W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  De namen van de bijbel boeken van de Joodse Tanach

  De Joodse bijbel heet de Tanach. 

  Torah = de Wet of de eerste 5 boeken van Mozes  

  Genesis= berasjiet=בְּרֵאשִׁית 

  Exodus= sjeemot= שְׁמוֹת  

  Leviticus=Vajiekra =וַיִּקְרָא 

  Numeri=bemidbar=בְּמִדְבַּר  

  Deuteronomium=Devariem =דְּבָרִים  

  Profeten; nevi-iem  

  Jozua= Jhosjoea =יְהוֹשֻׁעַ 

  Richteren =Sjofetiem = שׁוֹפְטִים  

  Samuel1= sjmoeel alef=שְׁמוּאֵל א  

  Koningen1 =melechiem alef = מְלָכִים א 

  Jesaja=Isja jahoe = יְשַׁעְיָהוּ 

  Jeremia=jerme jahoe =יִרְמְיָהוּ 

  Ezechiel=Jechezkel=יְחֶזְקֵאל  

  Hosea=Hosjea=הוֹשֵׁעַ  

  Joel= Joel=יוֹאֵל 

  Amos=Amos = עָמוֹס  

  Obadja =Ovadjah= עֹבַדְיָה 

  Jona=Jona = יוֹנָה  

  Micha=Miecha =מִיכָה  

  Nahum= Nachoem =נַחוּם  

  Habakuk= Chabakoek=חֲבַקּוּק  

  Sefanja= Tzevanjah=צְפַנְיָה  

  Haggai=Chagaj= חַגַּי 

  Zacharia=Zecharjah= זְכַרְיָה 

  Maleachie=Malachie=מַלְאָכִי  

  Heilige Geschriften= ketoeviem kedosjiem   

  Kronieken=diebreej hajamiem=דִּבְרֵי הַיָּמִים

  Psalmen=Tehiliem= תְּהִלִּים 

  Job=Jov= אִיּוֹב 

  Spreuken=Misjleej=מִשְׁלֵי 

  Ruth=Roet=רוּת 

  Hooglied= Sjier hasjieriem= שִׁיר הַשִּׁירִים 

  Prediker=Kohelet= קֹהֶלֶת 

  Klaagliederen=eejcha =אֵיכָה 

  Ester=Ester= אֶסְתֵּר 

  Daniel =Daniel=דָּנִיֵּאל 

  Ezra=Eezra=עֶזְרָא 

  Nehemia= Nechemjah= נְחֶמְיָה

  Lees meer...
  Toen generaal Grant tijdens de Amerikaans​e Burgeroorl​og de Joden liet uitdrijven‏
   
   
    
  When General Grant Expelled the Jews
   Toen generaal Grant tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog de Joden liet uitdrijven
   door Brabosh.com
   
   
   Een lang vergeten hoofdstuk in de geschiedenis van de Verenigde Staten en meer in het bijzonder tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog [American Civil War 1861-1865] is dat van het omstreden bevel van generaal Ulysses S. Grant om de Amerikaanse Joden te bannen uit zijn oorlogsgebied. Dat illuster bevel wordt dit jaar herdacht toen het op 17 december 1862 precies 150 jaar geleden werd uitgevaardigd. Naar aanleiding van deze zwarte bladzijde uit de Amerikaanse geschiedenis, stelde Jonathan D. Sarna op 15 maart 2012 zijn nieuwste boek voor: ‘When General Grant Expelled the Jews“.
   
   Ulysses S. Grant (1822-1885), die later de 18de president van de Verenigde Staten werd (1869–1877), speelde een dominante rol in het verloop van de Amerikaanse Burgeroorlog, een bloedig conflict tussen de 25 noordelijke en 11 zuidelijke staten die aan ruim 600.000 Amerikanen (2% van de toenmalige bevolking) het leven kostte. Geleid door generaal Grant versloeg het noordelijke leger van de Unionisten uiteindelijk het leger van de zuidelijke Confederated States van generaal Robert E. Lee, die op 9 april 1865 de overgave ondertekende van de opstandige zuidelijke staten en de unie van noordelijke staten vervoegde.
  Description: http://brabosh.files.wordpress.com/2012/04/lincoln2.jpg?w=207&h=311
  Lincoln Memoriaal in Washington D.C
   
  De oorlog evolueerde onder invloed van president Abraham Lincoln naar een oorlog met de strijd om de mensenrechten als inzet. Op 22 september 1862 verklaarde Abe Lincoln in zijn Emancipation Proclamation dat hij de slavernij afschafte in die zuidelijke staten die weigerden terug te keren naar de Unionisten en dat uiterlijk per 1 januari 1863. Beroemd werd de uitspraak van Lincoln van 19 november 1863 in Gettysburg: "Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal."
   
  Met het Derde Amendement dat effectief op 6 december 1865 van kracht werd, werd de afschaffing van de slavernij een feit. Maar dat zal Lincoln niet meer beleven. Na zijn herverkiezing als president werd Lincoln op 14 april 1865, enkele dagen na de overgave van generaal Robert Lee, in Washington D.C. neergeschoten door John Wilkes Booth, een fanatieke aanhanger van de Geconfedereerde Staten. De president werd door een kogel in het achterhoofd getroffen en stierf de volgende dag. Naar schatting woonden 7 miljoen mensen op 4 mei 1865 de begrafenisplechtigheden van Lincoln bij.
   
   Generaal Grant verbant de Joden
   Op 13 maart 2012 stelde auteur Dr. Jonathan D. Sarna zijn nieuwste boek voor "When General Grant Expelled the Jews”, uitgegeven bij Schocken/Next-book. Middenin de periode dat president Abraham Lincoln druk doende was met het uitbannen van de slavernij, racisme en discriminatie, gaf generaal Ulysses S. Grant precies het tegenovergestelde signaal van wat zijn baas net probeerde te bereiken.  
   
  Op 17 december 1862, toen de Burgeroorlog zijn tweede winter inging, gaf hij General Order Nr 11 uit, waarmee “de Joden als een aparte klasse” moesten verdreven worden uit het oorlogsgebied en hen – en hen alléén! – beschuldigde achter de grootscheepse smokkelhandel te zitten, een bijzonder destructief neveneffect waarmee de Burgeroorlog geplaagd werd: “Jews as a class have violated the orders… not to transport materials across the lines.”
  Description: http://brabosh.files.wordpress.com/2012/04/sarna.jpg?w=604
   
  Sarna vertelde aan Joint Media News Service: “Hij verdreef de Joden, àlle Joden, alhoewel slechts enkele Joden (en evenzo niet-Joden) in de smokkel-handel betrokken waren. Omdat vele Joden in de kijker liepen”, zegt Sarna, opmerkende dat vele Joodse immigranten zich anders kleedden dan hun buren, “beschuldigden zij enkel de ‘zichtbare’ groep voor een wijdverspreid probleem [de smokkelhandel] waarbij zowel Joden als niet-Joden en ook vele soldaten in betrokken waren
   
  Ondanks het feit dat zowel Joden als niet-Joden ge-bruik maakten om de blokkades van generaal Grant te omzeilen “legde Grant de verantwoordelijkheid uitsluitend bij de Joden. In het bevel werd enkel gesproken over ‘Joodse smokkelaars’”, en Sarna voegt eraan toe dat “Alle Joden, zovele onschuldige mensen, hun huizen moesten verlaten enkel en alleen omdat ze Joods waren.” Vooral de gebieden waar generaal Grant het voor het zeggen had werden de Joden potentieel het doelwit van Grant’s bevel: van de gebieden in Tennessee tot Mississippi, Ohio en Kentucky, werden de Joden uit hun huizen en landerijen verdreven.
   
   Tot op vandaag blijft dat beruchte anti-Joodse officiële bevel een blaam in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Dat bevel zal generaal Grant opnieuw parten spelen in 1868 toen hij in de running was om president van de VS te worden. Nooit voordien waren de Joden zo’n belangrijk onderwerp tijdens Amerikaanse presidentsverkiezingen en ook nooit werden de Joden zo openlijk geconfronteerd met de vraag over hoe hun evenwicht te vinden tussen ‘Amerikaanse’ en ‘Joodse’ zaken.
   
   Tijdens zijn twee opeenvolgende termijnen in het Witte Huis, zal de herinnering aan dit “aanstoot-gevend bevel” de relatie tussen Grant en de Amerikaanse Joodse gemeenschap voor lange tijd verzuren. Verrassend genoeg deed hij meer voor de Joden dan alle presidenten die hem vooraf gingen. Hoe dit gebeurde en waarom, werpt een nieuw licht op één van de meest raadselachtige Amerikaanse presidenten omtrent de Joden van zijn tijd en in Amerika zélf. Als President voerde hij de Radical Republicans aan in hun inspanning om alle resten van het nationalisme en slavernij in de zuidelijke staten op te ruimen; hij vernietigde op effectieve wijze de macht van de racistische Ku Klux Klan in 1871.
  Description: http://brabosh.files.wordpress.com/2012/04/jonathan_d_sarna.jpg?w=604
   
  Jonathan D. Sarna is the Joseph H. & Belle R. Braun Professor of American Jewish History at Brandeis University. He also chairs the Academic Advisory and Editorial Board of the Jacob Rader Marcus Center of the American Jewish Archives in Cincinnati and is chief historian of the National Museum of American Jewish History in Philadelphia. Author or editor of more than twenty books on American Jewish history and life, his American Judaism: A History won six awards including the 2004 “Everett Jewish Book of the Year Award” from the Jewish Book Council. Sarna is a fellow of the American Academy of Arts and Sciences and of the American Academy of Jewish Research.
   Jewish Soldiers in Blue & Gray, which features Jonathan Sarna, explores the hidden stories of American Jews during the Civil War. Presented by the Shapell Manuscript Foundation, it is available for purchase on DVD at www.shapell.org. 

   

  Lees meer...

  De Omertelling

  Shalom,… 

  De Omertelling begint dit jaar (2012) volgens Leviticus 23:11 “daags na de Sabbat“. Vrijdag 6 april (14 Abib) is de Dag der voorbereiding en Sabbat 7 april (15 Abib) is de 1e dag van het van het Ongezuurdebrodenfeest (Matzot). De Omertelling zal dus beginnen op zondag 8 april (16 Abib). Volgens Leviticus 23:15 gaan we dan tellen van de “dag na de Sabbat - zeven volle weken - tot de dag na de zevende Sabbat”. Zo zullen we de ‘vijftig dagen’ tellen tot Shavu’ot (6 Sivan, Pinksteren).

  Leviticus 23:10-11, 16-16

  10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelinggarve van uw oogst naar de priester brengen, 11 en hij zal de garve voor het aangezicht van JHWH bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de Sabbat zal de priester die bewegen.

  15 Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn; 16 tot de dag na de zevende Sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer JHWH brengen.

  Onderstaand de telling volgens Leviticus in het jaar 2012
  14 Abib vrijdag De dag der voorbereiding 6 april

  15 Abib zaterdag Feest-Sabbat (1e Dag Ongezuurdebrodenfeest) 7 april

  16 Abib zondag Beweeggarve 8 april 1e omer

  21 Abib vrijdag Feest-Sabbat(7e Dag Ongezuurde brodenfeest) 13 april 6e omer

  22 Abib zaterdag Sabbat 14 april 7e omer

  29 Abib zaterdag Sabbat 21 april 14e omer

  6 Ijar zaterdag Sabbat 28 april 21e omer

  13 Ijar zaterdag Sabbat 5 mei 28e omer

  20 Ijar zaterdag Sabbat 12 mei 35e omer

  27 Ijar zaterdag Sabbat 19 mei 42e omer

  5 Sivan zaterdag Sabbat 26 mei 49e omer

  6 Sivan zondag Feest-Sabbat(50e Dag Shavu’ot / Pinksteren) 27 mei 50e omer

  De onderstreepte Feest-Sabbatten behoren tot de jaarlijkse Feesttijden van JHWH (Lev 23)

  Met vriendelijke groet en in Jeshua verbonden,
   Wim Verdouw
  Lees meer...
  MESSIAANSE HAGGADAH
  samenstelling Henriëtte en René de Groot
   
  Waarom een Sedermaaltijd voor christenen?
   
  God zelf koos een volk uit -Israël- om zich te openbaren aan de volken en door zijn Zoon Jeshua. Hij beloofde aan Abraham dat via hem alle volken en natiën gezegend zouden worden. De schrift zegt: Gen.12:3 Ook zal ik zegenen die u zegenen, en wie u verwensen zal ik vervloeken, en aan alle geslachten der aarde zal zegen toegewenst worden met uw naam. Joh. 4:22 Gij aanbidt wat gij niet kent; wij aanbidden wat wij kennen; want het heil is uit de Joden.
  Pasen is een schaduw van wat komen gaat.
  Israël is een voorbeeld voor ons. 1 Corr. 10:11.
  Zingen: (staande) Opwekking 294 Glorie, glorie, glorie aan het Lam Glorie, glorie, glorie aan het Lam. Glorie, glorie, glorie aan het Lam. Want Hij is waardig, te ontvangen onze eer, Het Lam op Zijn troon. En onze stem verheffen wij tot Hem, Het Lam op Zijne troon.
  Heilig, heilig, heilig is het Lam.. Waardig, waardig, waardig is het Lam.. Glorie, glorie, glorie aan het Lam
  ..
  Inleiding:
  Lezen: Exodus 12: 41, 42
  “En na 430 jaar, juist op de dag af, gingen al de legerscharen des HEREN uit het land Egypte. Een nacht van waken was dit voor de HERE, om hen uit het land Egypte te leiden. Dit is de nacht van waken ter ere van de HERE voor alle Israëlieten in hun geslachten.”
  Lezen: Mattheus 26: 36­38
  “Toen ging Jezus met hen naar een plaats, genaamd Getsémane, en Hij zeide tot de discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik heenga om daar te bidden. En Hij nam Petrus en de 2 zonen van Zebedeus mede en Hij begon bedroefd en beangst te worden. Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt met Mij.”

  Openingsgebed of God ons door Zijn Geest wil verlichten, zodat de Sedermaaltijd ons persoonlijk diep zal raken.

  NEROT SHEL YOM TOV: DE FEESTKAARSEN
  Zingen: Opwekking 178 Waardig, o waardig bent U Heer. [Waardig, o waardig bent U Heer. Wij heffen onze stem tot u vol aanbidding, dank en eer.] 2X
  O, Halleluja, Lam voor ons geslacht. Wij heffen onze handen op, naar U die redding bracht. Halleluja, ere aan de Koning, U sterke overwinnar, U Heerser van ‘t heelal
  .
   
  Heer, U bent mij dierbaarder dan zilver, Heer, U bent mij kostbaarder dan goud. Heer, Uw schoonheid gaat boven diamanten, Ja niets en niemand is aan U gelijk.
  De kaarsen worden onstoken, onder het zeggen van de zegening door de ‘vrouw des huizes’.
  “Gezegend bent U, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die ons heeft geheiligd door het bloed van Yeshua en die ons heeft opgedragen om een licht voor de wereld te zijn.”
  ZOEKTOCHT NAAR HET GEZUURDE BROOD
   
  Lezen: 1 Corinthe 5: 7, 8
  “Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons Paaslam is geslacht: Christus. Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.”
   
  SH’MA: GELOOFSBELIJDENIS
   
  Lezen: Deuteronomium 6: 4­ 7
  “Hoor, Israël, de Heer is onze God; de Heer is Één! Jullie zullen de Heer, je God liefhebben met heel je hart en met heel je ziel en met heel je kracht. Wat Ik jullie vandaag gebied, zal in je hart zijn. Je zult het je kinderen inprenten en daarover spreken wanneer je in huis zit, wanneer je onderweg bent, wanneer je nederligt en wanneer je opstaat.”
   
  Zingen: Sh’ma Ysrael (staande ­a capella ­)
  Sh’ma Ysrael, Adonai, Eloheinu Adonai Echad Baruch shem k’vod Malchuto Le’olam va’ed Hoor Israël De Heer onze God De Heer is Één Gezegend is Zijn glorierijke Naam Zijn Koninkrijk Is voor eeuwig en eeuwig
   
  OOK JEZUS VIERDE DE SEDERMAALTIJD
   
  Lezen: Lucas 22: 7, 8, 14­ 16
  “De dag der ongezuurde broden kwam, waarop het Pascha moest geslacht worden. En Hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen, maakt het Pascha voor ons gereed, opdat wij het kunnen eten. En toen het uur aangebroken was, ging Hij aanliggen en de apostelen met Hem. En Hij zeide tot hen: Ik heb vurig begeerd dit Pascha met u te eten, eer Ik lijd. Want Ik zeg u, dat Ik het voorzeker niet meer zal eten zal, voordat het vervuld is in het Koninkrijk Gods.”
   
  Lezen: Matteus 5: 17
  “Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.”
   
  Zingen: Opwekking 393 Lam van God, Heilige
  Lam van God, Heilige; Jezus Christus, Zoon van God Was bereid te sterven ook voor mij. Dat ik ­ hoe schuldig ook ­ mag weten dat Uw bloed Mij vrijmaakt, mij reinigt en heiligt. Ik verhoog U, Jezus, mijn Offerlam. Ik verhoog U, mijn Verlosser en mijn God. Ik verhoog U, waardig Lam van God, En vol eerbied buig ik neder voor Uw troon.
  Stilte voor persoonlijk gebed en dankzegging voor Zijn offer.
   
  DE VIER BEKERS
  Lezen: Exodus 6: 1­ 7
  “Voorts sprak God tot Mozes en zeide tot hem: Ik ben de HEERE. Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God de Almachtige, maar met mijn naam HERE ben Ik hun niet bekend geweest. Niet alleen heb Ik mijn verbond met hen opgericht om hun het land Kanaan te geven, waar zij als vreemdelingen vertoefd hebben; maar ook heb Ik de klacht der Israëlieten gehoord, die door de Egyptenaren tot slaven gemaakt zijn, en Ik heb gedacht aan Mijn verbond. Zeg derhalve tot de Israëlieten: Ik ben de HERE, Ik zal u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleiden, u redden van hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. Ik zal u tot een volk aannemen en Ik zal u tot een God zijn, opdat gij weet, dat Ik, de HERE, uw God, het ben, die u onder de dwangarbeid der Egyptenaren uitleid.”
  De 4 verlossingsbeloftes gedenken wij door het drinken van 4 bekers wijn. De betekenis van de 4 bekers.
  1 - Ik zal jullie uitleiden: beker der heiliging, Kos Kadesj 2 - Ik zal jullie redden: beker der plagen, Kos Hamakot 3 - Ik zal jullie verlossen: beker der vrijkoping of verlossing of dankzegging, Kos Hage’oelah 4 - Ik zal jullie aannemen: beker der aanneming en lofprijzing Kos Hallel
   
  KOS KADESJ: BEKER DER HEILIGING
  Lezen: Lucas 22 : 17, 18
  “En Hij nam de beker op, sprak de dankzegging uit en zeide: Neemt deze en laat hem bij u rondgaan. Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, voordat het Koninkrijk Gods gekomen is.”
  Leider spreekt (Kiddoesj), de zegenbede uit over de 1stewijnbeker.
  “Gezegend bent U, o Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, U die de vrucht van de wijnstok hebt gezegend en die ons het leven heeft geschonken en ons in staat gesteld heeft dit tijdstip te bereiken, zodat wij van de vrucht van de wijnstok mogen drinken.”
   
  Allen drinken de eerste beker. (leunend op de linker zijde alsof men aanligt)
  Zingen: Opwekking 496 Kadosh, kadosh
  Kadosh, kadosh, kadosh. Kadosh, kadosh, kadosh. Adonai Elohim, tz’ vaoth, Adonai Elohim, tz’ vaoth. Asher hayah v’ hoveh v’ yavo! Asher hayah v’ hoveh v’ yavo! Heilig, heilig, heilig. (2x) Is de Heer, onze God, de Almachtige. (2x) Die was en Die is en Die komen zal ) Die was en Die is en Die komen zal ) 2x
  URCHATZ: HANDENWASSING
   
  Lezen: Psalm 24: 3, 4a
  “Wie mag de berg des HEREN beklimmen, wie mag staan in Zijn heilige stede? Hij die rein is van handen en zuiver van hart.”
  Ook kan Joh.13:4-12 worden gelezen.
  Zingen: Opwekking 427, Maak mij rein voor U
  Maak mij rein voor U, als gelouterd goud, En zuiver zilver. Laat mij zijn voor U, als gelouterd goud; puur goud. Dwars door het vuur, maakt U mij rein en puur. Ik strek mij uit, Jezus, naar meer van Uw Geest en Uw heiligheid. Ja, ik besluit, Jezus, Een dienstknecht te zijn van U mijn Meester, Steeds tot Uw wil bereid. Maak mij rein voor U, was mijn leven schoon, Vergeef mijn zonden. Laat mij zijn voor U, zuiver als Uw Zoon, heilig mij.

  Als teken dat wij rein willen zijn voor de here, gaan we nu onze handen wassen De leider wast als eerste de handen en spreekt de zegen uit: “Gezegend bent U, eeuwige, onze God, Koning van het heelal, die ons door uw geboden geheiligd hebt, die ons heeft voorgeschreven de handen te wassen, als teken van dat wij rein willen zijn voor U.”

  Handen van alle aanwezigen worden gewassen door leider.

  KINDERZEGENING

  Kinderen komen naar voren en ontvangen de hogepriesterlijke zegen en de voorbede voor de kinderen door de leider.
  “De Heer zegene jullie en bescherme jullie. De Heer doe Zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. Hij verheffe Zijn aangezicht over jullie en geve jullie vrede. De Heer make jullie, jongens, als Jozua die als jongeman altijd met Mozes meeging en later een dienstknecht van God werd. De Heer make jullie, meisjes, als Sifra en Pua, de moedige Hebreeuwse vroedvrouwen die tegen het bevel van de Farao ingingen omdat ze trouw wilden blijven aan de Heer God. Jezus zegt tegen jullie: “Komt tot Mij, want voor jullie is het Koninkrijk van God, en voor ieder die wil worden als een kind.” Mattheus 9:13­ 15

  KARPAS: GROEN VOEDSEL

  De leider dompelt groen voedsel in zout water en legt uit waarom. Zegen wordt uitgesproken door de leider: “Gezegend bent U, Eeuwige, onze God, Koning van het heelal, U die alles geschapen hebt en ons de vruchten van het land geeft.” Iedereen neemt een stukje groen voedsel, doopt het onder in het zoute water en eet dit op.
   
  YACHATZ: VERDELING VAN DE MATZES
  Lezen: 1 Corinthe 11: 24, 26
  “Hij sprak de dankzegging uit, brak het en zeide: Dit is mijn lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en deze beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.”
  Lezen: Jesaja 53: 5
  “Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.”
  Middelste matze wordt gebroken, in een linnen doek gewikkeld en verstopt (afikomen).
  Lezen: Openbaring 2: 17
  “Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna.”
  Zingen: Opwekking 470 Heer, als ik denk wat U voor mij deed.
  Heer als ik denk aan wat U voor mij deed dan kan ik u alleen maar danken. En als ik denk aan de strijd die U streed dan kan ik U alleen maar danken.
  Angst en ver-driet in Gethsemané; door uw eigen vrienden verlaten. en verraden door een kus, geschopt en geslagen. Omdat U zoveel van mij hield.
  Heer als ik denk aan wat U voor mij deed dan kan ik u alleen maar danken. En als ik denk aan de pijn die U leed dan kan ik u alleen maar danken.
  Doornen op uw hoofd, een speer in uw zij spijkers door uw handen en voe-ten. Van het leven berooft om te sterven voor mij, Omdat U zoveel van mij hield.
  Heer als ik denk aan wat U voor mij deed dan kan ik u alleen maar danken. En als ik denk aan de strijd die U streed dan kan ik U alleen maar danken.
  Heer als ik denk aan wat U voor mij deed dan kan ik u alleen maar danken. En als ik denk aan de pijn die U leed dan kan ik u alleen maar danken.(3x) O Heer.
  KINDEREN STELLEN VRAGEN
  Lezen: Exodus 12: 26,27
  “En wanneer uw zonen tot u zeggen: Wat betekent deze dienst voor u?, dan zult gij zeggen: Het is een Pesach voor de Eeuwige die in Egypte aan de huizen der Israëlieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren sloeg, maar onze huizen spaarde.”
  Vragen:
  • Waarom is deze avond anders dan andere avonden? Op alle avonden eten we brood met gist, brood dat gerezen is; waarom vanavond alleen brood zonder gist?
  • Op alle andere avonden eten we allerlei soorten kruiden; waarom vanavond speciaal bittere kruiden?
  • Op alle andere avonden hoeven we onze groenten niet onder te dompelen; waarom dompelen we deze avond de groente onder in zout water?
  • Op alle andere avonden drinken we zittende; waarom leunen we nu op de tafel?
  Deze vragen kunnen worden beantwoord door één of meerdere volwassenen.  Lees meer...   (1 reactie)

  2000 jaar kinderoffers en het gaat maar door.‏

  Ondertussen gaan de bloed- en kinderoffers maar verder en verder. Het is nog steeds het ouwe testament, zij het ondergronds. Het was eigenlijk nooit weg; inquisitie, heksenverbrandingen, massa-moorden door vampieren/kruisridders. Columbus massamoorden, op één eiland 2 miljoen mensen verbrand (ritueel geofferd) op enkele weken tijd. ‘religie van bloedofferij
   

  http://www.google.be/search?hl=nl&sugexp=frgbld&gs_nf=1&cp=13&gs_id=1g&xhr=t&q=conquistadores&bav=on.2, or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1280&bih=952&wrapid=tljp1332835418106024&um=1& ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=ZXRxT-GUEIKhOpSR_cgO

   

  Altijd vind men kinderlijkjes bij opgravingen nabij kloosters. 2000 jaar Roomse kinderoffers, en het gaat maar door en door. Nu hier,

  Ongeluk of ritueel offer?

   

  http://www.argusoog.org/ongeluk-of-ritueel-offer/comment-page-4/#comment-61689

   

  Verspreid het zo veel, zo vaak en zo ver mogelijk. Zodra iedereen het (eindelijk) begint in te zien kan er daadwerkelijk wat veranderen. Eerder.... helaas niet.

   

  Lees meer...

  All of Israel is crying

   
  The song "All of Israel is Crying" was birthed in Jerusalem late in the evening on April 10, 2010. While in a debriefing meeting from after a week of praying through Israel, a team member with tears in his eyes said, "We have prayed throughout this nation, and everywhere we go there is a cry rising from the people: 'Help us! Pray for us!' "We began to sing the words he had just spoken, and a song was born.

  When we returned to the US, the song kept growing in my heart. So here it is - the sound of our hearts married to the light released through prophetic imagery. Our hearts' cry has been that this short piece of art would touch you, release a fountain of prayer for Israel throughout the earth and for Rev. 1:7 to fully manifest in this hour.

  May all of Israel be filled with the light of the glorious
  gospel. From our hearts to yours...

   
  Lees meer...
  Wir haben es nicht gewusst

   
  Er is iets gaande , dat om ons aller aandacht vraagt. Het is niet eenvoudig om deze gegevens, die wereld-wijde gevolgen hebben voor ons allemaal, op te nemen. We zijn opgegroeid binnen een systeem, waarin we hebben aangenomen dat wat ons verteld en geleerd werd, het wereldbeeld wás. Zo dicht mogelijk bij de waarheid. Dat onze overheid, het bestel, kerk, gezagsdragers, artsen, leraren, geschiedenisboekjesschrijvers, etc.etc. het zo goed mogelijk proberen te doen. Dat er rechtvaardigheid is....

  Wat volgt, impliceert niet dat al onze gezagsdragers en systemen zich ervan bewust zijn, wat er werkelijk speelt, waar ze onderdeel van zijn, en velen doen hun werk inderdaad om goede redenen, uit goede bedoelingen.
   
  Wat ik je hier wil doorgeven, is niet gebaseerd op ?mijn? wereldbeeld, of op verhalen van een paar doorgeschoten paranoia figuren. Er zijn ?klokkeluiders? aan het proberen om deze gegevens naar buiten te brengen, wat fundamenteel ondergraven wordt door de grote media. Waarom hebben we er niks of weinig van gehoord via het nieuws, of de krant vraag je je af?
   
  Omdat deze uiteindelijk in het bezit zijn van een zeer beperkt clubje, dat absoluut niet wil, dat de?gewone? mensen dit soort informatie gaat onderzoeken. De informatie die via de mainstream media naar buiten komt, is gekleurd, bewust gemanipuleerd. Al klinkt het allemaal ongelofelijk, science fiction zelfs, toch vraag ik je dríngend, met heel mijn hart, om dit voor jezelf uit te zoeken; je hoeft mij niet klakkeloos te geloven! Ik vindt het in elk geval zorgwekkend genoeg, om er me erin te verdiepen.
   
  Ik ga je verderop een aantal namen en links doorgeven, die je kan opzoeken, bekijken, lezen, waarin dit uitgediept wordt.
  Waar de organisatie die hierachter zit, op rekent, en er alles aan doet om dit te bewerkstelligen, is dat wij zo bezig gehouden worden met het overleven, zorgen voor onszelf en onze gezinnen, met locale problematieken, dat we geen energie meer overhebben om überhaupt dit geestelijk vergende werk te willen doen.
   
  We worden met enorme spitsvondigheid, via ons drinkwater, voedsel, straling, media, en televisie met name, in slaap gesust .
   
  Waar gaat dit over?
  Er is een plan, dat volop in werking is, om één totalitaire wereldorde tot stand te brengen.
  Ook wel New World Order genoemd , NWO.
  Waarbinnen enkele families, de totale macht in handen hebben. Dit plan loopt al veel langer dan de recente geschiedenis, en heeft vertakkingen die zover terugleiden, dat dit al helemaal niet te geloven is, als je er voor het eerst van hoort.  
   
  Ik beperk me hier in eerste instantie tot meer recente gegevens, om het niet nog gecompliceerder te maken.
   
  Waarom stuur ik je dit?
  Omdat we bij het punt zijn aanbeland , dat er een wereldwijde genocide in werking wordt gezet, via meerdere speerpunten. Ook jij , en de mensen waar je om geeft , kunnen en zullen, hierdoor getroffen worden. Als we nu niet, kiezen om verantwoordelijkheid te nemen, en daarmee de kans om een wereldwijde enorme verbetering van levenskwaliteit te bewerkstelligen, zal er een verschrikkelijke wereld uit voort komen.
   
  Daarnaast vraag ik je om dit aan zoveel mogelijk mensen, zo snel mogelijk, door te mailen. Maak evt. papieren kopieën. Er gaan geruchten, dat het internet uitgeschakeld zou kunnen worden, wanneer de verplichte vaccinaties en alle gevolgen die daarmee samenhangen, in werking worden gesteld.
   
  Het Plan
   
  De populatie van de aarde wil men terugbrengen tot een derde van de huidige mensheid.
  Die vervolgens makkelijker te hanteren zal zijn, en via de eerder genoemde wegen , zo weinig echte levenskracht meer ter beschikking zal hebben , dat ze eenvoudig te controleren zijn. In de betekenis van slaaf, verslaafd, gemanipuleerd , afhankelijk, dociel, emotioneel hormonaal te reguleren.
   
  Als je om je heen kijkt kan je al zien, hoever het daar nu al mee staat.
  Er zijn twee grote wetgevingen, machinaties in gang gezet, om dit plan nu naar de eindfase te brengen. Codex Alimentarius, Act on Terror, en als extraatje de vaccinaties zelf, waarover nu sprake is , mbt. de zgn. Mex.Griep. Het vertrekt vanuit de Verenigde Staten, maar je zal zien dat het volledig uitgedokterd is om dit wereldwijd door te zetten.
  Oa. via het gebruik van mondiale ?advies? organen, zoals hierin vooral het WHO : the World Health Organisation een belangrijke rol speelt. Door de vermeende dreiging van terrorisme naar een hoogtepunt te brengen via 9/11, Twin Towers, is de weg vrij gemaakt om een militaire noodwet in te kunnen laten gaan , waardoor de grondwetten buiten spel worden gezet.
  Over de onderzoeken naar de eigen betrokkenheid van de VS. bij deze aanslagen is zeer veel documentatie te vinden.
  De Verenigde Staten, zijn de militaire machtsbasis van de nieuwe wereldorde. De families die achter de schermen, alles reguleren, hebben de presidentskandidaten geleverd ; die bijna allemaal uiteindelijk in bloedlijn gelieerd zijn aan, afstammen van het Britse Koningshuis; het politieke machtscentrum. Het Britse koningshuis, stamt af van de Duitse adel Huis Hannover, en heeft haar naam zèlf verandert, verengelst!!
  Ook interessant om gerelateerd aan dit artikel het boek te lezen: "de 13 satanische bloedlijnen" van Robin de Ruyter. 
  De Duitse lijn, heeft zeer oude vertakkingen, en beschouwt zichzelf werkelijk als übermensch; ander ras , dan de aarde bevolking.
  Washington DC en een gedeelte van London, zijn een vrijstaat binnen de VS. en het Verenigd Koninkrijk, en zijn als zodanig niet onderhevig aan de landswetten. De derde poot van dit machtsconglomeraat, is het Vaticaan; het spirituele machtscentrum. Ook vrijstaat. Deze drie hebben enorme rijkdommen, middelen, eigen militair, eigen intelligentie, macht, informatie etc. ter beschikking.
   
  Dit machtsblok, werkt ook via een beperkt aantal van de rijkste families op aarde, die ingewijd zijn, deel zijn van het grote plan. Ik noem De Rothschilds, Bilderberggroep. Koningshuizen.
  Hiermee wordt de economische, politieke en sociaal culturele uitwerking van dit plan verzekerd. Ook hierbinnen geldt, dat niet iedereen alles weet;
   
  pyramide model.
  Door het invoeren van een vaccinatieverplichting, kan de bevolking die weigert hier gehoor aan te geven, door de eerder genoemde noodwet, opgepakt worden, en afgevoerd naar kampen die al lang voorbereid zijn en klaar staan. De zogenaamde ?Fema? kampen. ( Federal Emergency Management Agency.) Toets dat woord in op youtube om beeld te krijgen van deze hedendaagse concentratiekampen; ik overdrijf niet. De plastic doodskisten staan in rijen en rijen klaar, en de guillotines, die door? Snelrecht? in werking kunnen worden gezet.
  Na wereldoorlog II, zijn vele Duitse hoogstaande wetenschappers(oorlogsmisdadigers!?) door Amerika in hoog tempo via allerlei snode wegen, afgevoerd naar de VS. Om aldaar aan het werk te kunnen voor de Amerikaanse -achter de schermen -regering .. Vergeet niet terwijl je dit leest, dat menige hun leven wagende onderzoekers al 25 jaar hiermee bezig zijn om dit allemaal boven water te krijgen, en het gedocumenteerd is !!
   
  De betreffende wetenschappers hebben programma?s ontwikkeld zoals de Fema kampen, ondervragingsmethoden-middelen, stralingswerking, pharmacie, de werking van bepaalde stoffen in het drinkwater om op grote schaal groepen te kunnen beïnvloeden ( fluoride ..maakt volgzaam), medicatie, ziektes, om maar een paar voorbeelden te noemen. Zo ook vaccinaties. En griepvirussen.
   
  De WHO , als orgaan, hàd een adviserende funktie, maar dat is verschoven naar regelgeving te mogen invoeren, zogeheten Emergency Plans, voor alle landen die lidmaatschap hebben aangenomen. Ook Nederland, en België.
  In geval van een grieppandemie, treedt dit in werking. Verplichte vaccinatie. Quarantaine. Reisverbod. Bij weigering mag men opgepakt worden en onder dwang gevaccineerd worden.
  Waarom zo moeilijk doen over een griepspuitje?? Er is een aanklacht ingediend die dit volledig uit de doeken doet, door de dappere (understatement) journaliste Jane Burgermeister. Het griepvirus is niet natuurlijk ontstaan, maar bewust gecreeërd.
  Het vaccin versterkt het afweersysteem niet, maar verzwakt het juist. Doel : moord. Doel: genocide. De aanklacht is ingediend tegen de WHO, de Amerikaanse regering, pres. Obama , de V.N , het farmaceutische concern. Heb je in de gaten hoe hoog dit speelt ?
   
  Codex Alimentarius.
  Als klap op de vuurpijl volgt het sinds 1961 (!!) voorbereidde in werking stellen van de Codex Alimentarius. 2009/10 is het cruciale jaar voor allerlei lidstaten om te beslissen? of ze akkoord gaan of niet. In Nederland dus 2009 !! Dit ooit door de WHO als ?advies? aangebrachte voorstel, behelst het volledig in handen brengen van chemische producenten en overheden, van de voedselregelgeving. Voedselproduktie. Landbouw. Natuurlijke supplementen. Kruiden. Homeopathie, fytotherapie. Vitamines en mineralen.
  Biologisch oftewel natuurlijk voedsel. Bouwstoffen voor ons lichaam en onze geest en gevoel. We zullen indien dit doorgaat, steeds meer rotzooi binnen krijgen, en steeds moeilijker aan gewoon voedsel, of verzorgingsprodukten, of helende middelen kunnen komen. We zullen steeds zwakker worden. En afhankelijk van wat een overheid ons toestaat om te ontvangen. Er zijn uitgebreide experimenten geweest al, als voorbeeld, van zaad dat nog maar één keer oogst geeft en geen levensbrengende zaden meer voortbrengt.
  Monsanto is hierin een grote naam. Hiermee kan je als Vredesleger, de lokale bevolking dwingen om te coöpereren met alles wat jij als vreemde mogendheid wil.
   
  Internationale Handelsbetrekkingen  
  Amerika heeft deze wet aangenomen en kan als zeer invloedrijke handelspartner , dus tegen allerlei landen Nee verkopen, indien deze niet aan deze normen voldoen. De produkten van een land die niet aan die normen zijn geproduceerd, komen gewoon het land niet meer in. Uit economische druk, zijn landen dus geneigd, bijna verplicht, om hierin mee te gaan.
  Het is dus zaak om te zorgen dat jij en jouw volksvertegenwoordiger Nee stemt ! Daarnaast dat je een eigen tuin gaat maken, of met mensen samen, ook bv. Met biologische boeren in de regio iets samen uitwerkt. Oriënteer je ook op natuurlijke geneesmiddelen en genezers.
   
  Advies
  Als advies om je weerstand te verhogen ivm. de griep kan ik je aanraden om bv. Eens Samento (een speciale Cat?s Claw), Noni (polynesisch sap), Probiotica, Colloïdaal zilver & goud, Echinacea, Vlierbesextracten, te gaan bekijken. Teatree en Melaleuca Kajeput zijn goede etherische oliën om te verdampen in huis die reinigen.
  Moet je in een omgeving werken, of zijn waar veel mensen samenkomen, risiko is om het virus te vangen, kan je bv. ook met een mondmaskertje beprenkeld hiermee werken. Er wordt voorspeld dat een op de drie tot vijf personen deze griep gaat krijgen. Maar ook duidelijk is, dat met de juiste middelen, je er niet onmachtig tegenover staat !!
  Lijkt me ook goed om nog eens te vermelden zo min mogelijk met niet aarde materialen te werken, bouwen, leven. En te zorgen dat je zuiver water binnenkrijgt. Brita filter is een optie. Maar zorg ook dat je voorraad in huis hebt staan, bronwater, kaarsen, basisvoedsel, een wereldradio .. Maar vooral ga vanuit je hart te werk .. kies voor levensvreugde , levenskracht !!
  En dan hebben we het nog niet gehad over NWO en :
  *Het Monetaire Systeem (de farce) ; een mondiale munteenheid, amerigo, euro, en waarom dat dit zo gepromoot wordt ?
  * Landeigendom, natuurlijke bronnen, energiebeheersing.
  * ?Alternatieve Energie, en waarom deze ontdekkingen en uitvindingen niet in produktie komen, en mensen geïntimideerd worden en zelfs verdwijnen ?
  * De Militaire Macht ; brainwash programma?s, de-humanisatie experimentele drugs, onderliggende redenen voor operaties die te maken hebben met artefacten, kennis, controle over bepaalde krachtplekken.
  * Leylijnen, krachtplekken in bezit, magnetisme , wat allemaal een veel grotere rol speelt dan men denkt.
  Het loont zich om bv. eens te bekijken op welke plaatsen en in welke vormen (heilige geometrie, bouwstenen van het Leven..) gebouwd is, ook hoe deze gebouwen in relatie tot elkaar staan . bv. Pentagon, hoe alle gebouwen in Washington DC. tov elkaar staan .. etc. Waar de Roomse kerk haar gebouwen heeft opgericht .. Waarom hoge torens zo in trek zijn.
  * Onderwijs, Geschiedenisvervalsing, Datering van de pyramides bv. toont aan dat de menselijke beschaving veel ouder is dan men ons eerst deed geloven.
   
  Over de oude beschavingen wordt zeer weinig vrijgegeven. Over Soemerië, Lemurië, Mu,Atlantisch wordt gesproken als een soort legendes, terwijl er wel kennis over bestaat. Katharen, Maria Magdalena, Inquisitie ..
  * De Genocide van de Inheemse Volkeren ; daar waar de oude kennis dus geleefd werd en wórdt.
  Stelselmatig zie je bv. Shell, en McDonalds hier vandaag nog een belangrijke rol in spelen.
  Deze volkeren dragen de wijsheid die ons weggenomen is ; zij leven in volledige verbinding met de Aarde en de Kosmos, als Levende Intelligenties. Kennis van kruiden, etc........ natuurlijke tijd ?. 13 Manen is bv. het werkelijke ritme van ons jaar !!
   
  De Joodse kalender is daar een goed voorbeeld van:
   
  De Joodse kalender heeft als beginpunt 7 oktober 3761 v.Chr. (volgens Juliaanse kalender) als volgens joodsorthodoxe opvatting het tijdstip van de schepping. De kalender is zowel maan- als zongebonden en bestaat uit een jaar van 12 of 13 maanden van 29 of 30 dagen.
   
  De 12 maanden kalender is ingevoerd om belastingen te heffen en ons fysieke en fijnstoffelijke bewust-zijn te ontregelen, door Rome ?. De Dogon in Afrika , hebben een grottekening van het heelal, waarin Sirius, met sirius a. en b. en hun omloopbaan getekend staan .. Oer en oer oud, terwijl de westerse wetenschap dit pas via telescoop ik meen in ?87 ofzo heeft aangetoond ? Waar komt die kennis vandaan?? Of de ongelofelijke verfijning van de Maya kalender, waarin dermate grote cycli zijn opgenomen die ook met het blote oog niet waarneembaar zijn ? Die ook deze periode als Eindtijd van het Oude aangeeft ; de kalender eindigt rond 21 dec. 2012 .
  * Verslavingen & Sexualisering. Gewone? verslavingen zijn bv. alcohol, witte suiker, verknoeide tabak, hypnotische straling via televisie.
  Deze maar ook het verbouwen van Cocaïne, en Heroine bv. wordt door de schaduw regering opgezet, geregeld, gedistribueerd, bloedgeld aan verdient. Evenzo de produktie en promotie van pornografie. Uit deze inkomsten worden de eigen projekten gefinanciert ; zoals ondergrondse steden, experimentele laboratoria, psychologisch-spiritueel onderzoek, militaire organisatie, onderzoek voor ruimtevaart, allemaal zaken waarover nooit iets bekend is geworden.
  Er is zelfs sprake van een eigen netwerk voor alle hoge functionarissen (presidenten, gouverneurs,ed.) en zakenlui, filmsterren, musici, rechters, etc. die ten dienste staan van de NWO, waarin hele families, gewone mensen? al generaties lang als slaven worden gebrainwasht, opgeleid, en hun kinderen vrijgeven voor pedofilie misbruik, feesten, maar ook satanisties ritueel misbruik, tot marteling en dood toe. Dit alles gebeurd niet (enkel) vanwege de kick zoals vaker gedacht wordt, maar doel erachter is het daarbij vrijkomen van bepaalde energiën/stoffen, die weer macht en kracht genereren.
  Wat via het misbruik van rituele kennis opgenomen kan worden.
  * Stralingsmanipulatie : via de lucht worden er allerlei zaken op ons afgestuurd, die ons danig beïnvloeden. Hierbij moet je denken aan zaken zoals ; Chemtrails, Haarp, zendmasten ed. Op een site als Niburu.nl , kan je hier meer over vinden.
  * Geheime Genootschappen,
  Hoe een pyramide model werkt ; mn. Skull&Bones staat erg in de belangstelling, waaruit de leiders gerecruteerd worden voor oa. de Bush èn Obama administratie, CIA, die zwijgplicht zweren maw. waarmee ze buiten de wet om een eigen wet hanteren; lid zijn bv. meerdere generaties Bush , Kerry, David Rockefeller, Henry Kissinger, Donald Rumsfeld, Colin Powell.
  Dit alles is nog maar het aantippen van allerlei zaken die de moeite waard zijn om zélf te onderzoeken ; neem niet gewoon aan wat je door de mainstream media ingelepeld wordt, en door niet beter wetende mensen.
  Ik kan je niet zeggen of dit alles werkelijk zo is, maar neig ernaar om er op z'n minst enig geloof aan te hechten ; ik heb hier de afgelopen jaren zoveel uit zoveel verschillende bronnen over vernomen, dat ik er niet meer omheen kon. Dit is nog maar een kleine greep uit alle beschikbare bronnen ; ook daarin kan je zelf verder op zoek gaan. Door de woorden gewoon via google en bv. you tube in te tikken, en je intuïtie te laten werken.
   
  Artikel met de link voor Universal Declaration of Resistance to Mandatory Vaccination....
  http://www.naturalnews.com/ 026496_NaturalNews_ vaccination_the_WHO.html
  http://www.thepetitionsite. com/1/a-
  Over Fema
  http://www.apfn.org/apfn/ camps.html
  http://endtimes.punt.nl/?r=1& id=454570
  Jane Burgermeister
  http://www.youtube.com/watch? v=PhGoubc2ygg&feature=related
  from Jane Burgermeister?s blog
  http://birdflu666.wordpress. com/
  over WHO
  http://www.youtube.com/watch? v=k_B8u2oZz88&feature=related
  WHO | Countries
  http://www.who.int/countries/ en/
  http://www.wanttoknow.nl/ overige/who-bereidt-in-het- geheim-gedwongen-vaccinaties- vs-en-europa-voor/
  Over Vaccins ,Desiree Rövers , medisch onderzoeksjournalist
  http://www.ustream.tv/ recorded/1907355
  State of the Planet
  http://www.youtube.com/watch? v=sFTFhe1My7M
  Over Codex Alimentarius
  http://www.willenwijweten.nl/ codex.htm
  http://www.natural-health- information-centre.com/codex- alimentarius.html
  Dr.Rima Laibow
  http://video.google.com/ videoplay?docid=- 5266884912495233634
  n R. crane
  http://video.google.com/ videoplay?docid= 5800206429960925518
  16 aug.2009.SwineFlu : Leaked letter reveals concern of neurologists over 25 deaths in America
  http://www.deepjournal.com/p/ 43/a/en/2213.html
  more articles
  http://www.deepjournal.com/p/ 44.html
  Namen van researchers :
  David Icke site
  http://www.davidicke.com/ index.php/
  Over de Griep
  http://www.davidicke.com/ content/view/25191
  Zie ook Youtube en google.
  Marcel Messing, achtergrond info,Documentaire. Worden Wij Wakker :
  http://video.google.com/ videoplay?docid=- 8237556361616002934
  site
  http://www.wijwordenwakker. org/intro.asp
  Michael Tsarion, Documentaire: Future of Mankind:
  http://video.google.com/ videoplay?docid=- 8545585184878490822&q=2012
  Zie ook you tube en google. Meer boeiende lezingen !!
  Alex Jones site
  www.infowars.com
  http://www.youtube.com/user/ TheAlexJonesChannel
  http://video.google.com/ videoplay?docid=- 4628461537770214767
  Verzamelde informatie
  www.wanttoknow.nl (nederlandstalige versie)
  www.wanttoknow.info (engelstalige uitgebreidere versie)
  www.eqgen.nl
  www.niburu.nl
  www.willenwijweten.nl
  www.oneheart.nu
  www.spiritueelcafetv.com (limburg bron)
  www.projectcamelot.org
  www.illuminati-news.com
  www.abovetopsecret.com
  www.redicecreations.com
  www.crystalinks.com
  www.realitysandwich.com
  http://www.argusoog.org/
  Tips om te bekijken :
  Kymatica, Documentaire oa. over NWO :
  http://www.youtube.com/watch? v=Uh_ov6bEIuE&feature=related
  ENDGAME- ALEX JONES ? Blueprint for Global Enslavement ? 2:19:29 ? 26 okt. 2007 Infowars.com http://video.google.nl/ videoplay?docid= 1070329053600562261


  Bron: Argusoog
   
  Lees meer...
  Palestina verraden –
  waarheid en mythe over de NAKBA

  Arabieren verlaten t voormalige Britse Mandaat Palestina 1948

  Palestina verraden
  Een recensie van Palestine Betrayed van Efraim Karsh door Daniel Pipes
  Nakba, het Arabische woord voor ‘ramp’ is tot onze taal doorgedrongen als verwijzing naar het Israëlisch-Arabische conflict. Volgens de definitie van de anti-Israëlische website The Electronic Intifada, betekent Nakba “de uitzetting en verdrijving van honderdduizenden Palestijnen uit hun huizen en hun land in 1948.”
  Degenen die Israël graag zien verdwijnen, doen hun best om het verhaal van de Nakba zoveel mogelijk te verspreiden. Zo dient bijvoorbeeld de Nakbaherden-king als een sombere Palestijnse tegenhanger van Israëls met festiviteiten omgeven Onafhankelijkheids-dag, waarop elk jaar weer Israëls vermeende zonden worden gepubliceerd. Deze dag is inmiddels zo ingeburgerd, dat Ban Ki-moon, de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties – uitgerekend het instituut dat de staat Israël heeft gecreëerd – zijn steun gaf aan “het Palestijnse volk op de Nakbaher-denking.” Zelfs Neve Shalom, een Joods-Palestijnse gemeenschap in Israël die beweert “zich bezig te houden met voorlichting en onderwijs ten behoeve van vrede, gelijkheid en begrip tussen de twee volken”, herdenkt eerbiedig de Nakba.
   
  De Nakba-ideologie stelt de Palestijnen als slacht-offers voor die geen keus hadden en daarom geen verantwoordelijkheid dragen voor de beproevingen die zij moesten ondergaan. Zij legt de schuld voor het Palestijnse vluchtelingenprobleem volledig bij Israël. Deze zienswijze is intuïtief aantrekkelijk, want islam-itische en christelijke Palestijnen vormden lange tijd een meerderheid in het land dat later Israël werd, terwijl de meeste Joden relatief kort geleden immigreerden.
   
  Maar intuïtie biedt nog lang geen historisch nauw-keurige weergave van de feiten. In zijn nieuwe tour de force, Palestine Betrayed, biedt Efraim Karsh van de University of London deze nauwkeurigheid wel. Met het voor hem kenmerkende uitvoerige onderzoek van de archieven – in dit geval steunend op een grote hoeveelheid aan onlangs vrijgegeven documenten uit de periode van de Britse heerschappij en de eerste Arabisch-Israëlische oorlog, 1917-1949 – een heldere presentatie en een zeer nauwgezette omgang met het historische feitenmateriaal, betoogt Karsh het tegen-overgestelde: dat de Palestijnen hun eigen lot beschikten en vrijwel uitsluitend zelf verantwoorde-lijk zijn voor het feit dat zij vluchtelingen werden.
   
  In Karsh’ woorden: “Alles behalve hulpeloze slacht-offers van een roofzuchtige zionistische aanval zijnde, waren het de Palestijns-Arabische leiders die, vanaf begin jaren twintig en zeer tegen de wens van hun eigen achterban, een niet-aflatende campagne inzetten om de Joodse nationale wedergeboorte uit te wissen die uitmondde in een gewelddadige poging om de VN-verdelingsresolutie te doen mislukken.” Meer in het algemeen, zo merkt hij op, “was er niets onvermijde-lijks aan de Joods-Palestijnse confrontatie, laat staan het Israëlisch-Arabische conflict.”
  Nogmeer in tegenspraak met onze intuïtie, laat Karsh zien dat zijn interpretatie aan het eind van de jaren veertig de algemeen aanvaarde, ja zelfs de onweer-sproken interpretatie was. Pas met het verstrijken der jaren “herschreven Palestijnen en hun westerse medestanders stap voor stap hun nationale vertelling”, waarbij Israël tot de enige schuldige werd gemaakt, degene die in de Verenigde Naties, de collegezalen van onze universiteiten en hoofdredactionele commentaren werd gehekeld.
   
  Karsh staaft met succes zijn gelijk door twee belang-rijke punten aan te tonen: dat (1) het Joods-zionis-tische-Israëlische kamp voortdurend probeerde om tot een compromis te komen terwijl het Palestijns-Arabisch-islamitische kamp bijna alle overeen-komsten afwees; en (2) dat Arabische onbuigzaam-heid en geweld tot de door eigen toedoen veroorzaak-te ‘ramp’ leidde.”
   
  Het eerste punt is het bekendst, vooral sinds de Oslo-akkoorden van 1993, want tot op de dag van vandaag blijft dit patroon gehandhaafd. Karsh laat zien dat sinds de Balfour-verklaring de Joden voortdurend goede wil hebben getoond en de Arabieren aan-houdend alles bleven afwijzen en dat dit patroon gehandhaafd bleef tijdens de periode van de Britse heerschappij. (Ter herinnering, de Balfour-verklaring van 1917 drukte Londens intentie uit om in Palestina een “nationaal thuis voor het Joodse volk” te vestigen, en de Britse verovering van Palestina slechts 37 dagen later gaf de Britten de macht over Palestina tot 1948).
   
  De eerste jaren na 1917 was de Arabische reactie gematigd, aangezien zowel de leiders als het grote publiek de voordelen erkenden van de dynamische zionistische onderneming die een achtergebleven, arm en dun bevolkt Palestina nieuw leven hielp in te blazen. Toen verscheen, met Britse steun, de verderfelijke persoon ten tonele die de Palestijnse politiek gedurende de volgende drie decennia zou domineren, Amin al-Husseini. Vanaf 1921, zo onderbouwt Karsh met bewijsstukken, werden de zionisten en Palestijnen voor vele keuzes gesteld; terwijl de eersten steevast kozen voor het compromis, kozen de laatsten telkens weer voor uitroeiing.
   
  In verscheidene hoedanigheden – moefti, hoofd van islamitische en politieke organisaties, bondgenoot van Hitler, held van het Arabische volk – bracht Husseini zijn achterban tot wat Karsh noemt “een meedogen-loze ramkoers met de zionistische beweging.” De Joden zo maniakaal hatend dat hij zich aansloot bij de genocidemachine van de nazi’s, weigerde Husseini om hun aanwezigheid in Palestina in welke aantallen dan ook te accepteren, laat staan enige vorm van zionistische soevereiniteit.
   
  Vanaf begin jaren twintig was men getuige van een patroon dat tot op de dag van vandaag bekend voor-komt en van toepassing is: zionistische inschikkelijk-heid, ‘pijnlijke concessies’ en constructieve pogingen om verschillen te overbruggen, beantwoord door Palestijns antisemitisme, halsstarrige afwijzing en geweld.
   
  In aanvulling op deze dramatis personae en de grim-mige tegenstellingen ingewikkelder makend, waren daar ook nog het in het algemeen meer tot compro-missen bereide Palestijnse gewone volk, de schandalig antisemitische Britse mandaatautoriteit, een Jordaanse koning die maar wat graag over de Joden als zijn onderdanen wilde regeren, lamlendige Arabische staatshoofden en een wispelturige Amerikaanse regering.
   
  Ondanks de radicalisering van de Palestijnse publieke opinie door de moefti en ondanks het aan de macht komen van de nazi’s, probeerden de zionisten nog steeds tot een vergelijk te komen. Het duurde enkele jaren, maar het nulsom-beleid en eliminatie-streven van de moefti overtuigde aarzelende leiders van de Arbeidspartij, met inbegrip van David Ben-Gurion, er uiteindelijk van dat goede werken hun droom van acceptatie niet dichterbij zou brengen. Niettemin, ondanks herhaalde mislukkingen, bleven zij zoeken naar een gematigde Arabische partner met wie zij tot een overeenkomst konden komen.
   
  Ze’ev Jabotinsky, de voorvader van de huidige Likoedpartij, begreep daarentegen in 1923 al dat “er niet de geringste hoop bestaat dat de Arabieren in het land Israël er ooit mee akkoord zouden gaan dat ‘Palestina’ een land wordt met een Joodse meerder-heid.” Maar zelfs hij verwierp het idee om Arabieren te verdrijven en hield vast aan een volwaardige rechtspositie voor hen in een toekomstige Joodse staat.
   
  Deze dialectiek bereikte zijn hoogtepunt in november 1947, toen de Verenigde Naties een verdelingsplan aannamen dat vandaag de dag een tweestatenoplos-sing zou worden genoemd. Met andere woorden, het reikte de Palestijnen een staat op een zilveren dien-blad aan. Zionisten verheugden zich maar Palestijnse leiders, de kwaadaardige Husseini voorop, wezen elke oplossing die een Joodse autonomie goedkeurde zurig af. Zij hielden vol alles te willen en dus kregen zij niets. Als zij het VN-plan hadden geaccepteerd, zou Palestina in mei zijn 62-jarige bestaan hebben gevierd. En er zou nooit een Nakba zijn geweest.
   
  Het meest oorspronkelijke deel van Palestine Betrayed  is de helft die een gedetailleerd overzicht bevat van de vlucht van moslims en christenen uit Palestina in de jaren 1947-1949. Hier dwingt Karsh’ onderzoek van de archieven echt respect af en stelt hem in staat om een ongeëvenaard uitgebreid beeld te schetsen van de specifieke omstandigheden van de vlucht van de Arabieren. Een voor een werkt hij de Arabische bevolkingscentra af – Qastel, Deir Yassin, Tiberias, Haifa, Jaffa, Jeruzalem, Safad – waarna hij uitgebreid stil staat bij de dorpen.
   
  Israëls onafhankelijkheidsoorlog is te verdelen in twee delen. Op 29 november 1947 braken binnen enkele uren na de stemming in de Verenigde Naties over de verdeling van Palestina hevige gevechten uit en duurden voort tot aan de vooravond van de Britse evacuatie op 14 mei 1948. Het internationale conflict begon op 15 mei (de dag nadat Israël tot stand kwam), toen de legers van vijf Arabische landen binnenvielen, waarna de vijandigheden aanhielden tot januari 1949. De eerste fase bestond grotendeels uit een guerrillaoorlog, de tweede hoofdzakelijk uit conventionele oorlogvoering. Meer dan de helft (tussen de 300.000 en 340.000) van de 600.000 Arabische vluchtelingen vluchtte voor de Britse evacuatie, en de meesten van hen in de laatste maand.
   
  Palestijnen verlieten onder de meest uiteenlopende omstandigheden en om verschillende redenen het land. Arabische commandanten gaven het bevel dat niet-strijders de weg vrij moesten maken voor militaire manoeuvres; of zij bedreigden treuzelaars te behandelen als verraders als zij bleven; of zij eisten dat dorpen werden geëvacueerd om beter stelling te kunnen nemen op het slagveld; of zij beloofden een veilige terugkeer binnen enkele dagen. Sommige gemeenschappen vluchtten liever dan een vrede te tekenen met de zionisten; in de woorden van Jaffa’s burgemeester: “Ik heb geen bezwaar tegen de verwoesting van Jaffa, als dat ons verzekert van de verwoesting van Tel Aviv.” Handlangers van de moefti vielen Joden aan om vijandigheden uit te lokken. Gezinnen die het zich konden veroorloven ontvluchtten het gevaar. Toen landpachters hoorden dat hun landheren zouden worden gestraft, waren zij bang te worden uitgewezen en lieten uit voorzorg het land achter. Bittere onderlinge vijandschap belem-merde de planning. Tekorten aan voedsel en andere levensbehoeften verbreidden zich. Voorzieningen als waterpompstations werden onbeheerd achtergelaten. Angst voor Arabische schutters verspreidde zich, net als geruchten over zionistische wreedheden.
   
  In slechts één geval (Lydda) verdreven Israëlische troepen Arabieren. De uitzonderlijkheid van deze gebeurtenis dient te worden benadrukt. Karsh licht de gehele eerste fase van de gevechten toe: “Geen van de 170.000-180.000 Arabieren die de stadscentra ontvluchtten, en slechts een handjevol van de 130.000-160.000 dorpelingen die hun huizen verlieten werden door de Joden gedwongen te vertrekken.”
   
  Het Palestijnse leiderschap keurde het terugkeren van de bevolking af, want zij beschouwden dit als een impliciete erkenning van de Israëlische staat in wording. De Israëliërs waren aanvankelijk bereid om de geëvacueerden terug te nemen, maar hun stand-punt verhardde daarna toen de oorlog verhevigde. Premier Ben-Gurion lichtte hun standpunt toe op 16 juni 1948: “Dit wordt een oorlog op leven en dood en [de geëvacueerden] mogen niet in staat worden gesteld om terug te keren naar de plaatsen die zij achterlieten… Wij zijn deze oorlog niet begonnen. Zij hebben de oorlog ontketend. Jaffa voerde oorlog tegen ons, Haifa voerde oorlog tegen ons, Beisan voerde oorlog tegen ons. En ik wil niet dat zij nog eens oorlog voeren.”
   
  Alles bij elkaar optellend, licht Karsh toe, “waren het de handelingen van de Arabische leiders die honderdduizenden Palestijnen tot ballingschap veroordeelden.”
   
  In dit boek toont Karsh twee zeer belangrijke feiten aan: dat de Arabieren de Palestijnse staat lieten mislukken en dat zij de Nakba hebben veroorzaakt. Terwijl hij dit doet, bevestigt hij zijn status als een van de meest uitmuntende historici van het moderne Midden-Oosten die tegenwoordig publiceert en bouwt hij voort op de argumenten uit drie van zijn eerdere boeken. Zijn magnum opus, Empires of the Sand: The Struggle for Mastery in the Middle East, 1789-1923 (samen met Inari Karsh, 1999), betoogt dat Midden-Oosterlingen niet, zoals vaak gedacht wordt, “ongelukkige slachtoffers van roofzuchtige imperiale machten waren, maar actieve partici-panten in de herstructurering van hun regio”, een omwenteling met enorme politieke implicaties. Palestine Betrayed past de stelling van dat boek toe op het Israëlisch-Arabische conflict, waarbij Palestijnen de mogelijkheid wordt ontnomen zich te verschuilen achter uitvluchten en slachtofferschap, terwijl juist wordt aangetoond dat zij metterdaad, zij het mogelijk op grond van dwalingen, zelf hun lot hebben gekozen.
   
  In Fabricating Israeli History: The New Historians (1997) ontmaskert Karsh het broddelwerk, en zelfs het bedrog, van de school van Israëlische historici die de Joodse staat de schuld geven van het Palestijnse vluchtelingenproblemen van 1948-1949. Palestine Betrayed  biedt de keerzijde van het verhaal; waar het eerdere boek fouten weerlegt, toont dit boek waarheden aan. Ten slotte, in Islamic Imperialism: A History (2006) laat hij de expansionistische kern van het islamitische geloof zien zoals die zich door de eeuwen heen heeft gemanifesteerd; hier verkent hij die veroveringsdrift onder Palestijnen tot in de kleinste details, waarbij hij een verband legt tussen de islamitische mentaliteit en superioriteitswaan en de onwil om praktische compromissen te sluiten aangaande de Joodse soevereiniteit.
   
  Palestine Betrayed plaatst het Israëlisch-Arabische debat in een nieuw kader door dit in de juiste historische context te plaatsen. Terwijl hij aantoont dat de Palestijnse politieke elite al 90 jaar ervoor kiest om “de Joodse nationale wedergeboorte af te wijzen en [vast te houden aan] de noodzaak van de gewelddadige vernietiging daarvan”, trekt Karsh terecht te conclusie dat het conflict alleen zal eindigen indien de Palestijnen hun “genocidale hoop” opgeven.
   
  Bronnen: Palestine Betrayed door Efraim Karsh Reviewed by Daniel Pipes National Review van 11-17 mei 2010, vertaald door Clark Kent; eveneens verschenen in Het Vrije Volk:: Palestina verraden DANIEL PIPES – 11 MEI 2010
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl