W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties

  Steun Israel en koop  alles wat van Israel komt!!!

  Allereerst zijn er natuurlijk de producten van Israëlische oorsprong die ook in Israël verwerkt zijn. Deze zijn duidelijk te herkennen aan de streepjes-code. De eerste 3 cijfers van de streepjescode is een landcode, de code 729 staat voor Israël. Begint een streepjescode met 729 koop het dan maar direct!

  Verder zijn er ook vele producten afkomstig uit Israël maar verwerkt in andere landen, of geproduceerd in andere landen door Israëlische multinationals. Een voorbeeld hiervan zijn de vegetarische schijven, plakjes, balletjes en dergelijke van het Albert Heijn "huismerk". Vele vegetarische Albert Heijn "huismerk" producten zijn afkomstig van Tivall een Israelisch bedrijf, terwijl dit niet aan de streepjes-code af te lezen is.
  Lees meer...
  Shalom
   
  U bent hartelijk uitgenodigd voor de samenkomst ter gelegenheid van de komende Nieuwe Maan
   
  Op Donderdagavond 23 februari 2012 om 20.00 uur verwachten we elkaar weer te
  ontmoeten bij het blazen op de
  Shofar voor “Nieuwe Maan"
  , het aansteken van de kaarsen, het delen van wijn en brood, het uitspreken van onze gebeden
  en Bijbelstudie en verder om een fijne samenkomst met elkaar te beleven.
   Neem familie, vrienden en kennissen mee om ook hen te laten delen in deze vreugde.
   Ook besteden we aandacht aan het beoefenen van Messianic Dance ß(download)
   
   Met vriendelijke groet en in Jeshua verbonden,
   Wim Verdouw
  Immanuël, Gemeente van het Levende Woord
   Karper 5, 2954 BP Alblasserdam
   Tel 078 6990097, Fax 078 6990098, Mob 0629 065138
   Wees van harte welkom op iedere Sabbatmorgen en ervaar dat de vreugde van de HEER onze kracht is.Plaats van samenkomst: “De Havenkerk”, Ieplaan 9, 2951 CB Alblasserdam, om 10.30 uur 
  Lees meer...

  'n glimlach aan de hemel:

  Een opname die maar één keer op miljoenen voorkomt...
  Lees meer...

  Beste wensen in het Hebreeuws.

   
   
  1
   Mazal tov.
   1
   Gefeliciteerd.
   
   2
   Be sja-a tova.
   2
   dat alles voorspoedig zal verlopen
   (felicitatie aan een zwangere vrouw.)
   
   3
   Broechiem ha baiem.
   3
   Gezegend  zij die komen.(welkom ).
   
   4
   Le chajiem.
   4
   Op het leven(proost )
   
   5
   Le chajiem toviem oe le sjaloom.
   5
   Op een goed leven en vrede.
   
   6
   Jom hoeledet sameach.
   6
   Een blijde verjaardag.
   
   7
   Osjer va osjer ad mea ve esriem.
   7
   Blijdschap en rijkdom tot aan je 120ste(jaar ).
   
   8
   Mazal tov le hoeledet ha ben.
   8
   Veel geluk met de geboorte van je zoon.
   
   9
   Mazal tov le hoeledet ha bat.
   9
   Veel geluk met de geboorte van je dochter.
   
   10
   Tizkoe livnot bajt ne-eman be Israel.
   10
   Mogen jullie erin slagen een huis van trouw op te bouwen in Israel.
   
   11
   Be hatzlacha ba tafkied hie chadasj.
   11.
   Dat je zult slagen in je nieuwe baan.
   
   12,(m)
   Chazak ve ematz.
   12
   Wees sterk en moedig.
   
   13(vr)
   Chizkie ve imtzie.
   13
   Wees sterk en moedig.
   
   14(m)
   Sjmor al atzmecha.
   14
   pas op je zelf.
   
   15 (vr )
   Sjimrie al atzmech.
   Pas op je zelf.
   
   16
   Nesiea tova.
   16
   Goede reis.
   
   17
   Refoea sjlema.
   17
   Voledige beterschap.
   
   18
   Hachlema me-hiera.
  18
   Snelle beterschap.
   
   19
   Ha makom Jenachem etchem,betoch sjear evlej Tzion ve Jeroesjalaiem.
   19
   Mag GOD jullie vertroosten onder al de rouwenden van Tzion en Jeroesjalaiem.
   
   20
   Sje lo tedoe od tza-ar
   20
   Dat je geen zorgen meer zult kennen.
   
  Lees meer...

  יואל זילברמן | השומר החדש | Yoel   Zilberman | shomer-israel.org

  http://www.youtube.com/watch?v=TGfc2oRYyxA&feature=player_embedded

  Yoel Zilberman - The Founder of "HaShomer HaHadash" (The New Guardian) about the organization's activities in Jerusalem Conference, dealt with the "return of the narrative, Israeli sovereignty and dignity"

  יואל זילברמן - מייסד "השומר החדש" מספר על פעילות הארגון בכנס ירושלים שעסק ב "החזרת הנרטיב, הריבונות והכבוד הישראלי  
   
  Lees meer...

  3 januari 2012

  Boek van Henoch – kinderen van de gevallen engelen

   
  BOOK OF ENOCH/THE NEPHILIM – CHILDREN OF THE FALLEN ANGELS (LINK)
  BOEK VAN HENOCH – Engelse link: Reluctant-messenger.com/1enoch01-60.htm
   
  “Toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de HERE zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun kinderen baarden; dit zijn de geweldigen (Nephilim) uit de voortijd, mannen van naam.”  (Gen. 6:1-4)
  Vertaald fragment 
  Er is een verborgen boek, dat gevallen engelen, bloeddorstige reuzen en een waarschuwing voor de hele mensheid omvat…. het boek Henoch. Het is een aloud geschrift, gevuld met goddelijke geheimen, dromen en visioenen. Het boek van Henoch is genoemd naar de man, van wie de bijbel zegt dat deze man ‘wandelde met God’. Hij is de enige man, over wie geschreven werd dat ‘Hij niet meer was, want God had hem opgenomen’. Dat is heel opmerkelijk, want er wordt slechts in één zin, in Genesis, over Henoch gesproken.
  Boek van Henoch: het enorme manuscript bestaat uit 5 delen, welke 108 hoofdstukken omvatten. Voor de vroege christenen was het boek heilig, desondanks is het verbannen van de christelijke bijbel.

  Het boek van Henoch begint met een waarschuwing aan de gehele mensheid, dat een goddelijk oordeel zal plaatsvinden. God vertelt Henoch dat de aarde verwoest zal worden door een vloed (de zondvloed, de ark van Noach). God geeft hierbij de schuld aan de oorspronkelijke zonen van God, de gevallen engelen, die seks hadden met de dochters van mensen. Hier kwamen de Nephilim, de reuzen, uit voort, wat het menselijke ras verontreinigde. Deze gevallen geestelijke wezens leerden de mens ook oorlogswapens maken…

  Het boek van Henoch was een van de meest populaire boeken onder de christenen uit de oudheid. Het boek Openbaring, het laatste boek in de bijbel, spreekt ook over de eindtijd, maar men vond het boek van Henoch toch een beetje te vreemd, te verdacht, te creatief misschien voor de traditie. Het boek werd dan ook verwijderd.
  Echter in de 18e eeuw werden oude manuscripten van het boek teruggevonden.
  De Nephilim waren dus enorm en niet-menselijke hybriden, het nageslacht van zeer boze geestelijke wezen (demonen), en de belangrijkste reden dat God destijds de zondvloed zond.
  Satan (dé gevallen engel) wist van de profetie, dat er iemand zou komen om hem te verslaan: hij wist dat de Messias een mens zou zijn. De Nephilim nu waren een poging om de hele mensheid te infiltreren, zodat de messias geen volbloed mens kon zijn. En wanneer ook Noach en zijn familie konden worden misleid, dan was dit plan gelukt. Maar het plan mislukte. Noach bouwde in opdracht van God de ark…
  Genesis 6, vers 4 vertelt ons dat er na de zondvloed weer Nephilim waren op de aarde. Vervolgens werd Joshua verteld om ze uit te roeien… en dat had een reden.
   
  Waarom ontbreekt het boek van Henoch in de bijbel?
  Het boek van Henoch is blijkbaar geschreven tijdens de eerste eeuw voor Christus. Het bevat 108 hoofdstukken, verdeeld in 5 secties.
  De inleidende hoofdstukken, 1-5, geven een korte introductie over Henoch en spreken over belangrijke thema’s als beloningen, oordeel, het einde van de wereld zoals we die nu kennen, en definitief oordeel.
  Boek 1 omvat hoofdstuk 6-36 en gaat in de eerste plaats over engelen, de Boom des Levens, Jeruzalem en het universum.
  Boek 2 bevat hoofdstuk 37-71 en handelt over de Ene God de Vader, de Zoon van God of de Messias, de opstanding, de zondvloed, Noach, het toekomstig oordeel en het paradijs.
  Boek 3 (hoofdstuk 72-82) behandelt de sterren, de Maan, astronomie, het heelal en Henoch’s missie.
  Boek 4 (hoofdstuk 83-90) presenteert voorspellingen over de zondvloed, een historische schets, de toekomst van Israël en het Messiaanse Koninkrijk.
  Boek 5 (hoofdstuk 91-105) richt zich op een verscheidenheid aan onderwerpen, en de afsluitende hoofdstukken 106-108 beëindigen het boek. 
  Hoewel het boek fascinerend is om te lezen, is het belangrijk op te merken dat het boek niet de Schrift is. Dat wil zeggen, het boek is niet geïnspireerd door God. Het boek van Henoch is nooit door Jezus of een van de nieuwtestamentische schrijvers genoemd als Schrift, en het boek werd door de apostelen niet opgenomen in het Nieuwe Testament.
   
  Conclusie: Het antwoord op de vraag hierboven is dat Jezus en de apostelen het boek nooit noemden in de bijbel. Desondanks blijft het wel zeer interessant om te lezen!
   
   
   REACTIES:
  1.Dag Sylvia. Het artikel over Henoch is interessant. Het boek Henoch is een intrigerend boek met veel diepteinfo. Eindttijdnieuws geeft als commentaar:  Hoewel het boek fascinerend is om te lezen, is het belangrijk op te merken dat het boek niet de Schrift is. Dat wil zeggen, het boek is niet geïnspireerd door God. Het boek van Henoch is nooit door Jezus of een van de nieuwtestamentische schrijvers genoemd als Schrift, en het boek werd door de apostelen niet opgenomen in het Nieuwe Testament. Ik denk dat het niet te zeggen is of het boek geïnspireerd is of niet, althans, ík zou daar niet zo’n oordeel over durven vellen. Het ‘boek Henoch’ als zodanig is inderdaad niet genoemd in het NT.  Genesis vermeldt over het wegnemen van Henoch heel kort slechts dit: (Gen. 5:24) En Henoch bleef met de [ware] God wandelen. Toen was hij niet meer, want God nam hem weg.

   

  Paulus schrijft evenwel in Hebreëen 11:5: Door geloof werd Henoch overgebracht, opdat hij de dood niet zou zien, en hij was nergens te vinden, omdat God hem had overgebracht; want vóór zijn overbrenging had hij het getuigenis dat hij God welgevallig was geweest.

  Dan Judas, in vs 14-16 staat: Henoch, de zevende in de lijn van Adam, heeft ook over hen profetische woorden gesproken: Daar komt de Heer met zijn tienduizenden heilige engelen om over allen het vonnis uit te spreken. Hij zal alle goddeloze zondaars straffen voor de goddeloze praktijken die ze hebben bedreven en voor de vermetele woorden die ze tegen hem gesproken hebben. Zij grommen en morren over hun lot; ze leven zoals ze zelf graag willen, slaan een hoge toon aan en hemelen mensen op om er zelf beter van te worden.
  Dit zijn duidelijke citaten uit het boek Henoch.
  Bij Judas zou je nog een vraagteken kunnen zetten maar Paulus is toch duidelijk een ‘uitverkoren vat’ om voor Jezus getuigenis af te leggen.

  Als hij zo citeert uit het boek Henoch dan is het denk ik wat kort door de bocht om te zeggen dat het boek Henoch niet tot de schrift behoort of niet geïnspireerd is.

  Groet
  Paul
  2.
  Ik las in dit artikel over Henoch dat Jezus en zijn apostelen het nooit hadden over Henoch, maar dit is wat ik vond:

  Ook de eerste christenen kenden de Henochitische boeken en kenden er gezag aan toe.[bron?] De apostelen Petrus en Judas citeerden zelfs uit het boek van Henoch (Judas 1:14-152 Petrus 2:4). Verder beschrijven deze geschriften dingen waar Henoch volgens andere geschriften getuige van was geweest (zoals de gebeurtenissen in de eeuwen voor de Zondvloed).[bron?]

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Henoch

  Groet, Shirley

  Lees meer...
  Satans Final War Plan Exposed 
  David Wilkerson

  http://www.youtube.com/watch?v=SwUNvT0YCOg&feature=share 

  http://www.youtube.com/embed/SwUNvT0YCOg?rel=0  

  Satans laatste oorlogs plan blood gelegd
   GOD U sprak tegen mij vanuit UW hart.
   En ik vraag U HEER, Raak mijn lippen aan zodat ik deze boodschap kan doorgeven. en heilig mij zo dat er niets zal zijn wat het werk van de Heilige Geest kan hinderen.
   Wij vragen U voor een demonstratie van de Heilige Geest in kracht, En ik vraag U Here Jezus dat U zich zelf zult laten zien tijdens deze boodschap bid ik U, amen.

  Satans laatste oorlogs plan bloot gelegd.

  De duivel heeft een oorlogsplan, En de Heer heeft dat vanmorgen blood gelegd. HALELOE JAH!
   Nou er is een laatste oorlog, en die word armagedon genoemd (HAR MEGIDO )
   Er komt in het Midden Oosten een laatste oorlog, en die heet Har Megido, en er zal veel bloed gaan vloeien.
   Maar tegelijker tijd zal er een andere laatste oorlog zijn, en die oorlog is veel belangrijker voor ons en GOD dan Har megido.
   Armagedon is alleen maar een grote schoonmaak taak voor GOD. HIJ gaat de rotzooi opruimen en Hij zal komen in ZIJN kracht en glory en gaat opruiming houden, maar wij weten de uitkomst van die oorlog.
   Maar er is nog een andere oorlog, en die is nu al begonnen en dat is een Geestelijk oorlog.
   Dit is de oorlog die is gestart in het paradijs (gan ha Eden )Ja er is altijd al een geestelijke oorlog aan de gang geweest sinds die tijd van de hemel tegen de hel.
   Maar mensen, de duivel is in deze laate dagen zijn strategie aan het veranderen.
   Hij veranderd zijn plan.
   
  Openbaringen 12:12.
   12 Daarom verheugt u gij hemelen en wie daarin wonen.
   Wee de aarde en de zee want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft.
  Nou zie je dat deze laatste strijd zich gaat afspelen na de kruisiging. Want HIJ spreekt over die genen die overwonnen hebben door het bloed en de getuigenis van het lam. Dus dit is calverie en na de kruisiging,en daar gaan we deze morgen over praten.
   
   De draak vervolgt de vrouw.
   De vrouw is de kerk van Jezus Christus.
   Openb,12 vers 17 En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.
   Dit hier gaat over de oorlog waar we het nu over hebben,
   Na het kruis tegen die genen die bedekt zijn met het bloed van Christus. En dit speelt zich af in de eindtijd en dit is de strijd waar ik het over heb.
   De geschriften zeggen, Hij weet dat zijn tijd kort is en de bijbel zegt dat hij naar beneden komt,en dat hij zijn hoofdkwartier hier op aarde opzet. hij bevind zich hier onder ons, nu hier op aarde. En hij is woedend want hij weet dat zijn tijd nog maar heel kort is.
   Dit zijn de laatste van de laatste dagen en dat staat hier heel duidelijk.
   Ik weet niet wat anderen jullie hebben geleerd over geeste-lijke oorlogsvoering, Er worden heel wat dingen onderwezen wat gewoon idioterie is. En zelfs als je alleen maar zegt Geestelijk oorlogsvoering dan beginnen mensen zich al terug te trekken. Maar de bijbel maakt het heel duidelijk dat er een oorlog aan de gang is in de hemelse gewesten, Er woed nu een geestelijke strijd over jouw gedachten (verstand) en jouw ziel. Er is een geestelijke strijd aan de gang en Paulus zegt zelf, De wapens van onze oorlogsvoering zijn niet werelds.
   Hij zegt Oorlogs wapens van onze oorlog, ONZE oorlog! De oorlog die jij en ik voeren als de nazaten van Jezus Christus.
   
   Hij (satan ) gaat achter de nazaten aan van Christus zeggen de geschriften. En dit is de strijd die veel belangrijker is in de ogen van GOD en de hel, dan de strijd bij Har Megido(Armagedon )
   De GEEST gaat de strategieen van de duivel voor deze  eindtijd bloodleggen.
   Ik was aan het nadenken over de strategieen die de duivel heeft gebruikt vanaf het paradijs (Gan ha Eden )tot nu toe.
   Denk aan de strategie die satan gebruikte in de woestijn. De geschriten zeggen dat Satan de achterhoede van het kamp aan viel. De achterhoede die bestond uit de zwakken en kreupelen en de zieken, daar ging hij achteraan.
   Hij ging achter die genen aan die niet echt Joods waren, maar die met de joden mee trokken uit Egypte vandaan.
   Die een aandeel wilden hebben in wat GOD aan het doen was.
   Dat waren meelopers en waren geen echte Israellieten maar hij (satan ) viel de achter hoede aan.
   Bijna verleid om het echte kamp zelf binnen te vallen.
  Maar toen hij daar het kamp binnen viel was de strijd daar in het natuurlijke, het aardse. Die had te doen met voedsel en het had te doen met water. Het had te doen met het bestaan zelf. En satan kwam en bracht verleidingen door middel van het vlees en honger. En maar heel weinig van deze aanvallen waren gericht tegen de leiders van het volk.
   Je vind alleen maar een paar van deze aanvallen, Aaron werd aangevallen voor een tijdje en Saul werd aangevallen en hij (satan )viel Davied aan.
   En je zult vast nog wel een paar enkelingen vinden waar dit bij gebeurde. maar het waren er maar heel weinig. En je ziet vele van deze mannen vallen voor deze verleidingen.
   In die tijd had satans oorlog voering te doen met honger en het had te doen met de maag en met het natuurlijke.
   
   Maar dan komt het kruis van Jezus Christus.
   Dan komt de nood voor een nieuwe strategie een nieuw plan.
   En mensen, we zijn niet onwetend, de bijbel zegt dat we niet onwetend zijn over de strategieen van de duivel.
   We kennen zijn plannen.
   We zijn niet onwetend over zijn plannen, maar zijn plannen worden steeds veranderd.
   En nu komen we bij het kruis aan.
   En we komen nu aan bij de strategie van satan om totale gemeenschappen aan te vallen. Hij valt het lichaam van de kerk aan, hij valt hele gemeenten aan. Het is verbazigwekkend als je de aanval leest die hij deed op de kerk van korintie, met een vloed van lust en vleselijkheid. En hij valt de kerk van de galaten aan met een geest van hekserij.
  Paulus zegt in Galaten 3 : 1 O, onverstandige Galaten wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? 2 Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of van de prediking van het geloof?  wie heeft u betoverd. wie heeft er vloek op u gelegd?
   De nieuwe strategie van satan is, Hij valt totale gemeen-schappen aan, hij gaat achter het gehele lichaam aan.
   Als je de eerste paar hoofdstukken van openbaring leest (openbaring2 ) dan zie je dat hij de Efezen aan valt. Hij valt hun liefde en toewijding voor Christus aan, In Smyrna laat satan ze opsluiten in de gevangenis.
   En hij zond Godslasteraars die zich onder hun verspreiden.
   En in Pergamum verspreide valse leer zich door de gemeente.
   En in Tyatira zond hij onderwijzers met de geest van Izebel die de mensen verleiden tot hoererij en tot het brengen van offers aan afgoden. En in Sardes(openbaring 3 )heerste de geest van dood en slaap (sleur ). En in Laodicea heerste de geest van lauwheid en lafheid en blindheid en matrialisme door de hele gemeente heen.
  Dus je ziet, hij gaat achter de gehele gemeente aan. hij gaat achter de massa's aan en achter het totale lichaam van de gelovigen. En maar heel zelden zie je in het nieuwe testament dat hij er in slaagt om achter geestelijke leiders aan te gaan of deze neer te halen.
   Je ziet dat die geestelijke leiders hetzelfde moeten ondergaan als wat er gebeurde in het oude testament, gevangen neming, slaag, geweld.
   Hij gaat achter Paulus aan in het vlees (het natuurlijke ). Maar je ziet Paulus niet ten val komen en ook Petrus niet.
   Ook geen van de dicipelen valt, alleen Judas.
   Maar de strijd word nu gevoerd tegen het gehele lichaam.
   
   En je ziet dit gebeuren in verschillende stadia’s.
   En we gaan nu zien wat of hij nu aan het doen is. En ik weet dat ik dit heb ontvangen van de Heilige Geest. Want GOD is in mijn hart aan het werk geweest met deze zelfde zaak. En dat heeft een hele diepe invloed gehad op mijn geestelijke leven.
   Ik vertrouw er op dat dit het zelfde in jullie teweeg zal brengen deze morgen.
   Je ziet de beroering nu ook in de geestelijk  gewesten, en het is gericht op de massa. En ik zeg je dat in deze eindtijd in deze korte tijds periode, de duivel vol van razernij is. Weet dat hij zijn strategieen nu moet gaan veranderen. En zijn strategie is dit!
  IK ga achter de gemeente aan. IK ga al mijn aandacht richten op iedereen die Geestelijke autoriteit bezit. En iedereen die dicht naast Christus loopt, elke gebeds strijder. Ik zal ze aanvallen in hun geloof en ik ga hun huizen aanvallen (familie).
   Hun huwelijken en Ik ga proberen om elke geestelijke man en vrouw te verlammen die zich op deze aarde bevind. Nou je vind een klein beetje van deze nieuwe strategie die de duivel gaat gebruiken terug in het oude testament.
   Ehab en Jehosefat verklaarden de oorlog aan syria.
   En de duivel gaf ons daardoor met een kleine verandering een kijkje op van wat er staat te gebeuren in de eindtijd. Ik weet zeker dat de duivel zich die strategie herinnerde en hoe het te werk ging.
   Hij had 32 kapiteins en hij riep ze te samen en zei ik heb een strategie, ik heb een plan. Ik wil deze 32 kapiteins van de strijdwagen op een misie sturen, en jullie hebben maar een opdracht. Ik wil niet dat jullie gaan vechten met de soldaten, maar Ik wil dat je regelrecht dwars door het kamp van de vijand rijd en zorgt dat je Saul gevangen neemt.
   Ik zal het jullie voorlezen.
   1 koningen 22:31 De koning van Aram (syria ) nu had zijn wagenoversten, van wie hij er tweeëndertig had, geboden: Gij zult niet strijden tegen klein of groot, maar alleen tegen de koning van Israël. Hij zei! Als we hem gevangen hebben dan zal de rest er vanzelf vandoor gaan. Dan hebben ze geen leider meer en niemand die enige autoriteit heeft. Dan zullen ze allemaal maken dat ze wegkomen en naar hun holen en groten gaan.
   En dat is precies wat er gebeurde, toen er een pijl die op goed geluk was afgeschoten, Wel wij weten dat die pijl Saul niet door stom geluk raakte en dode.
   34 Een man echter spande de boog zonder bepaald doel en trof de koning van Israël tussen de verbindingsstukken en het pantser.
   Hij word getroffen en sterft, en de geschriften zeggen,
   36 Toen ging er tegen zonsondergang een luide kreet door het leger: Ieder naar zijn stad, ieder naar zijn land.
  In andere woorden, We hebben geen leider meer! nou is het elke man voor zich zelf, REN!
   
   En dit is precies wat er gebeurt in de kerk van Jezus Christus vandaag, want we zien deze strategie zich ontvouwen overal waar we naartoe kijken.
   
   Voorgangers, zendelingen, Christelijke leiders die links en rechts ten val gebracht worden. Geestelijke autoriteit die links en rechts gestolen word.
   Wij zien deze strategie zich ontvouwen voor onze eigen ogen.
   Dit was de strategie die in Iraq is gebruik., Ze werden speciale krachten (comando’s ) genoemd en die werden naar Iraq Bagdad gestuurd, 6 maanden voor dat de Oorlog begon.
   Ze waren verkleed als Arabieren en hadden een boel geld en zij moesten Sadam Hoesein over al schaduwen waar hij ook maar naar toeging.
   En herinner je de nacht van het eerste bombardement die eerste aanval werd ingezet om dat er een inlichtings raport was gekomen en ze noemden dit strategische planning. En dat eerste bombardement kwam terecht op een paleis waarvan de inlichtingen dienst had gezegd dat Sadam Husein en zijn gehele staf daar bij elkaar waren gekomen.
   En velen geloven nog steeds dat hij daar werd gedood bij die eerste aanval. Maar als jij je iets van het begin van die oorlog kan herinneren, dan weet je dat de Engelsen de stad aan de rechterkant blokeerden. En op een snelweg die regelrecht naar Bagdad toeleide reed een kolone van 150 mijlen lang vol met vrachtwagens en tanks. Met maar een bedoeling, omsingel Bagdat en neem Sadam gevangen.!
   Neem de leiders gevangen, vecht niet met het leger van Irak.
   Stoot regelrecht door naar de eliten de republiekijnse garde en die 50 leiders, dan zal het Iraqse leger vallen en in elkaar storten.
   
   En 2 weken verder in die oorlog als je het je herinnert, toen was er verwarring in het Iraqse leger. Want er waren geen leiders er was niemand daar ! De hele garde was weg.
   
   Satans laatste oorlog tegen de kerk van Christus is gericht tegen de uitverkorenen. Verlam alle geestelijke leiders, vernietig, verleid en breng onder een vloek, allen die geestelijke autoriteit hebben. En nu zie je de duivels hand in elke uitvinding die de mens doet.2 jaar in deze strijd,
    
  De duivel is de bezitter van het internet! Hij is de beziter!
   300.000 porno sites. Hij bezit ze! Hij bezit de film industrie! HPO! Ik weet niet eens wat het betekent, (Harry Potter online) Maar wat ik er over heb gelezen is het een van de grootste vuilnis belten die uit de hel komt. Ik weet niet eens wat het muziek kanaal is(MTV ).
   Ik heb geen TV. Maar hij bezit de TV, hij bezit de reclame op de tv, en hij is de bezitter van network TV. Want zie je dit keer hebben ze gezegd, we gaan de envelop uit rekken.
   Dat betekent : we willen zien hoe ver we kunnen gaan zonder dat de mensen in opstand komen met een morele roep tegen dit vuil en tinnef. Maar er is geen oproep tegen dit vuilnis .
   
   Ik heb in de New York times gelezen, dit waren komentaren van film makers in Frankrijk.
   En die schepten er over op dat ze niet langer zouden proberen om de envelop op te rekken. Maar zeiden ze, we hebben de envelop verscheurd en nu gaan we overboord.
   Dat betekend, alles is toegestaan.
   Nou mensen, tegen wie is dit gericht, waar heeft de duivel het op gemunt? Nou denk je dat hij het gemunt heeft op al die mensen die verslaaft zijn aan pornografie? Of heeft hij het gemunt op die masa die verslaaft zijn aan alle dingen van het vlees? Nee hoor, want hij is al de eigenaar van deze mensen.
   De koning van Syria zei, Ik ga geen minutie verspillen, geen strijdwagens en strijders voor de massa. Ik ga al mijn krachten richten op de leiders.
   Nou alles is gemunt op? Vraag je je af of dit alleen geld voor voorgangers? Nee! laat me je uitleggen wat in GOD’s ogen autoriteit is, en wat in GOD’s ogen en in de ogen van de duivel maakt dat je een merk teken hebt.
   In GODs ogen is als je werkt voor rechtvaardigheid en werkt om gebruikt te kunnen worden wat je autoriteit geeft.
   Als je je ogen gefixeerd hebt op Christus als je hem zoekt met heel je hart, verstand en kracht, en je hebt je afgewend van de wereldse dingen. En je hebt een grip gekregen op iets wat je niet meer los wilt laten.
   En de duivel weet dat je een getuige bent voor christus in deze duistere slechte eeuw. Als jullie biddende mannen en vrouwen geloven en vertrouwen hebben in GOD en levend in zijn rechtvaardigheid door geloof, DAN BEN JE GEBRAND MERKT!
   Jij hebt die leiderschap verdient, Jij verdient deel te zijn van die elite garde die niet leeft in het vlees maar in de Geest.
   En in de ogen van de duivel maakt dat je tot een doel die aangevallen moet worden. Hij gaat niet achter zijn eigen mensen aan, hij heeft die al in zijn greep.
   Hij zou een stomme duivel zijn als hij zijn amunitie zou verspillen aan die genen die hij al gedood heeft (geestelijk)
   Satan weet dat een geheime zonde in een geestelijke man hem zal verlammen.
   Dat hij al zijn kracht en autoriteit zal verliezen.
   satan weet dat als een man in zonde blijft leven dat dit dan een gewoonte gaat worden. En dan kan deze man niet langer GOD’s woord brengen.
   En hij zal geen invloed meer uit kunnen oefenen op anderen die in zonde leven.
   De bijbel zegt In de King james vertaling ,
   Dat een dode vlieg in de zalf, de zalf laat stinken.
   In het Hebreeuws zegt het
   Prediker 10 - 1 Dode vliegen doen de zalf van de zalfbereider stinkend gisten; een weinig onverstand heeft meer invloed dan wijsheid en eer.
   Hij zegt hier mee dat die dode vlieg waarvan jij denkt dat die onbelangrijk is en waar je niet mee afgerekend hebt. Dat als de vijand komt en een dode vlieg in die heerlijk ruikende parfumzalf van jouw laat vallen dan zal die een enorme stank veroorzaken.
   Al is het maar om zoiets als een compromie die je gemaakt hebt, of iets wat zondig is,of iets uit het vlees. Daar zegt de bijbel over dat die dode vlieg in jouw zalf een vieze stank zal veroorzaken die het hele huis zal laten stinken.
   Als iemand die aangeraakt is door de gunst van GOD en door HEM in ere gehouden is. Weet je de HEER zegt dat er geen duisternis mag zijn in ons hart.
   Niets wat de vijand tegen ons kan gebruiken mag in ons zijn.
   Daar is een reden voor en die zal ik je zo laten zien.
   Weet je alleen al door de aanraking van zonde of de aanraking van het vlees of de aanraking van de wereld.
   
  Laat me je uitleggen wat er op het spel staat.
  de reden waarom satan al zijn aandacht zal vestigen op de geestelijke man. Paulus zegt er is een geestelijke man en er is een ongeestelijk man.
   1 korinte 2; 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 10 Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. 13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geestelijke vergelijken.
  1 korintiers 2:14. Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 16 Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.
   De geestelijke man heeft geestelijke wijsheid, Hij heeft open baring van GOD, Hij heeft een open hemel. En openbaart zijn gedachten aan de geestelijke man,de geschriften zeggen de dingen die GOD voor hun bereid heeft daar heeft een mens geen weet van. Het zijn dingen waar geen mens van afweet, maar GOD geeft het. Hij spreekt door hen die geestelijk zijn heen..
   1 korinte 2; 9 Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 10 Want óns heeft God het geopenbaard door de Geest. Want de Geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. 11 Wie toch onder de mensen weet, wat in een mens is, dan des mensen eigen geest, die in hem is? Zo weet ook niemand, wat in God is, dan de Geest Gods. 12 Wij nu hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is. 13 Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke met het geeste-lijke vergelijken. 14 Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaas-heid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. 15 Maar de geestelijke mens beoordeelt alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. 16 Want wie kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben de zin van Christus.
   Paulus zei toen je bij me kwam in korinte was mijn prediking niet met geweldige woorden, maar een demonstratie van de Geest en van kracht. Paulus kende deze gemeente, ze leefden met overspel en incest.
   Ze leefden niet volgens het Evangelie maar kwamen en gingen en namen dronken deel aan het avondmaal. En hij zei Ik heb een besluit moeten nemen hoe ik tot jullie zou komen.
   Hij kon niet bij ze aankomen met wijsheid.
   Hij zei ik heb gestudeerd in Athene en ik kan mijn kennis niet gelijk stellen met die van de wereld.
   Hij zei als ik bij jullie kom dan doe ik niks anders dan alleen maar preken over Jezus Christus en zijn kruiziging. Hij zei toen ik bij jullie kwam, hij denkt terug aan die tijd en zegt denk dan terug hoe ik kwam.
   Iemand zei mijn toespraak was verachtelijk want ik kon niet begrijpen wat je nou eigenlijk probeerde te zeggen. Hij zei het was geen slechte preek en had geen inmense wijsheid.
  Maar ik had een zalving op mij, Ik hoorde wat de hemel tot mij sprak. En ik kwam met een demonstratie van de Heilige Geest en van kracht.
   Nou wat is een demonstratie van de Heilige Geest. wij hebben een heleboel mensen die denken dat een demonstratie van de heilige geest is mensen die op de grond vallen, heen en weer draaien en beven.
   Nou GOD kan je heen en weer schuden en je en laten beven.
   Ik geloof dat GOD mensen kan aanraken en ze plat of de vloer neer leggen, daar spot ik niet mee. Maar dat is niet waar Paulus het over heeft. Want de demonstratie van de Heilige Geest had niets te doen met het lichaam van Paulus. Hij verhief niet zijn stem zoals ik nu mijn stem verhef, want een luide stem zegt niet dat er een zalving aanwezig is. Soms als je zalving ontvangt dan kan je het niet helpen, maar je explodeert gewoon.
   Maar dat wijst niet op de zalving.
   De manifestatie was niet iets wat het uiterlijk van Paulus veranderde. Hij deed niets anders dan heel rustig het woord van GOD aan ze brengen. En plotseling kwam er een manifestatie van de heilige geest. Het was het woord GODS!
  Maar je zag geen geestelijke man want zie je, de korintiers waren weggelopen uit de geestelijke omgeving. En dat is wat of er gebeurd met de kerk van Jezus Christus vandaag.
   
   Je zit voor de TV en je drinkt en drinkt en drinkt en bent aan het weg glijden. En je bent niet langer een geestelijke man en kan niet meer horen wat of GOD van je wil. Omdat je je onder-scheidingsvermogen kwijt aan het raken bent.
   En nu zegt Paulus, ik kom naar korinte naar ongeestelijke mensen die leven in het vlees. Ze zijn weer werelds geworden, het zijn geen geestelijke mannen en vrouwen meer. Hij zei, jullie waren allemaal werelds Ik kon niet eens meer met geestelijk mensen spreken want ze waren allemaal werelds.
   De demonstratie van de Zalving lag in de indruk die zijn prediking maakte op de luisteraars in Korintie.
   
   laat me je een voorbeeld geven, hier staat het. Weet je Paulus had gezegd, 2 kor.6:14 Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 17 Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine.
   
  RAAK het onreine niet aan!
   Dat woord van Paulus was zo onder de zalving van de Heilige Geest. Er was een demonstratie die levens veranderde. Mensen die de kerk uitlopen met een boodschap die ze niet uit hun hoofd kunnen krijgen of uit hun hart. En ze moeten er naar handelen omdat de Heilige geest ze voort blijft drijven in de richting van het woord dat ze hebben ontvangen.
   En hier staat het, 2 korintiers 7:11 Hij zegt je eet en slaapt niet tot dat je het woord gedaan hebt wat ik heb gepredikt.
   Ze hadden zich verwijderd van Christus en maakten compromies.
   Zie je mensen hier is het dilema. Ik zal het zo gemakkelijk mogelijk uitleggen.
   Als je een kerk laat zien met 10.000 of 25.000 mensen die komen en gaan. En als al die mensen daar komen en nooit de boodschap mee krijgen over bekering zodat ze kunnen veranderen.
   Maar als ze die boodschap niet te horen krijgen dan blijven het allemaal gewone natuurlijke mensen (niet geestelijk) Ze leven nog steeds in zonde omdat er geen boodschap en geen over-tuiging en geen hoop is.
   En als de man op de preekstoel alleen maar een man met ambities is, als ook hij alleen maar natuurlijk is en in het vlees laat me je dan dit vertellen, die hele gemeente kan in de hel belanden. Want ze hebben nooit de waarheid gekregen en begrijpen het niet want er is daar niemand die hun ogen kan openen.
   Er is geen genade van de hemel die de muur door breekt er is niets dat hun hart aanraakt. En ik ben er van overtuigd dat er meer mensen in de kerk naar de hel gaan dan waar dan ook in deze maatschapij.
   Ze gaan naar de hel in de kerk omdat natuurlijke mannen spreken tegen natuurlijke mannen en ze begrijpen het niet.
   
   De hoeveelheid scheidingen staan nu gelijk aan het getal van de scheidingen in de wereld. Het getal van scheidingen in de bediening staat gelijk aan het getal van scheidingen in de maatschappij. wat een droevige zaak.
  Nou wat wil ik hiermee zeggen. Satan weet dat de mens die verleid is terug te keren in de wereld, niet langer een woord kan horen of ontvangen dat een leven kan veranderen, ze zijn verblind. Er is geen boodschap en niets wat het hart binnen kan dringen. En dat is waarom satan achter elke oudste, dienaar en zondagschoolleraar aangaat, of wie dan ook die maar een bediening heeft, of in het koor zit.
   Daarom lopen dezen acher alles aan wat uit de hel komt. En ik zeg jullie mensen er is nog nooit een tijd geweest waarin we zo getest werden als dat er nu gebeurd.
   Kom op nou, je bent nog nooit te voren zo getest en je geloof heeft nog nooit zo onder aanval gestaan als nu.
   
   Ik was pasgeleden in gesprek met een buurman. Ik liep naar hem toe en begon een praatje te maken, hij was aan het drinken en hij zei ben jij de voorganger? en ik zei ja.
   Hij zei, toen jij hier kwam wonen dacht ik dat er een of andere oude wazige prediker naast me zou komen. Maar zei hij ik heb je opgezocht op het internet en jij bent ok.
   Hij zei kan ik tegen u praten meneer, en ik zei natuurlijk.
   En hij zei mijn vrouw heeft me 2 jaar geleden verlaten. ik was een hoge funktionaris bij een grote maatschappij maar 2 jaar geleden ontsloegen ze me zo maar. Geen uitleg of niets, ze sneden me zo maar af na bijna 20 jaar in hun dienst te zijn geweest. En hij zei om het allemaal af te toppen, het enigste wat ik nog over had was mijn hond, en ik hield van die hond, maar hij werd gedood door een auto ongeluk.
   De auto van een politieagent reed hem aan.
   Hij zei Het enigste wat ik de laatste 2 jaar nog heb gedaan is drinken.
   Dit is een natuurlijke man.
   En ik stond daar te luisteren naar die man, een oude vent. En als er een manier is waardoor ik een woord kan spreken tot die man, dan is het maar beter dat er niks verkeerds in mijn leven aanwezig zal zijn, wat het woord van GOD kan hinderen.
   Ik dacht ik moet een woord van GOD hebben, geen dode vlieg maar een woord van GOD en ik bad, GOD alstublieft ik wil geen dode vliegen geven, help.
   En ik dank GOD dat ik daar kon staan en de HEER kon horen zeggen tegen mij,
   Je hebt het WOORD!
   En ik gaf hem alleen maar 2 of 3 schriftgedeelten, 2 of 3 regels waarvan ik wist dat ze recht door zijn hart zouden snijden.
  ik keek naar hem vanuit het raam van mijn huis waar ik bid, en ik zie dat de HEILIGE GEEST aan het werk was. En steeds weer die woorden over deze man uitgoot.
   Het waren misschien maar 2 kleine versjes, maar het raakte zijn hart aan.
   Mensen als wij ooit in de geschiedenis geestelijke mensen nodig hebben gehad is dat nu. Mensen die de gedachten van Christus kennen en die tegen de wereld op durven komen en tegen alles wat de mens verleid. En precies dat woord kunnen geven wat het hart binnen dringt. Zodat er een demonstratie van de Heilige Geest plaats vind.
   Vandaag of mischien deze morgen of waneer dan ook, zou het kunnen zijn dat je hier alleen maar ergens rustig zit te zitten,
   maar iets van wat ik heb gezegd raakt je hart aan. Dan hoop ik en bid ik dat jij als je hier straks de deur uitloopt. Dat GOD iets tegen jouw heeft gezegt dat jouw leven zal veranderen.
   Overtuiging doet veranderen maar maak de veranderingen die nodig zijn om de volheid binnen te kunnen gaan die de HEER voor je heeft klaar gemaakt.
   
   Maar misschien zeg je maar broeder Wilkerson, wat gaat GOD doen met dit alles?
   Als de duivel een plan heeft,,Dan heeft GOD zeker weten ook een plan.
   Wel luister eens even, de HEER komt hier niet naar beneden om jouw strijd te strijden met de duivel, Hij heeft dit al gedaan, en de winnaar is buiten het bereik van de duivel. En de duivel kan hem niet meer verleiden. HIJ heeft ons geleerd, JIJ weersta de duivel en hij zal van je weg gaan.
   GOD hoeft zijn plan niet te veranderen. HIJ zegt al vanaf het begin, kom laat ons focussen op Jezus Christus.
   Ik heb dit over en over gelezen maar de Heilige Geest die liet me dit zien, En ik geloof dat dit is wat de Heilige Geest voor elkaar wil krijgen, en hij krijgt het voor elkaar in dit late uur.
   
  Lees meer...
  IK VIND DAT DIT WEL EENS GOED MAG DOORGELEZEN WORDEN ..............   
   
  Een meisje van 14 loopt met haar 1 jarig zoontje over straat.
  "Slet!" roept een stel mensen.
  Maar Niemand weet dat ze op haar 12e is verkracht.
   
   Een zwaarlijvige man zit op de bank.
  Hij krijgt anonieme brieven waar in staat: "He dikzak!
  Ooit gehoord van afvallen?!"
  Maar niemand weet dat hij last heeft van een stofwisselingsziekte.
   
   Een man met littekens en vervormde lichaamsdelen word lelijkerd genoemd.
  Maar niemand weet dat hij ...ernstige verwondingen opgelopen heeft tijdens het vechten voor ons land in de oorlog
  .
   
   Een meisje loopt met haar pruik door school.
  Jongens trekken aan haar haar en als het blijkt dat ze kaal is lachen ze haar uit.
  Ze weten niet dat ze Kanker heeft
  .
   
   Als je ook vind dat mensen niet zouden moeten oordelen op uiterlijk, kopier dan dit bericht en laat het de wereld doorgaan.
  Maar ik denk dat 96% dit niet zal doen,
  omdat ze geen zin hebben of omdat ze wel op uiterlijk willen oordelen
  .
   
   Nou Ik hoop dat, als je dit leest, dat jij bij die 4% wilt horen die dit niet willen. Zodat meer mensen beseffen hoe gemeen en hard het kan zijn.
  en als dit vaak gebeurd het een mensenleven kan vergallen en het ja zelfs kan beeindigen.
  een familiedrama kan veroorzaken
   
  Durf je dit ook kopieren en door te Sturen naar je vrienden in je vriendenlijst????
   
  ik hoop het
   
   
  Lees meer...

  A story of love and faithfulnes‏

   
  liefst tot het einde bekijken
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl