W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  HOEZO: ‘WITTE’ MAGIE..?
  HOEZO: ‘WITTE’ MAGIE..?
  (Met dank aan Joyce Foekema en christelijk magazine Herstel)
   
  Het licht van de volle maan beschijnt een stille duin-vallei, ergens bij de kust van Noord-Holland. De duisternis van de late avond wordt door het maan-licht schemerig en de stilte die over het duin hangt is anders dan anders. Een eenzame figuur trekt met een ritueel mes een cirkel in de ruimte om haar heen. Deze magische cirkel is de plek waar zij de godin zal ontmoeten. Nadat ze de geestelijke ruimte in de cirkel gereinigd heeft, ontsteekt ze kaarsen in verschillende kleuren, voor elke windrichting één. Een vleug wierook drijft mee met de nachtelijke koelte. Zacht klinken woorden die de wachters van de windstreken uitnodigen bij het ritueel aanwezig te zijn, zodat het veilig zal zijn als de godin verschijnt…
   
  ,,Er zijn mensen die bij het woord 'heks' denken aan een oud, lelijk vrouwtje met een puntneus. Mis! De gemiddelde heks herken je niet op straat, zeker niet nu hekserij tegenwoordig zo populair is. Wist je dat het Amerikaanse leger zelfs officieel 'geestelijk verzorgers' voor heksen in dienst heeft, omdat zoveel van hun militairen heks zijn?'' Joyce Foekema (31) was jarenlang intensief bezig met hekserij, of 'wicca'. ,,Mensen die denken dat een heks altijd grote pentagrammen om zijn nek hangt en zwartgeverfde haren heeft, houdt zichzelf voor de gek. Heksen zijn vaak heel sociaalvoelende mensen, die dicht bij de natuur leven. Niet eng dus, maar wel fout!''
   
  Na vijf jaar hekserij kwam Joyce in 1995 tot geloof tijdens een kerkdienst waar ze naar toe was gegaan om te bewijzen dat God niet bestond. ,,Als God mij die dag niet in mijn kraag had gegrepen, was ik nu waarschijnlijk nog steeds heks, zò overtuigd was ik dat ik op een goede weg zat. Als kind was ik naar zondagschool geweest en ik kende dus de verhalen over God, maar in mijn tienertijd ging ik twijfelen. De jongen met wie ik verkering kreeg stelde allerlei vragen over de bijbel waar ik nooit over had nage-dacht en waarop ik ook geen geloofsantwoord kon geven. Mijn kinderlijke vertrouwen in God brokkelde af. Na een aantal jaar had ik alleen nog het besef van 'iets hogers' over, plus een vervormd beeld van God. Voor mij bestond het christendom uit regels van wat ik wel en niet mocht. Maar ik wilde zélf bepalen wat goed voor mij was - ik had toch niet voor niets mijn gezonde verstand gekregen? Toch was ik ervan overtuigd dat er 'iets meer' moest zijn dan alleen het zichtbare. Ik ging op zoek naar dat 'meer' en las allerlei spirituele boeken over bijvoorbeeld astrologie en handlijnkunde. Op een dag vond ik in de bibliot-heek 'toevallig' een boek over een heks. Het verhaal sprak mij bijzonder aan: deze vrouw deed aan zogenaamde witte magie, en kon zieken genezen of mensen helpen bij het vinden van een baan. Doordat ze in harmonie leefde met de natuur en de seizoenen had ze een zekere rust in haar leven. Dat alles klonk goed! 
   
  Na het lezen van dat boek wilde ik meer weten. Ik kwam in contact met een organisatie in Alkmaar, die elke maand informatie-avonden hielden over hekserij. In Zeist zat een soort contactorgaan voor heksen, die me een maandblad stuurden en in contact brachten met een heks in Amsterdam. Zij nodigde me uit voor een gesprek en later sloot ik me aan bij een heksenkring, een 'coven'. Ik beet me vast in vele boeken over hekserij en met name bestudeerde ik de 'heksenbijbel', waarin talloze rituelen zijn beschreven. 
   
  Wat geloven heksen?
  ,,Hekserij is een natuurreligie, een geloof in allerlei geestelijke wezens, met als 'hoofd' een god én een godin. De god en de godin hebben verschillende namen en verschijningsvormen. De god is een god van jacht en vruchtbaarheid, de godin is maagd, moeder en oude, wijze vrouw. Daarnaast is er de praktijkkant van het magisch werk, de toverij. Ook in het christendom kun je die twee kanten onderscheid-en: het geloof in een drie-enig God en een geestelijke wereld, en de praktijkkant van bijvoorbeeld bevrijding.
   
  Wicca klonk mij logisch in de oren. Wat mij was bijgebleven van het christendom was het idee van een mannelijke God. Toch zie je overal in de natuur dat er mannelijk en vrouwelijk nodig is voor het ontstaan van nieuw leven. De God van de bijbel kon dus nooit compleet zijn! Deze verstandelijke logica won het steeds meer van mijn christelijke erfenis.
   
  Ook het leven in harmonie met de natuur sprak me aan. Ik ging zien dat je als mens onderdeel bent van het grotere geheel van hun universum. Onze daden werken door in de wereld om ons heen en dat geeft een grote verantwoordelijkheid. De enige en grote wet van heksen is dan ook: ,,Doe wat je wilt, mits je niemand schaadt''. Heksen stemmen hun leefritme zoveel mogelijk af op de natuur door bijvoorbeeld het vieren van maanfeesten, en kiezen voor hun eten zo natuurlijk mogelijke producten.
   
  De praktijkkant van wicca
  De meeste heksen hebben een specialiteit, zoals kaartlezen, pendelen of talismans maken. Die 'gaven' kan iedereen ontwikkelen en ik heb gezien hoe krachtig toverij werkt. Een collega van me kon bijvoorbeeld geen kinderen krijgen, al hadden zij en haar man daar van alles voor geprobeerd, tot medisch ingrijpen aan toe. Ik vroeg haar of ik in een ritueel een talisman voor haar mocht maken, dat ze bij zich moest dragen. Korte tijd later werd ze zwanger…
  De centrale gedachte bij een ritueel is dat je de geestelijke wereld uitnodigt om iets in de materiële wereld te bereiken. Je gebruikt daarbij rituele voorwerpen en symbolen zoals een zwaard, vuur, of kruiden en bouwt met zang en dans (chanting) bepaalde energie op.
   
  Echte heksen worden ingewijd tijdens een inwijding-sritueel, waarbij ze een geheime naam krijgen. Tijdens dat ritueel, dat je met bloed verzegelt, spreek je ook de belofte uit dat je trouw zult blijven aan de godin en dat als je ooit dat verbond verbreekt, je bloed uit je lichaam mag wegstromen zoals je nu met bloed het verbond bezegeld hebt. Dat klinkt best heftig, maar ik ben nooit bang geweest. Ik geloofde dat ik niets te vrezen had, zolang ik de godin maar met respect benaderde.
   
  Heksen geloven trouwens niet in de duivel en zijn op dié manier niet te vergelijken met satanisten. Satanisten baseren zich in hun 'geloof' wel op de bijbel, maar dan precies omgekeerd. Heksen geloven niet in de God van de bijbel, maar ook niet in de duivel. Hierin zie je trouwens ook de misleiding, want uiteindelijk is de bron van hekserij dezelfde als die van satanisme. Datzelfde geldt voor het onderscheid  tussen 'witte' en 'zwarte' magie. Witte magie zou gericht zijn op het helpen van anderen en zwarte magie zou vooral om vervloekingen gaan. Klinkt aardig, maar er klopt niets van. De bron van kracht is in beide gevallen namelijk niet de Here Jezus Christus, maar satan. Toch hoor ik zelfs christenen dit onderscheid wel eens maken. Weest waakzaam!
   
  Bekering
  Op een dag kreeg ik een kaart van een vriend, die ook heks was. Hij was naar Nieuw-Zeeland gegaan om daar een wicca-centrum te starten, maar was in plaats daarvan tot geloof gekomen! Ik stuurde hem een kaartje terug om hem te feliciteren, maar vond het wel vreemd. Het christelijk gedachtengoed is zo totaal anders dan wicca. Toch drong zich maanden-lang een vraag aan me op: ,,Als God nou toch bestaat, wat dan?'' Na vier maanden besloot ik om één keer naar de kerk te gaan om te bewijzen dat God niet bestaat. Een vriendin van me ging naar Berea in Haarlem, dus ik vroeg of ik met haar mee mocht. Eén keertje maar, en verder niet zeuren. God had gelukkig hele andere plannen en die dag werd Jezus mijn Redder…
   
  Diezelfde nacht kreeg ik een vreselijke ervaring. Mijn lichaam begon te kolken als lava en uit mijn binnen-ste kwam een dreigende, angstaanjagende stem die niet van mezelf was. Doodsbang greep ik de bijbel die ik die ochtend had gekocht en begon willekeurige gedeeltes te lezen. ,,Ik ben van Jezus!'' riep ik. Na een half uurtje stopte het en viel ik met mijn bijbel in m'n armen in slaap. Nu had ik de ware macht achter de godin gezien - maar ook dat Jezus veel sterker is. 
    
  Hocus Pocus, iedereen kan toveren…
  Hekserij is vreselijk populair geworden. Harry Potter is het bekende voorbeeld, maar wat dacht je van K3 met liedjes als 'hocus pocus, iedereen kan toveren'? Je hoeft je niet aan te sluiten bij een coven om de deur voor satan open te zetten. Gewoon een keertje 'glaasje draaien', een horoscoop laten of 'voor de grap' naar een waarzegger gaan, geeft demonen het officiële recht om je leven binnen te komen. Satan weet wat hij wil en hoe hij dat kan bereiken. Hij be-gint bij onze kinderen, en via hen ons eigen denken. Harry Potter? Toveren wordt erin voorgesteld als iets leuks en goeds. Je kunt er het kwaad mee bestrijden. Als je niet meedoet, ben je een 'dreuzel', een oen. Een grote leugen, maar wel één met succes. Veel mensen zeggen dat het maar een sprookje is, een humoristisch verhaal. De humor is echter een dek-mantel voor het verdraaien van de waarheid, namelijk het verschil tussen goed en kwaad. Je kinderen komen er mee in aanraking, dus vertel ze wat God zegt over toverij. Maak ze bewust dat ze 'nee'  moeten zeggen tegen die dingen, want alleen als ze snappen waarom, zijn ze weerbaar tegen het spotten van hun vriendjes op school. Misschien ligt het gevaar wel in het feit dat we als volwassenen soms ook niet echt doordrongen zijn van wat God erover zegt. Ik ken christenen die regelmatig hun horoscoop lezen en die verbaasd zijn als ik daar iets van zeg. Op een bijbelschool heb ik zelfs heel lacherig horen lesgeven over de spiritualiteit van new age en hekserij. Dat maakte me zo boos! Dingen die God serieus neemt, moeten voor ons geen lacherige zaak zijn. Deze mensen gaan verloren doordat ze misleid zijn! Ook om die reden mogen we nooit lachen om wat ze geloven! God waarschuwt ons niet voor iets onschadelijks of neutraals, maar beseft vele malen dieper dan wij het grote gevaar van deze demonische wereld! Lees dus de bijbel, bijvoorbeeld Leviticus 19 en Deuteronomium 17 en 18, of zoek in een concordantie bij het woord 'toverij'. God is heel radicaal op dit punt en zijn standpunt moet ons uitgangspunt zijn, plus onze autoriteit.
   
  Toch begrijp ik wel dat hekserij zo populair is. Het prikkelt je ingeschapen zintuig voor het bovenna-tuurlijke. Door het geheimzinnige ervan, krijg je bovendien het gevoel bijzonder te zijn. De zoge-naamde witte magie bevredigt je gevoel de mensheid te helpen met iets 'goeds'. Je kunt heel individueel bezig zijn en je toch onderdeel van iets groters voelen. Met magie krijg je bovendien een stuk controle over de dingen die gebeuren. En mensen verlangen naar rust, willen 'terug naar de natuur'. Bloederige rituelen spreken niemand aan, maar dit wel! Dat is dan ook zo misleidend aan hekserij: het lijkt niet fout of verkeerd. Het gevaarlijke is dat je alle deuren van je leven openzet voor de demonische macht van satan. Hoe langer je op zijn weg wandelt, hoe meer je in zijn greep komt. En hij is op niéts anders uit dan je te vernietigen, nu en voor eeuwig.
   
  Het valt mij echter op dat veel new-age-aanhangers en heksen vaak veel beter kunnen formuleren waar ze voor staan dan christenen. Maar zelfs als je niet precies weet wat er fout is aan hekserij kun je vertellen over jouw leven met God en waarom je Hem vertrouwt. Bid dat ogen van mensen opengaan voor de waarheid van het evangelie en dat God hen in hun kraag grijpt voordat het te laat is. Maar hoe zullen ze het evangelie geloven, zonder iemand die het hen vertelt? 
   
  Ben je wel eens naar de ...show geweest?  Of heb je alleen maar naar de televisie gekeken? Nou, hij trekt hier anders wel volle zalen!  Pasgeleden hoorde ik van iemand die hem ook wel eens op televisie had gezien, maar dat hij niet veel geloofde van wat hij allemaal in dat programma zag. Allemaal oplichterij en doorgestoken kaart vond hij. Maar toen er in zijn woonplaats een keer zo'n show was, toen kon hij toch niet nalaten om het eens in het echt te gaan bekijken.  En hij begreep er niks van. Een tijdje terug is hij weer naar zo'n voorstelling geweest. Niet op de voorste rij, want stel je voor!  Nee, aan zijn lijf geen polonaise! Maar hij is nu wel zo ver dat hij moet erk-ennen dat er meer is tussen hemel en aarde dan wat we kunnen begrijpen of wetenschappelijk kunnen verklaren. 
   
  Nou, ik denk dat hij niet de enige is. Ik vermoed dat er heel wat zijn, die nooit wat wilden weten van bovennatuurlijke zaken, maar die door dit soort voor-stellingen nu toch beginnen te geloven dat er dingen kunnen gebeuren die we niet kunnen begrijpen en waar geen wetenschappelijke verklaring voor is.  
   
  Goed, er kunnen wonderlijke dingen gebeuren, dat is wel duidelijk. Maar wat moet je er nou van denken? Wat kun je daar nou mee? Nou, niet zo veel eigenlijk. Je staat erbij en je kijkt ernaar en daarna ga je maar weer gewoon verder. Tenminste, zo gaat dat bij de meesten van ons. Maar niet bij allemaal. Bij sommige is het net alsof er daarna iets van die wonderlijke wereld bij ze achterblijft. Ze hebben het gevoel dat ze er niet meer helemaal los van kunnen komen. Maar wat dat dan precies is, dat kunnen ze moeilijk onder woorden brengen. Ze hebben het onprettige gevoel dat ze in aanraking zijn gekomen met iets onzichtbaars waar ze zich eigenlijk niet bij thuis voelen. Soms bekruipt ze een vaag gevoel van angst en ze weten eigenlijk niet waarvoor.
   
  Herken je dat misschien? Dat er om zo te zeggen een soort van onzichtbare werkelijkheid voor je is open gegaan maar waar je je toch niet helemaal in thuis voelt? 't Is net alsof je af en toe moederziel alleen in een hele grote schemerige ruimte bent waar een bedreigende sfeer hangt. En dat je daar dan nergens kan wegkruipen. En dat is dan heel angstaanjagend. Je kunt er met bijna niemand over praten, want ze weten niet waar je het over hebt. Je merkt dat je gevoel is opengegaan voor een andere werkelijkheid waar je geen vat op hebt. Je voelt dat gewoon. Maar leuk is het niet.  En je weet ook niet hoe je daar nou weer vanaf zou kunnen komen... 
   
   Kùn je er eigenlijk wel van af komen? Ik bedoel, kun je dat beklemmende gevoel dat er een onzichtbare werkelijkheid om je heen is, wel weer kwijtraken? Ik ben bang van niet. Want die werkelijkheid is er gewoon, en dat ben je gaan merken.
   
  En waardoor ben je dat gaan merken? Nou, doordat je op de één of andere manier in aanraking bent ge-komen met het occulte. Je zou het kunnen vergelijk-en met een soort van besmetting. Een besmetting met het occulte. 
   
   Ja, het occulte, zo wordt dat genoemd. Maar wat is dat nou precies? De letterlijke betekenis van het woord occult is: verborgen, geheim, buiten-natuur-lijk. En dat is die bovennatuurlijke wereld ook: normaal gesproken is het een verborgen wereld, een werkelijkheid die buiten je beleving ligt. Tenminste, hier in het westen. Want in de rest van de wereld is heel normaal dat je die onzichtbare werkelijkheid ervaart, vooral in Afrika, en India. En ook op Aruba, waar die ... vandaan komt.
   
  Maar hier is de samenleving nog voor een groot ge-deelte beïnvloed door de christelijke cultuur. En voor christenen is het occultisme altijd taboe geweest. In de Bijbel wordt er namelijk tegen gewaarschuwd. Gewoon omdat we er als mensen niet tegen opge-wassen zijn. We hebben er geen vat op. Het is een werkelijkheid waar we niet in thuis horen. 
   
   Maar het komt ook door het materialistische denken hier in het westen dat het occultisme nog niet zo veel vat op de mensen heeft. Want ook de materialistische levensbeschouwing moet niets hebben van occulte verschijnselen. Die ontkent het bestaan van boven-natuurlijke zaken gewoon. Dus als je die levensbe-schouwing echt serieus neemt, dan laat je je ook niet in met het occulte. Dat vind je dan flauwe kul.
   
  Maar wacht nou eens even, zeg je nu misschien. Christenen geloven toch wèl in een onzichtbare werkelijkheid? Waarom zijn ze er dan zo tegen?
   
  Weet je, de eerste christenen waren in principe helemaal niet tegen de onzichtbare werkelijkheid. Integendeel. Maar ze gingen er wel van uit dat er in die onzichtbare werkelijkheid om zo te zeggen twee afdelingen zijn, twee machtsgebieden, twee rijken: het rijk van de duisternis aan de ene kant, en aan de andere kant het rijk van het licht. En ze wilden alleen maar iets te maken hebben met het rijk van het licht. Daar voelden ze zich helemaal in thuis omdat ze wisten wie daar de scepter zwaaide. Die hadden ze leren kennen toen Hij als mens op aarde leefde, Jezus Christus, het Licht der wereld, de Zoon van God. Zo noemde Hij zichzelf. Hij is de enige uit die onzichtbare wereld, van wie we iets weten en die we kennen omdat Hij als mens onder ons heeft geleefd.  
   
  Nou, voor de eerste christenen was Hij de enige die in die onzichtbare wereld betrouwbaar is en waar ze zich mee in wilden laten. En dat is nog steeds zo. Alle echte christenen leven in contact met Jezus Christus. Ze ontkennen het bestaan dus niet van de onzicht-bare werkelijkheid, maar ze kiezen wel heel duidelijk voor de kant van het licht, voor de kant van Jezus Christus. Dat geeft hun leven perspectief. Als ze in moeilijkheden zitten, dan weten ze dat er ook nog een werkelijkheid is die daar bovenuit gaat. Daar putten ze kracht uit. Ze putten kracht uit het contact met Jezus en met God. 
   
   Maar waar put zo'n man als ... dan zijn kracht uit? Tja, dat kan ik natuurlijk moeilijk zeggen. Heel veel dingen zullen wel te verklaren zijn vanuit de psycho-logie. Maar voor zover hij gebruik maakt van boven-natuurlijke krachten, is het wel duidelijk. Wanneer je buiten Jezus om contact zoekt met die onzichtbare wereld, dan kom je in de duisternis terecht, ook al lijkt het allemaal ook nog zo indrukwekkend en interessant.
   
  Nog even terug naar dat vreemde, angstige  gevoel waar ik het net over had. Misschien heb je daar ook last van. En misschien krijg je nu ook een idee waar dat vandaan zou kunnen komen. Het zou kunnen dat je op één of andere manier in contact bent gekomen met het occulte. Dus met die duistere geestelijke werkelijkheid.
   
  Wat moet je dan doen? Nou, dan moet een beroep doen op Jezus Christus. Dat is de enige manier om daar echt van af te komen. Weet je, je hebt ervaren dat er een onzichtbare werkelijkheid is. Dat kun je nu niet meer ontkennen. Alleen kun je nog wel kiezen. Wat doe je ermee? Volgens de eerste christenen is Jezus in de wereld gekomen om ons te verlossen uit de macht van de duisternis. Maar dan moet je je natuurlijk wel làten verlossen. Als je dat echt wilt, dan kun je dat tegen Hem zeggen. Wanneer je dat echt met je hele hart doet, zul je merken dat hij er is. Bij Hem zul je geborgenheid vinden en kom je van binnen tot rust. 
   
   "Kom tot Mij", heeft Hij gezegd. "Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven." En die uitnodiging en die belofte gelden gelukkig nog steeds...
   
  Uit: Zoektocht 
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl