W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  HOEZO: ‘WITTE’ MAGIE..?
  (Met dank aan Joyce Foekema en christelijk magazine Herstel)
   
  Het licht van de volle maan beschijnt een stille duin-vallei, ergens bij de kust van Noord-Holland. De duisternis van de late avond wordt door het maan-licht schemerig en de stilte die over het duin hangt is anders dan anders. Een eenzame figuur trekt met een ritueel mes een cirkel in de ruimte om haar heen. Deze magische cirkel is de plek waar zij de godin zal ontmoeten. Nadat ze de geestelijke ruimte in de cirkel gereinigd heeft, ontsteekt ze kaarsen in verschillende kleuren, voor elke windrichting één. Een vleug wierook drijft mee met de nachtelijke koelte. Zacht klinken woorden die de wachters van de windstreken uitnodigen bij het ritueel aanwezig te zijn, zodat het veilig zal zijn als de godin verschijnt…
   
  ,,Er zijn mensen die bij het woord 'heks' denken aan een oud, lelijk vrouwtje met een puntneus. Mis! De gemiddelde heks herken je niet op straat, zeker niet nu hekserij tegenwoordig zo populair is. Wist je dat het Amerikaanse leger zelfs officieel 'geestelijk verzorgers' voor heksen in dienst heeft, omdat zoveel van hun militairen heks zijn?'' Joyce Foekema (31) was jarenlang intensief bezig met hekserij, of 'wicca'. ,,Mensen die denken dat een heks altijd grote pentagrammen om zijn nek hangt en zwartgeverfde haren heeft, houdt zichzelf voor de gek. Heksen zijn vaak heel sociaalvoelende mensen, die dicht bij de natuur leven. Niet eng dus, maar wel fout!''
   
  Na vijf jaar hekserij kwam Joyce in 1995 tot geloof tijdens een kerkdienst waar ze naar toe was gegaan om te bewijzen dat God niet bestond. ,,Als God mij die dag niet in mijn kraag had gegrepen, was ik nu waarschijnlijk nog steeds heks, zò overtuigd was ik dat ik op een goede weg zat. Als kind was ik naar zondagschool geweest en ik kende dus de verhalen over God, maar in mijn tienertijd ging ik twijfelen. De jongen met wie ik verkering kreeg stelde allerlei vragen over de bijbel waar ik nooit over had nage-dacht en waarop ik ook geen geloofsantwoord kon geven. Mijn kinderlijke vertrouwen in God brokkelde af. Na een aantal jaar had ik alleen nog het besef van 'iets hogers' over, plus een vervormd beeld van God. Voor mij bestond het christendom uit regels van wat ik wel en niet mocht. Maar ik wilde zélf bepalen wat goed voor mij was - ik had toch niet voor niets mijn gezonde verstand gekregen? Toch was ik ervan overtuigd dat er 'iets meer' moest zijn dan alleen het zichtbare. Ik ging op zoek naar dat 'meer' en las allerlei spirituele boeken over bijvoorbeeld astrologie en handlijnkunde. Op een dag vond ik in de bibliot-heek 'toevallig' een boek over een heks. Het verhaal sprak mij bijzonder aan: deze vrouw deed aan zogenaamde witte magie, en kon zieken genezen of mensen helpen bij het vinden van een baan. Doordat ze in harmonie leefde met de natuur en de seizoenen had ze een zekere rust in haar leven. Dat alles klonk goed! 
   
  Na het lezen van dat boek wilde ik meer weten. Ik kwam in contact met een organisatie in Alkmaar, die elke maand informatie-avonden hielden over hekserij. In Zeist zat een soort contactorgaan voor heksen, die me een maandblad stuurden en in contact brachten met een heks in Amsterdam. Zij nodigde me uit voor een gesprek en later sloot ik me aan bij een heksenkring, een 'coven'. Ik beet me vast in vele boeken over hekserij en met name bestudeerde ik de 'heksenbijbel', waarin talloze rituelen zijn beschreven. 
   
  Wat geloven heksen?
  ,,Hekserij is een natuurreligie, een geloof in allerlei geestelijke wezens, met als 'hoofd' een god én een godin. De god en de godin hebben verschillende namen en verschijningsvormen. De god is een god van jacht en vruchtbaarheid, de godin is maagd, moeder en oude, wijze vrouw. Daarnaast is er de praktijkkant van het magisch werk, de toverij. Ook in het christendom kun je die twee kanten onderscheid-en: het geloof in een drie-enig God en een geestelijke wereld, en de praktijkkant van bijvoorbeeld bevrijding.
   
  Wicca klonk mij logisch in de oren. Wat mij was bijgebleven van het christendom was het idee van een mannelijke God. Toch zie je overal in de natuur dat er mannelijk en vrouwelijk nodig is voor het ontstaan van nieuw leven. De God van de bijbel kon dus nooit compleet zijn! Deze verstandelijke logica won het steeds meer van mijn christelijke erfenis.
   
  Ook het leven in harmonie met de natuur sprak me aan. Ik ging zien dat je als mens onderdeel bent van het grotere geheel van hun universum. Onze daden werken door in de wereld om ons heen en dat geeft een grote verantwoordelijkheid. De enige en grote wet van heksen is dan ook: ,,Doe wat je wilt, mits je niemand schaadt''. Heksen stemmen hun leefritme zoveel mogelijk af op de natuur door bijvoorbeeld het vieren van maanfeesten, en kiezen voor hun eten zo natuurlijk mogelijke producten.
   
  De praktijkkant van wicca
  De meeste heksen hebben een specialiteit, zoals kaartlezen, pendelen of talismans maken. Die 'gaven' kan iedereen ontwikkelen en ik heb gezien hoe krachtig toverij werkt. Een collega van me kon bijvoorbeeld geen kinderen krijgen, al hadden zij en haar man daar van alles voor geprobeerd, tot medisch ingrijpen aan toe. Ik vroeg haar of ik in een ritueel een talisman voor haar mocht maken, dat ze bij zich moest dragen. Korte tijd later werd ze zwanger…
  De centrale gedachte bij een ritueel is dat je de geestelijke wereld uitnodigt om iets in de materiële wereld te bereiken. Je gebruikt daarbij rituele voorwerpen en symbolen zoals een zwaard, vuur, of kruiden en bouwt met zang en dans (chanting) bepaalde energie op.
   
  Echte heksen worden ingewijd tijdens een inwijding-sritueel, waarbij ze een geheime naam krijgen. Tijdens dat ritueel, dat je met bloed verzegelt, spreek je ook de belofte uit dat je trouw zult blijven aan de godin en dat als je ooit dat verbond verbreekt, je bloed uit je lichaam mag wegstromen zoals je nu met bloed het verbond bezegeld hebt. Dat klinkt best heftig, maar ik ben nooit bang geweest. Ik geloofde dat ik niets te vrezen had, zolang ik de godin maar met respect benaderde.
   
  Heksen geloven trouwens niet in de duivel en zijn op dié manier niet te vergelijken met satanisten. Satanisten baseren zich in hun 'geloof' wel op de bijbel, maar dan precies omgekeerd. Heksen geloven niet in de God van de bijbel, maar ook niet in de duivel. Hierin zie je trouwens ook de misleiding, want uiteindelijk is de bron van hekserij dezelfde als die van satanisme. Datzelfde geldt voor het onderscheid  tussen 'witte' en 'zwarte' magie. Witte magie zou gericht zijn op het helpen van anderen en zwarte magie zou vooral om vervloekingen gaan. Klinkt aardig, maar er klopt niets van. De bron van kracht is in beide gevallen namelijk niet de Here Jezus Christus, maar satan. Toch hoor ik zelfs christenen dit onderscheid wel eens maken. Weest waakzaam!
   
  Bekering
  Op een dag kreeg ik een kaart van een vriend, die ook heks was. Hij was naar Nieuw-Zeeland gegaan om daar een wicca-centrum te starten, maar was in plaats daarvan tot geloof gekomen! Ik stuurde hem een kaartje terug om hem te feliciteren, maar vond het wel vreemd. Het christelijk gedachtengoed is zo totaal anders dan wicca. Toch drong zich maanden-lang een vraag aan me op: ,,Als God nou toch bestaat, wat dan?'' Na vier maanden besloot ik om één keer naar de kerk te gaan om te bewijzen dat God niet bestaat. Een vriendin van me ging naar Berea in Haarlem, dus ik vroeg of ik met haar mee mocht. Eén keertje maar, en verder niet zeuren. God had gelukkig hele andere plannen en die dag werd Jezus mijn Redder…
   
  Diezelfde nacht kreeg ik een vreselijke ervaring. Mijn lichaam begon te kolken als lava en uit mijn binnen-ste kwam een dreigende, angstaanjagende stem die niet van mezelf was. Doodsbang greep ik de bijbel die ik die ochtend had gekocht en begon willekeurige gedeeltes te lezen. ,,Ik ben van Jezus!'' riep ik. Na een half uurtje stopte het en viel ik met mijn bijbel in m'n armen in slaap. Nu had ik de ware macht achter de godin gezien - maar ook dat Jezus veel sterker is. 
    
  Hocus Pocus, iedereen kan toveren…
  Hekserij is vreselijk populair geworden. Harry Potter is het bekende voorbeeld, maar wat dacht je van K3 met liedjes als 'hocus pocus, iedereen kan toveren'? Je hoeft je niet aan te sluiten bij een coven om de deur voor satan open te zetten. Gewoon een keertje 'glaasje draaien', een horoscoop laten of 'voor de grap' naar een waarzegger gaan, geeft demonen het officiële recht om je leven binnen te komen. Satan weet wat hij wil en hoe hij dat kan bereiken. Hij be-gint bij onze kinderen, en via hen ons eigen denken. Harry Potter? Toveren wordt erin voorgesteld als iets leuks en goeds. Je kunt er het kwaad mee bestrijden. Als je niet meedoet, ben je een 'dreuzel', een oen. Een grote leugen, maar wel één met succes. Veel mensen zeggen dat het maar een sprookje is, een humoristisch verhaal. De humor is echter een dek-mantel voor het verdraaien van de waarheid, namelijk het verschil tussen goed en kwaad. Je kinderen komen er mee in aanraking, dus vertel ze wat God zegt over toverij. Maak ze bewust dat ze 'nee'  moeten zeggen tegen die dingen, want alleen als ze snappen waarom, zijn ze weerbaar tegen het spotten van hun vriendjes op school. Misschien ligt het gevaar wel in het feit dat we als volwassenen soms ook niet echt doordrongen zijn van wat God erover zegt. Ik ken christenen die regelmatig hun horoscoop lezen en die verbaasd zijn als ik daar iets van zeg. Op een bijbelschool heb ik zelfs heel lacherig horen lesgeven over de spiritualiteit van new age en hekserij. Dat maakte me zo boos! Dingen die God serieus neemt, moeten voor ons geen lacherige zaak zijn. Deze mensen gaan verloren doordat ze misleid zijn! Ook om die reden mogen we nooit lachen om wat ze geloven! God waarschuwt ons niet voor iets onschadelijks of neutraals, maar beseft vele malen dieper dan wij het grote gevaar van deze demonische wereld! Lees dus de bijbel, bijvoorbeeld Leviticus 19 en Deuteronomium 17 en 18, of zoek in een concordantie bij het woord 'toverij'. God is heel radicaal op dit punt en zijn standpunt moet ons uitgangspunt zijn, plus onze autoriteit.
   
  Toch begrijp ik wel dat hekserij zo populair is. Het prikkelt je ingeschapen zintuig voor het bovenna-tuurlijke. Door het geheimzinnige ervan, krijg je bovendien het gevoel bijzonder te zijn. De zoge-naamde witte magie bevredigt je gevoel de mensheid te helpen met iets 'goeds'. Je kunt heel individueel bezig zijn en je toch onderdeel van iets groters voelen. Met magie krijg je bovendien een stuk controle over de dingen die gebeuren. En mensen verlangen naar rust, willen 'terug naar de natuur'. Bloederige rituelen spreken niemand aan, maar dit wel! Dat is dan ook zo misleidend aan hekserij: het lijkt niet fout of verkeerd. Het gevaarlijke is dat je alle deuren van je leven openzet voor de demonische macht van satan. Hoe langer je op zijn weg wandelt, hoe meer je in zijn greep komt. En hij is op niéts anders uit dan je te vernietigen, nu en voor eeuwig.
   
  Het valt mij echter op dat veel new-age-aanhangers en heksen vaak veel beter kunnen formuleren waar ze voor staan dan christenen. Maar zelfs als je niet precies weet wat er fout is aan hekserij kun je vertellen over jouw leven met God en waarom je Hem vertrouwt. Bid dat ogen van mensen opengaan voor de waarheid van het evangelie en dat God hen in hun kraag grijpt voordat het te laat is. Maar hoe zullen ze het evangelie geloven, zonder iemand die het hen vertelt? 
   
  Ben je wel eens naar de ...show geweest?  Of heb je alleen maar naar de televisie gekeken? Nou, hij trekt hier anders wel volle zalen!  Pasgeleden hoorde ik van iemand die hem ook wel eens op televisie had gezien, maar dat hij niet veel geloofde van wat hij allemaal in dat programma zag. Allemaal oplichterij en doorgestoken kaart vond hij. Maar toen er in zijn woonplaats een keer zo'n show was, toen kon hij toch niet nalaten om het eens in het echt te gaan bekijken.  En hij begreep er niks van. Een tijdje terug is hij weer naar zo'n voorstelling geweest. Niet op de voorste rij, want stel je voor!  Nee, aan zijn lijf geen polonaise! Maar hij is nu wel zo ver dat hij moet erk-ennen dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat we kunnen begrijpen of wetenschappelijk kunnen verklaren. 
   
  Nou, ik denk dat hij niet de enige is. Ik vermoed dat er heel wat zijn, die nooit wat wilden weten van bovennatuurlijke zaken, maar die door dit soort voor-stellingen nu toch beginnen te geloven dat er dingen kunnen gebeuren die we niet kunnen begrijpen en waar geen wetenschappelijke verklaring voor is.  
   
  Goed, er kunnen wonderlijke dingen gebeuren, dat is wel duidelijk. Maar wat moet je er nou van denken? Wat kun je daar nou mee? Nou, niet zo veel eigenlijk. Je staat erbij en je kijkt ernaar en daarna ga je maar weer gewoon verder. Tenminste, zo gaat dat bij de meesten van ons. Maar niet bij allemaal. Bij sommige is het net alsof er daarna iets van die wonderlijke wereld bij ze achterblijft. Ze hebben het gevoel dat ze er niet meer helemaal los van kunnen komen. Maar wat dat dan precies is, dat kunnen ze moeilijk onder woorden brengen. Ze hebben het onprettige gevoel dat ze in aanraking zijn gekomen met iets onzichtbaars waar ze zich eigenlijk niet bij thuis voelen. Soms bekruipt ze een vaag gevoel van angst en ze weten eigenlijk niet waarvoor.
   
  Herken je dat misschien? Dat er om zo te zeggen een soort van onzichtbare werkelijkheid voor je is open gegaan maar waar je je toch niet helemaal in thuis voelt? 't Is net alsof je af en toe moederziel alleen in een hele grote schemerige ruimte bent waar een bedreigende sfeer hangt. En dat je daar dan nergens kan wegkruipen. En dat is dan heel angstaanjagend. Je kunt er met bijna niemand over praten, want ze weten niet waar je het over hebt. Je merkt dat je gevoel is opengegaan voor een andere werkelijkheid waar je geen vat op hebt. Je voelt dat gewoon. Maar leuk is het niet.  En je weet ook niet hoe je daar nou weer vanaf zou kunnen komen... 
   
   Kùn je er eigenlijk wel van af komen? Ik bedoel, kun je dat beklemmende gevoel dat er een onzichtbare werkelijkheid om je heen is, wel weer kwijtraken? Ik ben bang van niet. Want die werkelijkheid is er gewoon, en dat ben je gaan merken.
   
  En waardoor ben je dat gaan merken? Nou, doordat je op de één of andere manier in aanraking bent ge-komen met het occulte. Je zou het kunnen vergelijk-en met een soort van besmetting. Een besmetting met het occulte. 
   
   Ja, het occulte, zo wordt dat genoemd. Maar wat is dat nou precies? De letterlijke betekenis van het woord occult is: verborgen, geheim, buiten-natuur-lijk. En dat is die bovennatuurlijke wereld ook: normaal gesproken is het een verborgen wereld, een werkelijkheid die buiten je beleving ligt. Tenminste, hier in het westen. Want in de rest van de wereld is heel normaal dat je die onzichtbare werkelijkheid ervaart, vooral in Afrika, en India. En ook op Aruba, waar die ... vandaan komt.
   
  Maar hier is de samenleving nog voor een groot ge-deelte beïnvloed door de christelijke cultuur. En voor christenen is het occultisme altijd taboe geweest. In de Bijbel wordt er namelijk tegen gewaarschuwd. Gewoon omdat we er als mensen niet tegen opge-wassen zijn. We hebben er geen vat op. Het is een werkelijkheid waar we niet in thuis horen. 
   
   Maar het komt ook door het materialistische denken hier in het westen dat het occultisme nog niet zo veel vat op de mensen heeft. Want ook de materialistische levensbeschouwing moet niets hebben van occulte verschijnselen. Die ontkent het bestaan van boven-natuurlijke zaken gewoon. Dus als je die levensbe-schouwing echt serieus neemt, dan laat je je ook niet in met het occulte. Dat vind je dan flauwe kul.
   
  Maar wacht nou eens even, zeg je nu misschien. Christenen geloven toch wèl in een onzichtbare werkelijkheid? Waarom zijn ze er dan zo tegen?
   
  Weet je, de eerste christenen waren in principe helemaal niet tegen de onzichtbare werkelijkheid. Integendeel. Maar ze gingen er wel van uit dat er in die onzichtbare werkelijkheid om zo te zeggen twee afdelingen zijn, twee machtsgebieden, twee rijken: het rijk van de duisternis aan de ene kant, en aan de andere kant het rijk van het licht. En ze wilden alleen maar iets te maken hebben met het rijk van het licht. Daar voelden ze zich helemaal in thuis omdat ze wisten wie daar de scepter zwaaide. Die hadden ze leren kennen toen Hij als mens op aarde leefde, Jezus Christus, het Licht der wereld, de Zoon van God. Zo noemde Hij zichzelf. Hij is de enige uit die onzichtbare wereld, van wie we iets weten en die we kennen omdat Hij als mens onder ons heeft geleefd.  
   
  Nou, voor de eerste christenen was Hij de enige die in die onzichtbare wereld betrouwbaar is en waar ze zich mee in wilden laten. En dat is nog steeds zo. Alle echte christenen leven in contact met Jezus Christus. Ze ontkennen het bestaan dus niet van de onzicht-bare werkelijkheid, maar ze kiezen wel heel duidelijk voor de kant van het licht, voor de kant van Jezus Christus. Dat geeft hun leven perspectief. Als ze in moeilijkheden zitten, dan weten ze dat er ook nog een werkelijkheid is die daar bovenuit gaat. Daar putten ze kracht uit. Ze putten kracht uit het contact met Jezus en met God. 
   
   Maar waar put zo'n man als ... dan zijn kracht uit? Tja, dat kan ik natuurlijk moeilijk zeggen. Heel veel dingen zullen wel te verklaren zijn vanuit de psycho-logie. Maar voor zover hij gebruik maakt van boven-natuurlijke krachten, is het wel duidelijk. Wanneer je buiten Jezus om contact zoekt met die onzichtbare wereld, dan kom je in de duisternis terecht, ook al lijkt het allemaal ook nog zo indrukwekkend en interessant.
   
  Nog even terug naar dat vreemde, angstige  gevoel waar ik het net over had. Misschien heb je daar ook last van. En misschien krijg je nu ook een idee waar dat vandaan zou kunnen komen. Het zou kunnen dat je op één of andere manier in contact bent gekomen met het occulte. Dus met die duistere geestelijke werkelijkheid.
   
  Wat moet je dan doen? Nou, dan moet een beroep doen op Jezus Christus. Dat is de enige manier om daar echt van af te komen. Weet je, je hebt ervaren dat er een onzichtbare werkelijkheid is. Dat kun je nu niet meer ontkennen. Alleen kun je nog wel kiezen. Wat doe je ermee? Volgens de eerste christenen is Jezus in de wereld gekomen om ons te verlossen uit de macht van de duisternis. Maar dan moet je je natuurlijk wel làten verlossen. Als je dat echt wilt, dan kun je dat tegen Hem zeggen. Wanneer je dat echt met je hele hart doet, zul je merken dat hij er is. Bij Hem zul je geborgenheid vinden en kom je van binnen tot rust. 
   
   "Kom tot Mij", heeft Hij gezegd. "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." En die uitnodiging en die belofte gelden gelukkig nog steeds...
   
  Uit: Zoektocht 
   
  Lees meer...
  Het occulte: een deur openen naar de duisternis 
   
   Aan het eind van Deuteronomium, in hoofdstuk 29 vers 29, staat de tekst:
  "De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen."

  Hier staat dat alle dingen zijn te verdelen in de verborgen dingen en de geopenbaarde dingen:
  * De geopenbaarde dingen, dat is alles wat God bekend maakt in de schepping (de waarneembare wereld) en in de Bijbel (wat Hij ons van de verborgen wereld heeft geopenbaard).
  * De verborgen of occulte dingen bestaan volgens de Bijbel wel echt, maar God heeft die niet aan de mensen bekend gemaakt en verbiedt hen om daarover de geesten te raadplegen.

  De waarneembare wereld:
   met natuurlijke krachten 

  De verborgen wereld:
  met bovennatuurlijke krachten
  Deze is door God aan alle mensen geopenbaard.
  De wereld is er om ontdekt te worden en de krachten zijn er om gebruikt te worden, als rentmeester van Gods schepping.
  Deze is door God voor de mensen verborgen. Toch bestaat die wereld wel degelijk!
  Wij mogen alleen weten/ gebruiken wat God ons hierover onderwijst; van de rest moeten wij afblijven

  Hoe gebruik je je kennis en talenten:
  * goed: tot eer van God, tot nut van de naaste en tot ontplooing van jezelf
  * fout: tot oneer van God en tot schade van je naaste en jezelf 

  Er zijn twee verborgen werelden:
  - de wereld van God en zijn heilige engelen: deze leren wij kennen uit de Bijbel;

  - de wereld van de duivel en zijn demomen:
  laat deze wereld maar over aan God

  De Bijbel leert:
  HOE wij deze wereld kunnen verkennen en haar krachten gebruiken 

  De Bijbel leert:
  OF wij deze wereld mogen verkennen en haar krachten gebruiken
   
  In plaats van occult worden ook wel andere begrippen gebruikt, zoals esoterisch (= naar binnen gericht) of spiritueel (= openstaan voor de geesten-wereld). Wij doen dit overeenkomstig het woord van Paulus aan de Efeziërs (hfd 5:11-12): "En neem geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schan-delijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag, want al wat aan de dag komt is licht." 
   Wanneer men vraagt of een verschijnsel occult is, lopen de meningen vaak uiteen: wat de één occult vindt, noemt de ander onschuldig. Daarom maken wij onderscheid tussen. 
  Vertrouwd raken met occult denken (O1)
  Zelf het occulte leren beoefenen (O2)
  * Achter de zichtbare wereld ligt een onzichtbare werkelijkheid, die de mens vrij mag onderzoeken. 
  * Er zijn geestelijke wezens en machten met bovennatuurlijke vermogens en krachten. 
  * De mens is een onsterfe-lijk en spiritueel wezen, dat woont in een tijdelijk sterfe-lijk en materieel lichaam. 
  * De deur naar de onzichtbare wereld is gesloten door een soort ‘geestelijke ozonlaag’ voor normale mensen niet toegankelijk
  * Geestelijke wezens en machten zijn bereid hun bovennatuurlijke krachten met ons te delen. 
  * Spirituele praktijken openen de deur naar deze onzichtbare wereld. 
  * Naast rituele technieken ook handelingen zoals hypnotische trance en bewustzijns-verruiming. 
  * Ingewijde mensen kunnen deze krachten doorgeven door fysiek, visueel of psychisch contact
   
  Tussen de eerste fase (O1) en de tweede fase (O2) staat een barrière, waardoor de mensen beschermd worden tegen de wereld van goden en demonen. Maar in ongehoorzaamheid aan God kunnen mensen met een bewuste handeling van inwijding of initiatie deze barrière doorbreken.
  Daarom geldt altijd de volgende waarschuwing:
  (speelse) contacten met geesten worden tot (faustische) contracten!!
   
  Lees meer...
  Occulte geneeswijzen: ook heel populair onder…Christenen?
   
  Onze maatschappij is bijna geheel gebouwd op New Age-principes. 'Je kan het allemaal zelf verwezen-lijken en regelen'. Gewoon wat 'spirituele (genees)handelingen' en het wordt geregeld; of het nu een goede toekomst is, of op het gebied van liefde en werk of genezing. En zelfs Christenen lopen achter de Christelijke varianten van dit soort genezers aan, terwijl God ons dat in de Bijbel nadrukkelijk verbiedt. Daarom: dit stuk om de werkwijze en uitgangspunten van deze 'geneesheren' heel duidelijk voor ogen te krijgen, zodat geen Christen meer misleid kan worden!

   

  'De natuur-genezers'
  In Christelijke kringen worden ze vaak 'natuurge-nezers' genoemd. Waarschijnlijk onder het motto: 'wat uit de natuur komt, is goed'. Helaas klopt er aan dit motto niets, want de werkwijzen en werkachter-gronden van deze 'genezers' komen bijna nooit uit de natuur maar uit occulte, afgodische leer en aangezien het dan gaat over het 'vereren van demonen' kan het nooit of te nimmer 'goed' zijn. Simpelweg: én het werkgebied komt niet 'uit de natuur' én de 'werking' kan dus nooit goed zijn.
  Waar komen de 'werkprincipes' wel vandaan…?!
  De 'geneeswerkwijze' wijst op de herkomst van leer…
  Om duidelijk te krijgen welke 'basis-principes' een 'natuurgenezer' gebruikt, dient je naar zijn 'diagnose -methoden' en 'genezingswijzen' (medicijnen & therapieën) te kijken.
   
  En daarna weet je doorgaans waar deze werkwijzen vandaan komen. Maar er zijn ook 'natuurgenezers' die openlijk zeggen, dat ze 'iriscopisten', 'magnetiseurs', 'kinesiologen' etc. zijn. Maar nu terug naar 'diagnose-wijzen' en 'therapieën'.
   
  Hoe stelt uw 'natuurgenezer' zijn 'diagnose' ?
  Uit wijze waarop de genezer de diagnose stelt, kan je tevens opmaken welke occulte-, anti-Christelijke godsdiensten/leren aanwendt, zoals:
  Het wegdrukken van arm (zijwaarts of voor) evt. met als 'tegenhanger' een voedingsstof of supplement om op die wijze voedingsstoffen waartegen men niet kan, waarvoor men een schijnbare allergie heeft op te sporen. [=Kinesiologie]
  Het in gesprek of door 'metingen' vaststellen dat het lichaam 'niet in balans is'. Dit doet de 'genezer'' dan vaak met: iriscopie, pendelen, wegdrukken hand/ arm, magnetisme, 'electro-metingen' etc.) [=iriscopie, pendelen, kinesiologie, magnetisme etc]
   
  Het vaststellen van 'drukpunten', verstopte energie-banen of 'verstoorde energiebalans in het lichaam'  [reiki, magnetisme, kleurentherapie, bio-energetica, etc.] Het vaststellen van 'persoonlijke blokkade-ervaringen' uit het verleden; In gesprek en soms zelfs met hypnose worden vroegere ervaringen of zelfs pre-natale er-varingen of zelfs 'eerdere levens' naar voren gehaald en aangewezen als 'spirituele oorzaak' of 'energie-disharmonie-oorzaak' of 'geestelijke oorzaak' van 'de aandoening' [regressie-therapie, antroposofie, hypnotische trance, kinesiologie, etc.]
   
  Niet alleen de wijze van 'vaststellen van de aan-doening', maar zeker ook de medicijnen die de 'genezer' voorschrijft, wijzen op de uitgangspunten die hij of zij heeft.
   
  Occulte medicijnen die 'voorgeschreven worden'
  Een occult-medicijn is een medicijn waarvan de genezing berust op occulte leer; een leer die norma-liter haaks staat op 'Christen-zijn' of op aantoonbare reguliere geneeswijzen/medicijnen.
   
  Voorbeelden van medicijnen of therapieën zijn: Homeopathische middelen 
  Accupunctuur 
  Hypnose 
  Magneten of magnetische preparaten 
  Kleurtherapie 
  Yoga als 'ontspanningsoefeningen' 
  Regressie-methoden
   
  De schadelijkheid van occulte geneeswijzen
  Het kan zijn, dat u door het bovenstaande, tot de con-clusie komt, dat u inderdaad bij een occulte natuur-genezer 'loopt'. Misschien dat u zich dan afvraagt: 'is het dan schadelijk voor me en waarom of hoe dan?'
  Het antwoord is: JA, dat is zeker schadelijk voor u, namelijk omdat: 
   
  De leer en werkwijzen anti-Christelijk zijn: ingaan tegen Gods Woord
  De diagnose-wijzen niet betrouwbaar zijn:er wordt geen juiste diagnose gesteld
  De voorgeschreven therapie of medicijnen (mede door 2.) niet helpen voor het werkelijke probleem. De verkeerde diagnose en medicatie/therapie niet leidt tot oplossing van de werkelijke medische problemen en daardoor de werkelijke kwaal/ziekte niet behandeld wordt wat ernstige schade in de toekomst of zelfs de dood tot gevolg kan hebben
  De gevolgen van (1) kunnen leiden tot 'bezetenheid', 'agressief gedrag' en 'afdwalen van God'
   
  Stoppen of doorgaan met 'occulte genezers' ?  
  STOPPEN !Nooit of te nimmer doorgaan met 'zelf-doktertje-spelen' of een ander 'doktertje-laten-spelen'. Hoeveel 'natuurgeneeswijzen-diploma's' of 'ervaring' de beste man of vrouw ook heeft.
  De Bijbel wijst op diverse occulte geneeswijzen en principes, maar zegt, dat het aanwenden of gebruiken daarvan onder 'zonden' valt; het vervreemd je van God, omdat je daarmee demonen aanbidt. Het leidt dus tot 'geestelijke- en lichamelijke dood'.
   
  Reguliere artsen zeggen vaak, dat een foute diagnose door gebrek aan kundige opleiding en 'simpele kwak-zalverij' leidt tot nog ergere ziekten en zelfs de dood. Zeker mensen met diabetes en insuline-gebruik, Astma-patiënten, hartpatiënten en mensen die zeer specifieke medicijnen gebruiken doen er beter aan bij occulte genezers weg te blijven; zeker als ze beslissingen of adviezen (mogen gaan) nemen over bestaand medicijngebruik of therapie.
   
  De ernstige gevolgen van behandeling door 'natuur-genezers'·
  Een vrouw die 'kwaaltjes had' werd door de natuur-genezer geadviseerd, dat zij (ondanks insuline-gebruik) rustig met borstvoeding-geven door kon gaan en dat ze niet naar de dokter hoefde te gaan en dat gebruik van een speciaal preparaat (een zeer duur preparaat) 'genezing tot gevolg zou hebben'.
  Gevolg: ziekenhuisopname kind vanwege insuline in melk en de levensbedreigende gevolgen daarvan (en voor de verdere toekomst van het kind!) en geen genezing· 
  Een vrouw die hand- en armpijn had, werd door de genezer maandenlang 'behandeld' met 'natuurlijke vitamine-preparaten' en dan zou het goedkomen.
  Gevolg: steeds ernstiger wordende pijnen, zieken-huisopname en operatie. De diagnose klopte niet.  
   
  Ondanks 'kwakzalverij' meestal geen aangifte…
  Er werd tegen deze 'natuurgenezer' uit mijn kerk -die tot een bekende groep genezers in mijn kerk behoort- geen aangifte bij de politie gedaan, hoewel daar volgens de ziekenhuizen/behandelende artsen wél basis voor was….
  Waarom er geen aangifte wordt gedaan? De genezers worden zo 'gerespecteerd' en 'geloofd', dat de families dat niet willen. Bovendien betreft het dan een 'zuster' of 'broeder' uit de kerk en wie 'bevuilt het eigen nest'? 
   
  Een gezond advies
  In zee gaan met 'natuurgenezers' betekent doorgaans, dat je in zee gaat met mensen die - in verhouding tot reguliere artsen en therapeuten- weinig opleiding hebben. Meestal kan de 'werking' van medicijnen en therapieën van die 'genezer' niet worden aangetoond door de wetenschap.
  Ook betekent 'een occult genezer consulteren', dat je je band met God verbreekt. De Bijbel zegt o.a. in Deuteronomium, dat je inlaten met dergelijke lieden of praktijken je inlaten met demonen betekent. Je stelt je vertrouwen in de duivel en zijn praktijken dus
  Ben je bezig met therapieën en medicijnen die je via dat soort genezers hebt gekregen? 
  Stop er onmiddellijk mee en bezoek je huisarts en zo nodig een regulier specialist. Ben je al lang bezig met je 'natuurgeneeswijze': ga dan echt héél snel naar de reguliere dokter, want misschien heb je dan al tijden met iets doorgelopen, wat acuut behandeling behoeft of simpelweg snel verholpen kan worden met een correcte diagnose en met dito medicijnen.
   
  Maar vergeet niet, dat je met God ook nog wat bepraten kan!
   
  Bron???
  Lees meer...

  1) De evolutietheorie is allesbehalve bewezen 

   

  Darwin schreef aan een collega dat zijn boek Oor-sprong der Soorten ‘verschrikkelijk hypothetisch’ is. Dat staat haaks op de bewering van velen dat Darwin 'bergen bewijzen' had voor zijn theorie.
  Vandaag geven steeds meer evolutionisten toe dat de evolutietheorie wordt gekenmerkt door onoplosbare problemen.

   

  2) Darwin geloofde al in evolutie, voordat hij op onderzoek uitging

   

  Er word gezegd dat Darwin niet anders kon dan in evolutie geloven, vanwege de vele bewijzen die hij ontdekte. Niets is minder waar. Hij geloofde al sterk in het idee van evolutie toen hij nog niet eens aan zijn onderzoek begonnen was. Eerst vormde Darwin in zijn hoofd een beeld van de evolutietheorie en daarna pas trok hij met het schip ‘The Beagle’ op wereldreis, op zoek naar mogelijke bewijzen.

   

  3) Natuurlijke selectie is geen evolutie-mechanisme

   

  Volgens de evolutietheorie zijn alle soorten planten en dieren voortgebracht door natuurlijke selectie. In werkelijkheid blijkt dat absoluut niet zo te zijn. (In het boek leg ik dat uitgebreid uit.)

   

  4) De meeste fossielen spreken de evolutietheorie tegen

   

  De meeste fossielen spreken tegen wat de evolutie-theorie beweert. Slechts een klein aantal kan zodanig uitgelegd worden, dat ze op een of andere manier in het evolutieverhaal passen. Maar dan nog zijn het slechts speculatieve interpretaties, die door veel experts worden afgewezen.                           

   

                               

   

   

  5) Er bestaan geen fossiele overgangsvormen

   

  Nog nooit vond men het fossiel van een overgangs-vorm die niet op ernstige kritiek van vele wetenschap-pers stuitte. (Een overgangsvorm is bijvoorbeeld een hagedis die door evolutie toevallig in een vogel verandert. Tussen de hagedis en de vogel zouden dan vele duizenden overgangsvormen zijn.)

   

  6) Van half-aap half-mens is geen sprake

   

  Heel wat ervaren specialisten zeggen dat alle fossielen die wijzen op de afstamming van de mens, ofwel afkomstig zijn van pure apen, ofwel van gewone mensen. Van wezens die half-aap half-mens waren is eigenlijk geen sprake.

   

  7) Mutaties brengen nooit nieuwe genetische informatie voort

   

  Volgens de evolutietheorie zijn ontelbare positieve mutaties de hoofdoorzaak van de evolutie. (Een mutatie is een toevallige verandering van de genen.) Sinds mensenheugenis is zoiets nog nooit waargenom-en. In realiteit zijn mutaties altijd wijzigingen van bestaande informatie. Nooit wordt nieuwe informatie toegevoegd.

   

  8) Informatie ontstaat nooit uit niet-informatie

   

  In een levende cel is net zoveel informatie opgeslagen als in duizend boeken (!) van elk vijfhonderd pagina’s. In de moderne informatica weet men allang dat informatie nooit ontstaat uit niet-informatie.

   

  9) Leven vereist intelligente organisatie

   

  Wat is de grootste vereiste voor leven? Organisatie! Om organisatie tot stand te brengen is intelligentie nodig. Hetzelfde geldt voor de levende cel. Zonder intelligentie kan de levende cel nooit ontstaan zijn.
  10) Een goed functionerend systeem ontstaat nooit vanzelf

   

  Alle levende organismen op onze planeet bestaan uit verschillende systemen. Deze systemen zijn oneindig veel complexer en volmaakter dan systemen die de mens kan bedenken. Een systeem dat goed werkt kan nooit vanzelf ontstaan. Er is kennis en intellect voor nodig. De miljarden systemen in de natuur kunnen daarom nooit vanzelf ontstaan zijn.

   

  11) Dinosaurussen leefden samen met de mens

   

  Het is niet waar dat dinosaurussen al miljoenen jaren waren uitgestorven toen de mens op aarde verscheen. In tal van oude culturen zijn beschrijvingen gevonden van mensen die dinosaurussen ontmoetten. In het oude India werden deze immense reuzenreptielen vereerd als goden. De geschiedenis van het oude China is doorspekt met de aanwezigheid van dinosaurussen.

   

  12) De schoonheid in de natuur is geen toeval

   

  Als professioneel tekenaar en vormgever weet ik hoe moeilijk het is om mooie vormen te ontwerpen. In de natuur zie ik een vormschoonheid die absoluut volmaakt is. Daarom geloof ik dat deze schoonheid nooit vanzelf ontstaan kan zijn.

   

  13) De mens is veel meer dan een beest

   

  De evolutietheorie ontkent het belangrijkste aspect van wie je bent: je ontastbare innerlijk, waaruit liefde, creativiteit en verlangens voortkomen. Jij bent geen dier! Jij bent het evenbeeld van God. Geschapen om lief te hebben, na te denken, creatief te zijn, te ondernemen, en boven alles: om Gods liefde te kennen.
   
   
  Lees meer...
  Astrologie
  Astrologen gaan vaak uit van het sterrenbeeld waar de zon in stond ten tijde van iemands geboorte. De volgende tabel toont aan dat er een fors verschil zit tussen de door astrologen genoemde data en de werkelijke waarden:
   
  De plaats van de zon aan de sterrenhemel
  Sterrenbeeld 
   Volgens Sterrenkunde 
  Volgens Astrologie 
  Maagd 
  17 
  sep 
  - 
  31 
  okt 
  23 
  aug 
  - 
  22 
  sep 
  Weegschaal 
  01 
  nov 
  - 
  23 
  nov 
  23 
  sep 
  - 
  22 
  okt 
  Schorpioen 
  24 
  nov 
  - 
  29 
  nov 
  23 
  okt 
  - 
  22 
  nov 
  Ophiuchus 
  30 
  nov 
  - 
  18 
  dec 
  Boogschutter 
  19 
  dec 
  - 
  19 
  jan 
  23 
  nov 
  - 
  21 
  dec 
  Steenbok 
  20 
  jan 
  - 
  16 
  feb 
  22 
  dec 
  - 
  20 
  jan 
  Waterman 
  17 
  feb 
  - 
  11 
  mrt 
  21 
  jan 
  - 
  20 
  feb 
  Vissen 
  12 
  mrt 
  - 
  18 
  apr 
  21 
  feb 
  - 
  20 
  mrt 
  Ram 
  19 
  apr 
  - 
  14 
  mei 
  21 
  mrt 
  - 
  20 
  apr 
  Stier 
  15 
  mei 
  - 
  21 
  jun 
  21 
  apr 
  - 
  20 
  mei 
  Tweeling 
  22 
  jun 
  - 
  20 
  jul 
  21 
  mei 
  - 
  20 
  jun 
  Kreeft 
  21 
  jul 
  - 
  10 
  aug 
  21 
  jun 
  - 
  22 
  jul 
  Leeuw 
  11 
  aug 
  - 
  16 
  sep 
  23 
  jul 
  - 
  22 
  aug
   
  Iemand die bijvoorbeeld op 1 juli geboren is, is volgens astrologen een 'Kreeft'. In werkelijkheid stond de zon tijdens zijn geboorte in het sterrenbeeld Tweeling. Dit toont de onbetrouwbaarheid van de astrologie al aan.
  Nu staan de de sterren al veel te ver weg om ook maar enige invloed op ons te kunnen hebben.
  Lees meer...   (1 reactie)
  Hypnose
   
  Hypnose is een oude techniek van betoverde slaap.
   
  Vroeger noemde men het de Tempelslaap (Grieks).
  De hypnotiseur brengt de ander in trance, meestal door zijn woorden, soms gecombineerd met magnetisch strijken. Trance is een verlaagde staat van bewustzijn. In die trance komt men gemakkelijk onder de wil van een ander. Door je te onderwerpen aan hypnose, maak je je wil ondergeschikt aan de wil van een ander mens. God vraagt aan je dat je je wil ondergeschikt maakt aan Zijn wil, niet aan de wil van een mens. God heeft het bewustzijn gegeven zodat je je geest kunt beschermen tegen ongewenste invloed-en. Als je in een verlaagde staat van bewustzijn laat brengen, verliest je die controle en zet je je geest open. De kans is zeer groot dat de satan van de gelegenheid gebruik maakt, en (nog meer) vat op je geest krijgt. Het spreekwoord: Ledigheid (in dit geval - van geest) is des duivels oorkussen", heeft toch een kern van waarheid. Een ander aspect van de hynose therapie is de suggestie. In trance krijg je van de hypnotiseur allerlei suggesties. Door je geloof in die suggesties gaan die ook werken. Je geloof verplaatst zich van de Here God naar de hypnotiseur. Je bidt niet meer tot God de Vader om kracht of om heling, maar je gelooft dat de hypnotiseur je angst of je depressies weg kan nemen. Hypnose wordt tegen-woordig ook door enkele psychologen en psychaiters gebruikt in hun therapieën.
  Dan lijkt het wetenschappelijk verantwoord, maar het blijft dezelfde techniek, met de zelfde resultaat. Het wordt alleen op een andere manier gebracht. Hypnose wordt hier gebruikt om gebeurtenissen uit het verleden weer naar boven te krijgen om zo de oorzaak van een probleem te kunnen opsporen. De psycholoog of psychiater kan dieper in je psyche (= ziel) doordringen. Maar ook hier maak je je wil ondergeschikt aan die van de hypnotiseur. Ook hier krijg je daardoor een innerlijke gebondenheid aan de hypnotiseur. Ook hier raak je de controle over je geest kwijt, en daarmee de controle over jezelf. De verhalen over wat hypnotiseurs de mensen onder hypnose allemaal kunnen laten doen zijn legio. Ze kunnen van je ook alles te weten komen wat ze willen. De meesten zullen zich beperken tot je problemen, maar anderen kunnen ook zeer geinteresseerd zijn in andere zaken waar ze niets mee te maken hebben. En je weet niet eens dat je het verteld hebt.
  Onder hypnose kan een persoon ook de suggestie gegeven worden dat hij / zij geen pijn voelt. Dat lijkt ideaal voor pijnbestrijding of verdoving: De suggestie werkt zelfs zo sterk dat mensen door het vuur kunnen lopen zonder pijn te hebben. Maar dan lezen we in de Bijbel (Deut.18:10 - 15): "onder u zal niemand aangetroffen worden die zijn zoon of dochter door het vuur doet gaan ", met andere woorden: In trance / onder hypnose brengt. Waarom niet? : Het is de Here een gruwel. Dat betekent dat deze techniek nooit van God kan komen en ook nooit door God gebruikt zal worden b.v. via een christelijke hypno-tiseur. Omdat God het niet wil, omdat het indirect een openstellen is van je geest voor boze geesten, moeten wij ons dus niet inlaten "behandelen"door middel van hypnose.
   
  Dan zijn er nog diverse vormen van : Zelfhypnose.
   
  Daarmee maak je je wil niet afhankelijk van een ander en je richt je geloof niet op een ander. Het lijkt dus veilig. Maar ook zelfhypnose is hypnose. Je brengt jezelf in een trance, een verlaagde staat van bewustzijn.  Je stelt je geest open, met hetzelfde risico als bij hypnose door een ander: de duivel heeft vrij toegang.
   
  Enkele vormen van zelfhypnose zijn: 
  Alfa-trainig.
  In trance probeert men alfa-golven te stimuleren / produceren.
  Alfa-golven zijn hersengolven met een langzaam ritme. Dit ritme zorgt dat men rustig wordt, beter kan onthouden, meer kan herinneren en andere betere prestaties kan leveren.
   
  Autogene training.
  Dit zijn oefeningen die is ontwikkeld na bestudering van yoga-technieken. Deze oefeningen worden gebruikt om het lichaam beter te kunnen ontspannen, de bloeddruk te verlagen of hartritme te regelen. Dit zijn alle oefeningen die trance bewerkstelligen en die verslavend werken. Deze trainingen worden meestal toegepast in bedrijfsopleidingen en op scholen. Het helpt studieresultaten of stressbestendigheid te verbeteren. Maar je probeert invloed te krijgen op onderdelen van lichaam en geest op paranormale wijze, want je bent bezig naast het normale.
   
  Een derde soort zelfhypnose is
  de Trancedente Meditatie.
  De filisofie achter deze techniek van "mind control" gaat verder dan de bovenstaande methodes. Door theta en delta golven, een nog langzamer slaapritme, te stimuleren / produceren, kan het kosmische bewustzijn en de verlichting bereikt worden. Dit goddelijke, dat in iedere mens zit, zal zich door wils-kracht en oefening openbaren. Deze techniek gaat er dus vanuit dat ieder mens goddelijk is en dat dit tot uiting kan komen als je er maar hard genoeg voor werkt.
   
  Helemaal aan het begin van de bijbelstudie is al aangetoond dat deze leugen, dat de mens kan worden als God, van de duivel afkomstig is.  De enige conclusie is dat zelfhypnose, net als hypnose, niet door God gegeven is.  Het is even gevaarlijk en we moeten ons er ook niet mee inlaten.
   
  Lees meer...

   Het occulte: een deur openen naar de duisternis

  Aan het eind van Deuteronomium, in hoofdstuk 29 vers 29, staat de tekst:
  "De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden van deze wet volbrengen."

  Hier staat dat alle dingen zijn te verdelen in de verborgen dingen en de geopenbaarde dingen:
  *
  De geopenbaarde dingen, dat is alles wat God bekend maakt in de schepping (de waarneembare wereld) en in de Bijbel (wat Hij ons van de verborgen wereld heeft geopenbaard).
  *
  De verborgen of occulte dingen bestaan volgens de Bijbel wel echt, maar God heeft die niet aan de mensen bekend gemaakt en verbiedt hen om daarover de geesten te raadplegen.

  De waarneembare wereld:
  met natuurlijke krachten

  De verborgen wereld:
  met bovennatuurlijke krachten

  Deze is door God aan alle mensen geopenbaard.
  De wereld is er om ontdekt te worden en de krachten zijn er om gebruikt te worden, als rentmeester van Gods schepping.

  Deze is door God voor de mensen verborgen. Toch bestaat die wereld wel degelijk!
  Wij mogen alleen weten/gebruiken wat God ons hierover onderwijst; van de rest moeten wij afblijven.

  Hoe gebruik je je kennis en talenten:
  * goed:
  tot eer van God, tot nut van de naaste en tot ontplooing van jezelf
  * fout: tot oneer van God en tot schade van je naaste en jezelf

  Er zijn twee verborgen werelden:
  - de wereld van God en zijn heilige engelen:
  deze leren wij kennen uit de Bijbel;
  - de wereld van de duivel en zijn demomen:
  laat deze wereld maar over aan God.

  De Bijbel leert:
  HOE wij deze wereld kunnen verkennen en haar krachten gebruiken

  De Bijbel leert:
  OF wij deze wereld mogen verkennen en haar krachten gebruiken

  In plaats van occult worden ook wel andere begrippen gebruikt, zoals esoterisch (= naar binnen gericht) of spiritueel (= openstaan voor de geestenwereld). Wij doen dit overeenkomstig het woord van Paulus aan de Efeziërs (hfd 5:11-12): "En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer, want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag, want al wat aan de dag komt is licht."

  Wanneer men vraagt of een verschijnsel occult is, lopen de meningen vaak uiteen: wat de één occult vindt, noemt de ander onschuldig. Daarom maken wij onderscheid tussen 

  Vertrouwd raken met occult denken (O1)

  Zelf het occulte leren beoefenen (O2)

  * Achter de zichtbare wereld ligt een onzichtbare werkelijkheid, die de mens vrij mag onderzoeken.
  * Er zijn geestelijke wezens en machten met bovennatuurlijke vermogens en krachten.
  * De mens is een onsterfelijk en spiritueel wezen, dat woont in een tijdelijk sterfelijk en materieel lichaam.
  * De deur naar de onzichtbare wereld is gesloten door een soort ‘geestelijke ozonlaag’; voor normale mensen niet toegankelijk.

  * Geestelijke wezens en machten zijn bereid hun bovennatuurlijke krachten met ons te delen.
  * Spirituele praktijken openen de deur naar deze onzichtbare wereld.
  * Naast rituele technieken ook handelingen zoals hypnotische trance en bewustzijns-verruiming.
  * Ingewijde mensen kunnen deze krachten doorgeven door fysiek, visueel of psychisch contact.

  Tussen de eerste fase (O1) en de tweede fase (O2) staat een barrière, waardoor de mensen beschermd worden tegen de wereld van goden en demonen. Maar in ongehoorzaamheid aan God kunnen mensen met een bewuste handeling van inwijding of initiatie deze barrière doorbreken. Daarom geldt altijd de volgende waarschuwing:
                (speelse) contacten met geesten worden tot (faustische) contracten!!

   

   

  HOEZO: ‘WITTE’ MAGIE..?
  (Met dank aan Joyce Foekema en christelijk magazine Herstel)

   

  Het licht van de volle maan beschijnt een stille duinvallei, ergens bij de kust van Noord-Holland. De duisternis van de late avond wordt door het maanlicht schemerig en de stilte die over het duin hangt is anders dan anders. Een eenzame figuur trekt met een ritueel mes een cirkel in de ruimte om haar heen. Deze magische cirkel is de plek waar zij de godin zal ontmoeten. Nadat ze de geestelijke ruimte in de cirkel gereinigd heeft, ontsteekt ze kaarsen in verschillende kleuren, voor elke windrichting één. Een vleug wierook drijft mee met de nachtelijke koelte. Zacht klinken woorden die de wachters van de windstreken uitnodigen bij het ritueel aanwezig te zijn, zodat het veilig zal zijn als de godin verschijnt…
   
  ,,Er zijn mensen die bij het woord 'heks' denken aan een oud, lelijk vrouwtje met een puntneus. Mis! De gemiddelde heks herken je niet op straat, zeker niet nu hekserij tegenwoordig zo populair is. Wist je dat het Amerikaanse leger zelfs officieel 'geestelijk verzorgers' voor heksen in dienst heeft, omdat zoveel van hun militairen heks zijn?'' Joyce Foekema (31) was jarenlang intensief bezig met hekserij, of 'wicca'. ,,Mensen die denken dat een heks altijd grote pentagrammen om zijn nek hangt en zwartgeverfde haren heeft, houdt zichzelf voor de gek. Heksen zijn vaak heel sociaalvoelende mensen, die dicht bij de natuur leven. Niet eng dus, maar wel fout!''
   
  Na vijf jaar hekserij kwam Joyce in 1995 tot geloof tijdens een kerkdienst waar ze naar toe was gegaan om te bewijzen dat God niet bestond. ,,Als God mij die dag niet in mijn kraag had gegrepen, was ik nu waarschijnlijk nog steeds heks, zò overtuigd was ik dat ik op een goede weg zat. Als kind was ik naar zondagschool geweest en ik kende dus de verhalen over God, maar in mijn tienertijd ging ik twijfelen. De jongen met wie ik verkering kreeg stelde allerlei vragen over de bijbel waar ik nooit over had nagedacht en waarop ik ook geen geloofsantwoord kon geven. Mijn kinderlijke vertrouwen in God brokkelde af. Na een aantal jaar had ik alleen nog het besef van 'iets hogers' over, plus een vervormd beeld van God. Voor mij bestond het christendom uit regels van wat ik wel en niet mocht. Maar ik wilde zélf bepalen wat goed voor mij was - ik had toch niet voor niets mijn gezonde verstand gekregen? Toch was ik ervan overtuigd dat er 'iets meer' moest zijn dan alleen het zichtbare. Ik ging op zoek naar dat 'meer' en las allerlei spirituele boeken over bijvoorbeeld astrologie en handlijnkunde. Op een dag vond ik in de bibliotheek 'toevallig' een boek over een heks. Het verhaal sprak mij bijzonder aan: deze vrouw deed aan zogenaamde witte magie, en kon zieken genezen of mensen helpen bij het vinden van een baan. Doordat ze in harmonie leefde met de natuur en de seizoenen had ze een zekere rust in haar leven. Dat alles klonk goed! 
   
  Na het lezen van dat boek wilde ik meer weten. Ik kwam in contact met een organisatie in Alkmaar, die elke maand informatie-avonden hielden over hekserij. In Zeist zat een soort contactorgaan voor heksen, die me een maandblad stuurden en in contact brachten met een heks in Amsterdam. Zij nodigde me uit voor een gesprek en later sloot ik me aan bij een heksenkring, een 'coven'. Ik beet me vast in vele boeken over hekserij en met name bestudeerde ik de 'heksenbijbel', waarin talloze rituelen zijn beschreven. 
   
  Wat geloven heksen?
  ,,Hekserij is een natuurreligie, een geloof in allerlei geestelijke wezens, met als 'hoofd' een god én een godin. De god en de godin hebben verschillende namen en verschijningsvormen. De god is een god van jacht en vruchtbaarheid, de godin is maagd, moeder en oude, wijze vrouw. Daarnaast is er de praktijkkant van het magisch werk, de toverij. Ook in het christendom kun je die twee kanten onderscheiden: het geloof in een drie-enig God en een geestelijke wereld, en de praktijkkant van bijvoorbeeld bevrijding.
   
  Wicca klonk mij logisch in de oren. Wat mij was bijgebleven van het christendom was het idee van een mannelijke God. Toch zie je overal in de natuur dat er mannelijk en vrouwelijk nodig is voor het ontstaan van nieuw leven. De God van de bijbel kon dus nooit compleet zijn! Deze verstandelijke logica won het steeds meer van mijn christelijke erfenis.
   
  Ook het leven in harmonie met de natuur sprak me aan. Ik ging zien dat je als mens onderdeel bent van het grotere geheel van hun universum. Onze daden werken door in de wereld om ons heen en dat geeft een grote verantwoordelijkheid. De enige en grote wet van heksen is dan ook: ,,Doe wat je wilt, mits je niemand schaadt''. Heksen stemmen hun leefritme zoveel mogelijk af op de natuur door bijvoorbeeld het vieren van maanfeesten, en kiezen voor hun eten zo natuurlijk mogelijke producten.
   
  De praktijkkant van wicca
  De meeste heksen hebben een specialiteit, zoals kaartlezen, pendelen of talismans maken. Die 'gaven' kan iedereen ontwikkelen en ik heb gezien hoe krachtig toverij werkt. Een collega van me kon bijvoorbeeld geen kinderen krijgen, al hadden zij en haar man daar van alles voor geprobeerd, tot medisch ingrijpen aan toe. Ik vroeg haar of ik in een ritueel een talisman voor haar mocht maken, dat ze bij zich moest dragen. Korte tijd later werd ze zwanger…
  De centrale gedachte bij een ritueel is dat je de geestelijke wereld uitnodigt om iets in de materiële wereld te bereiken. Je gebruikt daarbij rituele voorwerpen en symbolen zoals een zwaard, vuur, of kruiden en bouwt met zang en dans (chanting) bepaalde energie op.
   
  Echte heksen worden ingewijd tijdens een inwijdingsritueel, waarbij ze een geheime naam krijgen. Tijdens dat ritueel, dat je met bloed verzegelt, spreek je ook de belofte uit dat je trouw zult blijven aan de godin en dat als je ooit dat verbond verbreekt, je bloed uit je lichaam mag wegstromen zoals je nu met bloed het verbond bezegeld hebt. Dat klinkt best heftig, maar ik ben nooit bang geweest. Ik geloofde dat ik niets te vrezen had, zolang ik de godin maar met respect benaderde.
   
  Heksen geloven trouwens niet in de duivel en zijn op dié manier niet te vergelijken met satanisten. Satanisten baseren zich in hun 'geloof' wel op de bijbel, maar dan precies omgekeerd. Heksen geloven niet in de God van de bijbel, maar ook niet in de duivel. Hierin zie je trouwens ook de misleiding, want uiteindelijk is de bron van hekserij dezelfde als die van satanisme. Datzelfde geldt voor het onderscheid  tussen 'witte' en 'zwarte' magie. Witte magie zou gericht zijn op het helpen van anderen en zwarte magie zou vooral om vervloekingen gaan. Klinkt aardig, maar er klopt niets van. De bron van kracht is in beide gevallen namelijk niet de Here Jezus Christus, maar satan. Toch hoor ik zelfs christenen dit onderscheid wel eens maken. Weest waakzaam!
   
  Bekering
  Op een dag kreeg ik een kaart van een vriend, die ook heks was. Hij was naar Nieuw-Zeeland gegaan om daar een wicca-centrum te starten, maar was in plaats daarvan tot geloof gekomen! Ik stuurde hem een kaartje terug om hem te feliciteren, maar vond het wel vreemd. Het christelijk gedachtengoed is zo totaal anders dan wicca. Toch drong zich maandenlang een vraag aan me op: ,,Als God nou toch bestaat, wat dan?'' Na vier maanden besloot ik om één keer naar de kerk te gaan om te bewijzen dat God niet bestaat. Een vriendin van me ging naar Berea in Haarlem, dus ik vroeg of ik met haar mee mocht. Eén keertje maar, en verder niet zeuren. God had gelukkig hele andere plannen en die dag werd Jezus mijn Redder…
   
  Diezelfde nacht kreeg ik een vreselijke ervaring. Mijn lichaam begon te kolken als lava en uit mijn binnenste kwam een dreigende, angstaanjagende stem die niet van mezelf was. Doodsbang greep ik de bijbel die ik die ochtend had gekocht en begon willekeurige gedeeltes te lezen. ,,Ik ben van Jezus!'' riep ik. Na een half uurtje stopte het en viel ik met mijn bijbel in m'n armen in slaap. Nu had ik de ware macht achter de godin gezien - maar ook dat Jezus veel sterker is. 
   
   
  Hocus Pocus, iedereen kan toveren…

  Hekserij is vreselijk populair geworden. Harry Potter is het bekende voorbeeld, maar wat dacht je van K3 met liedjes als 'hocus pocus, iedereen kan toveren'? Je hoeft je niet aan te sluiten bij een coven om de deur voor satan open te zetten. Gewoon een keertje 'glaasje draaien', een horoscoop laten of 'voor de grap' naar een waarzegger gaan, geeft demonen het officiële recht om je leven binnen te komen. Satan weet wat hij wil en hoe hij dat kan bereiken. Hij begint bij onze kinderen, en via hen ons eigen denken. Harry Potter? Toveren wordt erin voorgesteld als iets leuks en goeds. Je kunt er het kwaad mee bestrijden. Als je niet meedoet, ben je een 'dreuzel', een oen. Een grote leugen, maar wel één met succes. Veel mensen zeggen dat het maar een sprookje is, een humoristisch verhaal. De humor is echter een dekmantel voor het verdraaien van de waarheid, namelijk het verschil tussen goed en kwaad. Je kinderen komen er mee in aanraking, dus vertel ze wat God zegt over toverij. Maak ze bewust dat ze 'nee'  moeten zeggen tegen die dingen, want alleen als ze snappen waarom, zijn ze weerbaar tegen het spotten van hun vriendjes op school. Misschien ligt het gevaar wel in het feit dat we als volwassenen soms ook niet echt doordrongen zijn van wat God erover zegt. Ik ken christenen die regelmatig hun horoscoop lezen en die verbaasd zijn als ik daar iets van zeg. Op een bijbelschool heb ik zelfs heel lacherig horen lesgeven over de spiritualiteit van new age en hekserij. Dat maakte me zo boos! Dingen die God serieus neemt, moeten voor ons geen lacherige zaak zijn. Deze mensen gaan verloren doordat ze misleid zijn! Ook om die reden mogen we nooit lachen om wat ze geloven! God waarschuwt ons niet voor iets onschadelijks of neutraals, maar beseft vele malen dieper dan wij het grote gevaar van deze demonische wereld! Lees dus de bijbel, bijvoorbeeld Leviticus 19 en Deuteronomium 17 en 18, of zoek in een concordantie bij het woord 'toverij'. God is heel radicaal op dit punt en zijn standpunt moet ons uitgangspunt zijn, plus onze autoriteit.
   
  Toch begrijp ik wel dat hekserij zo populair is. Het prikkelt je ingeschapen zintuig voor het bovennatuurlijke. Door het geheimzinnige ervan, krijg je bovendien het gevoel bijzonder te zijn. De zogenaamde witte magie bevredigt je gevoel de mensheid te helpen met iets 'goeds'. Je kunt heel individueel bezig zijn en je toch onderdeel van iets groters voelen. Met magie krijg je bovendien een stuk controle over de dingen die gebeuren. En mensen verlangen naar rust, willen 'terug naar de natuur'. Bloederige rituelen spreken niemand aan, maar dit wel! Dat is dan ook zo misleidend aan hekserij: het lijkt niet fout of verkeerd. Het gevaarlijke is dat je alle deuren van je leven openzet voor de demonische macht van satan. Hoe langer je op zijn weg wandelt, hoe meer je in zijn greep komt. En hij is op niéts anders uit dan je te vernietigen, nu en voor eeuwig.
   
  Het valt mij echter op dat veel new-age-aanhangers en heksen vaak veel beter kunnen formuleren waar ze voor staan dan christenen. Maar zelfs als je niet precies weet wat er fout is aan hekserij kun je vertellen over jouw leven met God en waarom je Hem vertrouwt. Bid dat ogen van mensen opengaan voor de waarheid van het evangelie en dat God hen in hun kraag grijpt voordat het te laat is. Maar hoe zullen ze het evangelie geloven, zonder iemand die het hen vertelt? 
   
  Ben je wel eens naar de Rasti Rostelli-show geweest?  Of heb je alleen maar naar de televisie gekeken? Nou, hij trekt hier anders wel volle zalen!  Pasgeleden hoorde ik van iemand die hem ook wel eens op televisie had gezien, maar dat hij niet veel geloofde van wat hij allemaal in dat programma zag. Allemaal oplichterij en doorgestoken kaart vond hij. Maar toen er in zijn woonplaats een keer zo'n show was, toen kon hij toch niet nalaten om het eens in het echt te gaan bekijken.  En hij begreep er niks van. Een tijdje terug is hij weer naar zo'n voorstelling geweest. Niet op de voorste rij, want stel je voor!  Nee, aan zijn lijf geen polonaise! Maar hij is nu wel zo ver dat hij moet erkennen dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat we kunnen begrijpen of wetenschappelijk kunnen verklaren.

  Nou, ik denk dat hij niet de enige is. Ik vermoed dat er heel wat zijn, die nooit wat wilden weten van bovennatuurlijke zaken, maar die door dit soort voorstellingen nu toch beginnen te geloven dat er dingen kunnen gebeuren die we niet kunnen begrijpen en waar geen wetenschappelijke verklaring voor is.

  Goed, er kunnen wonderlijke dingen gebeuren, dat is wel duidelijk. Maar wat moet je daar nou van denken? Wat kun je daar nou mee? Nou, niet zo veel eigenlijk. Je staat erbij en jekijkt ernaar en daarna ga je maar weer gewoon verder. Tenminste, zo gaat dat bij de meesten van ons. Maar niet bij allemaal. Bij sommigen is het net alsof er daarna iets van die wonderlijke wereld bij ze achterblijft. Ze hebben het gevoel dat ze er niet meer helemaal los van kunnen komen. Maar wat dat dan precies is, dat kunnen ze moeilijk onder woorden brengen. Ze hebben het onprettige gevoel dat ze in aanraking zijn gekomen met iets onzichtbaars waar ze zich eigenlijk niet bij thuis voelen. Soms bekruipt ze een vaag gevoel vanangst en ze weten eigenlijk niet waarvoor.

  Herken je dat misschien? Dat er om zo te zeggen een soort van onzichtbare werkelijkheid voor je is open gegaan maar waar je je toch niet helemaal in thuis voelt? 't Is net alsof je af en toe moederziel alleen in een hele grote schemerige ruimte bent waar een bedreigende sfeer hangt. En dat je je daar dan nergens kan wegkruipen. En dat is dan heel angstaanjagend. Je kunt er met bijna niemand over praten, want ze weten niet waar je het over hebt. Je merkt dat je gevoel is open gegaan voor een andere werkelijkheid waar je geen vat op hebt. Je voelt dat gewoon. Maar leuk is het niet.  En je weet ook niet hoe je daar nou weer vanaf zou kunnen komen...

  Kùn je er eigenlijk wel van af komen? Ik bedoel, kun je dat beklemmende gevoel dat er een onzichtbare werkelijkheid om je heen is, wel weer kwijtraken? Ik ben bang van niet. Want die werkelijkheid is er gewoon, en dat ben je gaan merken.

  En waardoor ben je dat gaan merken? Nou, doordat je op de één of andere manier in aanraking bent gekomen met het occulte. Je zou het kunnen vergelijken met een soort van besmetting. Een besmetting met het occulte.

  Ja, het occulte, zo wordt dat genoemd. Maar wat is dat nou precies? De letterlijke betekenis van het woord occult is: verborgen, geheim, buiten-natuurlijk. En dat is die bovennatuurlijke wereld ook: normaal gesproken is het een verborgen wereld, een werkelijkheid die buiten je beleving ligt. Tenminste, hier in het westen. Want in de rest van de wereld is heel normaal dat je die onzichtbare werkelijkheid ervaart, vooral in Afrika, en India. En ook op Aruba, waar die Rostelli vandaan komt.

  Maar hier is de samenleving nog voor een groot gedeelte beïnvloed door de christelijke cultuur. En voor christenen is het occultisme altijd taboe geweest. In de Bijbel wordt er namelijk tegen gewaarschuwd. Gewoon omdat we er als mensen niet tegen opgewassen zijn. We hebben er geen vat op. Het is een werkelijkheid waar we niet in thuis horen.

  Maar het komt ook door het materialistische denken hier in het westen dat het occultisme nog niet zo veel vat op de mensen heeft. Want ook de materialistische levensbeschouwing moet niets hebben van occulte verschijnselen. Die ontkent het bestaan van bovennatuurlijke zaken gewoon. Dus als je die levensbeschouwing echt serieus neemt, dan laat je je ook niet in met het occulte. Dat vind je dan flauwe kul.

  Maar wacht nou eens even, zeg je nu misschien. Christenen geloven toch wèl in een onzichtbare werkelijkheid? Waarom zijn ze er dan zo tegen?

  Weet je, de eerste christenen waren in principe helemaal niet tegen de onzichtbare werkelijkheid. Integendeel. Maar ze gingen er wel van uit dat er in die onzichtbare werkelijkheid om zo te zeggen twee afdelingen zijn, twee machtsgebieden, twee rijken: het rijk van de duisternis aan de ene kant, en aan de andere kant het rijk van het licht. En ze wilden alleen maar iets te maken hebben met het rijk van het licht. Daar voelden ze zich helemaal in thuis omdat ze wisten wie daar de scepter zwaaide. Die hadden ze leren kennen toen Hij als mens op aarde leefde, Jezus Christus, het Licht der wereld, de Zoon van God. Zo noemde Hij zichzelf. Hij is de enige uit die onzichtbare wereld, van wie we iets weten en die we kennen omdat Hij als mens onder ons heeft geleefd.

  Nou, voor de eerste christenen was Hij de enige die in die onzichtbare wereld betrouwbaar is en waar ze zich mee in wilden laten. En dat is nog steeds zo. Alle echte christenen leven in contact met Jezus Christus. Ze ontkennen het bestaan dus niet van de onzichtbare werkelijkheid, maar ze kiezen wel heel duidelijk voor de kant van het licht, voor de kant van Jezus Christus. Dat geeft hun leven perspectief. Als ze in moeilijkheden zitten, dan weten ze dat er ook nog een werkelijkheid is die daar bovenuit gaat. Daar putten ze kracht uit. Ze putten kracht uit het contact met Jezus en met God.

  Maar waar put zo'n man als Rostelli dan zijn kracht uit? Tja, dat kan ik natuurlijk moeilijk zeggen. Heel veel dingen zullen wel te verklaren zijn vanuit de psychologie. Maar voor zover hij gebruik maakt van bovennatuurlijke krachten, is het wel duidelijk. Wanneer je buiten Jezus om contact zoekt met die onzichtbare wereld, dan kom je in de duisternis terecht, ook al lijkt het allemaal ook nog zo indrukwekkend en interessant.

  Nog even terug naar dat vreemde, angstige  gevoel waar ik het net over had. Misschien heb je daar ook last van. En misschien krijg je nu ook een idee waar dat vandaan zou kunnen komen. Het zou kunnen dat je op één of andere manier in contact bent gekomen met het occulte. Dus met die duistere geestelijke werkelijkheid.

  Wat moet je dan doen? Nou, dan moet een beroep doen op Jezus Christus. Dat is de enige manier om daar echt van af te komen. Weet je, je hebt ervaren dat er een onzichtbare werkelijkheid is. Dat kun je nu niet meer ontkennen. Alleen kun je nog wel kiezen. Wat doe je ermee? Volgens de eerste christenen is Jezus in de wereld gekomen om ons te verlossen uit de macht van de duisternis. Maar dan moet je je natuurlijk wel làten verlossen. Als je dat echt wilt, dan kun je dat tegen Hem zeggen. Wanneer je dat echt met je hele hart doet, zul je merken dat hij er is. Bij Hem zul je geborgenheid vinden en kom je van binnen tot rust.

  "Kom tot Mij", heeft Hij gezegd. "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." En die uitnodiging en die belofte gelden gelukkig nog steeds...

  Uit: Zoektocht  

  Lees meer...
  Horoscopen

  Waarom kun je als christen geen horoscoop lezen?Het kan wel hoor. Maar het is niet verstandig.

  Voorspellen.
  Niemand anders dan God kan daarover de volledige waarheid vertellen. En aangezien God niet de informatiebron is bij horoscopen, zal de inhoud dus niet kloppen. En als God niet de bron is, dan leidt de informatie je ook niet naar God. Schiet dus niet op. Sterker nog, de inhoud lijkt in het begin vaak wel te kloppen, waardoor je er verder in gaat. Op zo'n moment leidt het je zelfs van God af, zonder dat je het doorhebt. In de bijbel zegt God dat Hij graag ons leven wil leiden. Ze hadden toen -in de tijd van de bijbel- trouwens ook al astrologen (en duidelijke taal): Jesaja 43: 12-14 Roep de horden boze geesten maar op, die u al die jaren hebt aanbeden. Doe een beroep op hen om u te helpen opnieuw angst in veler harten te zaaien. U hebt raadgevers genoeg; uw astrologen en sterrenkundigen, die u proberen te vertellen wat in de toekomst gebeuren gaat. Maar zij zijn net zo nutteloos als gedroogd gras dat verbrand wordt. Zij kunnen zichzelf niet eens verlossen! Van hen zult u echt geen hulp krijgen. Zij zijn een kolenvuur, waaraan u zich niet kunt warmen en dat geen licht geeft om bij te zitten.
   
  Door je met horoscopen bezig te houden kun je dus boze geesten oproepen. Linke troep!
  Onschuldige horsocopen?
  De inhoud van 'onschuldige' horoscopen in van die 'rommelblaadjes' beinvloedt trouwens ook ongemerkt je leven. Hoe komt dat? Alles wat er door je ogen en oren naar binnen komt heeft gevolgen voor wat je denkt. Lees even de studie 'je hart is kostbaar' op Jongenvrij.nl  en ontdek hoe alles wat jij door je ogen en oren naar binnen laat, jouw geloof rechtstreeks beinvloed.

  WENmanager

  Ze hebben als doel te 'voorspellen' wat er met je gaat gebeuren. 
  Lees meer...
  Valentijnsdag‏ of aanbidding van de Baäls
   
  krijgen we weer eens te maken met aanbidding van de Baäls!!  Zij die vertrouwt zijn met het onderwerp Judah en Efraim –  zien  hierin de profetieën uit het boek Hozea  …. 

  YHWH doet bewust Hozea huwen met de hoer Gomer  . Hij voorspelt   wat er met haar  kinderen zal gebeuren --- Ook Efraim werd  bewust door HaShem in ballingschap gestuurd – om zich te vermengen onder de volkeren --    en Hij profeteerde dat Efraim de Baäls  zou aanbidden …is dat niet wat er gebeurt ?“   Hozea 9:        Wat zult gij doen op een hoogtijdag en op een feestdag des H  EREN  ?      “      U voor   andere goden   buigen   ?   En Zijn hoogdagen vergeten? 

  “Hosea 11:          En Ik leerde    Efraim    lopen; Ik nam hen op mijn armen, maar zij erkenden niet, dat Ik hen genas.       Met mensenbanden trok ik hen, met koorden der liefde; Ik was hun als degenen die het juk van hun kinnebak hieven. Ik neigde Mij tot hem, gaf hem te eten.       Zal hij niet naar het land Egypte terugkeren?    “        

          Toen Yeshua op deze aarde wandelde en zijn bediening begon in Samaria, daar waar de ontucht begon ,    toen    kreeg Efraim een nieuwe kans    –   maar    slechts een paar honderd jaar later    l   iet        hij     zich door mensen als Marcion en Constan   tijn weer verleiden om andere goden na te lopen    …   .        Maar vergeet ABBA hen niet , want dit zegt hi   j     tot hen die     naar Hem    terugkeren    

     “Hosea 14:          Ik zal hun afkerigheid genezen, Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn keert zich van hen af.       Ik zal zijn als de dauw voor Israël, hij zal bloeien als een lelie, en zijn wortelen uitstrekken als de Libanon.       Zijn loten zullen uitlopen; zijn pracht zal zijn als die van een olijfboom en zijn geur als die van de Libanon.       Zij die in zijn schaduw wonen, zullen weer koren verbouwen. Ja, zij zullen bloeien als een wijnstok, beroemd als de wijn van de Libanon.            Efraim   , wat heb Ik nog met de afgoden te doen? – Ik verhoor hem en zie hem aan. – Ik ben als een altijdgroene cypres, aan Mij is uw vrucht te danken    10    Wie wijs is, geve op deze dingen acht; wie verstandig is, erkenne ze. Want de wegen des H   EREN    zijn recht: rechtvaardigen wandelen daarop, maar overtreders struikelen er.    “    

      

  Daarom is het    zo belangrijk dat we zien    wie de Baäls zijn,        …   Baruch HaShem ,    is er al een iemant    onder ons die    hen    herken   t    !!!!!      

     

    Elk jaar op 14 februari vieren miljoenen mensen wereldwijd die dag die bekend staat als "Sint Valentijnsdag".  
    Ontelbare hartvormige kaarten, dozen of chocolaatjes worden cadeau gegeven, en zelfs kerken hebben Valentijn-feesten op deze zogenoemde "dag van liefde".  
    Op scholen, van basisschool en crèche en ouder, wisselen kinderen hartvormige briefjes uit, met de naam van hun vriendje of vriendinnetje, zogezegd voor 'de lol'.  
    Mensen van alle leeftijden doen hier aan mee en de woorden die je overal hoort op die dag zijn "Wees mijn Valentijn"  
    ("Be my Valentine")  
    Jammer is dat de meeste mensen zich nooit afvragen met welk oorspronkelijk gebruik zij zich inlaten.  
    De meeste mensen stellen geen vragen, maar doen gewoon waar de meerderheid zich mee bezighoudt en vergeten zich af te vragen hoe de Almachtige God in de hemel hierover denkt.  
    Als we er van uit gaan dat Valentijnsdag gaat over de overleggingen van het hart, dan is het belangrijk dat we luisteren naar de volgende woorden uit de Bijbel:  
    "Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?  
    Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden." Jeremia 17:9,10  
    Christenen zouden bekend moeten staan om hun onderscheidingsvermogen en zouden vragen moeten stellen ten aanzien van Valentijnsdag.  
    Wat is de oorsprong van deze ongewone dag? Waarom overheerst de kleur rood? Waar komt de hartvorm vandaan, en waar staat het voor?  
    Op deze en andere vragen gaan we nu antwoord geven, als we de heidense afkomst van deze populaire dag gaan onderzoeken.  
    In de dagen van het Romeinse rijk was februari de laatste en de kortste maand van het jaar. Februari had oorspronkelijk dertig dagen (evenveel als alle andere maanden), maar toen Julius Caesar de maand juli naar zichzelf noemde, haalde hij een dag van februari af en zette die bij juli erbij.  
    Dus februari kreeg 29 dagen, en de maand juli 31.  
    Later toen Octavius Caesar, ook bekend als keizer Augustus aan de macht kwam, noemde hij de maand augustus naar zich.  
    Hij haalde ook van de laatste maand (februari) een dag af, zodat augustus 31 dagen kreeg. Tot op de dag van vandaag is dat zo gebleven.  
    De oude Romeinen geloofden dat elke maand een geest had, die in kracht toenam en zijn toppunt van macht naderde halverwege de maand (de ide van de maand).  
    Dit was gewoonlijk de 15e dag, en op deze dag oefen-den heksen en zieners vooral hun magie uit.  
    Een ziener was een persoon die een waarzeggende geest in zich had, in het Engels is dat 'augur', wat we terugvinden in het woord 'inauguratie', wat 'een eed afleggen' betekent.  
    Wat zouden de tegenwoordige wica’s en tovenaars doen?  
    Omdat februari twee dagen was afgenomen door de keizers, werd de middelste dag de 14e (ide)van die maand.  
    Vanwege de 13e dag was de maand februari uniek, want het 'midden' van de maand (ide van de maand) werd gevierd op de avond ervoor.  
    Op de dertiende dag van februari viel "de avond van de ide", daardoor werd dat een heel belangrijke heidense feestdag in het Romeinse rijk. (we kennen allemaal de betekenis van het getal dertien).  
    De heilige dag van 14 februari heette 'Lupercalia' of 'dag van de wolf'. Deze dag was geheiligd voor de sexuele uitspattingen van de godin Juno.  
    Op deze dag werden ook de Romeinse goden Lupercus en Faunus vereerd, alsook de beroemde tweeling-broers Remus en Romulus.  
    Deze laatste werden naar de legende opgevoed en gezoogd door wolven in een grot aan de voet van de Palatijnse heuvel in Rome.  
    Deze grot heette Lupercal en was het middelpunt van de viering aan de avond van Lupercalia of 14 februari.  
    Rond middernacht van deze dag, Lupercalia, welke later door de Rooms katholieken Valentijnsdag werd genoemd, kleedden de Luperci zich in geitenvellen. voor een bloedige ceremonie.  
    De Luperci, de priesters van Lupercus, de wolvengod, offerden geiten en een hond, en besmeerden zichzelf met het bloed van deze dieren. De priesters, rood van het offerbloed renden rond de Palatijnse heuvel in wilde razernij, en sneden stukken uit de vellen, genaamd de 'februa'.  
    Vrouwen zaten rond de heuvel zodat de priesters ze met de bebloede 'februa' kon aanraken, waardoor ze vruchtbaar werden.  
    Alle jonge vrouwen van de stad kwamen bij elkaar, en hun namen kwamen in een doos. De mannen van Rome trokken een 'liefdesbriefje' met een vrouwennaam.  
    Deze vrouw werd zijn maatje met wie hij sex mocht hebben zoveel hij wilde, tot aan de volgende Lupercalia of 14 februari.  
    Zo werd de 14e februari een dag van bandeloze sexuele lusten. De kleur rood was heilig voor die dag, vanwege het bloed en de 'hartvorm', die voor deze dag zo populair is.  
    Deze hartvorm was niet de afspiegeling van het mense-lijk hart, wat er trouwens ook weinig op lijkt. Deze vorm vertegenwoordigd de vrouwlijke opening waar de geslachtsgemeenschap plaatsvindt.  
    Toen de gnostische katholieke kerk voet aan de grond kreeg in Rome rond de derde eeuw na Christus, werden ze bekend als de Valentijnen.  
    De katholieke Valentijnen hielden de sexuele vrijheid in ere op een festival wat ze 'engelen in de huwlijks-kamer' noemden, of ook wel 'het (geslachts)gemeenschaps-sacrament).  
    Dit was naar hun zeggen een nabootsing van het huwelijk tussen 'Sophia en de Verlosser'.  
    Als de deelnemers aan dit ritueel van 14 februari begonnen met hun sexuele sacrament, keken de Valentijnen (de katholieke priesters) met goedkeuring toe.  
    Wat zij zeiden: 'Laat het zaad van het licht neerdalen in jullie huwlijkskamer, ontvang jouw bruidegom... open je armen om hem te omhelzen. Ziet, genade hebben zij ontvangen."  
    Naarmate de tijd verstreek nam de Orthodoxe kerk de plaats in van de gnostische katholieken, en stelden 14 februari in als "St-Valentijn", welke vandaag de dag nog altijd gevierd wordt.  
    Christenen zouden zonder meer deze Valentijnsdag moeten vermijden. In Gods ogen is het nog steeds Lupercalia, 'de dag van de wolf'.  
    Mannen lijken wel wolven als ze doorgaan met hun losbandige sexuele praktijken, buiten het huwelijk om, welke satanische rituelen ten oorsprong hebben..  
    Tenslotte moeten we onszelf afvragen, "Zou een Christen in verband worden gebracht met deze viering van kwade oorsprong?,  
    Zouden wij vieren wat de heidenen eeuwen geleden deden, en het afdoen met een liefdesdag?  
    Romeinen 12 geeft hier een goed antwoord op, "Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken."   

        

      

  tja op bovenstaande link lees je dit

  "Valentijnsdag was eigenlijk seksloterij"

  var id2 = '0.6232345644036625';

   
  Nog twee weken en het is weer Valentijn. Feest van de liefde voor de ene, verplichte commercie voor de andere. Een overdaad aan rood, hartjes, chocolade en rozen, maar ook een dag waarop je kan vieren dat je elkaar (nog altijd) graag ziet en dat het leven samen leuk is. Maar de Valentijnsdag zoals wij deze kennen en (soms) vieren is niet hoe Valentijnsdag was bedoeld.

  Romeins feest voor vruchtbaarheid
  In den beginne was Valentijnsdag een soort 'seksloterij'. In de Romeinse tijd werd van 13 tot 15 februari Lupercalia gevierd in Rome, het feest van de god Lupercus, god van de schapen-hoeders. De priesters droegen geitenhuiden, offerden een geit en een hond en verbranden zoute cakejes, gemaakt voor maagden. Ook Lupa, de wolvin die de stichters van Rome, Romulus en Remus, zoog, werd geëerd tijdens die feestperiode.

  Nobele mannen en magistraten renden naakt door de stad, voor het plezier en voor de sport. Iedereen die ze tegenkwam-en kreeg een slag van geitenhoedersstok. Vrouwen gingen expres in de weg lopen om geslaan te worden: dat zou onvruchtbaren vruchtbaar maken, onvruchtbaarheid voor-komen, en zwangere vrouwen helpen bij de bevalling. Bij dit ritueel werden de boze geesten verjaagd en de stad gezuiverd, wat de inwoners een goede gezondheid bracht en vruchtbaar maakte.

  "Seksloterij'
  Volgens de blogster Neel Chrillesen (
  www.questionof.com) was Lupercalia echter ook een seksfestival. Meisjes schreven hun naam op een papiertje, dat verdween in een bokaal. Jongens konden dan een papiertje trekken en dit 'koppel' ging dan erotische spelletjes spelen en Lupercalia vieren. Voor de rest van het jaar bleven ze sekspartners. Ook witchology.com vermeldt deze 'heidense basis', en voegt er aan toe dat deze 'toevallige' setups vaak tot langdurige relaties leidden.

  Uit met de pret
  Met de opkomst van het christendom was het echter uit met de pret. Zo'n zondige, geile houdingen kon de paus niet toestaan, en Lupercalia werd verboden. Omdat een jarenlang (zoniet eeuwenlang) gebruik niet zomaar stilvalt, werd de feestperiode vervangen door 'Sint-Valentijn', de dag waarop de martelaren Valentijn werden herdacht. De link met vruchtbaarheid en seks verdween, en die met romantiek kwam pas in de late Middeleeuwen (14de eeuw).

  Hoofse liefde
  Onder andere de Britse schrijver Geoffrey Chaucer wordt in verband gebracht met de romantische Valentijn zoals wij hem kennen, al lijkt dat vooral een verkeerde lezing te zijn. In 'Parliament of Foules' staat de volgende vers te lezen: "For this was on seynt Volantynys day Whan euery bryd comyth there to chese his make."

  Maar vogels broeden niet in februari, en dus heeft deze vers, geschreven voor het huwelijk van koning Richard II met Anne van Luxemburg, niets te maken met Valentijnsdag zoals wij deze kennen. Volgens recente berekeningen verwees Chaucer naar 2 mei.

  Wat wel klopt is dat in de periode dat Chaucer leefde en schreef, de hoofse liefde in opmars was. Romantische gebaren als briefjes, haarlokken en gedroogde bloemen werden uitgewisseld en vormden de echte basis voor Valentijnsdag zoals wij deze kennen.

  Amerikaanse invloed
  Vooral onder invloed van de dominante Amerikaanse cultuur, zoals uitgedragen in films, series en muziek, zorgt ervoor dat deze dag van de liefde bijna overal ter wereld hetzelfde wordt gevierd.

  Een recent voorbeeld daarvan is Roemenië. De Roemenen hebben hun eigen dag van de liefde (Dragobete) op 24 februari. Door de veramerikanisering vieren echter steeds meer Roemenen de liefde op 14 februari.

  Een 'seksloterij' zal Valentijnsdag wellicht nooit meer worden. Dat dit een slechte zaak is, willen we niet gezegd hebben. (edp)
   
  var id2 = '0.5270783859977922';

   
   
  Lees meer...
  De gevaren van Reiki‏
   

  We tonen u de spirituele problemen en zonden in reiki, zodat u om vergeving kunt vragen, in de naam van Jezus!
  Want in Zijn Woord staat; "want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele; maar opdat de wereld behoude worde, wie in Hem gelooft wordt niet veroordeeld." (Joh.3-17,18) en indien u uw zonden bekent, weet dan; "indien we onze zonden belijden, Hij is trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle onrechtvaardigheid. (1Joh.1-9) "

  We houden van jullie reikianen, dit gaat niet over jouw persoonlijk, we willen je voor reiki spiritueel waarschuwen. We veroordelen je echt niet als persoon, maar duiden de spirtuele problemen en zonden aan. Dit doen we zodat je de kans kunt nemen om tot vergeving te komen en Thuis kunt komen bij God. We zien de destructie van reiki werken in de gebroken reikianen, die om hulp vragend aan onze kerkdeur staan. Onderaan deze pagina vind u een aantal getuigenissen van verloste ex-reikianen. Daarom nemen wij de moeite, de kosten en de tijd om deze website te maken. Wij zijn christenen, omdat we ons leven opdragen aan Jezus Christus en jullie worden reikianen genoemd omdat jullie je leven verbinden aan reiki, of opdragen aan reiki, zoals enkele reikimeesters. Wij weten dat Jezus van jullie houdt, ga eerst naar "Gebed" en vraag daarna om vergeving voor alle onderstaande zonden, God zal je zegenen.

  1/ Reiki is spiritueel en werkt, maar het is niet goddelijk, niet van Jesus, en niet van God (Joh.14;7).
  Er is een verschil tussen engelen en gevallen engelen (1Joh 4;1-4).
  Er is een verschil tussen God te dienen (Mat4;10) en reiki te dienen, om God de glorie te geven (Mat22;37) en reiki te eren na elke heling. God Almachtig, de Schepper, onze Vader en de Vader van de Here Jezus Christus. Hij is meer, meer dan het godsbeeld zoals; het universum, de kosmos, Al wat is, Universele levens-energie.
  Hij , is God de Goden, Onze Schepper (Gen1;1).
  Dus,vraag om vergeving!

  2/ Ja, het is een zonde, zittend voor een huis reiki-altaar, (idolatry) met foto's van dode reikimeesters, (spiritsme) verschillende objecten, kaarsen, wierrook, (geest-verering) betalend voor en het accepteren van reiki, zo toestemming verlenend, om een reiki-ritueel over je uit te voeren. (vrije wil) Om zo de spirituele toegangen voor de reiki energie en zijn reiki geesten te openen, en naderhand in dankbaarheid reiki en zijn geesten te dienen. (dienen van valse goden, Exo 20;1-6) Dus,vraag om vergeving!

  3/ Wist u dat het inwijdende reiki-symbool, waarachter een reiki demon schuilt, van elke reikimeester "DAI KO MIO" heet en geheim en als heilig wordt beschouwd, door vele reikimeesters. Deze reikimeester geest, die opgeroepen en vereerd wordt, tijdens de reiki inwijdingen, om jou als een kanaal voor hemzelf en de reiki-energie te gebruiken. De naam van deze demoon is, " Phoenix, die herrezen is uit zijn as", een geest die claimt herrezen te zijn, is duidelijk niet van christelijke origine (1Joh 4;1-4) Glorie aan God, Jezus Christus is gekomen om ons te verlossen en heeft dit dan ook al volbracht ! (Markus16;19) Dus,vraag om vergeving!
  Alleen bedoeld voor Pastors en Kerken; meer specifieke informatie over reiki en uw kerk, ga ook naar "gebed" !!

  4/ Wist je, dat als je reiki dagelijks gebruikt, je zo steeds meer spirituele toegangen opent en als je een reiki behandeling geeft aan iemand anders, je dan zo ook spirituele toegangen opent in het leven van die (onbewuste) persoon, waardoor ook de reiki geesten toegang gaan hebben en een grotere toegang zullen proberen te creëren, om meer invloed uit te oefenen. Dus, vraag om vergeving!

  5/ Ja, reiki werkt, heelt en onthult vele dingen aan je, maar na verloop van tijd kom je in grotere problemen. Vele reikimasters vallen in; mentale ziekten, scheidingen, financiele problemen, of ernstige ziektes, meestal na z'on 10-15 jaar van meesterschap (Rom1;18+21, Rom2;5-9).
  De reiki alliance international heeft een helplijn voor deze zieke reikimasters, maar reiki helpt zelden (Mat12;30+33). Dus, vraag om vergeving!
  6/ Ja, reiki is zondig, het gebruikt reiki geesten, gevallen engelen, het vereert valse goden, het is in contradictie met Gods Woord. Het heelt mensen op de korte termijn, maar leidt hen naar destructie op de lange termijn, het is rebels naar God toe, en reiki veranderd telkens van gezicht, mixt zichzelf met meerdere occulte practijken, zoals wicca, meerdere goeroes, magie en satanisme (Mat12;25,26,27).
  Dus, vraag om vergeving!

   

   

   

  Bent U nog steeds zo zeker dat U aan reiki spiritueel verbonden wilt zijn???

  Dus, vraag om vergeving!

  Jezus Christus is gekomen op aarde om ons te verlossen. Hij heeft het antwoord op alles en Hij houdt van je, beste vriend(in). Hij heeft Zijn leven gegeven zodat we Zijn onvoorwaardelijke volledige liefde zouden leren kennen. Jezus verlangt ernaar om tijd met je door te brengen en Hij aanvaardt je zoals je nu bent.
  Jezus Christus heeft de prijs al voor uw redding al betaald, er zijn geen rituelen, het is slechts een stapje naar Hem toe en je leven zal veranderen. Jezus wacht op uw beslissing,... ja, nu... U kunt Hem vanaf nu niet meer vertellen dat U het niet geweten heeft!! (rom2;2)
  U kunt er nu uit komen en verlost worden... Jezus Christus houdt van U en wil U helpen.

  CLICK OP GEBED EN BIDT HET HARDOP 

   

  of lees hier eerst de

  REIKIDANGERS-GETUIGENISSEN

   
  van mensen die via deze website gered worden, door de Glorie van Jezus; "dat de verlosten des Heren zo spreken, die Hij uit de macht van de tegenstander heeft gered" Ps.107-2

  We ontvingen deze brief; ¨God Bless you, I am a re-born Christian, serving the Lord Jesus in the ministry of deliverance and can confirm many of the expieriances shared on this website as true. I have encountered these problems, caused by demons and their spirtitual impact on saved ex-reikians, whilst praying for them on many occasions. The dramatic change in the lives of ex-reikians, I¨ve seen, after Jesus Christ had set them free, was really wunderful. Thank you for publishing this impressive well of information and to proclaim the Truth about reiki. Jesus is Lord and may He save many reikians out of their distresses and bondages, caused by the deceptive healing art of reiki, in Jesus Name we pray with you¨.

  Vele mensen wereldwijd worden gezegend door Jezus Christus en schrijven naar ons nadat ze het Verlossings-gebed hebben gebeden. Hier zijn er een aantal uit de vele; Want door de Genade van God worden we gered, ook al zijn we een grote zondaar. Want Gods Genade is altijd Groter, dit door de voorzieningen die al gemaakt zijn aan het Kruis, door Jezus Christus. Hij is de enige weg om Thuis te komen bij God, de Vader. Dit door het geschenk van de Barmhartigheid Gods aan te nemen, want iedereen die met zijn mond Jezus Christus erkent, vergiffenis vraagt en zich wegdraait van zonden, wordt verlost! Lees het maar rustig en zie de Genade van God;

  1- NEDERLAND; Hallo, Ik heb een hele heftige periode achter de rug wat begon in okt 2006, twee dagen nadat ik een reiki 1- weekend heb gedaan en dat begint nu te minderen doordat ik in december (als fanatiek anti-christen) tot geloof ben gekomen. Ik wil dit aan jullie kenbaar maken omdat jullie het misschien op prijsstellen om meerdere verhalen te horen of op de site te hebben. Groeten...
  VRAAG: Prijs God ik dank de Heer voor je redding en ja, heel graag kunt u wat meer details geven?
  1-ANTWOORD;
  Bij een bekende reikimeester (ook schrijver van reiki-boeken) heb ik een reiki-1 weekend gehad. Tijdens de cursus bleek dat ik heel veel Reiki kon geven, wauw !! Direct na de cursus werd ik overladen met niet te verklaren dingen. Binnen een paar dagen veranderde ik van een vrolijke meid in een neerslachtige zombie. Ik ben altijd wel wat opvliegend geweest, maar een woestheid en boosheid die in me was gaan zitten, is onbeschrijvelijk. Ik begon eens uit te zoeken wat Reiki eigenlijk is en kwam op de site van reikidangers terecht. Het zou toch niet waar zijn??? De volgende dag kon ik bij mijn reikimeester langskomen; volgens hem kwam het door de reiningsperiode die bij een Reiki-inwijding hoort. Geen zorgen. En die Christenen?? Ach, die zijn altijd zo negatief en bekrompen. Opgelucht naar huis, maar het werd erger.door de geopende reiki-kanalen had van alles en nog wat vrij toegang tot mij. Zag katten door de muur heen lopen, zag een alleen voor mij zichtbare man pal achter me, zag lichtvlagen die allerlei vormen aannemen en me daarna aanvielen, kon geesten zien, zag overleden mensen, 's nachts alleen maar beelden en treiterende, harde stemmen in mn hoofd, oooveral kijken bozen gezichten mij aan. Toen ik demonen van 2 meter in mn huis begon te zien, ben ik letterlijk!! bij een healster naar binnengestormd en daar (terwijl er een klant was!) direct met spoed geholpen. Volgens haar was het een grote eer dat ik dit had, want de demonische wereld wilde mij stoppen omdat ik bestemd was om dolende zielen naar het licht te brengen, duizenden zei ze. Na een rekening van 500 euro en een papiertje om mezelf te vullen met aarde-energie enz weer naar huis. Vanaf toen werd het nog erger. Ze wilde me uit mn lichaam hebben, mijn denken overnemen. Als ik in slaap viel schrok ik gelijk wakker omdat er weer iets in me zat alsmaar meer..en dit ging door en door complete nachten en dagen lang. 2,5 maand na Reiki ben ik als zwaar anti-christen de zolder opgegaan en heb een boek gepakt over het werk van Jezus Christus. Zodra ik het boek opensloeg werden de bladzijden zwart. WAAROM MAG IK DIT NIET ZIEN ??

  Die avond voor het slapen bad ik voor het eerst tot de Here Jezus om bescherming en de aanvallen stopten !!!!!!!!!! Bij een volgende aanval riep ik 'God help me!' en spuugde spontaan mn auto onder. Ik onderga nu een bevrijdingsprogramma via de kerk en durf zelfs weer wat alleen thuis te zijn (wauw.. !!) Ik weet nu dat de Bijbel geen vingertje is die beveelt wat je wel en niet mag doen, het is ontstaan uit een zorgzame Vader die wilt dat wij allemaal ver van de Duivel wegblijven. De geestenwereld bestaat zeker maar niemand van ons - ook alle reikimasters ed ed- weten niet concreet wat er zich afspeelt. ALLEEN Jezus Christus kan helpen ! Als ook jij onbewust hooggevoelig bent (zoals ik) en een Reiki-weekend gaat doen, heb je eigenlijk geluk want je ondervindt zelf aan de lijve dat je met de Duivel te maken hebt; zoniet heb je het niet door en pluk je jarenlang de vruchten van de macht van de duisternis. Als je weet wie de macht is waar je reiki van krijgt en wat hij werkelijk met je van plan is, zou je net als mij gaan bidden tot Jezus Christus en het echte licht willen onvangen.Ik doorloop nu een bevrijdingsprogramma via evangelie gemeente. Wil me daar ook laten dopen, ze hebben met me gebeden. Mn omgeving kijkt met grote ogen naar mijn verandering de afgelopen weken haha. God is zo groot gelukkig anders was het anders afgelopen. Groeten..............

  2-from the U.S.A in english; Dear Christians, I got initiated into Reiki (1) in 1994. When the Reiki Master was initiating me into Reiki 1 I felt a strangeness immediately at the time. I taught no more of it and and continued to practice Reiki on myself and some others. In March 1995 I got initiated into Reiki (2) by a different Reiki Master and I heard alot of Anti-christian sayings and Anti-Christ words come from the Reiki Master and I immediately became afraid. About 3-4 weeks later as I was in bed with my eyes closed faces kept appearing for a second before my closed eyes of people. I at the time presumed that these were spirits coming to look at me whilst I was resting or maybe its so long ago Iwas actually doing Reiki when this happened. It did not frighten me but I went back to my original Reiki Master and asked him Reiki is Christian is'nt it. "He said no its not" but the previous Reiki Master was a Bagwan Ramesh devotee. I got my original Reiki Master to initiate me to Reiki 2 again so I would not be conected to the Bagwan Ramesh aspect of Reiki. I had being going out with an Italian girl who I had done Reiki on and I finished with her nothing to do with Reiki but she later got initialed to Reiki 1 so she told me when she rang me from Italy. I met her in 1996 and she was very depressed but she was depressed before she done Reiki 1. I
  continued to do Reiki and got iniated to the Reiki Master symbols and other symbols Egyptian and other ones. I felt this energy rising up my back spine and I continued to practice Reiki. Then whilst asleep I would jolt awake with flashes of light in my head.This happened alot and it was only a bit unsettling. Then I met another Reiki Master from USA and she attuned me to another Master Symbol to be used in initiating others. I initated My girl friend but now my wife to Reiki 1 and 2, soon afterwards she had a blazing row with her Father screaming at him over something simple,she told me she would not do Reiki anymore as it felt bad for her. I iniated two people I knew to Reiki 1 and 2, his wife a Buddist from Tailand to Reiki and they started to have rows and arguements as well. I continued to do Reiki and on one occassion after a really powerful self healing Reiki session I got into an arguement in work which i had to apoligise for. After I met a born again Christian who told me about Reikidangers.......................... I stopped doing Reiki.
  Although I always before I did Reiki almost from the begining I always asked Jesus Christ and the Holy Spirit to protect me from any evil and or negective energy/spirits but that may not have been enough. After my born again Christian friend prayed over me in Tongues I went hame from work and got rid of all my Reiki books and astrology books by tearing them up and throwing them in the rubbish bin. Since then I have heard stories about other Reiki practioneers being attacked phsically whilst doing Reiki on others obviously by Demons.

  I have asked God to forgive me in the name of Jesus Christ (as you kindly put on your web page) and have become a Born again Christian. I have always believed very strongly in Jesus Christ but more so now as I realise the real dangers and the tricks that are played on people about Reiki and its origins. I feel reconnicled to God through Jesus Christ. My interest in occult matters really started off around the time i was 17 to 18 years whilst i began taking LSD. I have stopped all that along time ago and I taught Reiki was a way to heal yourself from the bad effects of LSD and also my Ego would have played a part telling people I was a Reiki Healer.I ask you to pray for me and any people I may have damaged unintentionallly by doing Reiki and initiating them into Reiki.......................................


  3 - in English from Australia
  Dear Christian friends,
  your website is so valuable and is truly the work of God. When I was born again 2.5 years ago in a beautiful Pentecostal Church here in Australia... I was a level2 reiki practioner. I gave this away then and there. However after a year reiki merged in to my life again in a very subtle way. I prayed and could not understand why I was led back again to websites telling me that reiki was O.K.
  Through more prayer and time and finally your website; I am now free from reiki! Praise the Lord Jesus Christ..the Way, the Truth and the life.

  4- Van een engelse Pastor werkzaam in Spanje ; "Ik ben me niet zeker wie dit alles geschreven, en doordacht heeft, maar het is een geweldige Christelijke bron voor al diegenen die met reiki in aanraking zijn geweest. De website is superbe en ongecompliceerd. Ik vertrouw erop dat u mijn felicitaties en dank hiervoor doorgeeft. Gods zegen toegebeden"

  5-een Christen uit Holland- Gods zegen u beste schrijver; ik heb u website met veel interesse gelezen. Ik was voordat ik uw website bezocht al op de hoogte van de duistere kant van reiki. Ik bezocht hem immers in mijn zoektocht naar informatie over de duistere kant van Reiki. Dit naar aanleiding van een zus die ernstige huidproblemen heeft en een steeds vakere en intensievere Reiki behandeling bij mijn tante ondergaat welke een fervent Reiki therapeut is. Ik vind het overigens bijzonder frapant om te zien dat dingen die u beschrijft bijna tot 100% overeenkomen met haar situatie. Alleen zij heeft het licht nog niet gezien en wil deze waarschijnlijk ook niet zien. Dit uit trots. Nu raak ik steeds vaker in discussie met mensen over Reiki en ben er zelf overigens ook wel in een zekere mate in geïnteresseerd en vertel er in de kerk mensen ook graag over. Deze staan er vaak voor open en geloven mij vaak ook wel op mijn woord. Echter diegene die niet in de kerk komen staan vaak heel wat sceptischer tegenover wat ik zeg en zijn veelal heilig overtuigd van het universele energie fabeltje. Met vriendelijke groet.

  6- in english from Canada
  God bless you, your website saved me, I am a christian and was about to take a reiki seminar, but something led me to your website and the links to what the Bible has to say about reiki.... I came closer to the Lord Jesus by repenting and praying. Thank you so much, God is doing a wunderful work trough you. Jesus has blessed me so much and I prayed for you. Please carry on with your important work. Could you help me in finding a good church, because it is a long time ago that I visted regularly. I am so happy.....

  7-een ex-reikiaan en ENI terapeut ; Curacao-Carribean
  Ik wilde u bedanken, want ik ben vrij en heb Jezus ontmoet. Ik heb juist mijn laatste cursus gedaan en ik wilde juist als een professionele therapeut beginnen met mensen te helen. Ik was aan het surfen en dacht op het strand over alles nog eens na en toen ik thuis kwam vond ik de reikidangers en de link naar reikireality. Ik volgde alle stappen, werd verlost door Jezus en heb het bevrijdingsboek gedownload. Daarna 3 dagen lang door gebeden en BEN ZO BLIJ- JEZUS LEEFT. Wat fijn om zo gelukkig te zijn en alles wat u schrijft is waarheid, Jezus is de enige Weg en Waarheid. Wat ....

  8-een ex-reikimeester uit spanje; Ik zegen u in Jezus naam en ben dankbaar dat er eindelijk eens de waarheid over reiki geschreven wordt, ik zou willen dat ik dit al jaren geleden al geweten had en dan had ik niet zoveel afgezien. Ik was een reikimeester en jarenlang aktief op veel plaatsen in Europa. Ik heb veel van de negatieve dingen zelf ondervonden waarover reikidangers schrijft, maar kon maar niet begrijpen dat dit door reiki kwam. Toen heb ik me overgegeven aan Jezus, werd vergeven, ontving een volledige doop en reiki stopte volledig. Mijn voorganger en kerkgemeenschap was erg aardig en hebben veel voor mij gebeden. Ik had verscheidene bevrijdsdiensten nodig om volledig vrij te worden van de reiki-spirits en andere verbingen, die ik door mijn andere occulte praktijken en zonden, opgelopen had. Maar nu zijn al deze gebondenheid, rituelen en geestelijke openingen weg, in Jezus naam en mijn zonden vergeven. God is Goed en Barmhartig, dank U Jezus. Ik bedank u voor het Goede Nieuws te verspreiden en de weg te wijzen naar de Waarheid en de Liefde van God. Ik bedank u ook voor het tonen van de gevaren en waarheid over reiki aan verblinde reikianen en naïve christenen en ik bevestig dat Jezus Christus Leeft! Ik wilde nog vragen om ....

  9-ENGLISH FROM THE U.S.A.- I just want to thank you for your website. I had been considering learning Reiki but very careful about not wanting to offend God & if it was even of God. I was very leery of the attunement process to begin with and your site just confirmed all this. Many Christian websites and books make it seem very appealing and that this is how Jesus healed. Your website makes perfect sense and in my heart I know that you are right, Reiki is not of God.Thank you, J...

  10-uit NEDERLAND Oh mijn lieve ,lieve broeders en zusters in Christus!! Dit is niet voor niks dat ik op u site terecht ben gekomen! Wat is God groot! En wat hebben wij een liefdevolle God,ik was namelijk op google iets aan't zoeken over het avondmaal,en zo kwam ik hier terecht,onvoorstelbaar,hoe God spreekt!
  Mijn zuster is al 9 jaar reiki master,en ja ik hoef tegen u niet te zeggen,en je gelooft het niet! want u bent zelf op die weg geweest,dus natuurlijk gelooft u mij als ik u vertel,dat mijn zuster altijd ziek,en onderweg is,zij mankeert van alles en nog wat! haar kinderen zijn verslaaft,haar man begint ook met van alles te kwakkelen,zij is ook nog alcholist,ook haar man,heeft geen contact meer met haar kinderen,nauwelijks met hun kleinkinderen,het is verschrikkelijk gewoonweg,toch gaan ze naar een apostolische gemeente,ik vraag me af of zij weten wat mijn zus doet! Ik heb haar een paar maanden geleden in een mail een stuk gestuurd over reiki,waarin ook stond dat je na lang genoeg je eigen hebt overgegeven zelf ook ziek word,en je eigen niet kan genezen,ze nam mij dit niet in dank af,en wilde weten waar ik het vandaan had,dan zou zij ze wel is wat vertellen,u kent het wel! Ik heb er heel veel voor gebeden lieve broeder,maar ze luisterd niet,want ook zij denkt dat dit van God komt,en ik vind het zo zielig,ik zie mijn zuster langzaam verslonden worden door de machten van duisternis,geeft u mij toch raad u kan het weten,wat ik buiten mijn gebed kan doen. veel liefs en Gods zegen u zuster.

  antwoord Kerkteam; BEDANKT VOOR UW E-MAIL, HET IS ALTIJD DROEVIG TE ZIEN ALS MENSEN AFGLEIDEN, ONDANKS ZE DENKEN DE WAARHEID TE KENNEN. REIKIANEN LETTEN TEVEEL OP DE MANIFESTATIES EN VAAK ZOEKEN ZE HULP, ZONDER TE BESEFFEN DAT REIKI NIET VAN DE HEER IS, MAAR VAN SATAN. ECHTER DE GROOTSTE ZEGEN IS VERLOSSING EN EEN COVENANT TE HEBBEN MET GOD ALMACHTIG, DOOR JEZUS, VANWAARUIT DE BOVENNATUURLIJKE ZEGENINGEN DAN OOK NOG KUNNEN KOMEN, IN ZIJN GENADE. GOD IS GOED.

  IK KAN U 2 CHRISTELIJKE WEBSITES VOOR U EN UW ZUSTER AANBEVELEN EN IK WIL U DRINGEND VRAGEN OM OOK UW KERK GEMEENSCHAP EN DIE VAN UW ZUS, OOK TE WAARSCHUWEN EN DEZE 2 WEBSITES TE GEVEN. DEZE WAAR U NU OP BENT EN WWW.REIKIDANGERS.EU U KUNT OOK EEN KLEINE POSTER VIA DEZE SITES UITPRINTEN EN IN DE KERK OP LATEN HANGEN. TER WAARSCHUWING EN EVANGELISATIE, VAAK MET ENIG RESULTAAT, PRIJS DE HEER. U ZULT ER VEEL INFO VINDEN OVER HOE TE BIDDEN VOOR UW ZUSTER, MET BINDEN EN LOSSEN IN DE NAAM DES HEREN JEZUS.

  MOCHT UW ZUSTER UITGEBEDEN WILLEN EN KUNNEN WORDEN, NA HAAR BIJBELSE DOOP, DAN IS ER OOK EEN BEVRIJDINGSBOEK VOOR EX-REIKIANEN BESCHIKBAAR.
  IK ZOU PERSOONLIJK CONTACT OPNEMEN MET DE PASTOR EN LEIDERS VAN UW KERK EN DIE VAN UW ZUS. HET GEBRUIK VAN REIKI IN KERKEN LEIDT VAAK TOT GROTE PROBLEMEN EN OPENT TEVEEL DEMONISCHE DEUREN TOV DE GEMEENSCHAP ZELF.

  SORRY DAT HET SOMS WAT LANGER DUURT OM TE BEANTWOORDEN, MAAR DIT IS EEN WERELDWIJDE BEDIENING EN SOMS WAT VEEL.... MAAR WIJ PRIJZEN EEN GROTE GOD, MET VEEL GENADE EN ALLE HOOP IS NOG NIET VERLOREN HOOR. JEZUS = HEER. MOGE DE HERE U DE ZALVING GEVEN EN LEIDEN VOOR ZIJN GLORIE EN PERFECTE WIL, IN JEZUS NAAM.

  ALS U HET VERLOSSINGS-GEBED VAN DEZE WEBSITE GEBEDEN HEEFT,  LAAT U DAT GERUST EVEN WETEN VIA HET DAAR GEGEVEN E-MAIL ADRES


   

  De Bijbel zegt; " maar als dat alles door het Licht ontmaskerd wordt, komt aan de dag: want al wat aan de dag komt is Licht. Daarom heet het; Ontwaak gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over U lichten. Ziet dus nauwlettend toe, hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen. (Efez 5, 13-15)

  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl