W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  De reden van moeilijkheden en verzoeking -
  Zac Poonen
  (The Purpose of Difficulties and Trials)
   
  David kreeg te maken met veel moeilijkheden en beproevingen gedurende een periode van 13 jaar, waardoor hij uiteindelijk een man van God werd en een succesvolle koning.

  Jaren later, schreef hij deze woorden: “U hebt mij beproefd o Heere. U hebt mij gelouterd, zoals men zilver loutert. U hebt het toegestaan dat ik in netten ben gevallen. U hebt het toegestaan, dat er zware beklemmende lasten op mijn schouders gelegd werden. U hebt het toegestaan dat er mannen over mijn hoofd reden. U nam mij mee door het brandende vuur en daarna door het ijskoude water. Maar uiteindelijk, bracht U me in een plaats van geestelijke overvloed en zalving, waar mijn beker nu overvloeit van zegeningen voor vele mensen. Prijs de Heere”  (Psalm 66: 10 – 22 vrijelijk geparafraseerd).

  Saul, aan de andere kant, groeide op in een rijke omgeving en ging vanuit dat leven rechtstreeks door naar het comfortabele leven van een koning. Hij kreeg nooit te maken met beproevingen of moeilijk-heden. Daardoor kende hij de Heere God niet en was hij mislukt als koning.

  Salomo, die na David kwam, had ook nooit te maken met beproevingen of moeilijkheden. Hij groeide op in comfort en gemakken als een prins in het koninklijke paleis. Hij werd ook een mislukking als koning.

  Deze voorbeelden laten ons zien dat we God enkel en alleen kunnen leren kennen door moeilijkheden en beproevingen om daardoor succesvol te zijn in onze bediening. Dit is wat Paulus ook zo een succesvolle apostel maakte (Lees: 2 Corinthiërs 1:14 – 11 en 11: 23 – 33) Dit is waarom vandaag de dag vele predikers, die rijk geworden zijn door het prediken van het evangelie, en comfortabel leven, noch geestelijk zijn, noch een voorbeeld zijn voor hun kudde.

  God heeft je misschien geroepen om Zijn dienst-knecht te zijn. Verbeeld jezelf echter niet dat je er klaar voor bent om Hem te dienen, enkel vanwege het feit dat je geroepen bent. Als je niet trouw door lange periodes van beproevingen gaat, dan kun je geen geestelijke leider zijn van Gods mensen. Dan zal je eindigen zoals Saul en Salomo en jezelf uiteindelijk vernietigen. Dus zal de Heere God je eerst meenemen door een lange periode van beproevingen en moeilijkheden. Hij zal het toestaan dat anderen je verkeerd begrijpen en jaloers op je zijn. Hij zal het toestaan dat ze je onderdrukken. Indien je jezelf vernederd (zoals David deed) en vertrouwd in God, onder al deze omstandigheden, dan zal God je op een dag brengen in een plaats van overvloed en zalving.
  Hij die oren heeft, laat hem horen.


  Vertaling: Michel de Ruijter
  Lees meer...
  De menselijke manier en Gods manier
  - Zac Poonen
  (Man’s Way and God’s Way)
   
  In 2 Samuel 6, vinden we dat David een groot verlangen had om de ark Gods terug te brengen naar Jeruzalem. Het verlangen was goed; maar hij deed het niet op de manier zoals God het geboden had in Zijn wet. Het resultaat was een ongeluk en een van Davids getrouwe mannen stierf. God had de Filistijnen die de ark veroverd hadden eens gestraft met ziekte waardoor zij besloten om de ark terug te sturen naar Israël. Dus stuurden zij de ark terug op een ossenwagen. David had over dit voorval gehoord. Hij wist ook dat de wet van Mozes heel duidelijk stelde dat de ark enkel gedragen mocht worden door de Kehatieten, de zonen van Levi. David dacht echter dat die methode prima geschikt was voor korte afstanden. Omdat dit echter een lange reis was, besloot hij om de methode van de Filistijnen te gebruiken omdat die beter en logischer was. Dus zette hij de ark op een ossenwagen. De ossen gleden echter uit op de ruwe paden en de ark begon te schudden. Uzza strekte zich uit om te voorkomen dat de ark van de wagen zou vallen. God sloeg hem on-middellijk voor zijn onbedachtzaamheid en hij stierf.

  Wat Uzza deed, dat deed hij met een goed motief; maar het was nog steeds in strijd met Gods wet. Als we tegen het Woord van God in gaan, dan zullen we daar ook de consequenties van dragen, zelfs als onze motieven goed zijn. Het goede te doen, met het verkeerde motief is onacceptabel voor God. Maar het is net zo onacceptabel voor Hem als we iets verkeerds doen met het goede motief. Het doel heiligt nooit de middelen. We zien hier dat de bedoeling van Uzza goed was – om te voorkomen dat de ark zou vallen. Uzza kende echter ook de wet van Mozes dat niemand de ark mocht aanraken. Zelfs de Kehatieten mochten de ark zelf niet aanraken. Zij moesten een doek over de ark heen leggen, voordat ze hem zouden dragen, zodat ze hem zelf niet aan zouden raken (Numeri 4:15). God had duidelijk aangegeven dat de straf voor een ieder die de ark zou aanraken de dood zou zijn.

  We kunnen met deze vraag te maken krijgen, als we besluiten om te gaan evangeliseren. Hoe zullen we het doen, op Gods manier of op onze eigen manier? Zullen we de manieren van de multinationals imiteren als we Gods werk gaan doen?

  Vandaag de dag zeggen vele Christenen dat ze geld nodig hebben om te kunnen evangeliseren. Is het geld waarvan je afhankelijk bent of is het de Heilige Geest? Wat je zou moeten zeggen is; “We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om te evangelis-eren”. Als je de kracht van de Heilige Geest hebt, dan maakt het niet uit of je geld hebt of niet, het werk van de Heere God zal gedaan worden. Alleen de wereldse corporaties en organisaties hebben geld nodig om te overleven. Als kerken en gemeenten ook op een punt komen waarop ze zeggen “Alleen met geld kunnen we verder komen”, dan moeten we concluderen dat ze afgegleden zijn naar het niveau van deze wereldse organisaties. In het boek Handelingen wordt nergens melding gemaakt over geld in relatie tot evangelisatie of het werk van God. Zo nu en dan werd er gecollecteerd voor de arme gelovigen, maar nooit om de apostelen te betalen! Ze baden nooit tot God om meer en meer geld, zoals zoveel mensen doen vandaag. Ze baden om de kracht van de Heilige Geest. De methodes van de wereld (de ossenwagens) hebben de methodes van God vervangen vandaag de dag. Dat is de reden waarom er geestelijke dood is. We moeten hier begrijpen wat God tot ons probeert te zeggen.

  Later bracht David de ark Jeruzalem binnen op de correcte manier – op de schouders van de Levieten. Hij was deze keer zo vol van blijdschap dat hij voor de Heere danste uit alle macht en kracht (Samuel 6:14). Dat was de manier waarop ze hun aanbidding en lofprijzing aan God uitten. Ze gebruikten muziek-instrumenten, klapte met hun handen, riepen en dansten. David was een aanbidder. Maar toen hij de stad naderde, zag zijn vrouw Michal (de dochter van Saul) hem dansen en was erg geschokt (vers 16). Ze verachtte hem in haar hart. Ze verachtte een gezalfde dienstknecht van God die in aanbidding was op een manier die zij niet kon waarderen. Er kunnen mensen zijn, die God vandaag aanbidden op een manier die jij niet kunt waarderen. Je hoeft hen niet na te doen, maar je hoeft ze ook niet te minachten. Michal hoefde niet te gaan dansen zoals David deed, maar ze mocht haar man niet minachten. Laten we ons niet verbeel-den dat de manier waarop wij aanbidden de juiste is.

  Bijna elke christelijke groep is van mening dat alleen hun manier van aanbidden de juiste is, en ze eisen dat iedereen het op hun manier doet. In de aanbid-dingsdienst van sommige christelijke groepen, zit iedereen stil alsof het een uitvaartdienst betreft. Dat is niet aantrekkelijk voor mij, omdat een aanbiddingsdienst niet op een uitvaartdienst kan lijken. Er is een tijd van vreugde, omdat we het feit vieren dat het kruis leeg is, dat Jezus het graf overwon en opgestaan is uit de dood. Deze mensen gedragen zich echter alsof de Heere Jezus nog steeds dood is! Maar dan zijn er ook nog christenen die extreem doorslaan de andere kant op. Zijn voelen dat de Heilige Geest alleen aanwezig is als er een bepaald geluidsniveau bereikt wordt – en dus roepen ze met luide stem hun emoties op, om “de Heilige Geest in hun midden te brengen”. Dit is ook een misleiding. De Heilige Geest komt niet als het geluidniveau omhoog gaat of door een versterker. Ik zou willen dat het zo eenvoudig was, maar dat is niet zo. Je moet een zuiver geweten hebben.

  Ik wil geen enkele van deze groepen minachten. Maar ik wil ook geen van beide imiteren. Ik ben vrij om de Heere te aanbidden op mijn eigen manier. Kijk niet minachtend neer op de manier waarop een ander de Heere aanbid en verbeeld jezelf niet dat jouw manier de juiste manier van aanbidden is. Geef anderen de vrijheid. God kijkt naar het hart en niet naar de uiterlijke expressie daarvan.


  Vertaling: Michel de Ruijter

  Lees meer...
  Zoek er altijd naar om een jongere*1 broeder te zijn, tot het einde van je leven -
   Zac Poonen

  (Always Seek to be a Junior Brother Till the End of Your Life)

  In 2 Samuel 11, lezen we het verhaal van de grote zondeval van David. We kunnen hier allemaal een les uit leren van hoe hij ten val kwam. “Het gebeurde in het voorjaar, op de tijd dat koningen er op uit gingen om oorlog te voeren…” Koningen voerden geen oorlogen in de winter als het koud was, maar dat deden ze in de lente. In elke strijd was David altijd de aanvoerder, die de legers van Israël aanvoerde in de strijd tegen hun vijanden. Deze keer dacht David echter dat hij kon uitrusten. Het zijn de momenten waarop we stoppen met strijden, dat we beginnen met zondigen. Op de momenten dat we niet op de plaats zijn waar God wil dat we zijn, vallen we in de zonde. De plaats van David was op het slagveld. In plaats daarvan sliep hij in zijn paleis. Als hij die dag op het slagveld was geweest, dan zou hij wellicht nooit zo gevallen zijn.

  Het zijn de momenten waarop het ons voor de wind gaat en stoppen met vechten en onze jongeren erop uit sturen om het werk van de Heere te doen, dat we in de problemen raken. Veel christelijke leiders zitten als koningen in hun paleizen en laten hun jongere broeders al het moeilijke werk in het veld doen.
  Ik zal altijd een jongere broeder willen zijn tot aan het einde van mijn leven. Ik wil voor de Heere aan het werk zijn op het veld als in 90 jaar oud ben. Ik wil op het slagveld zijn tot aan het einde van mijn leven. Ik hoop dat jij daar ook wil zijn. Er is geen gevaar op dat slagveld. De gevaren zijn in het paleis. David was helemaal veilig, zolang hij op het slagveld was. Alleen in het paleis was hij in gevaar.

  Vallen we in de zonde op die momenten waarop we beproeft worden en weerstand, ziekte en financiële moeilijkheden tegenkomen op ons pad? Nee. Het zijn de momenten waarop alles gemakkelijk gaat in het leven. Als we voldoende geld hebben, als ons werk floreert en er niemand ziek thuis is – dat zijn de momenten waarop we zondigen. Dat is de tijd waarin je alerter moet zijn.

  David bleef thuis in Jeruzalem (11:1). Hij was niet als Mozes aan het bidden, terwijl Jozua aan het vechten was. Als David aan het bidden was geweest voor Joab, die buiten in het veld aan het vechten was, dan zou hij veilig geweest zijn. Maar hij sliep. “Tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats.” Ik weet niet of hij de hele morgen geslapen had en nu pas wakker werd, tegen de avond. Hij stond op van zijn bed en, in plaats van eerst te bidden, liep hij naar het dak van zijn paleis. Vanaf die plaats zag hij Bathseba, een hele mooie vrouw, en werd hij verleid. Als hij die verleiding toen meteen in de kiem gesmoord had, dan zou die nooit geleid hebben tot die grote zonde op het einde.

  Toen hij keek en verleid werd, had hij weg kunnen kijken en tegen zichzelf zeggen; “Dit is gevaarlijk. Ik moet voorzichtig zijn”. Hij had kunnen weg gaan om tijd door te brengen in gebed voor Joab. Toen hij geïnformeerd had en ontdekte dat ze de vrouw van een ander was, had hij zichzelf kunnen stoppen en op zijn minst kunnen zeggen; “Oh, ik zal haar nooit kunnen hebben”! Als hij gebeden had voor Bathseba dat God haar een pure, heilige vrouw voor Uriah zou maken, dan zou dat gebed alleen al hebben voor-komen dat hij zou zondigen. Op dat moment echter vergat hij alles van de God die hem koning had gemaakt. Hij was nu een machtige koning die alles en iedereen kon hebben, die hij wilde. En zo viel hij in overspel met haar.  Lees meer...
  Echt vuur en vals vuur -
  Zac Poonen

  (Real Fire and False Fire)

   
  Als we kijken naar het leven van Jezus, dan denken we niet alleen aan Zijn dood op Golgotha, maar ook aan Zijn hele leven waarin Hij Zichzelf volledig aan de Vader overgaf zeggende: “U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt… Ik kom -in de boekrol is over Mij geschreven- om Uw wil te doen, o God (in dit lichaam)” (Hebreeën 10: 5,7). Jezus heeft niet één keer Zijn Eigen zin, terwijl Hij in het lichaam op aarde was, maar enkel de wil van Zijn Vader'gedaan. Dat is wat het betekend om jezelf te geven om als een brandoffer voor God te zijn. Dit is ook waartoe Paulus ons aanspoort om te doen in Romeinen 12:1 “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.” – precies zoals Jezus deed. Dit brandoffer werd aan God aangeboden en het verbrandde volledig. De bijbel zegt dat dit een “brandoffer, een vuuroffer, een aangename geur voor de HEERE” is (Leviticus 1:17) – dat betekend iets waar God erg blij mee was – “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!” (Mattheus 3:17). Paulus zei dat zijn ambitie in zijn leven was “om de Heere welbehaaglijk te zijn” (2 Corinthiërs 5:9).

  Als we onze lichamen aan de Heere geven, dan is het heel eenvoudig om te zeggen, “Heere, ik geef mijn lichaam volledig aan U”. We weten echter niet of we het al geofferd hebben, tot het moment dat we het “in stukken snijden”. We zouden onszelf kunnen misleiden. Wat betekend het om het in stukken te snijden, stuk, voor stuk – zoals het gedaan werd bij de brandoffers? Het betekend dat we onze lichaams-delen stuk voor stuk aan de Here moeten offeren.
  We zeggen, “Heer, hier zijn mijn ogen. Ik heb ze gebruikt voor de duivel en voor mezelf in de afgelopen jaren, door naar veel dingen te kijken en dingen te lezen, waarmee we U beledigen. Maar ik leg hier nu mijn ogen neer voor het altaar. Nooit meer wil ik deze ogen gebruiken om naar dingen te kijken, of dingen te lezen, waar Jezus niet naar zou kijken, of wat Hij niet zou willen lezen. Ik wil met deze ogen nooit meer zondigen.

  Daarna gaan we naar onze tong en zeggen we, “Heere, hier is mijn tong. Ik heb deze tong zoveel jaren gebruikt voor de duivel en voor mijzelf, door te zeggen wat ik maar wilde, door leugens te vertellen voor mijn eigen voordeel, door boos te worden op mensen, door te roddelen en door kwaad te spreken over anderen en hen te beschuldigen. Maar dat wil ik allemaal nooit meer doen. Hier is mijn tong Heere. Mijn tong is vanaf dit moment van U – totaal en volledig.”
  Vervolgens gaan we naar onze handen, onze voeten en onze lichamelijke hartstochten, een voor een, en zeggen we precies hetzelfde: “Heere, hier zijn mijn handen en mijn voeten en mijn lichamelijke hartstochten, waarmee ik heb gezondigd en waarmee ik U gekwetst heb. Ik wil ze nooit meer gebruiken voor mijn eigen plezier of om mijn eigen lusten te bevredigen. Ze zijn allemaal van U.”

  Alleen door de delen een voor een op het altaar te leggen, ontdekken we of we werkelijk ons lichaam offeren aan God of niet. Alleen als we het offer op-delen in stukken en het volledig op het altaar leggen, dan kunnen we zeggen, “Heere, laat nu Uw vuur op het offer vallen om het te verteren”. We lezen in Leviticus 9:24 hoe het vuur van God op het brandoffer viel om het te verteren. Dat vuur is een beeld van de doop in de Heilige Geest en vuur dat neerdaalt om ons offer te verteren en om onze lichamen in vuur en vlam te zetten voor God. Het vuur viel echter niet voordat het laatste stuk vlees van het brandoffer op het altaar neergelegd was.

  Wat doen christenen als zij de prijs niet willen betalen door het schenken van hun lichaam als een brandoffer en toch het vuur willen hebben? Dan maken zij een vals vuur – een namaaksel. En dat is wat we zien in Leviticus 10:1-2 “De zonen van Aäron, Nadab en Abihu, namen beiden hun wierookschaal, deden vuur daarin, legden reukwerk daarop en brachten vreemd vuur voor het aangezicht van de HEERE, wat Hij hun niet geboden had”. Als we niet het echte vuur van de Heere hebben, maar we willen wel deel zijn van hen, die het echte vuur hebben, dan is er het gevaar dat we kunnen imiteren wat zij hebben, zodat we kunnen zeggen: “Ja, wij hebben het vuur ook! Wij hebben ook gesproken in tongen!” God was zo boos op Nadab en Abihu omdat zij het echte vuur geïmiteerd hadden, dat Hij nog een vuur van bovenaf deed neerdalen – dit keer echter niet om het brandoffer te verteren maar om deze hypocrieten te verteren!
  Het is gevaarlijk om in geestelijke zaken de echte dingen te imiteren. Ja, veelvouden van christenen doen dat deze dagen. Ze worden gecoacht door sprekers om te leren om in tongen te spreken, om hun emoties op te bouwen om psychosomatische ‘genezingen’ te ervaren (en te geloven dat dit het-zelfde is als genezen worden ‘in de Naam van Jezus’)

  Zij die het echte vuur van God ontvangen hebben, betaalden daar een prijs voor. Zij hebben alles op het altaar voor God gelegd – hun geld, hun ogen, hun tongen, hun handen, hun alles. Ze hebben hun levens onderzocht en zichzelf ervan verzekerd, dat ze alle stukken van het brandoffer op het altaar gelegd hadden; en God stuurde Zijn vuur op hen. Als je kijkt naar het leven van zo’n man, dan zou je kunnen wensen dat je dezelfde krachtige zalving had. Je bent echter niet bereid bent om diezelfde prijs ervoor te betalen, maar je wil wel aan anderen kunnen laten zien dat je ‘gezalfd’ bent. Op dat moment zou je kunnen doen wat Nadab en Abihu deden – maak een ‘vreemd vuur’, wakker je emoties aan, maak ‘tongen-taal’, etc. Omdat misschien vele gelovigen toch geen geestelijke onderscheiding hebben, ben je in staat om hen te misleiden, zodat ze denken dat je het echte vuur hebt. Maar jij weet wel beter dan wie dan ook dat wat jij hebt een door jezelf geproduceerd vuur is en niet van God. Pas op! Indien de Heere God vandaag het christendom zou oordelen op eenzelfde wijze als waarop Hij Nadab en Abihu heeft geoordeeld, dan weet ik zeker dat er een heleboel christenen vandaag zouden sterven.

  Lees meer...
  Heiligheid is het karakteristieke van de ware gemeente (Jeruzalem)
  - Zac Poonen
  (Holiness is the Characteristic of the True Church - Jerusalem)
  Babylon (de valse kerk) wordt elf keer ‘de grote’ genoemd in het boek Openbaringen. Jeruzalem (de bruid van Christus), aan de andere kant, wordt ‘de heilige stad’ genoemd (Openbaringen 12-21).

  Als we er naar zoeken om in de ogen van de wereld ‘groot’ te zijn als gemeente, dan glijden we richting Babylon. Jezus zei dat wat mensen hoog waarderen in de ogen van God walgelijk is (Lucas 16:15). Daarom moeten we constant in de gaten houden of datgene dat we doen in onze gemeente (zelfs als het musiceren of spreken is) niet is om indruk te maken op mensen. Aantallen zijn altijd imponerend in de ogen van mensen. Als we dol zijn op het presenteren van groeistatistieken van onze gemeente aan anderen, dan is dat zeker een teken van Babylon. Dat betekend niet dat God niet geïnteresseerd is in het aanvullen van onze aantallen. Dat is Hij wel zeker – als Hij vind dat wij een kudde zijn, die Hij kan aanbe-velen bij Zijn andere schapen (die oprecht zijn). Maar groei in aantallen is niet noodzakelijk een indicatie van Gods zegening – want ook godslasterlijke sektes groeien in aantallen en dit geldt ook voor heidense religies. Heel vaak zijn hun statistieken zelfs im-posanter dan die van vele Christelijke groeperingen!

  De groei in Jeruzalem is dus een groei, die gemeten wordt in heiligheid – wat ook inhoud dat we elkaar liefhebben. Jezus zei dat de weg naar het leven erg smal is en dat slechts enkelingen hem zouden vinden. Zij die de nauwe poort zullen proclameren -zo smal als Jezus hem maakte-, zullen ontdekken dat slechts enkelen zich aan hun gemeente zullen laten toevoegen (Mattheus 7:13-14). Als we aan de andere kant de poort breder zullen maken, dan dat Jezus deed, dan zal het aantal eenvoudiger toenemen. Dat is waardoor er velen in het hedendaagse christendom op een dwaalspoor terecht komen. Jezus sprak over de enge poort en de smalle weg in de context van de ‘Bergrede’ (Mattheüs 5-7). Deze hoofdstukken geven de betekenis aan van wat de enge poort en de smalle weg inhouden.

  1 Korinthiërs 3:13 maakt het duidelijk, dat het de kwaliteit is van onze werken die door de Heere gewaardeerd zullen worden op de laatste dag – en niet de hoeveelheid. Een bediening met kwaliteit kan enkel voortkomen uit iemand die voortdurend leeft onder het beoordelen van zichzelf – “Wie onder ons kan verblijven bij een verterend vuur en een eeuwige gloed?” (Jesaja 33:14). Hier moet de gemeente anders zijn dan alle andere denominaties om ons heen. Vanaf het moment dat we het onderscheid verliezen, zullen we eindigen als de zoveelste dode denominatie.

  In het oude verbond werd altijd de buitenkant benadrukt – “vanwege de hardheid van uw hart”  (Mattheus 19:8). De wet benadrukte reinheid aan de buitenkant. Het nieuwe verbond, echter, benadrukt eerst de reinheid aan “de binnenkant van de beker”  (Mattheüs 23:25-26). Jezus zei in dat vers(26) dat als de binnenkant schoongemaakt was, dat de buitenkant dan ook automatisch schoon zou worden, zodat het helemaal niet meer nodig zou zijn om de buitenkant schoon te maken. Dat is heel duidelijk te zien in Mattheus 5:21-30. Als iemand zijn hart gereinigd heeft van boosheid, dan zou er geen gevaar meer zijn dat hij een moord zou plegen aan de buitenkant. Net zoals hij, nadat hij zijn hart gereinigd heeft van seksueel onreine gedachten, er geen gevaar meer zou zijn dat hij overspel zou plegen (aan de buitenkant). Maak eerst de binnenkant van de beker schoon en de buitenkant zal automatisch schoon worden.

  Daar waar de nadruk in een gemeente primair komt te liggen op het uiterlijke – niet naar de bioscoop, niet roken, drinken, gokken, geen sierraden dragen, enzovoort – een dergelijke gemeente zal slechts een gemeente zijn van het oude verbond! De manier om af te rekenen met uiterlijke zonden is niet door je daar als eerste op te richten, maar eerder op het innerlijke: je gedachten, je eigen houding ten opzichte van de wereld, die deze uiterlijke zonden produceren.

  Er kan geen innerlijke reiniging zijn, zonder je zelf te beoordelen. Het is onmogelijk om de gemeente te bouwen, als daar niet constant de boodschap van innerlijke reiniging wordt gepredikt. De Bijbel verteld ons dat we elkaar dagelijks in de gemeente moeten aanmoedigen om zo te voorkomen dat we gehard worden door de geraffineerdheid van de zonde (Hebreeën 3:13; 10:25). De meeste Christelijke ‘ge-meenten’ hebben geen interesse in zulke prediking, of het moet een uitzondering zijn. Maar toch zeker niet dagelijks! Daardoor brengen zij farizeeërs voort met hun enkel aan de buitenkant schone bekers. Hier moet de bruid van Christus anders zijn
  .
  Lees meer...
  Beste broers, zusters,

  als je een uur vrij wil maken in je vakantie voor een onderwijs aangaande de echte Liefde en Barmhartig-heid van je hemelse Vader, dan mag ik je aanraden om deze video van een uur te bekijken en dichter te groeien naar Zijn hart. Want Hij wil niet liever dan Zichzelf meer en meer openbaren en uitdelen van Zijn Barmhartigheid, Liefde en tederheid.

  Weest gezegend,
  Arie

  http://cfcindia.com/web/mainpages/sermon.php?video_id=2081
  (Je kunt deze video ook eerst downloaden, als je dat makkelijker vindt)

  Lees meer...
   
  Het leven van Jezus -
  Zac Poonen
   
  Op de bruiloft in Kana, waar de Heere Jezus bij aanwezig was, raakte de oude wijn op. De oude wijn was gemaakt door menselijke inspanning gedurende vele jaren – maar het voorzag niet in ieders behoefte. Dit is een gelijkenis met het oude leven onder de wet – het oude verbond. De oude wijn raakt op en de Heere moet wachten tot het opraakt, voordat Hij ons nieuwe wijn kan geven. “Want de Heere zegt; Enkel in het wachten op Mij zal je gered worden… maar jij zegt, we zullen onze hulp uit Egypte krijgen (menselijke kracht)! Dus zal je vervolgd worden door je vijanden… En de Heere wacht op jou (tot je aan het einde van je krachten komt), tot je bij Hem komt, zodat Hij je Zijn liefde kan laten zien; Hij zal je overwinnen om je te zegenen. ... Gezegend zijn zij die op Hem wachten voor hulp” (vertaald vanuit Jesaja 30:15-18 Living Bible).

  Als we geprobeerd en geprobeerd en geprobeerd hebben om te leven in overwinning en herhaaldelijk gefaald hebben, dan is dit de les die God ons wil leren: “Je kunt geen overwinning behalen in eigen kracht”. Zolang je nog onder de wet bent, zal je geregeerd worden door de zonde. Het grootste werk dat God in al Zijn kinderen wil doen is het afbreken van de kracht van het ik-gerichte leven. Jezus heeft gewacht totdat de oude wijn opraakte in Kana, voor-dat Hij Zijn wonder deed. Hij wacht nu totdat onze kracht op raakt. Al onze mislukkingen en nederlagen zijn door God bedoeld om ons tot aan het einde te brengen, voordat Hij Zijn kracht perfect in onze zwakheden kan manifesteren (2 Corinthiërs 12:9).

  We kunnen de kracht van het ik-gerichte leven zien op de momenten van verleiding en provocatie, als we reageren met bittere woorden, driftige uitdrukking-en, zelfrechtvaardiging, kritiek en veroordeling van anderen, niet vergevingsgezinde houdingen, een liefde voor het verzamelen van materiele zaken, vechten voor onze rechten en reputatie, het zoeken van wraak, etcetera. Deze en andere, vergelijkbare houdingen laten ons zien hoe groot de kracht is van het ik-gerichte leven dat nog steeds in ons is – de oude wijn is nog steeds niet op; en Jezus wacht aan de zijlijn terwijl Hij niets voor ons doet.

  Is de wijn opgeraakt in ons persoonlijke leven, ons huwelijksleven of ons gemeenteleven? Dan is het tijd geworden dat we het aangezicht van de Heere zoeken om Hem eerlijk onze noden bekend te maken. Hij alleen kan ons nieuwe wijn geven! De nieuwe wijn in Kana was niet gemaakt door menselijke inspan-ning. Het was een bovennatuurlijk werk van God. Dat kan ook zo in ons leven zijn. Hij zal Zijn wetten in onze harten en gedachten schrijven, om ons zo Zijn perfecte wil te willen doen en het ook te doen (Jeremia 31:31-33, Hebreeën 8:10; Filippenzen 2:13). Hij zal onze harten besnijden om Hem lief te hebben en er voor zorgen dat we in zijn geboden wandelen (Deuteronomium 30:6; Ezechiël 36:27). Dit zal net zo zeer Zijn werk zijn als de wijn in Kana, dat Zijn werk was. Dat is de betekenis van genade. We kunnen het leven van de HEERE Jezus niet producer-en – zelfs niet als we een leven lang proberen. Maar we dragen in ons lichaam “het sterven van Jezus”  (het dagelijks opnemen van het kruis, sterven aan ons ego, onze wil, rechten en reputatie), God beloofd om in ons de nieuwe wijn te produceren van het leven van Jezus (2 Corinthiërs 4:10).

  Lees meer...
  Pas op voor valse profeten die arrogant zeggen “Zo spreekt de Heere” -
  Zac Poonen
  (Beware of False Prophets Who Arrogantly Say “Thus says the Lord”)
   
  In Jeremia 23:5-6 lezen we over Jeremia die profeteert over de komst van de Heere Jezus Christus die hier ‘de rechtvaardige spruit’ en de ‘HEERE ONZE GERECHTIGHEID’.

  Deze titel refereert aan de Heere als Degene Die ons rechtvaardigt door Zijn rechtvaardigheid aan ons toe te schrijven. Het is een titel van het Nieuwe Verbond – en Jeremia profeteerde nogal wat over het Nieuwe Verbond.

  Dit hoofdstuk is ook een fantastisch hoofdstuk voor alle predikers om te lezen, want er worden ook veel waarschuwingen gegeven voor een ieder om goed in de oren te knopen. Valse profeten worden hier ontmaskerd en afgekeurd. Zij waren valse profeten omdat ze niet de tijd namen om te luisteren naar wat God te zeggen had (Jeremia 23:18). Ze waren te lui om voor God te gaan staan en te wachten op Zijn Woord.

  Er lopen veel valse profeten ronde in het christendom van vandaag de dag, die zoeken naar eer en geld voor henzelf. Ze profeteren valselijk over ingebeelde dromen waarvan ze beweren deze gedroomd te hebben.

  Jeremia waarschuwde de mensen om niet te luisteren naar valse profeten. Zij bedachten hun eigen boodschappen en spraken deze uit over de mensen, zeggende “Zo spreekt de Heere”. Maar de Heere God had niet tegen hen gesproken. Er zijn talloze mensen die zelfs vandaag nog heel onzorg-vuldig die zinsneden gebruiken. Het is heel gevaarlijk om op te staan en te zeggen ,”Zo spreekt de Heere”, als je er niet zeker van bent dat het werkelijk de Heere was die tot je sprak. Mensen die echter helemaal geen vrees voor God hebben, gebruiken die zinsnede vandaag de dag en zeggen wat er maar in hun gedachten komt. Dit is gevaarlijk en duister. Zulke mensen zouden dit hoofdstuk moeten lezen en leren om God te vrezen. God spreekt wel degelijk, maar Hij spreekt gedachten uit door nederige mensen zoals Paulus, die zei “Ik denk dat ik de Geest van God heb” (1 Corinthiërs 7:40) – en niet door mensen die arrogant zeggen, “Zo spreekt de Heere”. Pas op voor zulke valse profeten – want er zijn er duizenden in het christendom van vandaag.

  God zegt dat Zijn Woord als vuur en als een hamer is (Jeremia 23:29). Waarom zijn de woorden van zo vele predikers niet in staat om de harde harten van de mensen open te breken om hen in vuur en vlam te zetten? Dat komt omdat hun woord niet van de Heere God komt.

   
  Lees meer...
  God geeft Zijn beste gaven aan hen die het niet verdienen
  (God Gives His Best Gifts To Those Who Don’t Deserve Them)
  Zac Poonen
   
  Er is een reden waarom de meeste gelovigen niet vervuld zijn met de Heilige Geest. Ze proberen om die te verdienen. Ze proberen om Hem waardig te zijn. Massa’s oprechte mensen in veel religies zijn op dezelfde manier ook op zoek naar vergeving van hun zonden. Waarom ontvangen zij dan geen vergeving? Dat komt omdat ze het proberen te verdienen.

  Hoe ontving jij vergeving van je zonden? Heb je het verdiend of had je er recht op? Er kwam een dag in je leven dat je realiseerde dat je nooit Gods vergeving zou verdienen. Je kwam toen tot Jezus, niet als een christen, maar als een zondaar. En je zonden werden meteen vergeven. We moeten op dezelfde manier komen om de volheid van de Heilige Geest te ontvangen.

  Er zijn vele gelovigen vandaag de dag die blijven vasten en bidden om de volheid van de Heilige Geest te ontvangen. Er is niets mis mee om deze dingen te doen. Ze zijn heel goed. Als je die dingen echter doet om er zo voor te zorgen dat je daardoor waardig wordt om de volheid van de Heilige Geest te ontvangen, dan zit je op het verkeerde spoor.

  Als je de volheid van de Heilige Geest niet ontvangt, dan zou je zelfs God kunnen vragen, “Heere, ik heb gevast, gebeden en gewacht. Waarom hebt U mij niet gevuld?” Maar je kunt nooit de Heilige Geest verdienen, net zoals je nooit vergeving van je zonden kunt verdienen. Beide zijn gaven van God. En je kunt Hem er ook niet voor betalen. Je moet ze gratis in ontvangst nemen – of je krijgt ze nooit.

  De gaven van God zijn allemaal gratis, maar mensen maken vaak de fout om te proberen om God er voor te betalen en daarom krijgen ze niets. Als je probeert om jezelf waardig te maken om de gaven van God te ontvangen, dan kun je ze niet ontvangen. Misschien is dit wel de voornaamste reden waarom je nog niet vervuld bent met de Heilige Geest.

  Toen Jezus op de aarde was, dachten de Farizeeën dat zij meer dan anderen vergeving van hun zonden verdienden. Maar zij kregen het niet – en zij gingen naar de hel. Aan de andere kant, beruchte zondaren zoals Maria Magdalena ontving meteen vergeving van haar zonden. Een rover, die misschien een leven lang geleefd had van de misdaad werd in één moment vergeven en ging naar het Paradijs in dezelfde dag als waarin hij werd gekruisigd.

  God geeft Zijn beste gaven aan hen, die ze niet verdienen. Zij die ter elfder uren in de wijngaard aankwamen, wisten dat zij niets verdiend hadden en dus kregen zij het eerste betaald. Maar zij die eerder gekomen waren en dachten dat zij hun loon verdiend hadden, kwamen als laatste aan de beurt.

  In het verhaal van de verloren zoon, lezen we dat de vader een ring om zijn hand droeg. Op een dag, deed hij die af en gaf hij hem aan de jongste zoon, die al zijn geld verspild had. Waarom gaf hij die ring niet aan de oudste zoon? Dat was omdat de oudste zoon zelf-gerechtvaardigd was. In de ogen van mensen, was het de oudste zoon, die de ring verdiend had, maar de vader gaf hem aan de jongste zoon.

  Dat is Gods manier. Hij doet zulke dingen om zo de trots van mensen te vernederen, zodat niemand in Zijn aanwezigheid kan opscheppen. Zijn wegen zijn niet onze wegen en Zijn gedachten zijn niet onze gedachten (Jesaja 55:8).
  Lees meer...
  Een uitstekende waarschuwing voor alle mannen

  Zac Poonen

  (An Outstanding Warning to All Men)
   
  In Richteren, hoofdstuk 13 lezen we over de familie van Manoach waarin geen kinderen waren. "Toen verscheen er een Engel van de HEERE aan deze vrouw, en zei tegen haar: Zie toch, u bent onvrucht-baar en hebt geen kinderen gebaard. U zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen scheer-mes op zijn hoofd komen. Want het jongetje zal van de moeder schoot af als nazireeër aan God gewijd zijn". Simson werd geboren. De Heere zegende hem en de Geest van God begon in hem te bewegen om hem aan te sporen. (Richteren 13:25) – de zalving – dat was de verborgen kracht van al deze leiders. Helaas lezen we echter ook dat Simson al op jonge leeftijd in zonde viel. Elke keer als hij een mooie vrouw zag, dan kon hij zijn lust voor haar niet onder controle houden. Dan vergat hij zijn hele roeping om de Heere te dienen om achter die vrouw aan te gaan – ongeacht of het nu een Joodse of heidense vrouw was, als ze maar een knap uiterlijk had! Dit was zijn zwakte gedurende zijn hele leven. God gebruikte hem zonder twijfel, maar hij had een enorme zwakte met betrekking tot mooie vrouwen – net als vele predikanten vandaag de dag. Het gedrag van Simson staat in schril contrast met het gedrag van Jozef. Jozef leefde nog voordat de Wet geschreven was en hij had veel minder openbaring ontvangen over Gods onderwijzing, dan dat Simson dat had. Toch stond hij herhaaldelijk zuiver en trouw voor God – en daarom is hij, al duizenden jaren, een voortreffelijk goed voorbeeld voor jonge mannen. Simson echter aan de andere kant is al duizenden jaren een gelijkwaardig voorbeeld als waarschuwing voor alle mannen!
   
  We lezen in Richteren 14: 5,6 “Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen zij bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Toen werd de Geest van de HEERE vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had”.
  Simson wist dat het de kracht van de Heilige Geest was geweest die hem in staat stelde om dat te doen. In Richteren 14: 10 lezen we dat zijn vader afdaalde naar de Filistijnen om de vrouw te ontmoeten, die Simson leuk vond en hij zorgde ervoor dat ze trouwden. Dit was een duidelijke ongehoorzaamheid aan Gods wet waarin stond dat de Israëlieten geen niet-Israëlieten mochten huwen.
  Simsons leven kende veel pieken en dalen – soms pieken, maar meestal dalen. We lezen in richteren 16:1 dat hij naar Gaza ging. Hij zag daar een hoer die hem aanstond en pleegde ontucht met haar. Toen hij gezien werd, greep hij de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los, met grendel en al en liep er mee weg! Later ontmoette hij een andere vrouw, Delila, en hij werd verliefd op haar (Richteren 16:4). God moet wel regelmatig tot zijn geweten gesproken hebben, maar hij wilde niet luisteren. Hij verblijdde zich waarschijnlijk in het feit dat God hem GEBRUIKTE – net zoals velen vandaag de dag.
  Velen zullen op de laatste dag bij de Here komen en Hem herinneren aan de tijd dat Hij hen gebruikte in verschillende bedieningen. De Heer zal hen echter in het vuur werpen, omdat ze in hun privé levens in zonde leefden (Mattheus 7:22-23).
  Als we voortdurend Gods tedere waarschuwingen in ons geweten afwijzen, dan kunnen wij ons zelf ook vernietigen net zoals degenen uit Mattheus 7:22-23.

  Uiteindelijk legt Simson zijn hoofd in de schoot van Delila en verklapt hij haar zijn geheim. Ze snijd meteen zijn haren af en dat was het einde van zijn bediening. Wat een tragedie! Een man die zo een machtige verlosser was, werd een slaaf van zijneigen begeerten en passie. Paulus zegt in 1Korinthiers 9:27, “Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.” De Living Bible vertaling parafraseert deze tekst als volgt: “mijn lichaam te dwingen wat het moet doen, niet wat het wil doen.” Dat betekend dat we ons lichaam moeten laten eten wat het moét eten en niet wat het wíl eten; slapen zoveel als het moét slapen en niet zoals het wíl slapen. We moeten onze ogen beheersen dat ze kijken naar wat ze moéten zien en niet wat ze wíllen zien. We moeten onze tongen onder controle houden zodat ze spreken wat ze moéten spreken en niet wat ze wíllen spreken.
   
  Als we niet heersen over onze lichamelijke passies, dan kunnen we wel mooie boodschappen prediken en toch uitgeworpen worden door de Heere op de laatste dag. De mate van ons discipelschap is zo afhankelijk van onze lichamelijke passies. Dat is de boodschap die we kunnen leren van het verhaal van Simson, die zo’n mooie bediening had waar zoveel mensen door gezegend werden, maar uiteindelijk werd hij zelf gediskwalificeerd.
  Zoveel grote evangelisten zijn ten prooi gevallen aan mooie vrouwen. Raak niet onder de indruk van de gaven die zulke mannen gebruiken of door de grootte van hun organisaties! Een leider die valt in zonde is veel ernstiger dan een gewone gelovige die in dezelfde zonde valt. Van hem die meer ontvangen heeft, wordt ook meer verantwoording gevraagd.

  Als je niet betrouwbaar bent in je relatie met de andere sexe, maak dan niet de Naam van God te schande door te proberen om een oudste of een leider te zijn. Hou de mensen niet voor de gek door hen te laten denken dat je een man van God bent, als je in zonde leeft. God zal je een keer publiekelijk ‘door de mand laten vallen’, als je met dat leven door blijft gaan. Je kunt wellicht denken dat je slim genoeg bent om je zonde te verbergen, maar je bent niet slim genoeg voor God. Hij zal je werkelijk aard laten zien zoals dat tot nu toe nog niet eerder zichtbaar is geweest.

  Toevoeging van avo: Galaten 5:16.
  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. & Romeinen 10:13. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (Zalig kan ook vertaald worden met: "bevrijd, beschermd of genezen") & Wees op je post en wees niet ledig bezig. Als David niet op zijn dak aan het zonnen was geweest, maar daar was waar hij hoorde te zijn als koning, zou hij niet gezondigd hebben met Batsheba.

   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl