W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts,
   
  Efeziërs 5:8
   
  Lees meer...
  Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
   
  Spreuken 16:16
   
  Lees meer...
  Of zal iemand op gloeiende kolen lopen,
  zonder dat zijn voeten verbranden?
  29 Aldus hij, die tot de vrouw van zijn naaste komt; niemand die haar aanraakt, gaat vrijuit.
   
  Spreuken 6:28-29
   
  Lees meer...
  Welgelukzalig is de man, die den HEERE tot zijn vertrouwen stelt, en niet omziet naar de hovaardigen, en die tot leugen afwijken
   
  Psalm 40:5
   
  Lees meer...
  Waakt, staat in het geloof, houdt u mannelijk, zijt sterk.
   
  1 Korintiërs 16:13
   
  Lees meer...
  Ha je twijfelde?
  Kijk maar, aan de natuur zelf... kan je toch niet twijfelen?
   
  Yep Hij is de enige ware God, de schepper van hemel en aarde en... van uzelf.
   
  De apostel Paulus schreef
   
  Er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.
   
  1 Timoteüs 2:5 NBV
   
  zie maar in het rond, alles getuigd van Zijn bestaan.
   
  Lees meer...
   
  Ze maakten hem wakker en riepen: ‘Meester, meester, we vergaan!’ Hij stond op en sprak de wind en de golven bestraffend toe. Daarop ging de wind liggen en kwam het water tot rust. Hij vroeg hun: ‘Waar is jullie geloof?’ De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen?’ 
   
   
  Lucas 8:24-25 
   
  Lees meer...

  En, wat verwacht u van de toekomst?

  De apostel Paulus schreef
  Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we met God oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik God volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben

  1 Korintiërs 13:12 NBV 

  nu, ik verwacht er erg veel van,
  dank zij Yeshua liefdesoffer!
   
   
  Lees meer...
  Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet? - spreekt God, de HEER. Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. 
   
   
  Lees meer...
  Dit moet gij doen: spreekt waarheid onder elkander, oefent eerlijke en heilzame rechtspraak uit in uw poorten; ...beraamt in uw hart elkanders onheil niet, en hebt geen valse eed lief, want dit alles haat Ik, luidt het woord des HEREN.
   
  Zacharia 8:16-17
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl