W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  mag je bv tegen engelen praten?
  iemand stelde mij een vraag :
  mag je bv tegen engelen praten? is het geoorloofd?
   
  Ja en nee, engelen mag je niet aanbidden, en met engelen moet je heel voorzichtig omgaan.
  Waarom?
  Wel omdat er ook engelen des duisternis zijn, en daarvoor moet je al al te vaak een persoon zijn die dit kan doorzien. Zo had Jezus ook een prachtige engel voor zich staan die zoals later bleek de satan zelf te zijn. Tja Paulus gaf het de christenen van toen al aan, "Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts." 2 Kor 11,14
  ik heb ooit eens een man geweten die ook dacht dat hij met de duistere engelen een grapje kon uithalen, ja hij wist hoe krachtig het bloed van Jezus was, hij riep deze engelen aan en maakte hen vanalles wijs, (zo dacht hij) waarna hij hen door de kracht van de H.Geest weer de duisternis injoeg. Doch na een bepaalde tijd, zowat 15 dagen, hadden ze hem te pakken.
  Ja wees voorzichtig want de satan kent de bijbel veel beter dan wij, ook al misbruikt hij de woorden Gods tot zijn dienst. Onderscheiding van geesten is hier wel op zijn plaats.  1 Kor 12,10
  Maria kreeg bijvoorbeeld een boodschapper, een engel, maar deze bracht een boodschap van God.  Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ (lucas 1 : 28en dit waren geruststellende en vredevolle woorden, in een bezet land vol geweld. Maar waarop Maria hem eerst de vraag stelde "En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?" Zo merkte Maria al dadelijk zelf dat ze al aanvaard had wat de engel Gods haar had aangeboden, waarop het antwoordde "mij geschiede naar Uw woord". Dit was niet praten in de zin van... praten. Maar gehoorzamen aan een boodschapper die duidelijk namens God kwam, en praten op uitleg en een vraag beantwoorden. 
  Dus dit was beslist een boodschapper Gods.
  Doch wat ook een rol speelt is : toen was er nog geen kruisiging en opstanding van Jezus geweest, en de H.Geest was ons (de mensheid) wel beloofd maar nog niet als trooster gegeven.
  Mag men iets doorgeven aan Jezus? dat mag beslist, nee integendeel dat moet! Want Jezus zei op een bepaald moment : allen wie Mij aanroepen hen zal IK rust geven, dus roep Hem aan zo vaak als je kan en wilt, maar dank Hem ten alle tijden want wat je ook vraagt, als het goed is, en de tijd is ervoor, dan zal je het ontvangen
  en mag je tegen de Heilige Geest praten? Ja Hij is de Geest Gods, waarom zou je Hem niet mogen vragen en of danken? Alleen er staat geschreven : dat je de Vader mag vragen in de naam van Jezus"  Maar ik denk, dat de H.Geest te vaak als het vijfde wiel aan de wagen word gezien, nee niet dat dit Hem stoort, integendeel, maar waardering die komt ook toe aan Hem die ons van zondeschuld overtuigd, ik, voor me zelf dank vaak zo : "H.Geest van de Vader ik dank U dat u mij niet onwetend laat, maar ik verheug me telkens als U mij rein en heiligen wilt, ik eer de Vader, en de H.Geest in de naam van Jezus Christus. Amen"
  Kijk we zingen toch ook "welkom H.Geest van God waai over ons maak onze harten rein" ? Dus dit is de Geest van de Vader eren, en dit is goed.
  Ik heb de Heilige geest dus in me, beslist! Als je echt wedergeboren bent en Hij jou kan overtuigen van zonde en ongerechtigheid en je bent er blij mee, dan ben je gedoopd in Hem.
   
  Hierom raad ik iedereen aan, om bedroeft te zijn vanwege elke ongerechtigheid of zonde, vraag aan de Vader of Hij je wilt laten zien hoe Hij zonde ziet, en geloof me, je zal er van walgen. Net zoals ik het Hem ooit vroeg...
  Mijn voorbeeld, neem een grote emmer, en vul deze halfvol met lange tijd gebruikte motorolie, doe er wat bevuilde grond in, een derde deel verbrande frituurolie, warm dit op tot 60 - 70 graden op een hellevuurtje. Doe er nog wat vervallen sauzen en een paar conserven met bedorven tomatensoep in, en meng al deze ongerechtigheden goed ondereen met een ikweetvanniksstokje.
  En ga nu je pas gestreken prachtig witte bruidsjurk halen...of je net aangekocht witte kostuum. Wat is dat toch mooi hé? Tja er is wel één vlekje op! Vies hé?
  Heb je deze? Goed, dan gaan we dat vlekje nu netjes wegwerken.
  Neem dit tezamen, en dompel dit goed in die emmer.
  Heu nee niks te jammeren... Kom roer dit mengsel nu even goed doorheen, en kleed je dan hierin aan. En zeg we gaan niet zeuren hé? niemand ziet dit toch zeker, en wie zonder vlekje door het leven gaat moet maar de eerste steen gooien! Kom je moet u niet haasten, je hebt immers de tijd genoeg? bidden kan je straks nog, en God vergeeft toch alles, nee doe dat morgen maar, eventueel als je bid voor het eten.
  Oei de bruidegom staat op jou te wachten. Kom Spoed u, en vergeet de rest.
   
  En O ja, ik wens je een gelukkig huwelijk!
   
  Oei, sorry,  Hij is weg, maar Hij klopte wel al aan je deur hoor. En... je deed niet open? Zeg had je oorkleppen op?  Stomkop !!!
  En dat noemd zich een "christen"???
   
   
  Vandaag stelde ik mij voor dit nieuws te horen...
  Heden om 10.23 uur zijn op de aarde vele miljoenen mensen spoorloos verdwenen, vliegtuigen storten zomaar uit de lucht, waarvan de piloten het toestel hadden verlaten.  Duizenden wagens zijn van de weg afgereden zonder inzittenden.
  Tientallen onderzoekers zijn verdwenen in elk land van de wereld, en vuurzeeen maakte zich meester van honderden woningen en laboratoria.
  In israel is het werkelijk een ramp van formaat meer als de helft van de bevolking is spoorloos....
  overal ter wereld waren vrouwen bezig het middagmaal te bereidden en mannen die in de tuin werkten, ze zijn allen weg, ook bij hen brande hun huis in vele gevallen af.
  Menige arbeider verliet zijn plaats van arbeid, dit zonder achterlaten van adres of afwezigheidreden.
  De stuwdam te Damplaats dreigde te scheuren. Gelukkig werd dit bijtijds vermeden, door tijdig ingrijpen, doch tientallen woningen kwamen onder water te staan en vele verdronken door het wassende water en het gapende gat in de Stuw. Dit alles door afwezigheid van de veiligheidadviseurs die daar waren tewerkgesteld.
  Men verondersteld dat door al die meldingen die we gisteren rond de middag begonnen binnen te krijgen dat de wereldbevolking zowat gehalveerd zal zijn door zeg maar miljoenen of wellicht miljarden onverklaarbare verdwijningen.
  Ook is er goed nieuws te melden, want door dit gebeurde zijn regeringen samengekomen om de oorzaak te onderzoeken. Men heeft voorlopig vastgesteld dat deze rampen die de hele wereld treft, wellicht de oorzaak en het gevolg heeft van de gebeden der rebellen die zich 'christenen' noemen. Hierom ook heeft men besloten om deze verder op te sporen en te straffen.
  Men zal deze ramp niet ongestraft laten voorbijgaan. Men heeft reeds besloten om de doodstraf weer in voege te laten treden voor zulke barbaarse en laakbare feiten die de gehele wereld treft.   
  Tevens is er ook de reden om een één wereldregering te onderzoeken, met als hoofd een sterke man, die weldra zal benoemd worden als 1dte wereldpresident.
  Deze hoogedelachtbare heeft reeds zijn medewerker aangesteld die de vroomheid zal beheersen en alle godsdiensten zal tesamen brengen in één geloofskerk.  Alsook is er het voorstel van de hoogedelachtbare goedgekeurd om de bijkomende reden te ontvangen van een inplantatie van een teken om gemakkelijker voedsel aan te schaffen. Dit om het wachten aan de kassa te versnellen.
  Tweede heuglijk nieuws : deze regering met als hoofd de hoogedelachtbare, geprezen zij zijn naam, heeft met Israel reeds een wijdverbreid samenwerkingsakoord gesloten. 
  Ons derde blijde boodschap is : Mede door dit besluit zal er zich werkelijk vrede nestelen in het middenoosten en in de rest van de gehele wereld.
  Vierde heugelijk nieuws : alle atoomwapens zullen met ingang van morgen opgeslagen en ontmanteld worden.  
  Men vraagt beleefd aan de overgebleven bevolking om vanaf heden naar een plaats te gaan waar men het teken van trouw aan de hoogedelachtbare kan ontvangen. Dit is haast verplicht daar men anders moeilijkheden kan ondervinden in plaatselijke voedingswinkels.
   
  Inderdeaad dit kan 't bericht zijn wat jij weldra lezen zal als je doet naar 't voorbeeld wat ik hierboven beschreef met dat bruiloftskleed.
   
  spoedig hierover meer
   
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl