W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  met een hart vol vuur
  met een

  Heer ik kom nog even voor Uw troon van genade.

  Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; verwerp mij niet van uw aangezicht, en neem uw Heilige Geest niet van mij; hergeef mij blijdschap over Uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot U keren.

  Dit gebed wil ik U bidden Geliefde Vader. Wil me leiden in het gebed, maak me nederig Heer en verander mij naar Uw wil.

   
  Dan wordt deze dag geweldig, omdat ik vrijmoedig door het voorhangsel tot bij U mag komen om U te aanbidden Vader. Niet alleen, omdat er iets zou gebeuren maar ik wil U verhogen, U hart verblijden, maar tevens is er in Uw nabijheid sterkte en rust. En Vader, ik hou van U.

  Dank U, Here God! dat ik dit kan en mag zeggen.

  Ja 'Groot is de Heer'
   
  Alpha and Omega

  Hemelse Vader, wat een wonder bent U. Ja ik bid dat Uw Heilige naam verheerlijkt mag worden door mijn leven. En dat ik U vandaag vreugde mag laten beleven zodat ik door Uw kracht een leven van overwinning mag leiden.

  Deelt U deze dag maar in Heer, met dezelfde wijsheid als waarmee U mijn leven hebt ingedeeld. Uw wegen zijn hoger dan mijn wegen, Uw gedachten hoger dan de mijne. Ga voorop, Heer. Ik zal U volgen.

  Here God, wat ben ik dankbaar voor de overwinning door Yeshua HaMachiaH, mijn Heer, mijn Verlosser, De Redder van mijn ziel. En ik ben U zo dankbaar dat ik U mocht leren kennen, want door U te leren kennen als mijn Hemelse Vader heb ik een nieuw en zinvoller leven gekregen. Ik had nooit, nog niet bij benadering, kunnen vermoeden dat U wilde dat mijn leven meetelde.

  Nu Heer, nu, dat ik mijn leven aan U heb gegeven bid ik U met nog een vuriger hart. Help mij om te geloven in dingen die menselijkerwijs onmogelijk zijn om te volbrengen, ja ik bid en roep, en smeek U om nog meer geloof, zodat ik in Uw werk en wonderen vandaag de dag kan geloven. Want U bent toch nog steeds dezelfde God. Ja, want ik weet, dat voor U niets onmogelijk is.

  Want U bent een God van onmogelijke dingen.

  Uw zegeningen Here, zijn echt. Ze komen via Uw liefdevolle onzelfzuchtige Vaderhart.

  Uw genegenheid voor mij is Uw aanwezigheid in mijn hart. Ja ik weet het Vader. Dank U wel Here God dat U van mij het eerst hebt gehouden en dat U Uzelf door Uw Heilige Geest aan mij hebt bekendgemaakt.

  O Here, laat in mijn hart toch geen zonde of ongerechtigheid toe, ik bid U dat de intense vreugde van Uw zoon Yeshua HaMachiaH mij altijd zal overschaduwen. Ik bid U laat de overwinningkracht van Uw geliefde zoon steeds de leidraad zijn van mijn doen en laten en het spreken in mijn leven, zodat ook anderen die deze genade niet kennen de vreugdebron mogen ontdekken die het actief vrije dienen van U met zich meebrengt. Zodat ik hen door de liefde die U in mijn hart hebt uitgestort, met Uw Geest, bij Yeshua HaMachia kan brengen, in wie wij Uw genade mogen erkennen.

   

  Dit bid Ik U mijn Heere en mijn verlosser in de naam van Uw geliefde zoon Yeshua haMashiach

  De HEER is mijn rots – voor wie zal ik vrezen...

  Shalom kome over Israël en over het Joodse volk de oogappel van de Almachtige Vader. En diezelfde Vrede "die alle verstand te boven gaat" zal ook het deel zijn van u die dit gebed meebid In de naam van Yeshua haMashiach.
   
  Weet dat vele web-vrienden  waarmee je op dit moment in Hem verbonden bent vandaag, samen met jou, haast hetzelfde gebed zullen bidden

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl