W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Het gebed‏

  Het gebed‏

   

  http://www.youtube.com/embed/DbviXG_56ss?rel=0  

  I pray you'll be our eyes,
  and watch us where we go,
  and help us to be wise
  in times when we don't know.

  Let this be our prayer
  when we lose our way:

  Lead us to a place,
  Guide us with Your grace
  To a place where we’ll be safe.

  La luce che Tu dai

  (The light that You give us)
  I pray we’ll find Your light
  Nel cuore resterà

  (will stay in our hearts)
  And hold it in our hearts
  A ricordarci che

  (reminding us that…)
  When stars go out each night
  L’eterna stella sei

  (You are the everlasting star).

  Nella mia preghiera

  (In my prayer).
  Let this be our prayer
  Quanta fede c’è

  (there's so much faith)
  When shadows fill our day:

  Lead us to a place,
  Guide us with Your grace,
  Give us faith so we’ll be safe.

  Sognamo un mondo senza più violenza

  (We dream (of)

  a world without more violence)
  Un mondo di giustizia e di speranza

  (A world of justice and of hope).

  Ognuno dia la mano al suo vicino

  (Everyone give your hand to your neighbor),

  Simbolo di pace e di fraternità

  (Symbol of peace and brotherhood)

  La forza che ci dai

  (The strength You give us)
  We ask that life be kind

  È il desiderio che

  (is the wish that)
  And watch us from above.

  Ognuno trovi amore

  (everyone may find love)
  We hope each soul will find

  Intorno e dentro sè

  (around and within himself)
  Another soul to love.

  Let this be our prayer
  (Let this be our prayer)
  Just like every child
  (Just like every child)
  Needs to find a place:

  Guide us with your grace
  Give us faith so we’ll be safe.

  E la fede che

  (And the faith that)

  Hai acceso in noi

  (You have lit inside us)

  Sento che ci salverà

  (I believe will save us).

   

   

  Het gebed.

  Ik bid dat U onze ogen zult zijn.

  En op ons past waar we ook naar toe gaan.

  En help ons om wijs te zijn.

  In de tijden dat we het niet meer weten.

   

  Laat dit ons gebed zijn,

  Waneer we onze weg kwijt raken.

   

  Leid ons naar een plaats.

  Laat UW genade onze gids zijn.

  Naar een plaats waar we veilig zullen zijn.

   

  La luce che Tu dai

  Het licht dat U ons geeft.

  Ik bid dat we UW licht zullen vinden.

   

  Nel cuore resterà

  dat het in ons hart zal blijven

  En dat we het in ons hart zullen vasthouden.

   

  A ricordarci che

  En ons er aan herinnert.

  Elke nacht als de sterren uitgaan.

   

  L’eterna stella sei

  Dat U de eeuwig durende ster bent.

   

  Nella mia preghiera

  In mijn gebed.

  Laat dit ons gebed zijn.

   

  Quanta fede c’è

  Er is zoveel geloof.

  Als de schaduwen onze dagen vullen.

   

  Leid ons naar een plaats.

  Laat UW genade onze gids zijn.

  En geef ons geloof zodat we veilig zullen zijn.

   

  Sognamo un mondo senza più violenza

  We dromen van een wereld zonder geweld

   

  Un mondo di giustizia e di speranza

  Een wereld van gerechtigheid en hoop.

   

  Ognuno dia la mano al suo vicino

  Iedereen geef je buurman een hand

   

  Simbolo di pace e di fraternità

  Als een symbool van vrede en broederschap

   

  La forza che ci dai

  De kracht die U ons geeft.

  Wij vragen dat het leven vriendelijk zal zijn

   

  È il desiderio che

  Dat is onze wens

  En pas op ons van boven af.

   

  Ognuno trovi amore

  Dat iedereen liefde mag vinden.

  We hopen dat elke ziel  zal vinden

   

  Intorno e dentro sè

  rondom en binnen in zich zelf

  Een andere ziel om lief te hebben.

   

  2x

  Laat dit ons gebed zijn.

  2x

  Net als elk kind

   

  Een plaats nodig heeft om te vinden.

   

  Laat UW genade onze gids zijn.

  En geef ons geloof zodat we veilig zullen zijn.

   

  E la fede che

  En het geloof dat,

   

  Hai acceso in noi

  U heeft aangestoken binnen in ons

   

  Sento che ci salverà

  Zal ons redden dat geloof ik.

   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl