W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  De Omertelling

  De Omertelling

  Shalom,… 

  De Omertelling begint dit jaar (2012) volgens Leviticus 23:11 “daags na de Sabbat“. Vrijdag 6 april (14 Abib) is de Dag der voorbereiding en Sabbat 7 april (15 Abib) is de 1e dag van het van het Ongezuurdebrodenfeest (Matzot). De Omertelling zal dus beginnen op zondag 8 april (16 Abib). Volgens Leviticus 23:15 gaan we dan tellen van de “dag na de Sabbat - zeven volle weken - tot de dag na de zevende Sabbat”. Zo zullen we de ‘vijftig dagen’ tellen tot Shavu’ot (6 Sivan, Pinksteren).

  Leviticus 23:10-11, 16-16

  10 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer gij komt in het land dat Ik u geef, en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelinggarve van uw oogst naar de priester brengen, 11 en hij zal de garve voor het aangezicht van JHWH bewegen, opdat gij welgevallig zijt; daags na de Sabbat zal de priester die bewegen.

  15 Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn; 16 tot de dag na de zevende Sabbat zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer JHWH brengen.

  Onderstaand de telling volgens Leviticus in het jaar 2012
  14 Abib vrijdag De dag der voorbereiding 6 april

  15 Abib zaterdag Feest-Sabbat (1e Dag Ongezuurdebrodenfeest) 7 april

  16 Abib zondag Beweeggarve 8 april 1e omer

  21 Abib vrijdag Feest-Sabbat(7e Dag Ongezuurde brodenfeest) 13 april 6e omer

  22 Abib zaterdag Sabbat 14 april 7e omer

  29 Abib zaterdag Sabbat 21 april 14e omer

  6 Ijar zaterdag Sabbat 28 april 21e omer

  13 Ijar zaterdag Sabbat 5 mei 28e omer

  20 Ijar zaterdag Sabbat 12 mei 35e omer

  27 Ijar zaterdag Sabbat 19 mei 42e omer

  5 Sivan zaterdag Sabbat 26 mei 49e omer

  6 Sivan zondag Feest-Sabbat(50e Dag Shavu’ot / Pinksteren) 27 mei 50e omer

  De onderstreepte Feest-Sabbatten behoren tot de jaarlijkse Feesttijden van JHWH (Lev 23)

  Met vriendelijke groet en in Jeshua verbonden,
   Wim Verdouw

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl