W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  BIJBELS ONDERWIJS OVER GENERATIEVLOEKEN

  BIJBELS ONDERWIJS OVER GENERATIEVLOEKEN - Zac Poonen  

   
  Er is een heel belangrijk vers in Ezechiël 18 dat de verwarring in onze gedachten kan verwijderen over  ‘generatievloeken’. “Wat is er met u dat u dit spreekwoord gebruikt over het land van Israël: ‘De vaders eten onrijpe druiven, en de tanden van de kinderen worden stomp?’” (Ezechiël 18:1-2)
   
   Mensen zeiden dat de kinderen moesten lijden als gevolg van de zonden die de ouders hebben begaan. Dat is een heel gewone gedachte geworden onder de heidenen en helaas ook onder veel christenen die hun Bijbel niet kennen. 
   
  Predikers in Israël interpreteerden Exodus 20:5 verkeerd en brachten mensen in gebondenheid en schilderden een beeld van een onrechtvaardige God, die kinderen zou straffen voor de zonden van hun voorouders. Maar de Heere antwoordt daarop, door te zeggen: “Zo waar Ik leef, spreekt de Heere HEERE, als u dit spreekwoord in Israël nog durft te gebruiken! Zie, alle mensenlevens behoren Mij toe. Zowel het leven van de vader als het leven van de zoon, die behoren Mij toe. De mens die zondigt, die zal sterven (Ezechiël 18:3-4). Dat maakte God 2500 jaar geleden al duidelijk. 
   
  Maar helaas zijn er bekende christelijke predikers, die boeken geschreven hebben, waarin ze willen bewijzen dat veel christenen vandaag de dag lijden, omdat hun voorouders afgoden aanbeden hebben of deelgenomen hebben aan hekserij. Ze zeggen dat een vloek, die op onze overgrootvader neergekomen is, nu op ons overgedragen kan zijn en dat we er vanaf moeten door ons ervan te ontdoen en door het uit te werpen. Dat is absolute onzin! 
   
  Als we ons leven helemaal aan Christus overgeven, zijn we afgesneden van onze voorouders (en de boom van ‘Adam’) en worden we geënt in een andere boom – “Christus”. Wat voor soort vloek we ook geërfd hebben van onze voorouders, ze worden verbroken op het moment dat we in Christus ingeplant worden. “Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt…” (Gal. 3:13-14). “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus” (Ef. 1:3). 
   
  Als je overgrootvader afgoden aanbeden heeft, of hekserij beoefend heeft, kan dat je op geen enkele manier meer beïnvloeden als je eenmaal je leven overgegeven hebt aan Christus. Als je jezelf echter niet helemaal overgeeft aan Christus is het een ander verhaal. Maar als je eenmaal geënt bent in Christus, hoe kan er dan nog een vloek op je rusten? Christus kan niet vervloekt worden en jij bent een deel van Hem. Toch zijn er vandaag de dag veel christenen die geloven dat dit wel kan. Christus werd een vloek voor ons aan het kruis van Golgotha, zodat de zegen van God op ons kon komen. 
   
  Het is waar dat kinderen van ouders die zonder God leven, te lijden hebben, zoveel fysiek als materieel. Als een man bijvoorbeeld alcoholverslaafd is, zullen zijn kinderen lijden, omdat er niet genoeg geld thuis is voor wat ze elke dag nodig hebben, maar er zal geen vloek op de kinderen zijn om de zonde van hun vader. Ze zullen niet gestraft worden voor de zonde van hun vader. Iedereen wordt gestraft voor zijn eigen zonden. 
   
  Dit is wat God duidelijk maakte aan Ezechiël. Laat het daarom niet toe dat een prediker je bang maakt en je in gebondenheid brengt door zulk soort valse leringen.
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl