W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  (1/8) Messiah in Isaiah 53 
  (with English subtitles) part 1

  Deel 1. De masjieach in Isj-aja 53 (Jesaja 53)

  http://www.youtube.com/watch?v=4CLxpYhKIGA&feature=plcp

  Sjaloom Jonatan, Sjaloom Stevan.

  En sjaloom aan onze kijkers,sjaloom is een van de meest bekende en populairste woorden die hier in Israel rond gestrooid worden in Israel.

  Een andere zin is iets wat de Rambam gezegd heeft,
   (de Rambam is een oude kabalistische rabbi die een gedeelte van de kabalistische talmoed geschreven heeft. )
   Hij zei, Ik geloof met een compleet geloof in de komst van de Masjieach en ook al zal het nog lang duren, des ondanks wacht ik elke dag op zijn kost.
   
  Ik denk dat er rondom dit gebeuren van de komst van de Masjieach heel erg veel verwaring is ontstaan en een gebrek aan kennis.
   En dit is nu eigenlijk waar we vandaag over willen praten, over de indentiteit van de Masjieach.
   Wie zeggen ze dat hij is, wie is die man? Als ik hier in Israel rond reis, dan zie ik overal borden die het over de Masjieach hebben.
  Ja er zijn bijvoorbeeld borden, van de milobavitch, gele borden en vlagen die de Masjieach proclameren. Ze zeggen bv. Masjieach, en de Masjieach is al hier, en we hebben nu zelfs al een Masjieach in Tel Aviv. Op de weg naar Jeruzalem zie je zowat op elk bord een poster waarop staat, de Masjieach is in Tel aviv. met een foto eronder geplakt.
   Ja het is interesant om te weten wie of die masjieach zijn zal, maar dat is nog niet helemaal duidelijk.
   
  Maar zoals we al zeiden, er zijn op de een of andere manier al een heleboel verschillende soorten van masjieachen opgedoken in het verleden en nu weer, tussen het volk Israel.
   
   Ja zoals ik al zei, willen we vandaag terugkeren naar de bron, om uit te vinden, wat of de bijbel heeft te zeggen over de Masjieach. We gaan dus zoeken in de geschriften, en we gaan ook onderzoeken, wat of de sages te zeggen hadden over de verzen die spreken over de Masjieach.
   We gaan kijken wat of eigenlijk verband houd met de Masjieach, en wat niet.
   Dus laten we beginnen te kijken naar de man waar van ze zeggen dat hij de Masjieach is.
   
  De indentiteit van de Masjieach, volgens de rambam.
   Hoe kunnen we de Masjieach indentificeren?
  Om de waarheid te zeggen, er kan orde geschapen worden in deze chaos, het hoeft niet compleet te zijn en het is eigenlijk vrij simpel.
  Als we terugkeren naar de bijbel en kijken wat of de profeten ons simpel en duidelijk vertellen over de Masjieach.
  Wie is hij en hoe kunnen we hem herkennen, en wat zijn de tekenen.
  Maar zoals we al gezegd hebben, is er een groep in de chabad beweging, die geloven dat milobavitch de masjieach is. Shnirson, Menachem Shnirson is de masjieach. en het intereseert ons om te zien met welke bewijzen ze komen om dit te bevestigen.
   
  Dus wij zijn op verschillende plaatsen gaan zoeken, en wat wij uitvonden, is dat de dingen die zij toe schrijven als zijnde van Shnirson, allemaal gebaseerd zijn op dingen die de Rambam heeft gezegd.
   
  De Rambam heeft een paar beschrijvingen vastge-steld, waaraan de Masjieach moet voldoen. Maar wij hebben ontdekt, dat Shnirson niet aan al deze beschrijvingen voldoet, maar alleen voldoet aan een paar hier van. En daarom willen we hier even in het kort naar gaan kijken om ze te onder zoeken.
   
  Punt 1 is, dat hij moet voortkomen uit het nageslacht van koning Davied.
  Wat dus inhoud, dat Shnirson af zou stammen van koning Davied, maar we weten dat het in deze tegenwoordige tijd niet meer mogelijk is om dat te achterhalen of te bewijzen, omdat alle geboorteuit-treksels uit die tijd vernietigd zijn samen met de 2de tempel.
  Ja dat klopt, in de tempel bevond zich ook een soort van bevolkingsregister, waar alle registraties van huwelijken, geboorten en zelfs de sterfgevallen werden bewaard.
  Als je wilde uit zoeken van welke stam je kwam, dan ging je naar de tempel om dit uit te zoeken, omdat al deze documenten daar waren opgeslagen, en daar om is al die documentatie verbrand, samen met de 2de tempel.
  Dus er is vandaag geen enkele manier meer om dit uit te vinden, hoe graag we dit ook zouden willen, het is onmogelijk. We kunnen gissen en aan nemen, en zeggen, ja maar de grootvader van de grootvader van mijn grootvader heeft dit gezegt, en daarom weet ik dat ik afstam van koning Davied. DIT is onmogelijk, Het bestaat niet, om dit te weten te komen, op geen enkele manier! Er is geen enkel bewijs meer.
   
  Ok. laten we verder gaan, wat hebben we nog meer?uuuuu het 2de ding wat we hebben, of liever gezegd de volgende 3 punten, omdat die alle 3 in verband staan met elkaar,.
  Deze zijn als volgt.
  1 De masjieach zal de torah (joodse wet) bestuderen
  2 De Masjieach zal zich totaal overgeven aan de 10 geboden, net zoals zijn vader Davied
  3 En hij zal heel Israel opdragen om deze te volgen, met andere woorden heel Israel moet zich aan de Joodse wet (tora ) houden.
   
  Dit is nogal interesant in mijn opinie, want dit zijn de dingen die je normaal gesproken toe schrijft aan elk GOD vrezend mens.
  De bijbel verteld ons dat ook de profeten en ook de rechtvaardigen dit deden.
  Daar door word het een beetje moeilijk, om deze dingen toe te schrijven aan 1 persoon, vooral als het over de Masjieach gaat.
  Bijvoorbeel het bestuderen van de tora(wet )want een ieder van ons is opgedragen om de tora(wet ) te bestuderen.
  Er staat in Josjua en psalm 1, dat de rechtvaardige man, elke dag moet nadenken over de wet, dag en nacht. En het is ook iets wat je heel veel mensen over de hele wereld vandaag de dag nog ziet doen, Jij doet dat en ik, en ik weet zeker dat heel veel van onze kijkers dit ook doen. Dit is iets wat voor een ieder van ons heel belangrijk is, en wat een heel belangrijk onderdeel is van ons leven.
   
  En zoals je al zei Jonatan, dit is iets waar een ieder van ons deel aan heeft, het bestuderen van GOD’s woord en dat dan in de praktijk gebruiken, en het ook aan anderen onderwijzen, om zo te leven.
   
  Precies en daarom is het moeilijk om van deze dingen te zeggen, dat die maar aan een persoon toebehoren.
   
  Vooral ook omdat je in onze geschiedenis ook heel veel koningen kan terugvinden, zoals in koningen (sivree mellechiem) en de kronieken( sivree divree jamiem )beschreven staat.
  Dat deze koningen deze geboden na leefden, en er staat zelfs geschreven, dat zij op de weg liepen van hun voorvader Koning Davied. Maar ondanks dat, waren geen van hun de Masjieach.
  Precies dat klopt !
  Kom laten we het laatste punt eens gaan bekijken,
   
  Het 5de punt zegt, HIJ zal GOD’s oorlogen voeren.
  Ook hier is het taalgebruik voor mij niet erg duidelijk, wat denk jij hier over?
   
  Ik denk dat hij probeert te zeggen, dat er in de tijd van de Rambam een politieke leider of staatshoofd fysiek zal opstaan, en dat die dan fysiek het Joodse volk zal bevrijden van hun vijanden.
   
  Vandaag de dag is dit een beetje veranderd, in de chabad beweging, en de manier waarop zij dit nu zien, want zij vergelijken de oorlogen GOD’s met de grote daden die Shnirson heeft gedaan voor het Joodse volk over de gehele wereld.
  Dus het is nu een manier van uitlegging, Zij hebben uitgelegd wat de Rambam bedoelde, op de manier zoals zij dat correct vonden. Maar het is natuurlijk ook duidelijk, dat er in deze wereld heel veel mensen zijn geweesd en nog steeds zijn, die ook grote daden hebben verricht. Ook voor het Joodse volk en ook voor de hele wereld. daarom twijfelen we ook aan de geldigheid van dit punt.
   
  Maar des al niet te min wilden we deze punten naar voren brengen, zodat we ze onder de loep konden nemen. We zien dus, dat er veel misterie is omtrent de Masjieach, maar we willen nu weer terug gaan, naar de geschriften.
   
  De geschriften (bijbel ) geeft ons een absolute indentiteits kaart aangaande de indentiteit van de Masjieach. En het geeft ons hele specifieke uitleg aangaande zijn persoon en de dingen die hij moet vervullen. Stevan mag ik even iets vragen? Is er een plaats in de bijbel die ons een beschrijving geeft van een specifieke fysieke lokatie die ons verteld waar of de Masjieach geboren moet worden? want die afdeling van de chabad die in Shnirson geloven, die zeggen dat het ok is, dat hij in Brooklyn is geboren.
   
  Hebben we iets in de Tanach (bijbel ) die dit benadrukt?
   
  Feitelijk staat er niet alleen in de geschriften waar hij geboren zal worden, maar ook waneer, en ook nog een paar andere dingen. Die heel erg specifiek zijn voor de Masjieach, en die gaan we bespreken in het volgende hoofd stuk.
   
  Zie deel 2
   
  Lees meer...

  http://www.youtube.com/watch?v=qVM6x4BechI 

  Gebed

  עושה שלום 

  Osee sjaloom

  Maak vrede

  עושה שלום במרומיו 

  Osee sjaloom bemromav

  Maak vrede in de hemelse gewesten

  הוא יעשה שלום עלינו 

  Hoe jasee sjaloom aleejnoe

  HIJ maakt vrede over (op )ons

  ועל כל עם ישראל  

  Ve al kol aam Israel

  En aan (op ) het hele volk Israel

  ואמרו, אמרו אמן    .

  Ve Amroe, amroe Amen.

  En ze zeiden, ze zeiden,AMEN!

  יעשה שלום, יעשה שלום  

  Jasee sjaloom Jasee sjaloom

  maak vrede,maak vrede.

  שלום עלינו ועל כל ישראל 

  Sjaloom aleejnoe ve al kol Israel.

  Vrede op ons en op heel Israel

  יעשה שלום, יעשה שלום  

  Jasee sjaloom,Jasee Sjaloom

  maak vrede ,maak vrede

  שלום עלינו ועל כל ישראל 

  Sjaloom Aleejnoe ve al kol Israel.

  Vrede over ons en op heel Israel.

  Oseh shalom bimromav

  hu ya'aseh shalom aleynu

  v'al kol israel

  vemru amen

  HE WHO MAKES PEACE

  He who makes peace in his high places

  he shall make peace upon us

  and upon all of Israel

  and say amen

  עושה שלום

  עושה שלום במרומיו 

  הוא יעשה שלום עלינו 

  ועל כל עם ישראל 

  ואמרו, אמרו אמן. 

  יעשה שלום, יעשה שלום 

  שלום עלינו ועל כל ישראל 

  יעשה שלום, יעשה שלום 

  שלום עלינו ועל כל ישראל.  

   

  Lees meer...
  World Evangelisation Network W-E-N
  stelt u voor :
  &
   
  Joods & Christian
  Filmpjes & songs
   
  Abba, Father
   
  Come, Now is the Time to Worship
   
   
  Glory
   
   
  As The Deer
   
   
  Salvador as the deer
   
   
  "There is none like you"
   
   
  TRIN Promo India
   
   
  You Are Holy (Prince of Peace)
   
   
  een echte papa
   
   
  Wil jij een deeltje zijn van Gods gezin?
   
   
  Amsterdam, De Dam
   
   
  Shalom Zion
   
   
  ISRAEL ~ The Land of Milk & Honey
   

  Hij is Yahweh
  klik op de afbeelding click on this picture
   
  geweldig lied. great song
   
   
  klik op de afbeelding click on this picture
   
  Hallelu et Adonai
   
  prijs de Heer (praise the Lord)
   
   
   
  Wolken .... zij brengen mij zo dicht bij God. Is het omdat wij Hem vanuit de wolken mogen verwachten? Is het om de verscheidenheid en de schoonheid van het heelal? Ik weet het niet. Maar dit filmpje brengt ons weer dichter tot Hem en dan kan mijn ziel alleen maar zingen:
  Hoe groot zijt Gij!
  Koning der koningen.
   
  Klik maar hier en wees even stil, geniet mee ...
   

  In...

  click one the picture s !!! (klik op de afbeeldingen

  geweldig liederen met een boodschap
   

  klik op de afbeelding
  הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד
  Hine ma tov uma naim shevet achim gam yachad!
  Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity! (Psalm 133:1)
   
  Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het,
  als broeders ook tezamen wonen.
   

  Sing Hallelujah -

  Paul Wilbur

  klik op de afbeeldingen

  For Your Name is Holy

  Blessed Are You

  wees gezegend in Zijn naam
   
  Lees meer...
  KTZAT MESJOEGA'AT Een beetje gek‏
   

   

  KTZAT MESJOEGA'AT

  Een klein beetje gek.

   

  Bachaim kmo sje hem

  In dit leven zoals het is

   

  Miemenie ifsjar lehietalem

  Is het onmogelijk voor mij te verbergen

   

  Ejch choelam tamied chosjviem

  Hoe iedereen altijd denkt

   

  Menasiem likvoa lie klaliem

  En Proberen mij hun regels op te leggen

   

  Ba olam hazeh moetar

  In deze wereld is het toegestaan

   

  Lo lada'at sjoem davar

  Om helemaal niets te weten.

   

  Ha iepoer rak mechasee

  De makeup bedekt alleen maar

   

  Zrok mielah ve tenasee

  Gooi maar een woord en probeer maar

   

  Chorus

  Anie jodat sje koelam

  chosjviem

  Ik weet dat iedereen denkt

   

  Sje anie ktzat mesjoega-at

  Dat ik een beetje gek ben.

   

  Aval lo bemet ichpat lie

  Maar dat kan me echt niets schelen

   

  Kie rak anie joda-at

  Want alleen ik weet

   

  Lo chasjoev etmol

  Gisteren is niet belangrijk

   

  lo chasjoev machar

  Morgen is niet belangrijk

   

  Hakol otto davar

  Het is allemaal het zelfde

   

  Lo chasjoev etmol

  Gisteren is niet belangrijk

   

  lo chasjoev machar

  morgen is niet belangrijk

   

  Lo mesjanee lie ma omriem

  Het kan me niet schelen wat ze zeggen

   

  Lo mesjanee lie ma chosjviem

  Het kan me niet schelen wat ze denken

   

  Hoe jachol lehavie lie zer vradim

  Hij kan me een bos rozen brengen

   

  Hoe jachol livnot lie migdaliem

  Hij kan torens voor me bouwen

   

  Lo mesjanee lie ma omriem

  Het kan me niet schelen wat ze zeggen

   

  Lo mesjanee lie ma chosjviem

  Het kan me niet schelen wat ze denken

   

  Hoe rotzee rak kelev ve jelladiem

  Hij wil alleen maar een hond en kinderen.

   

  Anie rotza lilmod et hachaim

  Maar ik wil leren leven.

   

  Chorus:

  Anie jodat sje koelam chosjviem

  Ik weet dat iedereen denkt

   

  Sje anie ktzat mesjoega-at

  Dat ik een beetje gek ben.

   

  Aval lo bemet ichpat lie

  Maar dat kan me echt niet schelen.

   

  Kie rak anie jodat

  Want alleen ik weet

   

  Lo chasjoev etmol

  Gisteren is niet belangrijk

   

  lo chasjoev machar

  morgen is niet belangrijk

   

  Chorus:

  Lo chasjoev machar…

  Anie jodat sje koelam chosjviem

  Sje anie ktzat mesjoega-at

   

   

   

  קצת משוגעת 

   

  שרית חדד 

   

  מילים: מאיר עמר ואיתי זילברשטין 

  לחן: מאיר עמר ואיתי זילברשטין 

   

  קצת משוגעת 

   

  שרית חדד 

   

  מילים: מאיר עמר ואיתי זילברשטין 

  לחן: מאיר עמר ואיתי זילברשטין 

  שתף: בחיים כמו שהם 

  ממני אי אפשר להתעלם 

  איך כולם תמיד חושבים 

  מנסים לקבוע לי כללים 

   

  בעולם הזה מותר 

  לא לדעת שום דבר 

  האיפור רק מכסה 

  זרוק מילה ותנסה 

   

  אני יודעת שכולם חושבים ש    ...

  אני קצת משוגעת 

  אבל לא באמת איכפת לי 

  כי רק אני יודעת 

  לא חשוב אתמול 

  לא חשוב מחר 

  הכל אותו דבר 

  לא חשוב אתמול 

  לא חשוב מחר 

   

  לא משנה לי מה אומרים 

  לא משנה לי מה חושבים 

  הוא יכול להביא לי זר ורדים 

  הוא יכול לבנות לי מגדלים 

   

  לא משנה לי מה אומרים 

  לא משנה לי מה חושבים 

  הוא רוצה רק כלב וילדים 

  אני רוצה ללמוד את החיים 

   

  אני יודעת שכולם חושבים ש    ...

  אני קצת משוגעת 

  אבל לא באמת איכפת לי 

  כי רק אני יודעת 

  לא חשוב אתמול 

  לא חשוב מחר 

  הכל אותו דבר 

  לא חשוב אתמול 

  לא חשוב מחר 

   

  Lees meer...
  Geniet van de mooie 3 D film over Jeruzalem,
  je zuster Benina
   
  Watch this terrific slide show of Israel
   
   
   

   
  Lees meer...

  The Violet Burning - The Killing  

  http://www.youtube.com/watch?v=xVTZZ6NWdAM&feature=related

  http://www.youtube.com/embed/xVTZZ6NWdAM?rel=0   

  Kan je de pijn voelen die hij voelt?
   Als de spijkers door zijn handen dringen.
   Ze er dieper in door dringen.
   Bloedige rode handen.
   Een kroon van dorens op zijn hoofd.
   Kom naar beneden schreeuwen ze!
   Je hebt anderen gered, kan jij je zelf niet redden?
   
  Geblindoekt eisen de soldaten een profetsie.
   Wie is het die jouw nu slaat?
   Wie is het die jouw nu slaat.?
   Waarom vertel je het ons nu niet?
   Ik dacht dat je de zoon van GOD was,
   Wie is het die jouw nu slaat?
   Breng hem weg!
   
  O zij vermoorden mijn HEER!
   O!O! zij vermoorden mijn HEER.
   Zoals een lam tijdens het slachten zwijgt.
   Zo heeft ook hij geen woord gezegt.
   O!O! zij vermoorden mijn HEER!
   
  Door de kracht van GOD.
   Werd de dag zo donker als de nacht.
   En het gordijn in tweeen gescheurd.
   Het is volbracht!
   Zij spuugden op hem en misbruiken zijn naam.
   Precies zo als de wereld vandaag de dag ook doet.
   Sla HEM, lach hem uit!
   HAHAHAHA!
   
  O zij vermoorden mijn HEER!
   O!O! zij vermoorden mijn HEER.
   Zoals een lam tijdens het slachten zwijgt.
   Zo heeft  ook hij geen woord gezegt.
   O!O! zij vermoorden mijn HEER!
   
  Kan je de pijn voelen die HIJ voelt?
   Als de spijkers door zijn handen dringen.
   Omdat zij ze er nog dieper in slaan.
   Dieper, dieper, dieper!
   Kan je het voelen?
   Kan je het voelen?

   

  Can you feel the pain he feels
  As the nails go through his hands?
  Driving them in deeper
  Bloody red hands
  A crown of thorns on his head
  "Come down from there!" they cried.
  "You saved others, can't you save yourself?"

  Blindfolded, the soldiers demand prophecy
  "Who is hitting you now?"
  "Who is hitting you now?"
  "Why don't you tell us? I thought you were the Son of God"
  "Who is hitting you now?"
  "Take him away!"

  Oh they're killing my Lord
  Oh oh they're killing my Lord
  Like a lamb in the slaughter is sheared
  So he never spoke a word
  Oh oh they're killing my Lord

  By the power of God
  Day became as dark as night
  The curtain torn in two
  "It is finished!"
  They spit on him and mock his name
  Very much like the world today
  Beat him, laugh at him
  "Ha ha ha ha"

  Oh they're killing my Lord
  Oh oh they're killing my Lord
  Like a lamb in the slaughter is sheared
  So he never spoke a word
  Oh oh they're killing my Lord

  Can you feel the pain he feels
  As the nails go through his hands?
  Cause they're driving them in deeper
  Deeper deeper deeper
  Can you feel it?
  Can you feel it?
    
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl