W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Categorieën
  Welkom
  Allereerst
   
  op deze Pro - Israël site!  
  Leuk dat je de tijd neemt om even langs te komen
   
   
  Laatste artikelen
  De menselijke manier en Gods manier
  - Zac Poonen
  (Man’s Way and God’s Way)
   
  In 2 Samuel 6, vinden we dat David een groot verlangen had om de ark Gods terug te brengen naar Jeruzalem. Het verlangen was goed; maar hij deed het niet op de manier zoals God het geboden had in Zijn wet. Het resultaat was een ongeluk en een van Davids getrouwe mannen stierf. God had de Filistijnen die de ark veroverd hadden eens gestraft met ziekte waardoor zij besloten om de ark terug te sturen naar Israël. Dus stuurden zij de ark terug op een ossenwagen. David had over dit voorval gehoord. Hij wist ook dat de wet van Mozes heel duidelijk stelde dat de ark enkel gedragen mocht worden door de Kehatieten, de zonen van Levi. David dacht echter dat die methode prima geschikt was voor korte afstanden. Omdat dit echter een lange reis was, besloot hij om de methode van de Filistijnen te gebruiken omdat die beter en logischer was. Dus zette hij de ark op een ossenwagen. De ossen gleden echter uit op de ruwe paden en de ark begon te schudden. Uzza strekte zich uit om te voorkomen dat de ark van de wagen zou vallen. God sloeg hem on-middellijk voor zijn onbedachtzaamheid en hij stierf.

  Wat Uzza deed, dat deed hij met een goed motief; maar het was nog steeds in strijd met Gods wet. Als we tegen het Woord van God in gaan, dan zullen we daar ook de consequenties van dragen, zelfs als onze motieven goed zijn. Het goede te doen, met het verkeerde motief is onacceptabel voor God. Maar het is net zo onacceptabel voor Hem als we iets verkeerds doen met het goede motief. Het doel heiligt nooit de middelen. We zien hier dat de bedoeling van Uzza goed was – om te voorkomen dat de ark zou vallen. Uzza kende echter ook de wet van Mozes dat niemand de ark mocht aanraken. Zelfs de Kehatieten mochten de ark zelf niet aanraken. Zij moesten een doek over de ark heen leggen, voordat ze hem zouden dragen, zodat ze hem zelf niet aan zouden raken (Numeri 4:15). God had duidelijk aangegeven dat de straf voor een ieder die de ark zou aanraken de dood zou zijn.

  We kunnen met deze vraag te maken krijgen, als we besluiten om te gaan evangeliseren. Hoe zullen we het doen, op Gods manier of op onze eigen manier? Zullen we de manieren van de multinationals imiteren als we Gods werk gaan doen?

  Vandaag de dag zeggen vele Christenen dat ze geld nodig hebben om te kunnen evangeliseren. Is het geld waarvan je afhankelijk bent of is het de Heilige Geest? Wat je zou moeten zeggen is; “We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig om te evangelis-eren”. Als je de kracht van de Heilige Geest hebt, dan maakt het niet uit of je geld hebt of niet, het werk van de Heere God zal gedaan worden. Alleen de wereldse corporaties en organisaties hebben geld nodig om te overleven. Als kerken en gemeenten ook op een punt komen waarop ze zeggen “Alleen met geld kunnen we verder komen”, dan moeten we concluderen dat ze afgegleden zijn naar het niveau van deze wereldse organisaties. In het boek Handelingen wordt nergens melding gemaakt over geld in relatie tot evangelisatie of het werk van God. Zo nu en dan werd er gecollecteerd voor de arme gelovigen, maar nooit om de apostelen te betalen! Ze baden nooit tot God om meer en meer geld, zoals zoveel mensen doen vandaag. Ze baden om de kracht van de Heilige Geest. De methodes van de wereld (de ossenwagens) hebben de methodes van God vervangen vandaag de dag. Dat is de reden waarom er geestelijke dood is. We moeten hier begrijpen wat God tot ons probeert te zeggen.

  Later bracht David de ark Jeruzalem binnen op de correcte manier – op de schouders van de Levieten. Hij was deze keer zo vol van blijdschap dat hij voor de Heere danste uit alle macht en kracht (Samuel 6:14). Dat was de manier waarop ze hun aanbidding en lofprijzing aan God uitten. Ze gebruikten muziek-instrumenten, klapte met hun handen, riepen en dansten. David was een aanbidder. Maar toen hij de stad naderde, zag zijn vrouw Michal (de dochter van Saul) hem dansen en was erg geschokt (vers 16). Ze verachtte hem in haar hart. Ze verachtte een gezalfde dienstknecht van God die in aanbidding was op een manier die zij niet kon waarderen. Er kunnen mensen zijn, die God vandaag aanbidden op een manier die jij niet kunt waarderen. Je hoeft hen niet na te doen, maar je hoeft ze ook niet te minachten. Michal hoefde niet te gaan dansen zoals David deed, maar ze mocht haar man niet minachten. Laten we ons niet verbeel-den dat de manier waarop wij aanbidden de juiste is.

  Bijna elke christelijke groep is van mening dat alleen hun manier van aanbidden de juiste is, en ze eisen dat iedereen het op hun manier doet. In de aanbid-dingsdienst van sommige christelijke groepen, zit iedereen stil alsof het een uitvaartdienst betreft. Dat is niet aantrekkelijk voor mij, omdat een aanbiddingsdienst niet op een uitvaartdienst kan lijken. Er is een tijd van vreugde, omdat we het feit vieren dat het kruis leeg is, dat Jezus het graf overwon en opgestaan is uit de dood. Deze mensen gedragen zich echter alsof de Heere Jezus nog steeds dood is! Maar dan zijn er ook nog christenen die extreem doorslaan de andere kant op. Zijn voelen dat de Heilige Geest alleen aanwezig is als er een bepaald geluidsniveau bereikt wordt – en dus roepen ze met luide stem hun emoties op, om “de Heilige Geest in hun midden te brengen”. Dit is ook een misleiding. De Heilige Geest komt niet als het geluidniveau omhoog gaat of door een versterker. Ik zou willen dat het zo eenvoudig was, maar dat is niet zo. Je moet een zuiver geweten hebben.

  Ik wil geen enkele van deze groepen minachten. Maar ik wil ook geen van beide imiteren. Ik ben vrij om de Heere te aanbidden op mijn eigen manier. Kijk niet minachtend neer op de manier waarop een ander de Heere aanbid en verbeeld jezelf niet dat jouw manier de juiste manier van aanbidden is. Geef anderen de vrijheid. God kijkt naar het hart en niet naar de uiterlijke expressie daarvan.


  Vertaling: Michel de Ruijter

  Lees meer...
  Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here; wandelt als kinderen des lichts,
   
  Efeziërs 5:8
   
  Lees meer...
  Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam. Zeeen kunnen haar niet doven, rivieren spoelen haar niet weg. Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen, dan werd hij smadelijk veracht. 
   
   
   
  Lees meer...

   

  Woord van God voor jou

   

  Vul je eigen naam in op de .......
  Deze woorden zijn speciaal tot jou gericht.

   


  ......., loop niet met ongelovigen in hetzelfde gareel. Wat heeft licht uit te staan met duisternis?

  2 Korinthiërs 6:14

   
    

   
  Lees meer...
  En daar zat hij, met de krant op tafel, een pracht van een job werd hem daarin aangeboden. Maar hij bleef rustig zitten met de armen op tafel en zijn hoofd in de handen. "Ach dat zal toch ook weer niet voor mij zijn. Ik ben toch weeral te oud" Maar zijn maatje nam de telefoon, gaf deze aan hem en zei tegen zijn depresieve vriend lachend "Zeg koerskemel. waar haal je dat nu weer vandaan? excuzes zijn dat! Wanneer ga je nu eens snappen dat ze t werk je niet in de schoot brengen. Blijf niet talmen, want een gelegenheid als wat je nu leest kan voorbij gaan. En dan zit je hier volgende maand nog te kniezen. Doe iets! Vandaag. Nu!"
  Ik dacht nog terwijl ik hem goedkeurend toeknikte aan een vers dat in de bijbel stond:
   
  'En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: Zacheus, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven. En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap. En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken...'
  Lucas 19:5,6,9

  Ook die Zacheus was een man die de stier bij de horens vatte, en omlegde. Want hij was verlangend naar iets, en ging er gelijk mee aan de slag!


  Lees meer...
  Hoeveel beter is het, wijsheid te verkrijgen dan goud, hoeveel verkieslijker is het, verstand te verwerven dan zilver!
   
  Spreuken 16:16
   
  Lees meer...
  Gij zijt, luidt het woord des HEREN, mijn getuigen, en mijn knecht, die Ik verkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en inziet, dat Ik dezelfde ben; vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn.
   
   
  Lees meer...
  De onmogelijkheden van vandaag
  zijn de doorbraken van morgen.

  '... ik zou naar God vragen, en aan God zou ik mijn zaak voorleggen.
  Hij doet grote, ondoorgrondelijke dingen, wonderen zonder tal.'

  Job 5:8
   
  Lees meer...
  Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, 7 geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.  
   
  (Kolossenzen 2 vers 6 en 7).
   
  Lees meer...
  Woord van God voor jou

   
  Vul je eigen naam in op de .......
  Deze woorden zijn speciaal tot jou gericht.

   
  .......,  IK heb jou in MIJN grote barmhartigheid herboren doen worden tot een leven vol hoop door JEZUS CHRISTUS uit de dood op te wekken.

   
  1 Petrus 1:3
   
  Lees meer...
  Abonneren
  Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl