W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Heer, hier ben ik weer...
  Heer, hier ben ik weer...
   
  Dank U, dat ik zo vrijmoedig en In de naam van Yeshua haMashiach tot U mag komen. U hebt gemaakt dat ik altijd in contact met U kan staan, zelfs toen ik mij niet realiseerde dat U er was. was U op mij aan het wachten... U leidt mij, helpt mij, onder-steunt mij, zegent mij, bemoedigt mij, sterkt mij, geeft mij kracht en verlicht mijn weg elke seconde van mijn leven. Dank U, Heer. 
   
   Ja Here God! Wat ben ik blij dat U er weer bent als ik in de ochtend mijn ogen opendoe. Ik leef en U hebt ervoor gezorgd dat wij elkaar weer ontmoeten. Ik geloof dat U wilt dat ik geniet van dit leven op deze aardbol. Ik ben dan ook klaar om vandaag opnieuw Uw mantel van heiligheid en reinheid te ontvangen wat U mij iedere dag weer uit genade wilt geven.
   
   Daarom ben ik hier dicht bij Uw troon, waar Uw liefdes woorden mijn hart kunnen doordrenken en vervullen. Opdat U, mijn Verlosser en Redder, mijn ziel nog beminnelijker kan maken.
   
   Heere God, ik bid U, wend Uw aangezicht niet van mij af want ik ben bang dat mijn wil mij door zorgen, angst of egoïsme verleid om Uw weg te verlaten. Schenk mij Uw genade Vader en geef mij een blij, dankbaar en nederig biddend hart.
   
   Ja aan U Almachtige God schenk ik mij geheel.
   Ja zie Heer, ik open mijn hart om U lief te hebben. Ook ben ik bereid mij uit te strekken naar anderen, om mijn broeders en zusters op te bouwen het zwakke te versterken, en het kreupele te ondersteunen. Ik bid U voor hen Heer, wilt U hen versterken en herstellen wat ontwricht is.  Ja hallelujah dit is ook de dag voor hen die U gemaakt hebt. En ik verheug mij nu hier reeds in! Want om U zegt Ja e, Amen. En om Uw wil te doen Heer daarom leef ik.
   
   Heer, help mij om geen veroordelend hart te krijgen. Wilt U alles wat in dat opzicht in mij niet goed is openbaren, zodat ik dit telkens aan U mag afgeven? Maak mij vol ontzag en heilig Heer voor U vader, zodat ik in alle nederigheid, in de stilte van mijn hart, met vreze voor Uw aangezicht mag nederknielen om te luisteren naar Uw liefdeswoorden die U voor mij hebt laten opschrijven in Uw woord. Omdat U zielsveel van mij houd.
   
   Here Yeshua, ik kom tot U, omdat ik geloof dat u de wereld wilt veranderen. Mjn God, begin bij mij. Ik wil alleen maar doen wat U wilt dat ik doe.
   
   Vader, help mij om voor U bereid te zijn : en om aan iedereen de verlossende liefde van Yeshua HaMashiaH te tonen, ja te spreken aan een wereld die verziekt is door de zonde, een wereld die hunkert naar een blij, heilzaam geloof. Uw boodschap Here God, van redding en verlossing, door het offerbloed van een nieuw verbond welke Uw zoon de messias Yeshua HaMashiaH aan het kruis heeft volbracht.
   
   Here God het zal mij lukken want ik ben meer dan overwinnaar in en door Hem die mij heeft liefgehad. En zo ik niet spreek dan zal Uw H.Geest spreken, of mij de woorden in mijn mond leggen die ik spreken moet. Zo staat het in Uw woord Vader, Amen Heer. Ik geloof.
   
   Heer, laat mij een overstromende bron zijn, vul mij met Uw H.Geest en Uw overwinningskracht, En waar ik ook ben en wat ik ook doe, ik zal dan overwinnaar met U zijn.
   
   Heer, ik bid dat U mijn innerlijk steeds verder zal genezen. Maak mij weer nieuw, herstel mijn hart Heer, maak het recht voor U, zodat ik weer helemaal ben zoals U mij hebben wilt. Ik kies ervoor om voor U moedig te zijn. Ik kies ervoor om voor U sterk en onbevreesd te zijn! Heer, U bent altijd bij mij. Ik kies voor Yeshua!
   
   Dit bid ik U hemelse Vader in de naam van mijn Verlosser Yeshua HaMashiaH.

    

  Weet dat vele web-vrienden  waarmee je op dit moment in Hem verbonden bent vandaag, samen met jou, haast hetzelfde gebed zullen bidden

  Hoor Israël de Here uw God is één God !
  Abba Vader ik wil niet zomaar aan een gebed voor Uw volk voorbijgaan, ik bid U nogmaals : Heer, zegen Uw volk Israël, omring hun muren met wachters, zodat zij in de bres staan, en op U mogen roepen in gebed. Zegen hen door Uw H.Geest die U ook in onze harten hebt uitgestort. Zend meer Elia's en Eliza's Heer. Laat door meerder Mozes en Jesaja's de volkeren horen dat U nog steeds de God van Israël bent. En dat U een sterke God. Een Machtige Vader voor Israel bent die Zijn genade en liefde als een kleed over Zijn kind uitspreid. Ja hen als een herder leid naar de waterbron waar ze zich kunnen laven aan de bron des levens. Voor niets.
  Dit bid ik U hemelse Vader in de naam van mijn Verlosser Yeshua HaMashiaH.
  Amen
    
   Shalom kome over Israël en over het Joodse volk de oogappel van de Almachtige Vader.  En diezelfde Vrede "die alle verstand te boven gaat" zal ook het deel zijn van u die dit gebed meebid.
    

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl