W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  De Muizenval

  De Muizenval

  Een muis keek door een barst in de muur en zag de landbouwer en zijn vrouw een postpakket openen. Wat voor lekkers zou daar wel kunnen inzitten? Met schrik om het hart zag hij wat er in het pak zak: Muizenvallen!  De muis verliet zijn uitkijkpost en snelde over het boerenerf de andere dieren tegemoet: "Er zijn muizenvallen in het huis, er zijn muizenvallen in huis!!!"

  De kip pikte graantjes van het erf, hief haar hoofd op en kakelde, "Mijnheer Muis, Dat is een ernstig probleem voor U maar wat gaat mij dat aan. U kunt doordoor in problemen komen, maar ik toch niet”. En pikte rustig verder graantjes van het erf.

  De muis snelde nu naar het schaap en snikte hevig: "Er zijn muizenvallen in het huis."  "Ik ben zo zeer droevig voor jou, Mijnhèèèr Muis, " sympathiseerde het mekkerende schaap, "maar er is niets wat ik voor je kan doen. Maar wees verzèèkerd dat je in mijn gebèèden zal zijn.”

  De muis wendde zich uiteindelijk tot de koe, maar ook die bleef meer dan rustig en antwoordde: ”Gelukkig kom ik nooit in het huis en zal ik zelf dus niet in gevaar komen, Meueueue! ”

  Zo keerde de muis uiteindelijk, het kopje hulpeloos naar beneden hangend, terug naar het huis. Niemand begreep zijn probleem. Noch aan het gekakel van de kip, noch in het sermoen van het schaap of aan het geloei van de koe had hij enige steun gevonden. Hij diende zijn lot alleen te ondergaan en zag zijn zekere dood onder ogen.

  Diezelfde nacht werd door het huis een klak gehoord, als het geluid van een muizenval die zijn prooi vangt. De vrouw van de landbouwer had het gehoord en kwam uit haar bed om te zien wat er in de val zat. Maar in het duister zag ze niet dat er geen muis in de val zat. Het was een gifslang die met haar staart in de val vastgeklemd zat. En voor de vrouw zich dat realiseerde had de slang haar genadeloos een beet toegebracht.

  De landbouwer werd gewekt door de gil en bracht zijn vrouw zo snel als hij kon naar het ziekenhuis. Maar de behandeling faalde en de vrouw vroeg om haar laatste uren thuis te mogen zijn. Met hoge koorts kwam ze terug . Nu weet iedereen dat je een zieke best behandelt met ... verse kippensoep. En zo nam de landbouwer zijn houthakkersbijl vast en vond op het boerenerf het beste ingrediënt voor kippensoep: de kip.

  Maar de koorts van zijn vrouw nam toe en ze verzwakte verder, zodat de vrienden en de buren kwamen om bij haar te waken. Om hen te eten te geven, slachtte de landbouwer het schaap.

  Uiteindelijk stierf de vrouw van de landbouwer en vele mensen kwamen van verre naar haar begrafenis. En om iedereen een waardige maaltijd te kunnen geven, besloot de landbouwer de koe te slachten zodat iedereen zonder honger weer naar huis kon na de begrafenismaaltijd.

  En de muis genoot nog lang na van de restjes.

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl