W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties

  Hart vol Vuur

  stelt voor :

  het gevaar voor een ware christen :

  Acupunctuur

  het is Latijn acus = naald; punctum = prik

  Zoals je kan zien staan hier voldoende rozen op de achtergrond "Ze" kunnen een mens aardig pijn doen.  Zo is het ook met het occulte het kan de ziel van een mens erg kwetsen, zoals je hierna kan lezen. Het is vaak heel verleidelijk ja, en soms heel mooi en aantrekkelijk. Maar het uiteindelijke gevolg is : kan/zal de geestelijke dood van de ziel zelf

    Chinese geneeswijze waarbij goudkleurige en zilverkleurige naalden worden gebruikt die beide een eigen werking hebben. De naalden worden op op zgn. acupunten in het lichaam geprikt. Daardoor stroomt de levensenergie (CHI) via de meredianen (levens-kanalen) stromen en wordt het evenwicht (YIN-YANG) hersteld.

   Nu gaan we eens horen wat de Bijbel hiervan zegt

  Buiten het Taoistische denkmodel heeft men geen neurofysiologische verklaring kunnen vinden voor het effect van acupunctuur. Volgens Coloss. 2:20 zijn christenen 'afgestorven aan de wereldgeesten'  (dus ook het Taoisme) met al hun geboden en verboden (en methoden). Behandeling met acupunctuur kan leiden tot occulte verschijnselen, zoals weerstand tegen de bijbel, verminderd gevoelsleven, angsten en depressies en tenslotte ongeneeslijke lichamelijke klachten.

  pas op voor zulk een "prachtig" roos

  Florent

  Lees meer...

  Hart vol Vuur

  stelt voor :

  het gevaar voor een ware christen :

  (Positieve) Affirmatie 

   

  (van affirmatie, bevestigen, vastmaken) 

  Zoals je kan zien staan hier voldoende rozen op de achtergrond "Ze" kunnen een mens aardig pijn doen.  Zo is het ook met het occulte het kan de ziel van een mens erg kwetsen, zoals je hierna kan lezen. Het is vaak heel verleidelijk ja, en soms heel mooi en aantrekkelijk. Maar het uiteindelijke gevolg is : kan/zal de geestelijke dood van de ziel zelf

   

   
  Het vermogen om de werkelijkheid zoals men die ervaart, te veranderen door bepaalde zinnen in een toestand van Trance te herhalen. Zo zou een angstig iemand regelmatig de volgende zin voor zichzelf moeten bevestigen : "ik ben in ieder opzicht een geheel, vol van moed, zelfvertrouwen, kracht en innerlijk licht".
  Mensen die affirmeren zouden hiermee hun on(der)bewuste op positieve wijze) programeren en latente mogelijkheden oproepen
   

   Nu gaan we eens horen wat de Bijbel hiervan zegt

  Affirmaties zijn het tegendeel van Christelijke confirmaties of confessies (belijdenissen aan God) Het zijn magische bezweringen waarbij doelen en wensen nadrukkelijk worden geformuleerd en bevestigd. Het zijn aanroepen van onzichtbare werelden en machten, zoals de baäls priesters hun god aanriepen, 1 Kon. 18 : 24

  pas dus op voor zulk een "prachtig" roos

  Florent

  Lees meer...

  Hart vol Vuur

  stelt voor :

  het gevaar voor een ware christen :

  Alfa-training

   

  (Grieks: alpha = eerste letter van het alfabet) 

   

  Zoals je kan zien staan hier voldoende rozen op de achtergrond "Ze" kunnen een mens aardig pijn doen.  Zo is het ook met het occulte het kan de ziel van een mens erg kwetsen, zoals je hierna kan lezen. Het is vaak heel verleidelijk ja, en soms heel mooi en aantrekkelijk. Maar het uiteindelijke gevolg is : kan/zal de geestelijke dood van de ziel zelf

   

   
  Vorm van Visualitatie waarbij men via zijn alpha golven zijn eigen intuitie en creativiteit leert te ontwikkelen met als doel om te werken aan de vervulling van zijn wensen. Alpha-golven zijn hersengolven met een lage freqentie, die optreden in een toestant van meditatie of diepe ontspanning. Via de Silva Mind Controle en de Biofeedback apparatuur kan men leren de alfa toestand bewust te herstellen.

   Nu gaan we eens horen wat de Bijbel hiervan zegt

  Deze trainingen zijn niet anders dan een vorm van spiritisme, vooral wanneer men hierin wordt bijgestaan door een zogenaamde helper of geleidegeest, wat de bijbel uitdrukkelijk verbiedt. Afgezien daarvan is het een vorm van 'voor God spelen', wat de oorzaak was van de val van de mens en zijn scheiding van God.

  pas dus op voor zulk een "prachtig" roos

  Florent

  Lees meer...

  Hart vol Vuur

  stelt voor :

  het gevaar voor een ware christen :

  Antroposofie

   

  (Grieks : anthropos - mens; sophia - wijsheid)

  Zoals je kan zien staan hier voldoende rozen op de achtergrond "Ze" kunnen een mens aardig pijn doen.  Zo is het ook met het occulte het kan de ziel van een mens erg kwetsen, zoals je hierna kan lezen. Het is vaak heel verleidelijk ja, en soms heel mooi en aantrekkelijk. Maar het uiteindelijke gevolg is : kan/zal de geestelijke dood van de ziel zelf

   

  Leer van Dr. Rudolf Steiner (Oostenrijk, 1861-1925) sterk beïnvloed door het werk van Goethe. Steiner was paranormaal begaafd en had dus toegang tot de Akasha-kroniek.  In deze geesteswetenschappelijke benadering hebben naast oosterse begrippen als karma en reïncarnatie, ook het christus -bewustzijn een belangrijke plaats. De leer is terug te vinden in de Waldorf pedagogiek, die antroposofische geneeskunde en in de biologisch-dynamische landbouw.  Hierbij staat de verbondenheid met de aarde en het goddelijk wezen van de natuur centraal.  Zo begint men de Vrije scholen elke dag met de spreuk "Ik schouw diep in de ziel, waar de mens de geest een woning geeft." 
  Hulpmiddelen bij deze goddelijke ontplooiïng zijn onder meer euritmie, mandala's en iemniscaten
   

   Nu gaan we eens horen wat de Bijbel hiervan zegt

  In deze leer bevindt niet God, maar de mens zich in het middelpunt en gaat het om wat de innerlijke mens kan weten. De mens en de wereld zijn door God geschapen, maar zij zijn zelf niet goddelijk.  De Vader en de Zoon komen woning maken in de gelovige als tempel van de Heilige Geest, maar dat is niet iets waarbij de mens "technieken" moet gebruiken die door "hogere entiteiten" zijn ingegeven (waarop Steiner de uitwerking van zijn leer bassert)

  pas op voor zulk een "prachtig" roos

  Florent

  Lees meer...

  Hart vol Vuur

  stelt voor :

  het gevaar voor een ware christen :

  Androgyn

   

  (Grieks voor gemengd man-vrouw)

  Zoals je kan zien staan hier voldoende rozen op de achtergrond "Ze" kunnen een mens aardig pijn doen.  Zo is het ook met het occulte het kan de ziel van een mens erg kwetsen, zoals je hierna kan lezen. Het is vaak heel verleidelijk ja, en soms heel mooi en aantrekkelijk. Maar het uiteindelijke gevolg is : kan/zal de geestelijke dood van de ziel zelf

  Het versmelten van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in een persoon, om daarmee de nieuwe spiritualiteit te verwerkelijken. De eenheid van de natuur wordt op dezelfde wijze nagestreefd als de eenheid van geest en materie, tot aan de integratie van tegenstellingen van man en vrouw.

   Nu gaan we eens horen wat de Bijbel hiervan zegt

  Androgynie verstoort één van de belangrijkste verbanden waarin de Here God de mens heeft geplaatst en tracht op eigen wijze het 'niet goed' van de mens-alleen te maken tot 'zeer goed', namelijk door de tweeheid van de mens op te heffen tot de integrale mens.

  pas op voor zulk een "prachtig" roos

  Florent

  Lees meer...

  Hart vol Vuur

  stelt voor :

  het gevaar voor een ware christen :

  Ankh

   

  het is Latijn (Latijn : ancora = levenskruis)

  Zoals je kan zien staan hier voldoende rozen op de achtergrond "Ze" kunnen een mens aardig pijn doen.  Zo is het ook met het occulte het kan de ziel van een mens erg kwetsen, zoals je hierna kan lezen. Het is vaak heel verleidelijk ja, en soms heel mooi en aantrekkelijk. Maar het uiteindelijke gevolg is : kan/zal de geestelijke dood van de ziel zelf

  Symbool van het leven, te vinden op elk betekenisvol Egyptisch godenbeeld. Stelt het derde oog voor en symboliseert de verbinding tussen het mannelijke en vrouwelijke

   Nu gaan we eens horen wat de Bijbel hiervan zegt

  Hierbij gelden dezelfde bezwaren als vermeld bij Yin-Yang 

  pas op voor zulk een "prachtig" roos

  Florent

  Lees meer...

  Elk jaar op 14 februari vieren miljoenen mensen wereldwijd die dag die bekend staat als "Sint Valentijnsdag".

  Ontelbare hartvormige kaarten, dozen of chocolaatjes worden cadeau gegeven, en zelf kerken hebben Valentijn-feesten op deze zogenoemde "dag van liefde".

  Op scholen, van basisschool en creche en ouder, wisselen kinderen hartvormige briefjes uit, met de naam van hun vriendje of vriendinnetje, zogezegd voor 'de lol'.

  Mensen van alle leeftijden doen hier aan mee, en de woorden die overal hoort op die dag zijn "Wees mijn Valentijn"

  ("Be my Valentine")

  Jammer is dat de meeste mensen zich nooit afvragen met welk oorspronkelijk gebruik zij zich inlaten.

  De meeste mensen stellen geen vragen, maar doen gewoon waar de meerderheid zich mee bezighoudt, en vergeten zich af te vragen hoe de Almachtige God in de hemel hierover denkt.

  Als we er van uit gaan dat Valentijnsdag gaat over de overleggingen van het hart, dan is het belangrijk dat we luisteren naar de volgende woorden uit de bijbel:
  " Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen? 

  Ik, de HERE, doorgrond het hart en toets de nieren, en dat, om aan een ieder te geven naar zijn wegen, naar de vrucht zijner daden." Jeremia 17:9,10

  Christenen zouden bekend moeten staan om hun onderscheidingsvermogen en zouden vragen moeten stellen ten aanzien van Valentijnsdag.

  Wat is de oorsprong van deze ongewone dag? Waarom overheerst de kleur rood? Waar komt de hartvorm vandaan, en waar staat het voor?

  Op deze en andere vragen gaan we nu antwoord geven, als we de heidense afkomst van deze populaire dag gaan onderzoeken.


  In de dagen van het Romeinse rijk was februari de laatste en de kortste maand van het jaar. Februari had oorspronkelijk dertig dagen (evenveel als alle andere maanden), maar toen Julius Caesar de maand juli naar zichzelf noemde, haalde hij een dag van februari af en zette die bij juli erbij.

  Dus februari kreeg 29 dagen, en de maand juli 31.
  Later toen Octavius Caesar, ook bekend als keizer Augustus aan de macht kwam, noemde hij de maand augustus naar zich.

  Hij haalde ook van de laatste maand (februari) een dag af, zodat augustus 31 dagen kreeg. Tot op de dag van vandaag is dat zo gebleven.

  De oude Romeinen geloofden dat elke maand een geest had, die in kracht toenam en zijn toppunt van macht nadere halverwege de maand (de ide van de maand).

  Dit was gewoonlijk de 15e dag, en op deze dag oefenden heksen en zieners vooral hun magie uit.
  Een ziener was een persoon die een waarzeggende geest in zich had, in het Engels is dat 'augur', wat we terugvinden in het woord 'inauguratie', wat 'een eed afleggen' betekent.

  Wat zouden de tegenwoordige wica’s en tovenaars doen?

  Omdat februari twee dagen was afgenomen door de keizers, werd de middelste dag de 14e (ide)van die maand.

  Vanwege de 13e dag was de maand februari uniek, want het 'midden' van de maand (ide van de maand) werd gevierd op de avond ervoor.

  Op de dertiende dag van februari viel "de avond van de ide", daardoor werd dat een heel belangrijke heidense feestdag in het Romeinse rijk. (we kennen allemaal de betekenis van het getal dertien).

  De heilige dag van 14 februari heette 'Lupercalia' of 'dag van de wolf'. Deze dag was geheiligd voor de sexuele uitspattingen van de godin Juno.

  Op deze dag werden ook de Romeinse goden Lupercus en Faunus vereerd, alsook de beroemde tweelingbroers Remus en Romulus.

  Deze laatste werden naar de legende opgevoed en gezoogd door wolven in een grot aan de voet van de Palatijnse heuvel in Rome.

  Deze grot heette Lupercal en was het middelpunt van de viering aan de avond van Lupercalia of 14 februari.

  Rond middernacht van deze dag, Lupercalia, welke later door de Rooms katholieken Valentijnsdag werd genoemd, kleedden de Luperci zich in geitenvellen. voor een bloedige ceremonie.

  De Luperci, de priesters van Lupercus, de wolvengod, offerden geiten en een hond, en besmeerden zichzelf met het bloed van deze dieren. De priesters, rood van het offerbloed renden rond de Palatijnse heuvel in wilde razernij, en sneden stukken uit de vellen, genaamd de 'februa'.

  Vrouwen zaten rond de heuvel zodat de priesters ze met de bebloede 'februa' kon aanraken, waardoor ze vruchtbaar werden.

  Alle jonge vrouwen van de stad kwamen bij elkaar, en hun namen kwamen in een doos. De mannen van Rome trokken een 'liefdesbriefje' met een vrouwennaam.

  Deze vrouw werd zijn maatje met wie hij sex mocht hebben zoveel hij wilde, tot aan de volgende Lupercalia of 14 februari.

  Zo werd de 14e februari een dag van bandeloze sexuele lusten. De kleur rood was heilig voor die dag, vanwege het bloed en de 'hartvorm', die voor deze dag zo populair is.

  Deze hartvorm was niet de afspiegeling van het menselijk hart, wat er trouwens ook weinig op lijkt. Deze vorm vertegenwoordigd de vrouwlijke opening waar de geslachtsgemeenschap plaatsvindt.

  Toen de gnostische katholieke kerk voet aan de grond kreeg in Rome rond de derde eeuw na Christus, werden ze bekend als de Valentijnen.

  De katholieke Valentijnen hielden de sexuele vrijheid in ere op een festival wat ze 'engelen in de huwlijkskamer' noemden, of ook wel 'het (geslachts)gemeenschaps-sacrament).

  Dit was naar hun zeggen een nabootsing van het huwelijk tussen 'Sophia en de Verlosser'.

  Als de deelnemers aan dit ritueel van 14 februari begonnen met hun sexuele sacrament, keken de Valentijnen (de katholieke priesters) met goedkeuring toe.  Want zij zeiden: 'Laat het zaad van het licht neerdalen in jullie huwlijkskamer, ontvang jouw bruidegom... open je armen om hem te omhelzen. Ziet, genade hebben zij ontvangen."

  Naarmate de tijd verstreek nam de Orthodoxe kerk de plaats in van de gnostische katholieken, en stelden 14 februari in als "St-Valentijn", welke vandaag de dag nog altijd gevierd wordt.

  Christenen zouden zonder meer deze Valentijnsdag moeten vermijden. In Gods ogen is het nog steeds Lupercalia, 'de dag van de wolf'.

  Mannen lijken wel wolven als ze doorgaan met hun losbandige sexuele praktijken, buiten het huwelijk om, welke satanische rituelen ten oorsprong hebben..

  Tenslotte moeten we onszelf afvragen, "Zou een echte Christen in verband  worden gebracht met deze viering van kwade oorsprong?,

  Zouden wij vieren wat de heidenen eeuwen geleden deden, en het afdoen met een liefdesdag?

  Romeinen 12 geeft hier een goed antwoord op, "Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken."

   

  Lieve groetjes en God geve u van Zijn wijsheid.

   

  Lees meer...

  Ja "Halloween" : Waar komt het allemaal vandaan ....

  die populariteit van heksen, doodskoppen, skeletten en andere zaken, die nog niet zo lang, eigenlijk nog kort geleden als luguber werden ervaren?
  Wij zijn ooggetuigen van een ontwikkeling, die door de één wordt gekenschetst als 'weer een mode', door de ander als 'gaat ook weer voorbij', maar door verrassend velen klakkeloos om niet te zeggen willoos, wordt overgenomen als weer een andere vorm van
  'uit je dak kunnen gaan',
  ontspanning of profilatie. Een ontwikkeling, waar op bekwame wijze door allerlei commerciële bedrijven en zakenmensen wordt ingespeeld, waardoor deze 'hype' nog verder wordt verbreid. Is het een 'hype'? Gaat het weer voorbij?

  Offerdienst en Oudejaar

  Allerheiligen, de feestdag op 1 november van de Rooms-katholieke kerk, of Halloween vindt haar oorsprong in een oud heidens feest van voor de christelijke jaartelling. Keltische priesters, druïden, geloofden dat de zielen van de gestorvenen in het afgelopen jaar door een bepaald proces, vanuit hun dwalende weg op aarde naar de hemel zouden gaan.
  Dat proces was een offerdienst, waarbij dieren en voedsel, maar soms ook mensen werden geofferd met het doel de god Samhain te bewegen deze zielen aan te nemen en in de hemel toe te laten. Deze dienst was tegelijk een oogstfeest als einde van de oogsttijd, maar ook als einde van het jaar en werd gehouden op .... 31 oktober. De volgende dag -1 november- was het nieuwe jaar aangebroken.
  Nadat de Romeinen de Kelten hadden verslagen kreeg ook de Romeinse godin Pomona een plaats in het heidense feest. Vandaar ook het gebruik van appels om te happen, om op te hangen, om (appel)cider van te drinken.
  Op dit 'feest' wordt ook rondgegaan met uitgeholde, verlichte pompoenen waarin een doodskop was uitgesneden. Een gebruik dat herleid wordt naar het ritueel van het oude Keltenfeest, waarbij de druïden de huizen langs gingen en een bijdrage eisten van de bewoners ten gunste van de overleden, dwalende zielen(nu voorgesteld door deze bewerkte pompoenen), op straffe van boosheid van de godheid en bezoek van boze geesten. Op geregelde afstanden waren vuren ontstoken om voor de dwalende zielen de weg te verlichten. Vaak droegen de mensen een masker om zo onherkenbaar te zijn voor de boze geesten, die zich tussen de zielen der overledenen bewogen. De gemaskerde en gekostumeerde mensen dansten en zongen rondom deze vuren en sprongen door de vlammen. Wie niet hoog genoeg sprong, verbrandde als offer. Met hun zingen riepen zij de doden en de god Samheim aan.

  Overgang naar Halloween

  Ondanks de de overgang tot het Christendom in Europa hield dit heidense druïdenfeest in Engeland nog stand tot in de 6e eeuw. Gregorius de Grote (540-604) adviseerde de aartsbisschop van Canterbury het heidense feest te handhaven, maar dan aangepast ter ere van alle (kerk)heiligen en nog weer enige tijd later werd 1 november de officiële kerkelijke herdenking van alle heiligen uit de kerkelijke geschiedenis. Vandaar Halloween: allerheiligen ('t Engelse hallow=heilig).
  Helaas bleven vele oude gebruiken bestaan, die werden ingekapseld in het Christendom en in de hedendaagse actuele Halloween-viering prominent aanwezig zijn. Engelse landverhuizers brachten het feest naar Amerika, waar het een wijdverbreide populariteit geniet.

  Gevaren van Halloween

  In tegenstelling tot wat velen denken is Halloween dus geen onschuldige uitvinding van mensen, die hun medemensen wat ontspanning willen geven in een gehaaste wereld.
  Halloween is één van de uitingen van een verborgen macht, die een doodscultuur propageert en heidense overtuigingen wil verbreiden. Veel van de oude heidense gebrukken zijn duidelijk herkenbaar in de moderne Halloween-viering.
  Al jong via speelgoed en scholen worden onze kinderen ondergedompeld in een wereld van heksen, spoken, kwalijke offers en boze geesten. Het succes van Harry Potter sluit hier naadloos op aan. Of misschien beter gezegd: is hier een onderdeel van.
  Maar als men alleen maar om het plezier deelneemt aan het Halloween-"feest" dan is het toch verder ongevaarlijk en onschuldig? Van uw standpunt uit gezien moge dat zo zijn. Maar het standpunt van de boze is anders: uit eigen beweging bent u op zijn terrein gekomen en daardoor wordt hem een mogelijkheid geboden, die hij niet graag ongebruikt wil laten.
  Het onderzoek naar de oorsprong van dit feest laat geen twijfel bestaan over de verbindingen van dit feest met de machten der duisternis. Het feest van Halloween is inmiddels één van de belangrijkste feestdagen van de satanisten. Veeleer dan een voorbijgaande verschijnsel of een kerkelijke herdenking is Halloween een terugkeer naar oude,occulte praktijken. Praktijken, die leiden tot onzekerheid, frustraties, angst, fobieën, bezetenheid, willoosheid, zelfmoord.
  Nogmaals: Halloween is geen onschuldig feestje, maar een opstap tot de inwijding in occulte praktijken. En de opstap tot Halloween? Doodskoppen, skeletten, (pop)muziek met satansverheerlijking.
   
   

  Wat zegt de Bijbel over deze dingen?

  Zowel het Oude als het Nieuwe Testament laat er geen twijfel over bestaan, dat dergelijke afgodsdiensten een gruwel zijn voor God.

  Zo bijvoorbeeld Deut. 18:9-14
  Wanneer gij komt in het land, dat de HEERE, uw God, u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelve volken. Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of tovenaar. Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel; en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met den HEERE, uw God. Want deze volken, die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers; maar u aangaande, de HEERE, uw God, heeft u zulks niet toegelaten.

  Lees meer...   (4 reacties)
  Op zoek naar het paranormale?

  Met welke krachten komen wij in aanraking?
  drs. Martie Dieperink

  Op zoek naar het paranormale; transcendente meditatie, yoga, reiki en geestenwereld

  De mens van deze tijd is op zoek. We zoeken naar een beetje geluk of ontspanning en als we religieus zijn, zijn we op zoek naar God of, zoals velen het tegenwoordig liever zeggen, het goddelijke.
  Velen zijn zoekend geworden, want als mens van deze tijd zijn we vaak niet meer zo vast overtuigd van de oude zekerheden, die we misschien nog in de kerk hebben geleerd. We willen graag zelf op ontdekkings-reis gaan en nieuwe gebieden onderzoeken.
  Zoeken is goed. In de Bijbel wordt beloofd:
  ”Wie zoekt zal vinden.” Dit heb ik zelf jarenlang gedaan als één van de vele zoekende mensen.
  We leven in een tijd, waarin ons veel nieuwe perspectieven worden geboden. We kunnen allerlei interessante boeken kopen over onder-werpen waar we vroeger nooit van hoorden: reïncarnatie, bijna-dood-ervaringen of het genezen van mensen door het overdragen van energie. We horen van ervaringen met engelen of geleidegeesten. Is vergeleken daarmee een kerkdienst niet ongelofelijk duf en saai? Velen vragen zich teleurgesteld af: wat beleefden we vroeger eigenlijk in de kerk? Dan kunnen we nu, zo lijkt het, ons hart ophalen. We kunnen, om onze geestelijke honger te stillen, boeken kopen in een New Age-winkel of we gaan naar een paranormaal-beurs. Er is een enorme hang naar paranormale ervaringen, die de normale zintuiglijke ervaringen te boven gaan.

  Maar er komt ook een vraag op: wat vinden we in deze alternatieve paranormale wereld? Vinden we werkelijk wat we zoeken?
  In de wereld van het paranormale horen we nogal eens dat we het kaf van het koren moeten scheiden. Er is dus een besef dat er ook gevaren op de loer liggen. We moeten inderdaad heel goed weten wat we doen als we een onbekende wereld binnentreden. De centrale vraag die we in deze brochure stellen is dan ook
  met welke krachten komen we in die alternatieve paranormale wereld in aanraking? Doen ze ons goed of doen ze ons kwaad? Voor welke invloeden stellen we ons open?

  Onzekerheid

  De helpers in de alternatieve wereld geven ons geen zekerheid over onze levensbestemming. De hypnothe-rapeut Van der Heide schrijft in de“Paranormale krant” (aug. 1999): “Van harte welkom op de Paranormale Beurs van View. In elke provincie en in vele steden organiseert View reeds jaren goed bezochte ‘para-en gezondheidsmarkten’. Alles gericht op spirituele, paranormale en alternatieve geneeswijzen en hulpverlening. Bezoekers en alternatieve werkers zijn allen op zoek naar de factor X in het leven. Waarbij niemand de wijsheid in pacht heeft! Wij praten met z’n allen over geesten, spookhuizen, chakra’s, beschermengelen, helderziendheid, magnetiseren, het geloof, sterren, de sferen... maar NIEMAND weet eigenlijk precies hoe het leven, DE GEEST, de kosmos precies in elkaar steekt..... Niemand weet precies hoe God, Jezus, Maria, Allah of Krishna alles heeft bedoeld”, aldus Van der Heide.

  Deze eerlijke ontboezeming roept verschillende vragen op. Wat zoeken we dan op zo’n paranormaal-beurs, als we in wezen geen duidelijk antwoord krijgen op onze diepste levensvragen? Is het niet gevaarlijk om met krachten in zee te gaan, waarvan men niet werkelijk weet, wat voor krachten het zijn? Stel je voor dat we in een moeras terechtkomen, waar we in wegzinken?
  Als we op reis gaan naar een voor ons onbekende plaats, dan nemen we voorzorgsmaatregelen. Als ik op reis ga, neem ik bijvoorbeeld een kaart mee, om de weg goed te kunnen vinden. Moeten we ook geen voorzorgsmaatregelen nemen, als we op ontdekkings-reis gaan in een onbekende geestelijke wereld?
  Volgens de hypnotherapeut Van der Heide kunnen we het beste op ons eigen gevoel vertrouwen. Hij schrijft:
  “Er gaat niets boven uw eigen intuïtie als het handelt over het eigen bestaan. Het leven is de kunst om naar je eigen gevoel te leren luisteren!”  Maar als ik op weg ga naar een onbekende bestemming en me alleen door mijn eigen gevoel laat leiden, kan ik gemakkelijk verdwalen. Ik zelf ben iemand geweest die besluiten nam op grond van mijn eigen gevoel. Zo had ik een intuïtie dat ik naar India moest gaan om daar mijn geluk te vinden. Achteraf weet ik dat dit geen juiste beslissing is geweest. Ik heb ervaren dat intuïties ook bedrieglijk kunnen zijn. Net zoals in de normale wereld, hebben we ook in de geestelijke wereld een betrouwbare reisgids nodig, als we op ontdekkingsreis gaan.

  Als de alternatieve hulpverleners, zoals zij zelf zeggen, de waarheid niet precies weten, betekent dit dan dat niemand de waarheid kan kennen? Als de factor X, God, liefde is, - ook de hypnotherapeut Van der Heide spreekt over DE LIEFDE - , zou Hij dan mensen in het onzekere laten over hun eeuwig wel en wee? Zou Hij dan niet een weg ten leven tonen en ons een betrouwbare reisgids geven? Daarom schrijf ik deze brochure in het vertrouwen dat, ook al kunnen we inderdaad tijdens ons leven hier op aarde nooit alles zeker weten, er wel degelijk een bevredigend antwoord mogelijk is op onze diepste levensvragen én op de vraag met welke krachten we in de paranor-male wereld te maken hebben.

  Het communiceren met geesten

  In de volgende hoofdstukken willen we licht werpen op enige deelgebieden van de paranormale wereld, te beginnen met “channeling”: het communiceren met geesten.

  Er zijn in de New Age allerhande bewustzijnsver-ruimende technieken om met de geestenwereld in contact te treden. Men kan mediteren, yoga doen of ons laten hypnotiseren enz. New Ager Marilyn Ferguson zegt in haar boek “De Aquariussamen-zwering”, dat het niet uitmaakt hoe je het doet, als je je bewustzijn maar verruimt.
  Maar we hebben gezien dat we goed moeten weten met welke geestenwereld we te maken hebben. We kunnen in contact komen met het rijk van satan met zijn vele boze geesten. De Bijbel maakt duidelijk dat, als we door een techniek of occulte training eigen-machtig met de onzichtbare geestenwereld in contact treden, we dan een vat worden voor allerlei machten en krachten, die niet van God zijn. Als we proberen door “channeling” geesten op te roepen, krijgen we contact met duistere machten. Op vele manieren kunnen we door die geesten misleid worden. Er zijn zelfs kwade geesten die zich als Jezus presenteren.

  Er is een boek verschenen, getiteld “Een cursus in wonderen”, van de hand van Helen Schucman, waarvan de tekst door Jezus zelf gedicteerd zou zijn. Maar de schrijfster heeft niet getoetst of het om de echte Jezus gaat. In dit boek verkondigt ‘Jezus’ New Age-filosofie. Hij is niet de echte Jezus die we uit de Bijbel kennen. Dan weten we dat het om een demon gaat die zich voor Jezus uitgeeft.

  De meeste mensen weten dat ook prinses Irene tot de New Age-wereld is bekeerd. Ze heeft van een vriendin “channeling” geleerd. Tijdens een séance, die ze samen hielden, werd haar geleidegeest opgeroepen: Zoro. Daardoor heeft Irene geleerd om met bomen te spreken. Maar ze maakt duidelijk dat in feite de boom niet zelf antwoord geeft: “De woorden van het antwoord kwamen uit mijn borstkas, mijn hartchakra.” In werkelijkheid spreekt haar geleidegeest.
  Hoe weten we of het hierbij om een goede of kwade geest gaat? Aan de vruchten kent men de boom. De gevolgen zijn niet uitgebleven. Ze werd ongeschikt voor haar normale dagelijkse taak en raakte overspannen, zodat ze met werken moest ophouden. Ze kreeg een druk op haar hoofd en eenmaal aan het werk kwam er een wattige zwaarte over haar hele hoofd. Het leek een soort kap die het vreselijk moeilijk maakte om haar aandacht gericht te houden, zo vertelt ze in haar boek
  “Dialoog met de natuur”. Deze druk op het hoofd was ook de eerste klacht die ik zelf kreeg en is voor mij dus heel herkenbaar als het gevolg van demonische invloed. Dit is iets wat ze zelf niet beseft.

  Toen ik op een keer een gesprek had met Jomanda, vroeg ik haar: “Hoe weet je dat je contact hebt met goede geesten?” Ze antwoordde: “Ze zijn van een heel hoog niveau.” Op deze manier worden er door paranormale helpers vaker de geesten onderscheiden de lagere geesten zijn misleidend en de hogere goed. Maar ik antwoordde: “Jomanda, dat zegt niets. De Bijbel leert dat de duivel van een heel hoog niveau is.” Toen werd ze alleen vreselijk boos. Dat is er een teken van dat ze teveel gebonden aan haar geesten is om nog kritisch te kunnen nadenken: waar ben ik mee bezig?

  Uit de Bijbel leren we dat er goede engelen kunnen verschijnen, maar ze worden niet door een techniek van “channeling” opgeroepen. Christenen hebben ervaren dat engelen hen spontaan, als een blijk van Gods goedheid, in moeilijke situaties beschermden.

  Transcendente Meditatie

  Door de Maharishi, die in Nederland woont en de goeroe is van de Transcendente Meditatie (T.M.), wordt ons een mooie belofte gedaan: we hoeven per dag maar twee keer twintig minuten te mediteren en dan breekt voor ons het paradijs aan. Als er wereld-wijd een bepaald aantal mensen gaat mediteren, dan zal de hemel op aarde komen.
  In de praktijk hebben echter velen, die er vol verwachting aan begonnen, negatieve ervaringen opgedaan. Van mensen die aan T.M. hebben gedaan heb ik vernomen, dat velen met psychische klachten afhaken of zelfs zelfmoord plegen. Hoe kan dat?
  De Maharishi geeft eenzijdige informatie. Belangrijke achtergrondinformatie wordt verzwegen. Zo wordt verteld dat iedereen kan mediteren, ongeacht de religieuze achtergrond. Het zou om een neutrale ontspanningstechniek gaan. In werkelijk-heid worden tijdens de inwijdingsplechtigheid de overleden meester van de Maharishi en andere overleden leraren aangeroepen. Men gaat zo zelf deel uitmaken van de religieuze traditie van Indiase goeroes.
  Bovendien krijgt men een spreuk mee, die men in de meditatietijd moet repeteren. Het zou om een neut-rale spreuk gaan, maar in werkelijkheid reciteert men het machtswoord van een hindoegod. Iemand die ermee begon, ervoer dat ze heel hard op haar hoofd werd geslagen; dat was zo gauw niet te stoppen. Ze is ijlings met T.M. opgehouden.
  Als we gaan mediteren op een oosterse manier, d.w.z. onze geest leegmaken, worden we een vat voor allerlei machten en krachten, die niet van God zijn en die beheersing over ons leven krijgen.

  Yoga

  Maar wat dan te denken van yoga? Dat is toch simpel een neutrale ontspanningstechniek? Ook hier wordt ons, bewust of onbewust, belangrijke achtergrondin-formatie onthouden. In India, waar de yoga vandaan komt, leerde ik wat yoga werkelijk is. Het feit alleen al dat yoga-leraren zelf zeggen dat yoga je een andere wijze van denken en doen geeft, wijst er al op dat het meer is dan een gewone ontspanningstechniek. Ook al zijn we ons niet bewust van de geestelijke achter-gronden, toch zijn we ook dan onderworpen aan een geestelijke beïnvloeding.
  Yoga betekent “juk”. Het is een discipline om één te worden met God, ja, om zelf goddelijk te worden.
  Er zijn verschillende yoga-systemen, waarvan het bekendste de hatha-yoga is, die bestaat uit lichaams- en ademhalingsoefeningen. De hatha-yoga is een onderdeel van de raja-yoga. Men doet deze oefeningen niet om een betere gezondheid te krijgen, maar om het lichaam zo te beheersen dat men ongestoord kan mediteren. De echte yoga-oefeningen zijn statisch van aard. Zo moet men bijvoorbeeld heel lang op één been kunnen staan. De hoogste fase van de yoga is de meditatie.
  In de klassieke raja-yoga is het hoogste doel niet een relatie met God, maar gaat het om het eigen hoogste bewustzijn en de eigen roes. Men gaat in een trance op, boven de wereld uit. Het gaat bij de yoga-oefeningen dan ook niet om een verbetering van het natuurlijke leven, maar om de opheffing daarvan. We moeten boven het gewone menselijke bestaan uitstijgen.
  De meester van de yoga is god Shiva, de grote asceet en vernietiger. Als we de oefeningen doen, wijden we ons in wezen toe aan de hindoegoden.

  Door het beoefenen van yoga ontwikkelt men paranormale krachten. De kosmische kracht die men verkrijgt wordt kundalini, slangenkracht, genoemd. Uit de Bijbel weten we wie de slang is: de tegenstan-der van God. Deze kracht werkt ambivalent, heeft dus een dubbele werking. Enerzijds kunnen we heel veel energie krijgen, maar anderzijds kan die kracht ons ook vernietigen, zo waarschuwen de yogi’s. Een kracht die niet van God afkomstig is, herkent men aan de dubbele werking.

  Maar men kan zich afvragen: de vrede en ontspan-ning die we gaan ervaren, kunnen toch niet verkeerd zijn? Inderdaad zijn gewone ontspanningsoefeningen nuttig. Maar in de yoga gaat het niet om gewone ontspanning. In India had ik eens een indringende ervaring van wat yoga-vrede werkelijk is. Ik ervoer zo’n intense vrede dat het leek alsof een blok steen op mijn hoofd neerdaalde. In de yoga moet je je emoties weten uit te schakelen. Je mag geen verdriet meer hebben of echt blij zijn. Als niets je meer raakt, wat er ook gebeurt, ben je goddelijk geworden.
  Maar is dit de vrede van God? De Heilige Geest maakt je niet hard en gevoelloos, maar integendeel fijngevoelig. De ware vrede komt niet door het doen van yogaoefeningen, maar is een geschenk van God. Jezus zegt:
  “Komt tot MIJ, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven” (Matteüs 11:28).

  Magnetiseren

  Veel alternatieve genezers passen het magnetiseren toe. Ze vertellen dat ze energie, die ze uit de kosmos opvangen, op een ander overdragen om hem te helpen. De grote vraag hierbij is uit welke bron deze energie afkomstig is. We hebben tenslotte gezien dat het een groot verschil uitmaakt of de kracht die we ontvangen van God is of van één of andere duistere kosmische macht.
  Zoals ik al heb gezegd is magnetiseren meer dan alleen een natuurlijke gave die een moeder bezit om haar kind te helpen door het wrijven over een pijnlijke plek. Toen Mesmer (1734-1815), die de leer van het magnetisme in Europa introduceerde, zijn theorieën in praktijk ging brengen, bleken er name-lijk vreemde dingen te gebeuren. De cliënten raakten tijdens of na de behandeling vaak in trance. We heb-ben geleerd dat we door trance (ofook hypnose) over-gevoelig worden voor de verkeerde geestenwereld.
   
  Door magnetiseren komen we onder een geestelijke invloed. Dit kan grote gevolgen hebben. Een dominee vertelde mij dat er op zijn catechisatielessen twee meisjes waren die belijdenis wilden doen. Maar opeens, vlak voordat de belijdenis zou plaats vinden, haakten ze af. De dominee ging met hen praten omdat hij aan de weet wilde komen, wat er gebeurd was. Allebei waren ze bij een magnetiseur geweest. Plotseling waren ze hun geloof kwijt.
  Dat deze kracht niet van God is, maar van andere machten komt, werd duidelijk uit de ervaring van een vrouw, die naar een magnetiseur ging.
  Ze wist niet of 't wel goed was en besloot daarom in de wachtkamer te gaan bidden. Toen kwam de magnetiseur met een rood hoofd van kwaadheid binnen en zei:
  “Er moet hier iemand zijn die bidt, want ik kan mijn werk niet meer doen.”
  Veelvuldig zijn de verhalen van mensen die door een magnetiseur weliswaar eerst van een kwaal zijn genezen, maar later psychische klachten, bijvoor-beeld angstaanvallen of een depressie, kregen en zich gebonden wisten. Aan de vruchten kent men de boom.
  Kunnen er dan geen goede magnetiseurs zijn? Stel dat een magnetiseur in Jezus Christus gelooft? Dan moeten we nog het volgende bedenken.
  De Bijbel laat zien dat zieken werkelijk genazen, wanneer de apostelen hen in de naam van Jezus de handen oplegden. Om een voorbeeld te geven. Toen Petrus een verlamde man zag zitten bij de poort van de tempel, zei hij:
   “In de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër, Wandel!” En hij greep hem bij de rechter-hand en richtte hem op, en terstond werden zijn voeten en enkels stevig” (Handelingen 3:6,7). Wanneer een gelovige in de naam van Jezus Christus de handen oplegt, handelt hij - en alleen dan - als een instrument voor het werk van Gods Heilige Geest.

  Reiki

  Er zijn in het alternatieve circuit verschillende methoden om energie over te dragen. Behalve het gewone magnetiseren zijn er allerhande alternatieve geneeswijzen, die met kosmische energie werken, zoals bijvoorbeeld ‘therapeutic touch’ en klankschal-entherapie. Jomanda spreekt over ‘liefdesenergie’. Ook bij reiki gaat het om het overdragen van energie. Door een inwijding, zo wordt geleerd, kan men in contact komen met de kosmische energie, die men kan leren kanaliseren en toepassen. Deze methode wordt steeds populairder. Er worden allerhande cursussen aangeboden om reiki-meester te worden.

  Deze methode is in de vorige eeuw ontdekt door dr. Usui, priester en rector aan een katholieke universiteit in Japan. Een student vroeg hem waarom Christus zulke grote wonderen kon doen, maar men die tegenwoordig niet meer ziet. (Er gebeuren in onze tijd weer veel meer wonderen dan in de vorige eeuw.) Kon Usui hem laten zien, hoe Jezus dat deed? Deze vraag inspireerde hem om te gaan onderzoeken welke kracht Jezus gebruikte om mensen te genezen. Toen hij het antwoord daarop niet in de theologie vond, ging hij op zoek in boeddhistische kloosters. Gedurende een meditatie verscheen hem een licht, dat hem heilige rituelen, symbolen en mantra’s toonde en daarvan uitleg gaf. Dit was zijn inwijding in reiki.
  Maar welk licht heeft Usui gezien? Wij bemerken dat hij niet kritisch heeft getoetst, of hij het ware Licht heeft gezien. Zoals gezegd zijn er ook valse occulte lichten. Hij heeft te vanzelfsprekend verondersteld dat wonderen bij de Boeddha en Jezus uit dezelfde bron kwamen. Bovendien:
  Jezus ging rond en genas alle kwalen.
  Dat heeft de Boeddha nooit gedaan.
  Usui heeft van Jezus een reiki-meester gemaakt. Maar Jezus was en is geen reiki-meester, hij was geen mens die over een bijzondere kracht beschikte. De apostel Johannes heeft in het Evangelie de tekenen en wonderen van Jezus opgetekend om te getuigen dat Hij de Zoon van God is (zie Johannes 20:31). Omdat Hij Gods Zoon is, schuilt er een grote kracht in Zijn naam. In de naam van Jezus kunnen gelovigen zieken genezen en demonen uitdrijven.

  De vraag is uit welke bron de reiki-energie voort-komt. We kunnen hier weer de reeds bekende toets-steen toepassen: als we eigenmachtig door middel van een techniek krachten gaan oproepen, komen we in contact met het rijk van duistere krachten.
  Reiki is een techniek die ons de onzichtbare geesten-wereld binnenleidt. Er is zelfs een mogelijkheid om engelen op te roepen, die bij de genezingen hulp verlenen. Deze ‘engelen’ kunnen zich over een behandelaar heenprojecteren (overschaduwen) en er kunnen zelfs ‘engelenhanden’ gevoeld worden die het werk van de behandelaar ‘overnemen’. Helaas wordt er geen rekening mee gehouden dat door deze techniek valse engelen opgeroepen kunnen worden.

  Wie zoekt zal vinden

  We hebben gezien dat, als we met de occulte wereld vol demonische krachten in aanraking zijn gekomen, wij gebonden raken. De gevolgen daarvan kunnen ernstig zijn. We zijn in ons geloof geblokkeerd of we kunnen last krijgen van psychische of lichamelijke klachten. We lijden dan bijvoorbeeld onder een depressie of voelen ons lichamelijk moe. Als we met een of andere vorm van occultisme besmet zijn, dan moeten we daarvan bevrijd worden.
  Het is het goede nieuws van het Evangelie dat we door Jezus Christus kunnen worden bevrijd. Hij heeft aan het kruis gezegevierd over al deze machten en krachten (Kolossenzen 2:15). Hij is de levende opgestane Heer. Hij is gekomen om te redden wat verloren was (Lucas 19:10).
  Wanneer Jezus geneest en bevrijdt, zo hebben velen ervaren, is de genezing echt en blijvend en hoeft men daarvoor geen prijs te betalen. Jezus maakt werkelijk vrij!

  geplaatst door detuinman

  Lees meer...

  “De Here is lankmoedig en groot van goedertierenheid, vergevende ongerechtigheid en overtreding, hoewel Hij zeker niet ongestraft laat, maar de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht”. 

  Numeri 14:18

  Occultisme van geslacht tot geslacht.

  Vandaag krijgt u een schrijven mee dat niet als Bijbelstudie gezien mag worden maar meer als handreiking om ons te wapenen tegen de sluipende invloed van de duisternis op de Gemeente van Christus Jezus en in ons persoonlijk leven. De mensheid is langzamerhand geconditioneerd (klaargemaakt) om het occulte van de komende antichrist te accepteren. Als we om ons heen kijken en scherp opletten zien wij in reclame, nieuws en veel drukwerk New Age symbolen en termen die wij in ons eigen taalgebruik heel gemakkelijk overnemen. Een heel duidelijk teken van de invloed van de New Age zien wij in verschillende gevestigde kerken, de hang naar “spirituele en geestelijk eenheid” is in verschillende kerken en groepen uitdrukkelijk aanwezig. Zelfs z.g.n. evangelische gemeenten menen dat het nodig is dat in min of meer moeilijke tijden voor de moslims steun gegeven moet worden doormiddel van een bosje bloemen. Er zijn zelfs kerken die ruimten verhuren aan Yoga meesters om mensen Yoga lessen te geven! Hoe zal een kerk dan ooit kunnen waarschuwen tegen dit occulte, Oosterse, denken? Als ze trouwens zouden willen waarschuwen, want hun wereldraad van kerken liet de plenaire vergadering zelfs openen door een Sjamaan (tovenaar en wijze meester) welke een vuurdans hield. Kortgeleden werd er in Assisi een “gebedsdag” op verzoek van de Paus gehouden met vertegenwoordigers van vele “wereldgodsdiensten”, hiermee liet deze kerkleider zien dat hij alle religies op dezelfde waarde schat. De Spiritiste en Theosofe Helena Blavatsky heeft door haar vele “wetenschappelijke” boeken schijnbaar óók invloed gekregen in het Vaticaan. Ik weet dat deze “studie” voor de meeste van ons moeilijke namen en termen zal bevatten maar met enig geduld zullen wij ontdekken dat de Gemeente van de Here Jezus niet op aarde thuis hoort. In die zin dat we wél in de wereld moeten zijn maar niet ván de wereld zijn, een wereld die slaaf van de zonde, van satan en het occulte is.

  “Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare liefhebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld.” Johannes 15:19

  Helena Blavatsky oprichtster van het Theosofisch Genootschap

  Rond 1900 gleed de mensheid, onder leiding van de elite en kunstenaars steeds verder af naar het occulte, door alle eeuwen heen is de mensheid nieuwsgierig geweest naar het verborgene maar sinds het begin van de vorige eeuw werd de honger naar het onverklaarbare steeds groter. Organisaties als, bijvoorbeeld, de Theosofie, Antroposofie, Rozenkruisers en andere schoten als paddestoelen uit de grond. Spiritisten hielden seances bij de welgestelden en zelfs bij koningen en prinsen aan huis. (O.a. bij Prins Hendrik). Helena Blavatsky richtte het Theosofisch Genootschap op met het doel de versnipperde religies in het Westen bijeen te brengen. Dit doel is langzamerhand aardig verwezenlijkt, allerlei religies, waaronder veel kerken, stellen zich op het standpunt dat uiteindelijk alle wegen tot God zullen leiden.

  Blavatsky zag één groot probleem op de weg naar de religieuze eenheid, dit waren de orthodoxe Joden en de “fundamentalistische Christenen”. Deze mevrouw had een grote hekel aan mensen die zich beriepen op een vastgestelde leer en van de beide groepen zei ze dan ook dat ze “verwijderd” moesten worden van de aarde omdat ze de glorieuze toekomst van de mensheid in de weg zouden staan. Met ongelovige Joden en “tolerante christenen” had ze geen moeite, ze wist dat deze twee groepen het fundament missen om hun geloofsbeleving te staven. Uit verschillende geschriften valt op te maken dat Mevr. Blavatsky zwaar occult was en spiritistische seances hield. Ook geloofde ze in reïncarnatie, ze was er van overtuigd dat een mens een “geestelijk wezen” is en dat alle religies uiteindelijk samen zouden smelten. Dát dit zal gebeuren staat als een paal boven water, de mensheid zal op een gegeven moment een occulte dictator aanbidden:

  “En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En [ik] [zag] een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?”  Openbaring 13:1-4

  Mevr. Blavatsky was in en in religieus op Oosterse wijze, door haar geschriften en het Theosofisch Genootschap kreeg ze grote aanhang onder geleerden, kunstenaars, vorstenhuizen en lagere elite. Ook beweerde ze dat fundamentalistische Christenen op een gegeven moment van de aarde weggenomen zouden worden om in een andere dimensie (lees andere planeet of situatie) voor een heropvoeding ten gunste van een volgend leven. 

  Rudolf Steiner, tot 1902 secretaris van de Theosofische Vereniging in Duitsland en de oprichter van de Vrije (Antroposofische) scholen brak op een gegeven moment met Mevr. Blavatsky en haar Theosofie en stichtte de Antroposofische beweging. De Theosofie was in zijn ogen te veel op het Oosters spirituele gericht en de persoonsverheerlijking van de “wereldleraar” Jiddu Krishnamurti door de Theosofen (Mevr. Blavatsky) brak hem ook op. Steiner wilde de “christusfiguur” in het middelpunt van het spirituele denken stellen, dit klinkt heel vroom in onze oren maar laten we wel bedenken dat door zijn occulte denken Europa klaar is gemaakt voor “de christus” die de New Age als de Maitreya kent en wij als de antichrist uit Openbaring 13!

  De wereld, de mensheid, is sinds ongeveer 1750 veranderd met behulp van occulte geheime organisaties zoals de Vrijmetselaars, Rozenkruisers en vele andere groepen. Veel filosofen, natuurwetenschappers, theologen en anderen kwamen sinds die tijd tijdens hun studie in aanraking met het spirituele en het occulte door hun docenten. Goethe was b.v. zeer vertrouwd met het Indische leerdicht Bhagavadgita en andere esoterische werken. Rudolf Steiner was een groot bewonderaar van Goethe en heeft zeven jaar lang de werken van Goethe bestudeerd, gecatalogiseerd en beschreven. Zo beschreef hij de kleurenleer van Goethe, deze kleurenleer vinden wij in de New Age terug als therapieën voor alles en nog wat. Het is zelfs voorgekomen dat de EO in een vrouwenprogramma de kleurenleer promote, een gastspreker had lappen van verschillende kleuren die ze over de schouders van dames in de zaal hing om te zien welk type vrouw het zou zijn. Zo had je volgens haar “herfsttypes”, “voorjaartypes”, “wintertypes”, enz. Onbewust werkte de EO mee aan de promotie van bedenkelijke theorieën, uit zéér bedenkelijke bron.

  Wie een beetje bekend is binnen de Charismatische – en Pinksterbeweging weet dat daar het z.g.n. “vlaggen in de geest” veelvuldig voor komt. Mensen, meestal vrouwen, lopen op het podium in de samenkomst met vlaggen te zwaaien terwijl de bezoekers van de dienst zwevende en emotionele liederen zingen. Met hele en halve Bijbelteksten, die uit hun verband getrokken zijn, wil men “bewijzen” dat de kleuren van de vlaggen overeenkomen met de Heilige Geest, de Here Jezus en God de Vader. Daarnaast gebruikt men nog andere Bijbelse termen voor de resterende kleuren. Om nu te stellen dat men in de Pinkster – en Charismatische beweging doelbewust de New Age en het occulte volgt gaat te ver, de leden van een plaatselijk groep zijn vaak niet eens op de hoogte van wat er allemaal uit Amerika “overwaait” naar Europa. Men laat zich te gemakkelijk beïnvloeden door Amerikaanse “evangelisten” die steeds opnieuw, om de paar jaren, met iets nieuws komen waarmee ze dan weer op wereld tournee gaan. Wél kunnen wij onze Charismatische – en Pinksterbroeders verwijten dat ze zich niet uitputten in het bestuderen van de Bijbel en dáárdoor in de val van de duisternis trappen, en in die val vele leden van de Gemeente meeslepen. Voor hen gaat de veel gehoorde klacht op die we beschreven vinden in het boek Hosea:

  “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.”  Hosea 4:6

  Vorsten, regeringen en volken.
  De satan heeft het bij voorkeur gemunt op regeringsleiders, koningen en volken. Op zich is dit geen wonder want wie de macht over koningen, presidenten en regeringen heeft, heeft ook macht over het volk. Het schijnt ons toe dat satan demonen heeft aangesteld over volken, de demonen worden in de Bijbel “vorsten” genoemd:

  “En hij zeide tot mij: Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag af, dat gij uw hart erop gezet hadt om inzicht te verkrijgen en om u voor uw God te verootmoedigen, zijn uw woorden gehoord, en ik ben gekomen op uw woorden. Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michaël, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield”.  Daniël 10:12-13

  Het schijnt me toe dat satan hele sterke demonen boven de volken plaatst om te voorkomen dat de Here zich met een volk bemoeit, de strijd in de hemelse gewesten moet ontzettend fel en groot zijn, anders was het niet nodig dat één der voornaamste engelen zich er mee moest bemoeien. Gezien de teksten uit Daniël 10 moet het ons niet verwonderen dat satan regeerders en vorsten in onze tijd óók beïnvloedt en dan het liefst doormiddel van het occulte. Door het occulte kan een volk totaal ten onder gaan en “smart op smart” moeten verdragen. Het is bekend uit de geschiedenis dat het Engelse Koningshuis generatie op generatie zwaar occult is, maar óók zien we in het verleden van dat huis de meest ongelukkige mensen. Echtscheidingen, ongelukken, verstoting van familieleden, enz. De bevolking van Engeland is in wezen ook occult gebonden, juist in Engeland vinden we veel hekserij, aanbidding van heidense “heiligdommen.” en wat er allemaal omheen hangt.

  Het is van de Amerikaanse presidenten bekend dat het merendeel, op twee of drie na, lid zijn, of geweest zijn, van de Vrijmetselarij. Volgens Ir. Van Baaren, oud vrijmetselaar, wordt de ambtseed van de presidenten op de speciaal uit Engeland overgevlogen vrijmetselaarsbijbel afgelegd.

  Een treurig voorbeeld van een occulte leider is Adolf Hitler, hij was ingewijd in een occulte orde en bleef tot aan zijn dood het occultisme bedrijven en verdovende middelen gebruiken. Het gebruik van verdovende middelen in combinatie met occultisme komt heel vaak voor, mensen die deze stoffen gebruiken worden vaak hard, koud en kil en openen hun geest voor het occulte. De Duitse geschiedenis is doortrokken van het occulte, er is in het verleden veel hekserij geweest, vooral op het platteland waren veel heksen actief. Deze heksen waren vaak magnetiseur, geneeskundige en kruidenvrouwtje. Daarnaast waren de regeerders van alle districten en “landen” in Duitsland vaak occult belast. Het Nederlandse koningshuis heeft sterke familiebanden met de Duitse adel, bijna alle huwelijkskandidaten van ons koningshuis kwamen uit de Duitse adel en als wij de Bijbel mogen geloven gaat occulte binding over van het ene op het andere geslacht!

  De Oranjes.
  Het bovennatuurlijke heeft bij de Oranjes altijd een grote rol gespeeld. Neem bijvoorbeeld Anna Paulowna, de overgrootmoeder van Juliana, deed zwaar aan Byzantijnse mystiek. (Oosterse mystiek) Sophie van Wurttemberg, Juliana's grootmoeder, deed fanatiek aan seances waarbij ze allerlei grootheden op het gebied van spiritisme en magie uitnodigde. Haar zoon Alexander is zelfs benoemd tot Grootmeester in de Orde der Vrijmetselaars, zeer tot ongenoegen van Abraham Kuyper.

  Juliana’s vader (Prins Hendrik) ronselde zijn paleispersoneel regelmatig voor allerlei seances ten einde de geesten van overleden vrienden op te roepen. Hij maakte mystiek georiënteerde reizen naar het verre oosten. Hij verklaarde zelfs 'naast Christus een andere meester gevonden te hebben' want rond 1920 ontmoette Prins Hendrik in Zwitserland de mysticus Bo Yin Ra die zichzelf ook wel “De Meester” noemde. Hendrik was onder indruk van deze man die een geheim genootschap, “De Witte Loge” oprichtte en beweerde “astrale contacten” te hebben met andere planeten. Deze “Meester” schreef meer dan dertig boeken welke allemaal in het Nederlands zijn vertaald.
  Lees meer...   (3 reacties)
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl