W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis!
   
  Kolossenzen 3:2
   
  Lees meer...
   doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie.  
   
  2 Timoteüs 1:10
   
  Lees meer...
  Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied; 19 zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis
   
  Jesaja 43:18-19
   
  Lees meer...
  O God, Gij zijt mijn God, U zoek ik,
  mijn ziel dorst naar U,
  mijn vlees smacht naar U, in een dor en dorstig land, zonder water.
   
  Psalm 63:2
   
  Lees meer...
  Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
   
  Jesaja 9:5
   
  Lees meer...
  Voor eeuwig, o HERE,
  houdt uw woord stand in de hemelen.
   
  Psalm 119:89
   
  Lees meer...
  Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming
   
  Spreuken 28:13
   
  Lees meer...
  Zo zegt de HERE,
  de Koning en Verlosser van Israël, de HERE der heerscharen: Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God.
   
  Jesaja 44:6
   
   
  Lees meer...
  Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.
   
  Jakobus 4:4
   
  Lees meer...
  De ogen des HEREN zijn aan alle plaatsen, opmerkzaam acht gevend op kwaden en goeden.
   
  Spreuken 15:3
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl