W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Ja maar wacht eens... IS ER EEN HEMEL?

    Ja ...

  IS ER EEHEMEL?

  Johannes 14:6: Jezus: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij."

  Lukas 23:43: Jezus antwoordde: "Voorwaar, voorwaar, vandaag nog zult gij met Mij in het paradijs zijn." 

   Mattheus 4:17: Jezus begon de mensen in het openbaar toe te spreken. "U moet zich bekeren," zei Hij, "want het Koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen."

  Mattheus 7:21: Niet alle mensen die 'Here' tegen Mij zeggen, komen in de hemel. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil.

  Johannes 14:2: Jezus: "In het huis van mijn Vader (in de hemel) zijn vele woningen. Ik ga daar heen om u plaats te bereiden."

  Openbaring 21:2: Ik zag de Heilige stad, een nieuwe Jerusalem, van God uit de hemel naar beneden komen.

  Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die op haar bruidegom wacht.

  Openbaring 21:10: God liet mij de Heilige stad Jerusalem zien. De stad schitterde als God zelf. 

  Openbaring 21:23: De stad had geen zon- of maanlicht nodig, want zij werd verlicht door de schittering van God en het Lam (=Jezus) is haar lamp.

  Johannes 3:3: Jezus antwoordde: "Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan de hemel niet ontdekken en binnengaan."

  Johannes 3:5: Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte ook niet geestelijk wedergeboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan."

  Openbaring 22:5: Er zal geen nacht meer zijn in de hemel. Zij zullen geen lamp nodig hebben en ook het licht van de zon niet, omdat de Here God hun licht zal geven. En zij zullen voor altijd en eeuwig regeren.

  Openbaring 21:4: Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij.

   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl