W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  NIET lezen
     Wees waakzaam,
  wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. U?
  Of wil jij zijn prooi zijn?
  kijk eens naar die sierlijke tandjes?
  Tja hij doet zich graag voor als een lief poezelig onschuldig (engelke des lichts)
  soms met een mooie sneeuwwitte vacht.
   
    Lief he?
  Ach ik ben zo schattig, en ik doe niemand kwaad... echt niet.
  Kom aai me eens?.
  (ik heb altijd honger)
  Nee? dus... je houd niet van Gods schepping, want dat ben ik ook!!
  Je geloofd me niet? wat flauw, ik zeg toch de waarheid, ook al is het een halve.
  eerst aai je mij en dan...
  Of ben je bang voor mij?
  Wel schipper dan niet zo met de zonde,

  vrije liefde

  homosexualiteit

  geloven wat je wilt geloven

       
  maar pak de zonde aan.
  Geef deze aan Jezus. En laat los.
   
  toon berouw en bid aldus :
    Here vergeef mijn zonden, en red mij, reinig mijn ziel door het offerbloed van Jezus, het nieuwe verbond, Heer Jezus kom in mijn hart wonen en vervul mij met Uw H.Geest.
   
  En Geloof me...
   
  Nee geloof Hem! Hij hoort je gebed !! 
  want :
   Hij heeft het ook voor u VOLBRACHT
  Ja Jezus, IS de
  Koning der mensen ...
  Gods Hogepriester in eeuwigheid
   Zijn bloed is genoeg om jou met God te verzoenen, en Hij bracht Zijn rein bloed wat vergoten is op Golgotha als verzoening tussen u en God, en lei dit op het verzoendeksel.
   
  thans ben jij met God verzoend
  uw ongerechtigheid is van jou weggenomen,
  door Zijn verzoenoffer
  en het bloed van Jezus reinigd ons van alle ongerechtigheid
  Dus ben jij met Zijn gerechtigheid aangekleed
   
   En hemelse wachters zijn over u aangesteld 
  en spoedig zullen we Hem aanschouwen van aangezicht tot aangezicht
  Maar... hebt u hogergenoemd gebed met je hart uitgesproken?
  is uw ongerechtigheid van u geweken?
  Ja bent U al door Hem gered?  
  Anders staat u dit te wachten!
  och ja, dan waakt hij over u nietwaar?
  Tja...
  ik hoop voor jou, dat je met Zijn bloed al in het boek des levens staat geschreven!!
  Want om daar in de eeuwige eeuwigheid te verblijven, nee leuk is het daar niet.
   
  detuinman

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl