W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  De heidense oorsprong van Pasen …
  april 07, 2012
  NIETS, HELEMAAL NIETS DUS!
  De heidense oorsprong van Pasen …
  “The Pagan Origin of Easter”
  David J. Meyer
  (Vrij vertaald René Voogt)
   
  Pasen is een dag die wordt geëerd door bijna iedereen uit het hedendaagse christendom en wordt gebruikt om de opstanding van Jezus Christus te vieren, vaak gepaard gaand met een kerkdienst bij zonsopgang, en een feest met “Paas Ham”, versierde eieren en verhalen die konijnen/hazen omvatten.
  Liefhebbers van waarheid komen om vragen te stellen, en veel vragen moeten er worden gesteld over de Paas vakantie.
  Is het echt de dag waarop Jezus verrees uit de dood? Waar kwamen al die vreemde gewoontes vandaan, die niets te maken hebben met de opstanding van onze Verlosser?
  Het doel van dit traktaat is om te helpen deze vragen te beantwoorden, en om degenen te helpen die proberen de waarheid te zoeken om hun eigen conclusies te kunnen trekken.
  Het eerste wat we moeten begrijpen is dat de belijdende christenen niet de enigen waren die een feest, “Pasen” genaamd vierden.
  “Ishtar”, wat wordt uitgesproken als “Pasen” was een dag die de wederopstanding herdacht van één van hun goden die zij “Tammuz” noemden, die werd beschouwd als de eniggeboren Zoon van de maan-godin en de zonne-god.
  In die oude tijden, was er een man genaamd Nimrod, die de kleinzoon was van één van Noach’s zonen “Ham” genaamd.
  Ham had een zoon Kush genaamd, die trouwde met een vrouw Semiramis. Kush en Semiramis kregen een zoon en noemde hem “Nimrod.”
  Na de dood van zijn vader, trouwde Nimrod met zijn eigen moeder en werd een machtig koning.
  De Bijbel vertelt over deze man, Nimrod, in Genesis 10:8-10 als volgt: “En Cusch gewon Nimrod: hij werd een machtige op de aarde. Hij was een geweldig jager voor de Heer:
  daarvoor wordt gezegd, zelfs Nimrod, een geweldige jager voor de Heer. En het begin van zijn koninkrijk was Babel, en Erech, en Akkad, en Calneh, in het land van Shinar.”
  Nimrod werd een goddelijk man voor het volk en Semiramis, zijn vrouw en moeder, werd de machtige koningin van het oude Babylon.
  Nimrod werd uiteindelijk gedood door een vijand, en zijn lichaam werd in stukken gesneden en verstuurd naar verschillende delen van zijn koninkrijk.
  Semiramis had alle lichaamsdelen verzameld, met uitzondering van één deel dat niet gevonden kon worden.
  Dat ontbrekende deel was zijn voortplantingsorgaan. Semiramis beweerde dat Nimrod niet weer tot leven kon komen, zonder dat deel en vertelde de mensen van Babylon, dat Nimrod was opgeklommen naar de zon, en nu “Baal” vernoemd zou moeten worden, de Zonne god ..
  Koningin Semiramis verkondigde ook dat Baal op aarde aanwezig zou zijn in de vorm van een vlam of kaars of lamp wanneer deze gebruikt werd bij de aanbidding/herdenking ..
  Semiramis creëerden een geheimzinnige religie, en met de hulp van Satan, zette ze zichzelf op als een godin.
  Semiramis beweerden dat ze onberispelijk werd ontvangen.
  Ze leerde dat de maan een godin was die door een 28-daagse cyclus ging, wanneer zij vol ovulated.
  Ze voerden bovendien aan dat ze naar beneden kwam van de maan in een reusachtige maanei dat in de rivier de Eufraat viel.
  Dit zou gebeurd zijn op het moment van de eerste volle maan na de lente-equinox.
  Semiramis werd bekend als “Ishtar”, wat uitgesprok-en wordt als “Pasen”, en haar maan ei raakte bekend als “Ishtar’s” ei.”
  Ishtar werd al snel zwanger en claimde dat het de stralen van de zonne-god Baal waren, dat haar zwangerschap veroorzaakte.
  De zoon die zij baarde werd Tammuz genoemd.
  Er werd opgemerkt dat Tammuz in het bijzonder dol was op konijnen, en zij werden ingewijd in de oude religie, omdat er geloofd werd dat Tammuz de zoon was van de zon-god Baäl. Tammuz, net als zijn vermeende vader, werd jager.
  De dag kwam dat Tammuz gedood werd door een wild varken.
  Koningin Ishtar vertelde de mensen nu dat Tammuz was opgeklomen naar zijn vader, Baal, en dat hun tweeën de aanbidsters zouden zijn in de heilige kaars of vlam als Vader, Zoon en Geest.
  Ishtar, die nu werd vereerd als de “Moeder van God en de Koningin van de Hemel”, bleef haar mysterieuze religie opbouwen.
  De koningin vertelde toen tot de gelovigen dat Tammuz werd gedood door wilde varkens, er wat bloed viel op de stomp van een altijd groenblijvende boom, en de stomp groeide s`nachts uit tot een volledig nieuwe boom. Dit maakte de groenblijvende boom heilig door het bloed van Tammuz.
  Ze kondigde tevens elk jaar voorafgaand aan zijn verjaardag een periode van veertig dage Rauw aan voor de dood van Tammuz.
  Gedurende deze tijd, zou geen vlees worden gegeten.
  Gelovigen moesten mediteren op de heilige mysteriën van Baal en Tammuz, en moesten het teken van de “T” vervaardigen aan de voorzijde van hun harten als zij herdachten.
  Zij aten ook heilig brood met de markering van een “T” of een kruis aan de top.
  Elk jaar, op de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox, werd een feest georganiseerd.
  Het was Ishtar (paas) zondag en werd gevierd met konijnen en eieren.
  Ishtar verkondigde tevens omdat Tammuz gedood was door een varken, dat een varken gegeten moest worden op die zondag.
  Welnu, vanaf hier zou de lezer van dit traktaatje de verbinding moeten kunnen zien dat het heidendom de hedendaagse “christelijke” kerk heeft geïnfiltreerd, uit verdere studie blijkt dat dit heidendom binnen kwam door middel van het rooms-katholieke systeem.
  De waarheid is dat Pasen helemaal niets te maken heeft met de opstanding van onze Heer Jezus Christus.
  We weten ook dat Pasen zoveel als drie weken verwijderd kan zijn van het Paaslam, omdat de heidense feestdag altijd op de eerste zondag na de eerste volle maan na de lente-equinox is.
  Sommigen hebben zich afgevraagd waarom het woord “Pasen” staat vermeld in de King James Bijbel.
  Dat is omdat (acts) handelingen, hoofdstuk 12, ons vertelt dat het de boze koning Herodes was, die van plan was om Pasen te vieren, en niet de christenen.
  Pasen en het heidense Pasen vallen soms samen, maar in verschillende jaren liggen ze op grote afstand van elkaar.
  Zo veel meer kan gezegd worden, en we hebben nog veel meer informatie voor u, als u een zoeker naar de waarheid bent.
  We weten dat de Bijbel ons in Johannes 4:24: verteld dat “God een Geest is, en zij die Hem aanbidden, Hem moeten aanbidden in geest en in waarheid.”
  De waarheid is dat de veertig dagen van de vastentijd, eieren, konijnen, warme broodjes en het “Paas kruis” alles te maken hebben met de oude heidense religie van het Mysterie Babylon. En zijn allemaal antichrist activiteiten!!!!
  Satan is een meester misleider, en vulde de levens van goed bedoelende, belijdende christenen met afgoderij.
  Deze dingen brengen de toorn van God op kinderen van ongehoorzaamheid, die proberen de heidense gewoonten van de verering van Baal christelijke te maken.
  U moet zich verantwoorden voor uw activiteiten en voor wat u de kinderen leert.
  Deze gewoontes van Pasen en het eren van Baal, die ook Satan is, en nog steeds aanbeden word als de “Opkomende Zon” en zijn huis is “Het Huis van de Opkomende Zon.”
  Hoeveel kerken hebben “Opkomende Son diensten” op Ishtar (paas) dag die de opkomende zon in het Oosten in ogenschouw nemen?
  Hoeveel zullen gebruik maken van gekleurde eitjes en konijnen verhaaltjes, zoals ze dat deden in het oude Babylon.
  Deze dingen zijn geen grap, net zomin als de Dag des Oordeel een grap is.
  Ik bid tot God dat dit traktaat ertoe zal leiden dat u gaat zoeken naar meer waarheid.
  We zullen blij zijn om u te helpen door het verstrekken van meer informatie en door te bidden voor u.
  Dit zijn de laatste dagen, en het is tijd om berouw te tonen, kom naar buiten en zonder u af.

   
  David J. Meyer
  www.lasttrumpetministries.org/tracts/tract1.html
  Last Trumpet Ministries International
  PO Box 806
  Beaver Dam, WI 53916

  Originele artikel:
  http://www.hourofthetime.com/wordpresstest/?p=611

  http://hetuurvandewaarheid.info/2012/04/07/eng-nl-de-heidense-oorsprong-van-pasen-the-pagan-origin-of-easter/

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl