W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties
  inderdaad "Velen zullen onderzoek doen en de kennis zal vermeerderen".  (Dan.12;4).
   
  Ja voor dit item zie ik je graag op deze link:
   
   
  waar talrijke en mogelijke berichten aangaande de aanstaande wederkomst staan vermeld 
   
  Heeft de profeet Nahum daar iets van gezien toen hij profiteerde:
  "langs de wegen razen de wagens, zij vliegen over de vlakten; hun aanblik is als van fakkelen, als bliksumschichten schieten zij voort?"
  Nu vinden wij dat heel gewoon.
  Maar Daniël heeft het gezegd.
  Hij schreef het op in het "Boek". Want...
  In de laatste dagen zal de kennis vermeerderen. 
    
   
  Welnu, dat zien we voor onze ogen gebeuren.
  Hebt u het reeds opgemerkt? laat u niet verassen!!
  Bereid u want Jezus komt, laat niemand u misleiden,
  En neem Jezus als uw verlosser aan!
   
  Lees meer...
  Aaronic Blessing
   
   
  24 De HERE zegene u en behoede u;
  25 de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
  26 de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
   
   
  24 The LORD bless you and keep you;
  25 The LORD make his face shine upon you and be gracious unto thee;
  26 The LORD lift up his countenance upon you and give you peace.
   
  Lees meer...
   
  Wij heten u van Hartelijk WELKOM
  Wij verkondigen het Goede Nieuws, opdat er velen tot God mogen komen.
  Wij verkondigen de liefde over aan de gehele schepping van Jezus Christus
  Mijn naam is : Florent

  Voel je vrij om te spreken, ik zal luisteren met een oprecht hart.
  Deze site is opgebouwd om u bemoedigen, op te bouwen en te troosten
  U zult ervaren, begrijpen en weten dat God daar juist is waar u 't minste verwacht.
  Hij zal u dragen waar u, als u strijd hebt en u brengen naar de overwinning
   
  Tot ieders hart zegt Hij :
  Zie Mijn kind,
  Ik neem uw oude hart weg en geef u een rein hart,
  een nieuw hart van vlees zal Ik u geven.
  Wees voor Mij niet bevreesd,
  Ik leid u in een heel nieuw leven.
  Vertrouw Mij op de tijden dat Ik u leid.
  Hoor naar Mijn stem en leg uw hand in de Mijne,
  zie niet angstig rond, ik ben altijd bij U
  Ik zal u nooit begeven of verlaten
  Al u pijn en verdriet. Ik zal U genezen.
  Ik ben uw Heelmeester.
  Zie Ik leg Mijn hand op u, Jij bent Mijne.
  Mijn Zoon heeft jou gekocht en betaald, met Zijn Bloed,
  Ik hou van u. Kom tot Mij.
  Gedenk de moeilijke dag, leg dan uw hand in Mijn hand,
  en Mijn trouw van Liefde zullen u omringen, sterken, helen en vernieuwen.
  Ik Ben de Here en buiten Mij is er geen andere Verlosser.
  Uw hemelse Vader
  Hij is de verpersoonlijking van Geloof. Hoop Geloof Liefde
   
  Wij allen behoren een hart voor Evangelisatie te bezitten.
  Ja wij allen kunnen werken in één netwerk.
  Niet beperkt tot Nederland, maar Wereldwijd.
  Met één doel:
  De mensen voor Gods troon te brengen.
  Kom ook kijken op dit netwerk en doe mee

  Gods zegen,
  Florent
   


  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl