondgaan.
   
  Een geweldige foto.... Laat hem de wereld rondgaan.... Dit is wat iedere eerlijke journalist in het hart zou moeten hebben om te tonen....
  Maar dit verkoopt niet.....?

  Eindelijk een mooie oorlogsfoto! Het is de andere kant van de oorlog, en het is ontroerend! 

  Het hart van een soldaat = het hart van een man, een vader...
  Dit zou er als krantenkoppen moeten staan, in plaats van dat wat minder belangrijk is

  Het is een hard verhaal, maar versterkend voor het hart, wanneer men deze foto van John Gebhardt in Afghanistan bekijkt. 

  De echtgenote van John Gebhardt, Mindy, zegt dat het hele gezin van dit kleine meisje is vermoord. De rebellen wilden ook haar vermoorden, maar ze overleefde.
  Ze wordt verzorgd in het hospitaal van John en is aan de betere hand, zelfs wanneer ze weent en klaagt
  .
   

  De verpleegsters zeggen dat John de enige is die haar kan kalmeren, dus John hield haar gedurende 4 nachten in zijn armen en sliepen samen in de zetel.
  Het kleine meisje komt langzaam weer op de been.

  John is een echte oorlogsheld en hij vertegenwoor-digt dat wat het westen daar poogt te verwezelijken.

  Dit vrienden,
   is het waard te delen met de rest van de wereld. Vooruit!!!
  Zoiets zal u nooit zien in het nieuws. Hou het nieuws en ga.

  Er gebeurd niets als u het niet doet, maar de wereld heeft het nodig om een foto als deze te zien en heeft het nodig zich te realiseren dat wij het verschil maken, zelfs al gaat het tegelijkertijd om één klein meisje .
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl