W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Occulte geneeswijzen: ook heel populair onder…Christenen?
  Occulte geneeswijzen: ook heel populair onder…Christenen?
   
  Onze maatschappij is bijna geheel gebouwd op New Age-principes. 'Je kan het allemaal zelf verwezen-lijken en regelen'. Gewoon wat 'spirituele (genees)handelingen' en het wordt geregeld; of het nu een goede toekomst is, of op het gebied van liefde en werk of genezing. En zelfs Christenen lopen achter de Christelijke varianten van dit soort genezers aan, terwijl God ons dat in de Bijbel nadrukkelijk verbiedt. Daarom: dit stuk om de werkwijze en uitgangspunten van deze 'geneesheren' heel duidelijk voor ogen te krijgen, zodat geen Christen meer misleid kan worden!

   

  'De natuur-genezers'
  In Christelijke kringen worden ze vaak 'natuurge-nezers' genoemd. Waarschijnlijk onder het motto: 'wat uit de natuur komt, is goed'. Helaas klopt er aan dit motto niets, want de werkwijzen en werkachter-gronden van deze 'genezers' komen bijna nooit uit de natuur maar uit occulte, afgodische leer en aangezien het dan gaat over het 'vereren van demonen' kan het nooit of te nimmer 'goed' zijn. Simpelweg: én het werkgebied komt niet 'uit de natuur' én de 'werking' kan dus nooit goed zijn.
  Waar komen de 'werkprincipes' wel vandaan…?!
  De 'geneeswerkwijze' wijst op de herkomst van leer…
  Om duidelijk te krijgen welke 'basis-principes' een 'natuurgenezer' gebruikt, dient je naar zijn 'diagnose -methoden' en 'genezingswijzen' (medicijnen & therapieën) te kijken.
   
  En daarna weet je doorgaans waar deze werkwijzen vandaan komen. Maar er zijn ook 'natuurgenezers' die openlijk zeggen, dat ze 'iriscopisten', 'magnetiseurs', 'kinesiologen' etc. zijn. Maar nu terug naar 'diagnose-wijzen' en 'therapieën'.
   
  Hoe stelt uw 'natuurgenezer' zijn 'diagnose' ?
  Uit wijze waarop de genezer de diagnose stelt, kan je tevens opmaken welke occulte-, anti-Christelijke godsdiensten/leren aanwendt, zoals:
  Het wegdrukken van arm (zijwaarts of voor) evt. met als 'tegenhanger' een voedingsstof of supplement om op die wijze voedingsstoffen waartegen men niet kan, waarvoor men een schijnbare allergie heeft op te sporen. [=Kinesiologie]
  Het in gesprek of door 'metingen' vaststellen dat het lichaam 'niet in balans is'. Dit doet de 'genezer'' dan vaak met: iriscopie, pendelen, wegdrukken hand/ arm, magnetisme, 'electro-metingen' etc.) [=iriscopie, pendelen, kinesiologie, magnetisme etc]
   
  Het vaststellen van 'drukpunten', verstopte energie-banen of 'verstoorde energiebalans in het lichaam'  [reiki, magnetisme, kleurentherapie, bio-energetica, etc.] Het vaststellen van 'persoonlijke blokkade-ervaringen' uit het verleden; In gesprek en soms zelfs met hypnose worden vroegere ervaringen of zelfs pre-natale er-varingen of zelfs 'eerdere levens' naar voren gehaald en aangewezen als 'spirituele oorzaak' of 'energie-disharmonie-oorzaak' of 'geestelijke oorzaak' van 'de aandoening' [regressie-therapie, antroposofie, hypnotische trance, kinesiologie, etc.]
   
  Niet alleen de wijze van 'vaststellen van de aan-doening', maar zeker ook de medicijnen die de 'genezer' voorschrijft, wijzen op de uitgangspunten die hij of zij heeft.
   
  Occulte medicijnen die 'voorgeschreven worden'
  Een occult-medicijn is een medicijn waarvan de genezing berust op occulte leer; een leer die norma-liter haaks staat op 'Christen-zijn' of op aantoonbare reguliere geneeswijzen/medicijnen.
   
  Voorbeelden van medicijnen of therapieën zijn: Homeopathische middelen 
  Accupunctuur 
  Hypnose 
  Magneten of magnetische preparaten 
  Kleurtherapie 
  Yoga als 'ontspanningsoefeningen' 
  Regressie-methoden
   
  De schadelijkheid van occulte geneeswijzen
  Het kan zijn, dat u door het bovenstaande, tot de con-clusie komt, dat u inderdaad bij een occulte natuur-genezer 'loopt'. Misschien dat u zich dan afvraagt: 'is het dan schadelijk voor me en waarom of hoe dan?'
  Het antwoord is: JA, dat is zeker schadelijk voor u, namelijk omdat: 
   
  De leer en werkwijzen anti-Christelijk zijn: ingaan tegen Gods Woord
  De diagnose-wijzen niet betrouwbaar zijn:er wordt geen juiste diagnose gesteld
  De voorgeschreven therapie of medicijnen (mede door 2.) niet helpen voor het werkelijke probleem. De verkeerde diagnose en medicatie/therapie niet leidt tot oplossing van de werkelijke medische problemen en daardoor de werkelijke kwaal/ziekte niet behandeld wordt wat ernstige schade in de toekomst of zelfs de dood tot gevolg kan hebben
  De gevolgen van (1) kunnen leiden tot 'bezetenheid', 'agressief gedrag' en 'afdwalen van God'
   
  Stoppen of doorgaan met 'occulte genezers' ?  
  STOPPEN !Nooit of te nimmer doorgaan met 'zelf-doktertje-spelen' of een ander 'doktertje-laten-spelen'. Hoeveel 'natuurgeneeswijzen-diploma's' of 'ervaring' de beste man of vrouw ook heeft.
  De Bijbel wijst op diverse occulte geneeswijzen en principes, maar zegt, dat het aanwenden of gebruiken daarvan onder 'zonden' valt; het vervreemd je van God, omdat je daarmee demonen aanbidt. Het leidt dus tot 'geestelijke- en lichamelijke dood'.
   
  Reguliere artsen zeggen vaak, dat een foute diagnose door gebrek aan kundige opleiding en 'simpele kwak-zalverij' leidt tot nog ergere ziekten en zelfs de dood. Zeker mensen met diabetes en insuline-gebruik, Astma-patiënten, hartpatiënten en mensen die zeer specifieke medicijnen gebruiken doen er beter aan bij occulte genezers weg te blijven; zeker als ze beslissingen of adviezen (mogen gaan) nemen over bestaand medicijngebruik of therapie.
   
  De ernstige gevolgen van behandeling door 'natuur-genezers'·
  Een vrouw die 'kwaaltjes had' werd door de natuur-genezer geadviseerd, dat zij (ondanks insuline-gebruik) rustig met borstvoeding-geven door kon gaan en dat ze niet naar de dokter hoefde te gaan en dat gebruik van een speciaal preparaat (een zeer duur preparaat) 'genezing tot gevolg zou hebben'.
  Gevolg: ziekenhuisopname kind vanwege insuline in melk en de levensbedreigende gevolgen daarvan (en voor de verdere toekomst van het kind!) en geen genezing· 
  Een vrouw die hand- en armpijn had, werd door de genezer maandenlang 'behandeld' met 'natuurlijke vitamine-preparaten' en dan zou het goedkomen.
  Gevolg: steeds ernstiger wordende pijnen, zieken-huisopname en operatie. De diagnose klopte niet.  
   
  Ondanks 'kwakzalverij' meestal geen aangifte…
  Er werd tegen deze 'natuurgenezer' uit mijn kerk -die tot een bekende groep genezers in mijn kerk behoort- geen aangifte bij de politie gedaan, hoewel daar volgens de ziekenhuizen/behandelende artsen wél basis voor was….
  Waarom er geen aangifte wordt gedaan? De genezers worden zo 'gerespecteerd' en 'geloofd', dat de families dat niet willen. Bovendien betreft het dan een 'zuster' of 'broeder' uit de kerk en wie 'bevuilt het eigen nest'? 
   
  Een gezond advies
  In zee gaan met 'natuurgenezers' betekent doorgaans, dat je in zee gaat met mensen die - in verhouding tot reguliere artsen en therapeuten- weinig opleiding hebben. Meestal kan de 'werking' van medicijnen en therapieën van die 'genezer' niet worden aangetoond door de wetenschap.
  Ook betekent 'een occult genezer consulteren', dat je je band met God verbreekt. De Bijbel zegt o.a. in Deuteronomium, dat je inlaten met dergelijke lieden of praktijken je inlaten met demonen betekent. Je stelt je vertrouwen in de duivel en zijn praktijken dus
  Ben je bezig met therapieën en medicijnen die je via dat soort genezers hebt gekregen? 
  Stop er onmiddellijk mee en bezoek je huisarts en zo nodig een regulier specialist. Ben je al lang bezig met je 'natuurgeneeswijze': ga dan echt héél snel naar de reguliere dokter, want misschien heb je dan al tijden met iets doorgelopen, wat acuut behandeling behoeft of simpelweg snel verholpen kan worden met een correcte diagnose en met dito medicijnen.
   
  Maar vergeet niet, dat je met God ook nog wat bepraten kan!
   
  Bron???

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl