W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Waakt dan, want gij weet niet,
  "Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt."
   
  Matteüs 24:42

  De Heer Jezus vergelijkt de komst van de Mensenzoon met de dagen van Noach. Noach, die een ark moest bouwen, waarschuwde de mensen. Maar de mensen waren onverschillig voor de boodschap van God. Zij gingen door met hun zondige leven totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. Alleen Noach en zijn gezin werden gered, omdat zij geluisterd hadden naar de stem van God.
  Wij worden opgeroepen om waakzaam te zijn. Want op een dag zal de Heer komen om te regeren. Dan zullen de oordelen over de aarde komen. Wij weten niet wanneer de Heer zal komen. Daarom moeten we niet (geestelijk) in slaap vallen, maar wakker blijven. De Heer komt spoedig!

  lezen: Matteüs 24:36-42 | Numeri 33:25-49 

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl