W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Joods erfgoed voor Joden verboden?
  Joods erfgoed voor Joden verboden?
   
  De Hurvasynagoge in Jeruzalem. | Foto: Alfred Muller De Hurvasynagoge in Jeruzalem. | Foto: Alfred Muller
  De Joodse aanspraken op het land Israël zijn geworteld in een lange geschiedenis met identiteitvormende feiten en emoties. Deze zijn weer verbonden met historische en heilige plaatsen waarmee het Joodse volk als het ware aan het land is verankerd. Antizionisme probeert die ankers los te kappen, om op deze manier de legitimiteit van de Joodse staat te ondergraven. Drie recente gebeurtenissen illustreren dat treffend.

  Op 22 februari keurde de Israëlische regering een nationaal erfgoedplan goed. Enkele weken later stemde de regering in met een woningbouwproject voor Joden in Jeruzalem, dat al ruim drieduizend jaar de politieke en religieuze hoofdstad van het Joodse volk is. En op 15 maart werd de herbouwde Hurvasynagoge in de Oude Stad van Jeruzalem ingewijd. Deze ‘onbeschaamde’ Joodse bemoeienissen met het Joodse erfgoed hebben een storm van internationale kritiek losgemaakt.

  1. ‘Verjoodsing’

  Het erfgoedplan van februari heeft betrekking op meer dan 150 historische en heilige plaatsen in het land Israël, waaronder het graf van Rachel in Bethlehem en de Machpela (graven van de aartsvaders en -moeders) in Hebron. 

  De Machpela, na de Tempelberg de heiligste plaats van het Jodendom, was onder de Jordaanse bezetting een moskee en voor Joden verboden. Pas sinds juni 1967, toen Israël Hebron veroverde, hebben (ook) Joden er vrije toegang.

  Het erfgoedplan voorziet niet alleen in renovatie en onderhoud van voor Joden belangrijke plaatsen, maar ook in de promotie ervan bij jonge Israëli’s en immigranten. Daarmee wil de regering de Joodse identiteit en de band tussen Joden en het land Israël versterken. 

  Straatgeweld

  De bekendmaking van het plan werd beantwoord met een golf van Arabisch straatgeweld en een reeks woeste verklaringen van islamitische leiders. Daarin werd de geschiedenis volledig op zijn kop gezet. De Turkse premier Recep Erdogan betoogde dat de Machpéla en het graf van Rachel helemaal geen Joodse maar islamitische heiligdommen zijn. 

  De voorzitter van de Palestijnse Autoriteit, ‘president’ Mahmoud Abbas, beweerde in een toespraak in het Europese Parlement dat Israël “het islamitische erfgoed probeert te stelen”. En het Syrische ministerie van Buitenlandse Zaken hekelde de Israëlische “verjoodsing van en de agressie tegen islamitische heilige plaatsen”.

  2. Woningen voor Joden

  De bekendmaking van een Israëlisch bestemmings-plan voor de Jeruzalemse buurtschap Ramat Shlomo werd eveneens internationaal scherp veroordeeld, ook door Europa en de VS. 

  Ramat Shlomo ligt vlakbij de Oude Stad. Tijdens de Jordaanse bezetting van het oostelijke deel van Jeruzalem (1948-1967) was het onderdeel van ‘niemandsland’. 

  Het internationale bezwaar geldt niet dat er 1.600 huizen worden gebouwd, maar dat er Joden in zullen gaan wonen. Over de legale en illegale bouw van woningen door Arabieren in Israëls hoofdstad hoort men niemand klagen.

  3. Hurvasynagoge

  Op 15 maart sloeg opnieuw de vlam in de pan, toen in de Joodse wijk in de Oude Stad van Jeruzalem de Beth ha-Knesset ha-Hurva (letterlijk ‘de Ruïne-synagoge’) werd ingewijd. Het gebedshuis, kortweg ‘Hurva’ genoemd, staat op de plek waar al in de tweede eeuw een synagoge stond. 

  In het begin van de achttiende eeuw werd op die plek een ‘nieuwe’ synagoge gebouwd, maar moslims verwoestten die in 1721. De ruïne bleef staan en werd treffend ‘Hurva’ genoemd. Pas in 1864 werd een nieuwe synagoge gebouwd. De naam ervan bleef Hurva. 

  Tijdens de Arabische agressieoorlog van 1948 werden de Joden uit de Oude Stad van Jeruzalem verdreven. Het Jordaanse bezettingsleger verwoestte de Hurva en 57 andere Jeruzalemse synagoges. 

  Na de Israëlische herovering van de Oude Stad, in 1967, werd de Joodse wijk herbouwd. Maar de Hurva bleef een plaats van verwoesting. Tien jaar geleden gaf de Israëlische regering toestemming voor herbouw en op 15 maart 2010 werd het kolossale gebouw ingewijd. 

  Woedende reacties

  De inwijding leidde tot woedende reacties in de islamitische wereld. De Hurva staat op een van de hoogste plekken van de Oude Stad en de koepel ervan steekt uit boven die van de Rotskoepel en de Al Aqsamoskee. En zoals bekend zegt de islam dat islamitische gebouwen niet ‘in de schaduw mogen staan’ van christelijke of Joodse gebouwen. De islam moet domineren.

  Het door Oxfam-Novib met Nederlands belastinggeld gefinancierde Palestinian Centre for Human Rights (PCHR, Palestijns centrum voor mensenrechten) gaf op 16 maart een persbericht uit met de tekst: “De inwijding van een Joodse synagoge in Oost-Jeruzalem wordt beschouwd als een vorm van nederzettingenactiviteit en is als zodanig een oorlogsmisdaad”. 

  Hamasvoorman Mahmoud al-Zahar sprak: “Jullie, die de Hurva openen, zijn op weg naar de verwoesting (…). Jullie zijn voorbestemd om te worden vernietigd. Jullie maakten een verbond met de duivel en met de verwoesting zelf – net als jullie synagoge”. 

  En ook de Jordaanse regering, veroordeelde in scherpe termen de herbouw van de Hurva, die in 1948 door Jordaanse troepen werd opgeblazen. Het geeft volgens Amman geen pas dat Israël “de identiteit van Jeruzalem verandert”.

  Historisch recht

  De internationale kritiek op Joden die zich bezondigen aan het beschermen of beleven van Joods erfgoed kan eigenlijk het beste worden afgedaan met de woorden van David Ben Goerion: “Het maakt niet uit wat de niet-Joden zeggen, het gaat erom wat de Joden doen”. En: “Ons recht op het land – op het gehele land – is een eeuwig recht, en totdat de Verlossing geheel en ten volle gerealiseerd is, zullen wij van dat historische recht geen afstand doen.”
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl