W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  GELUKKIG WORDT IEDER ZALIG in zijn eigen geloof !?
  GELUKKIG WORDT IEDER ZALIG
  IN ZIJN EIGEN GELOOF ! ?
  DUS ALLES komt WEL GOED!
  zegt men.... OF NIET ?
   
  Wat een geruststelling is dat in onze tijd met al zijn kerken, stromingen en sekten.  Gelukkig leidt elk geloof ons toch tot God. Men zegt immers :
   
  Wie de waarheid heeft, is niet zo belangrijk, al die godsdiensten geven ons toch eeuwig leven bij God
   
  En het komt allemaal toch op hetzelfde neer.  Als we maar rustig blijven leven, en niemand kwaad doen, elkaars mening respecteren dan zal alles wel goed komen.
  Echter...
  DE HEILIGE SCHRIFT , GODS WOORD, ZEGT IETS HEEL ANDERS.
  Velen menen, dat de woorden : « Ieder wordt in zijn geloof zalig, » in de bijbel staan, maar Petrus zegt duidelijk
  « En de behoudenis is in niemand anders (dan Jezus), want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden. »       

   

  Paulus zegt 

  « Wij prediken een gekruisigde Christus. »

   

  en ook 
  «Al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkende van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt !»
   
  En Jezus zelf zegt
  «Voorwaar voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.»

   

  Wel wordt ieder nog zalig in zijn geloof? 
   
  DE HEILIGE SCHRIFT, GODS WOORD ZEGT 
   

  Door Petrus :

   

  « …alleen door Jezus Christus… »

   

   

  Door Paulus :

   

  « …wie het anders zegt, is onder de vloek… »

   

   

  Door Jezus :

   

  « …als u niet naar mij luistert, komt het oordeel »

   

   

  de Heilige schrift toont ons

   

  een uniek evangelie
   
  Niemand anders kan u zaligheid geven (gelukkig maken) dan de Here Jezus alleen

                  - Niet de kerk…

   

                  - Niet uw goeden werken…

   

                  - Niet Maria…

   

                  - Niet de Heiligen…

   

  ALLEEN   JEZUS    CHRISTUS

   

   
  GELUKKIG WORDT IEDER ZALIG
  IN ZIJN EIGEN GELOOF ! ?
   
  Laat u zich nu nog langer in slaap sussen en gaat u met deze geruststelling de hel tegemoet?
  De heilige schrift ontmaskert deze woorden als een gevaarlijke leugen !
  God zoekt uw behoud. Er is echter één voorwaarde : het kan alleen op Zijn wijze. Hij gaf daarvoor Zijn Zoon, die stierf op het kruis van kalvarie. Jezus Christus gaf daar zijn bloed tot verzoening van uw zonden.
  Naar aanleiding van dit feit, geven verschillende mensen in de Heilige Schrift ons een raadgeving
   
  Petrus zegt :
   « Bekeert u. » (Keer u terug naar God’s beloften)
   «Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. » (Doe wat God zegt
   
  Paulus zegt « Stel uw vertrouwen op de Here Jezus en gij zult behouden worden. »

   

   
  Jezus zegt : « Komt tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. » (ware innerlijke rust)
   
  Ziet u wat God zegt over zaligmakend geloof ?

   

  Alleen een persoonlijke geloof in Jezus Christus, door Hem te aanvaarden als uw verlosser en Heer van uw leven, doet iemand zalig worden. (En als toemaatje krijgt m’n een persoonlijke relatie met God)
   
  De heilige Schrift zegt dat al het ander Misleiding is!
  Wilt u meer hierover weten?
  Je kan volkomen vrijblijvende inlichtingen bekomen op het hieronderstaande emailadres  Wen.manager@live.be 

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl