W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
  Laatste reacties

  Wijsheid

  10.gif

  Terwijl Hij alles van ons weet, bemint Hij ons! 
   

  Lees meer...
  Wijsheid
  10.gif

  God is wijsheid

  Job 12 vers: 13

  Bij Hem (God) is wijsheid en sterkte, Hij heeft raad em doorzicht.

  Zelf weten, kunnen wij niets, wij moeten ons geheel richten naar God. Van Hem kunnen wij ook inzicht krijgen. Hij wil ons helpen bij moeilijke beslissingen in ons leven.

  Lees meer...

  Wijsheid

  10.gif

  Het kwade niet navolgen 

  3 Johannes 1 vers: 11

  Geliefde, volg het kwade niet na, maar het goede.

  Wij zijn geliefden van God, daarom zullen wij het goede doen. Met vallen en opstaan elke dag weer het goed te doen. God zal ons ook wijsheid en kracht geven om het goede te doen, en dat goede kan voor ieder mens verschillend zijn. Het betekend misschien in allerlei situatie's niet zo op onze strepen staan. wees maar eens de mindere. Maar Hij (jezus} zal groeien en wij minder worden.

  Lees meer...

  Wijsheid

  10.gif

  Als je twijfelt aan Gods vergeving, twijfel je aan de grootheid en almacht van God! 

  Lees meer...

  Wijsheid

  10.gif

   Roepen uit de diepte

  Psalmen 127 vers: 1 tot en met: 2
  Uit de diepte roep ik tot U, Heer, Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade.

  Als wij uit de diepte tot u roepen, dan antwoordt en helpt U ons. Steeds weer ervaren wij, dat in grote en kleine dingen, helpt en Redt U uit. Wij kunnen U daarvoor niet genoeg danken. 

  Lees meer...

  Wijsheid

  10.gif

  Vertroosting

  2 Korintiërs 1 vers: 5
  Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt,  zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel.

  Tot nu toe lijden wij niet, soms wat moeilijkheden, ziekte, verdriet, verlies van iemand die je na staat, maar dat het lijden overvloedig over ons komt kan ik niet zeggen, misschien een ander wel. Maar de vertroosting valt ons wel overvloedig ten deel. In kleine dingen en grote dingen. Wij 'ervaren' het, God is nabij en Hij leidt ons, als wij ons laten leiden. Hij geeft ons wijsheid en kracht elke dag weer.

  Lees meer...

  Wijsheid

  10.gif

  Goddelijke bron

  Efeziërs 1 vers: 17

  Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid u geve de geest van wijsheid en van de openbaring om Hem recht te kennen.

  God de Vader geeft ons door Zijn woord, Hem recht te kennen. Recht te kennen betekend Hem helemaal te kennen. Wij KRIJGEN een Geest van Wijsheid, daardoor zien wij de dingen anders, dan mensen die zich niet hebben uitgestrekt om die geest van wijsheid niet te ontvangen. Wij kunnen niet begrijpen waarom God de Here ons dat schenkt, wij kunnen daarvoor niet genoeg danken. laten we daarom  leven naar de Goddelijke inspirerende bron.

  Lees meer...

  Wijsheid

  10.gif

  Wees tot een zegen
  en wordt zo gezegend.
   

  Lees meer...

  Wijsheid

  10.gif

   God hoort het gebed! 

  Lees meer...

  Wijsheid

  10.gif

   
   
  Ademtocht 

  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl