W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Heb jij ook moeite met een humorloze Jezus?
  En Jezus moest lachen…
   
  Heb jij ook moeite met een humorloze Jezus?
  Hij genas zieken, was kwaad op het tempelplein, bang in Gethsemane, verdrietig toen Hij Jeruzalem zag, Hij stierf aan het kruis en stond weer op. Maar nergens in de Bijbel lees je leterlijk dat Jezus ‘lachte’.
  Dat kan dus niet volgens Harry Wallace. Hij heeft in de afgelopen jaren vijftig kunstenaars gevraagd om de ‘lachende, blije, liefdevolle Jezus’ uit te beelden.
   
  Kunstenaar Wallace ontdekte nadat hij christen geworden was dat religieuze kunst altijd onmenselijke humorloze kanten van Jezus toonde. "Wat me ook opviel dat Jezus altijd een blanke, blauwogige, blonde arische man was. Maar dat was dus allemaal niet realistisch:" legt Wallace uit. Dus riep hij kunstenaars op een etnische en blije Jezus weer te geven.

   
  Dus zie je een goochelende Jezus, Jezus als Filipijnse vrouw die wat drinkt met vrienden, Jezus die Petrus vastgrijpt op de ijsbaan.  Volgens de voormalig bisschop van Edinburgh, die de expositie steunt, is het belangrijk om te onthouden dat de 'lachende Jezus' een product is van onze fantasie. "We lezen nergens in de Bijbel dat Hij lachte, wel dat hij huilde, maar ik ben er van overtuigd dat er regelmatig een grijns op Jezus gezicht te zien was:" vertelt de oud-kerkleider.
  De lachende Jezus hebben we al wel in verschillende verfilmingen van Jezus leven gezien. In de klassieke Jezusfilm verschijnt er een milde glimlach op het gezicht van de Heiland als Hij een kind op zijn schoot trekt. Maar een pas echt hard lachende en dansende Jezus komen we tegen in de Jezusfilm uit 1995 met in de hoofdrol Jeremy Sisco.
  Hoe onbijbels is dit nu precies? In Lukas 10 vers 21 staat: 'Terzelfder tijd verblijdde Hij (Jezus) Zich door de Heilige Geest'. Het Griekse woord 'agalli'aoo’ wordt daar gebruikt, een woord wat zoiets zou betekenen als roepen en springen van blijdschap. Zie je Jezus al voor je?
   
  En hoe moet je Johannes 15 vers 11 lezen, als je gelooft dat Jezus lachen niet belangrijk vond?
  Jezus zegt daar: 'Ik heb dit gezegd met de bedoeling dat mijn blijdschap in u zal zijn. U zult grote blijdschap ervaren.'
  Hoe ervaren wij dan Jezus blijdschap? Is dat een soort devote innerlijke blijdschap, of mag het ook een spontane hartstochtelijke jubelsessie zijn?
   
  Je kan er in ieder geval niet omheen dat Jezus het belangrijk vindt dat wij blij zijn in Hem. Bij blijdschap hoort een lach, of op z’n minst een hemelse glimlach. Smile youre a christian!
   
   
  Of heb jij ook geen moeite met een humorloze Jezus?
  ik wel !
   
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl