W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Een uitstekende waarschuwing voor alle mannen
  Een uitstekende waarschuwing voor alle mannen

  Zac Poonen

  (An Outstanding Warning to All Men)
   
  In Richteren, hoofdstuk 13 lezen we over de familie van Manoach waarin geen kinderen waren. "Toen verscheen er een Engel van de HEERE aan deze vrouw, en zei tegen haar: Zie toch, u bent onvrucht-baar en hebt geen kinderen gebaard. U zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen scheer-mes op zijn hoofd komen. Want het jongetje zal van de moeder schoot af als nazireeër aan God gewijd zijn". Simson werd geboren. De Heere zegende hem en de Geest van God begon in hem te bewegen om hem aan te sporen. (Richteren 13:25) – de zalving – dat was de verborgen kracht van al deze leiders. Helaas lezen we echter ook dat Simson al op jonge leeftijd in zonde viel. Elke keer als hij een mooie vrouw zag, dan kon hij zijn lust voor haar niet onder controle houden. Dan vergat hij zijn hele roeping om de Heere te dienen om achter die vrouw aan te gaan – ongeacht of het nu een Joodse of heidense vrouw was, als ze maar een knap uiterlijk had! Dit was zijn zwakte gedurende zijn hele leven. God gebruikte hem zonder twijfel, maar hij had een enorme zwakte met betrekking tot mooie vrouwen – net als vele predikanten vandaag de dag. Het gedrag van Simson staat in schril contrast met het gedrag van Jozef. Jozef leefde nog voordat de Wet geschreven was en hij had veel minder openbaring ontvangen over Gods onderwijzing, dan dat Simson dat had. Toch stond hij herhaaldelijk zuiver en trouw voor God – en daarom is hij, al duizenden jaren, een voortreffelijk goed voorbeeld voor jonge mannen. Simson echter aan de andere kant is al duizenden jaren een gelijkwaardig voorbeeld als waarschuwing voor alle mannen!
   
  We lezen in Richteren 14: 5,6 “Zo ging Simson met zijn vader en zijn moeder naar Timna. En toen zij bij de wijngaarden van Timna kwamen, zie, een jonge leeuw kwam hem brullend tegemoet. Toen werd de Geest van de HEERE vaardig over hem, zodat hij hem uiteenscheurde, zoals men een bokje uiteenscheurt, zonder dat hij iets in zijn hand had. Maar hij vertelde zijn vader en moeder niet wat hij gedaan had”.
  Simson wist dat het de kracht van de Heilige Geest was geweest die hem in staat stelde om dat te doen. In Richteren 14: 10 lezen we dat zijn vader afdaalde naar de Filistijnen om de vrouw te ontmoeten, die Simson leuk vond en hij zorgde ervoor dat ze trouwden. Dit was een duidelijke ongehoorzaamheid aan Gods wet waarin stond dat de Israëlieten geen niet-Israëlieten mochten huwen.
  Simsons leven kende veel pieken en dalen – soms pieken, maar meestal dalen. We lezen in richteren 16:1 dat hij naar Gaza ging. Hij zag daar een hoer die hem aanstond en pleegde ontucht met haar. Toen hij gezien werd, greep hij de deuren van de stadspoort met de beide posten en trok ze los, met grendel en al en liep er mee weg! Later ontmoette hij een andere vrouw, Delila, en hij werd verliefd op haar (Richteren 16:4). God moet wel regelmatig tot zijn geweten gesproken hebben, maar hij wilde niet luisteren. Hij verblijdde zich waarschijnlijk in het feit dat God hem GEBRUIKTE – net zoals velen vandaag de dag.
  Velen zullen op de laatste dag bij de Here komen en Hem herinneren aan de tijd dat Hij hen gebruikte in verschillende bedieningen. De Heer zal hen echter in het vuur werpen, omdat ze in hun privé levens in zonde leefden (Mattheus 7:22-23).
  Als we voortdurend Gods tedere waarschuwingen in ons geweten afwijzen, dan kunnen wij ons zelf ook vernietigen net zoals degenen uit Mattheus 7:22-23.

  Uiteindelijk legt Simson zijn hoofd in de schoot van Delila en verklapt hij haar zijn geheim. Ze snijd meteen zijn haren af en dat was het einde van zijn bediening. Wat een tragedie! Een man die zo een machtige verlosser was, werd een slaaf van zijneigen begeerten en passie. Paulus zegt in 1Korinthiers 9:27, “Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word.” De Living Bible vertaling parafraseert deze tekst als volgt: “mijn lichaam te dwingen wat het moet doen, niet wat het wil doen.” Dat betekend dat we ons lichaam moeten laten eten wat het moét eten en niet wat het wíl eten; slapen zoveel als het moét slapen en niet zoals het wíl slapen. We moeten onze ogen beheersen dat ze kijken naar wat ze moéten zien en niet wat ze wíllen zien. We moeten onze tongen onder controle houden zodat ze spreken wat ze moéten spreken en niet wat ze wíllen spreken.
   
  Als we niet heersen over onze lichamelijke passies, dan kunnen we wel mooie boodschappen prediken en toch uitgeworpen worden door de Heere op de laatste dag. De mate van ons discipelschap is zo afhankelijk van onze lichamelijke passies. Dat is de boodschap die we kunnen leren van het verhaal van Simson, die zo’n mooie bediening had waar zoveel mensen door gezegend werden, maar uiteindelijk werd hij zelf gediskwalificeerd.
  Zoveel grote evangelisten zijn ten prooi gevallen aan mooie vrouwen. Raak niet onder de indruk van de gaven die zulke mannen gebruiken of door de grootte van hun organisaties! Een leider die valt in zonde is veel ernstiger dan een gewone gelovige die in dezelfde zonde valt. Van hem die meer ontvangen heeft, wordt ook meer verantwoording gevraagd.

  Als je niet betrouwbaar bent in je relatie met de andere sexe, maak dan niet de Naam van God te schande door te proberen om een oudste of een leider te zijn. Hou de mensen niet voor de gek door hen te laten denken dat je een man van God bent, als je in zonde leeft. God zal je een keer publiekelijk ‘door de mand laten vallen’, als je met dat leven door blijft gaan. Je kunt wellicht denken dat je slim genoeg bent om je zonde te verbergen, maar je bent niet slim genoeg voor God. Hij zal je werkelijk aard laten zien zoals dat tot nu toe nog niet eerder zichtbaar is geweest.

  Toevoeging van avo: Galaten 5:16.
  Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. & Romeinen 10:13. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. (Zalig kan ook vertaald worden met: "bevrijd, beschermd of genezen") & Wees op je post en wees niet ledig bezig. Als David niet op zijn dak aan het zonnen was geweest, maar daar was waar hij hoorde te zijn als koning, zou hij niet gezondigd hebben met Batsheba.

   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl