W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  dit is een Zondaarsgebed
   dit is een
  Zondaarsgebed 
  Het is een Gebed om een nieuw veranderd en heilig leven. Een leven dat met de hulp van God heel anders is.

  Open je hart, wees niet ongelovig maar verwachtingsvol, kniel neer, twijfel niet, en weet dat God u altijd hoort. Spreek gewoon, wees niet te vroom, vergeet de geneden die je ooit hebt geleerd, en verwacht en weet dat u in de nabijheid staat van De God waar u altijd in geloofd hebt, De Almachtige schepper van hemel en aarde die volgens u ook altijd zo onbereikbaar was. Maar die u nu aanziet als een Vader die zijn verloren kind terug naar Hem ziet komen.

  Men moet niet juist dezelfde woorden uitspreken, gebruik gewoon uw woorden, als men over zonden spreekt, noem deze met name, (al zijn het duizenden) want wie de zonde tot God beleid ontvangt vergeving. (al zijn het tienduizenden)

  Here Almachtige God in de naam van Jezus Christus, uw enige zoon kom ik in vrijmoedigheid tot u. 
  Ik heb Uw hulp nodig Heer.
  Verlos mij van alle verkeerde dingen die ik gedaan heb en nog steeds doe. 
  Verlos mij ook van de aarzeling, ja dit geweldige maar ogenschijnlijk onmogelijke hartsverlangen dat U mij in mijn hart gaf.  Ja Heer, ik wil dit verwezenlijken. 
  Maar vergeef mij dat ik voor u bang was.  Omdat het mij misschien niet zou lukken. Ik was bang van u Heer dat u mij niet zou vergeven als ik zou falen.  Omdat men gezegt heeft dat u Heilig bent, en ook, ik dacht dat U nooit meer naar me omkeek.  Maar ik weet voor mezelf, ik ben een grote zondaar, ik ben u onwaardig. 
  O Vader als u er bent, en van mij nog iets kan maken, dan bid ik u om vergeving voor al mijn zonden, want mijn ongerechtigheden die ik in mijn hele leven heb gedaan zijn groot.  Wees mij toch genadig Heer. 
  Kom in mijn leven Here Jezus, en leidt mij door Uw Heilige Geest, zodat ik de liefdevolle, zachtmoedige, vriendelijke, begripvolle, dappere en bemoedigende mens word die ik kan zijn en die u wilde dat ik zou worden voor ik geboren werd. Heer kom en woon in mijn hart, maak het echt voor U. Want als U de ruimte krijgt in mijn hele leven zal ik worden als Uw zoon. 
  Dan zal niet mijn, maar Uw wil geschieden Heer! 
  Doe het Vader God, neem mijn leven om Uw naams wil en verander het naar het beeld van Uw zoon. 
  In de naam van Jezus Christus bid ik dit U. En Dank ik U.
   
  Amen

  Als u dit gebed met een werkelijk open en eerlijk hart hebt gebeden dan zal dit gebed Een veranderd leven tot gevolg zijn.  Nodig dan nu Gods Geest uit vandaag en sta open voor Zijn aanwezigheid in jouw leven!  Wees je ervan bewust dat talrijke christenen waarmee je vanaf nu wereldwijd in Hem verbonden bent, samen met jou bidden en aan dezelfde woorden uit Mat 18: 19 - 20  zullen denken. 
  Wederom, voorwaar Ik zeg u, dat, als twee van u op de aarde iets eenparig zullen begeren, het hun zal ten deel vallen van mijn Vader, die in de hemelen is. 20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
   
   
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl