W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Placebo,door Howard Pittman. Als je een Christen bent dan moet je dit lezen!

  http://spiritlessons.com/dreams_and_visions/placebo_howard_pittman.htm

  Placebo
  door Howard Pittman
  Op 3 augustus 1979 stierf Howard Pittman,een Baptisten voorganger voor 35 jaar terwijl hij op de operatietafel lag tijdens een operatie. Hij had een bijna dood ervaring.
   Nadat engelen hem de tweede en de derde hemel hadden laten zien, werd hij voor de troon van God gebracht waar hij een boodschap kreeg om aan de wereld mee te delen..
    
  Het volgende is een fragment uit zijn boekje Placebo, die zijn verbazingwekkende bijna-dood ervaring documenteert.
   U kunt zijn audio tapes en boekjes kopen in de Lake Hamilton Bijbel Camp winkel.
    
   Voorwaards.
   Webster's woordenboek definieert placebo als een medicijn dat meer voorgeschreven word voor mentale hulp aan een patiënt, dan voor een werkelijke effect op zijn stoornis.
   Het is een proberen de patient te kalmeren.
   De artsen vertellen ons dat als we weten dat we worden behandeld met een placebo,(nep medicijn )het niet werkt. In onze gedachten moeten we denken dat het een echt medicijn is,en dat het de kracht of de macht heeft om te genezen. Als de patiënt dit gelooft, dan! Zo is bekendvan vele gevallen, Is de behandeling in staat wonderen te verichten die anders niet hadden kunnen worden behandeld.
   De Placebo behandeling is in feite geen echt medicijn, maar in de geest van de patiënt is het echt.
   Om deze soort van behandeling te laten slagen, moet de arts de patiënt er van overtuigen dat de medicatie werkt.
    
   Mijn vriend ik verkondig u, Dat dit precies dezelfde behande-ling is die de meeste met de mond belijdende Christenen gebruiken vandaag de dag!.
  De arts die deze medicatie toe dient, is de satan zelf! Hij geeft de patiënt een met suiker beklede religie, met een ondiepe ervaring, en fluistert halve waarheden in hun oren.
   Hij vertelt de patiënt dat het echt is, en dat het alles is wat de patiënt nodig heeft. De patiënt die door satan in de maling word genomen gelooft dit, en gaat vrolijke zijn weg. Onderwijl aan iedereen verklarende dat hij opnieuw is geboren en dat zijn redding echt is. En! dat deze ervaring alles is dat hij nodig heeft.
   Dokter satan staat zijn patiënt toe om naar de kerk te gaan. En staat hem toe om deel te nemen in welke kerk dan ook, dat wil zeggen, met zingen, voor gaan in gebed, het onderwijzen van de zondagsschool, en zelfs om te prediken.
   Hij zal de patiënt toestaan elke vorm van verklaring af te leggen die in verband staat met zijn met de mond belijdende religie. zelfs over het punt van de reddende kracht van Jezus. Ja hij staat de patiënt toe om alles te doen en te zeggen wat hij wil, alles!, met een uitzondering!.
   Deze uitzondering is, dat de patiënt niet zal worden toegestaan​​ ook daadwerkelijk het leven te leven die hij verkondigt te leven met zijn mond!
    
    
  Hoofdstuk 5, Voorbereiding!
   Met pensioen.
   In het jaar 1978 heb ik afscheid genomen van de New Orleans Police Department en verhuisde mijn familie naar een eenen-zestig hectare grote boerderij in Mississippi.
   Rond 07 augustus 1979 werd ik opeens opgezadelt met een ernstige en rampzalige ziekte.
   De nacht voor deze tragedie ging ik zoals gewoonlijknaar bed, bij het ontwaken in de ochtend was ik een beetje misselijk en daarom heb ik mijn ontbijt overgeslagen.
   Mijn vrouw vroeg me of ik niet kwam eten. Maar Ik antwoordde dat ik me moest haasten om mijn afspraak te houden met een aantal mensen, waarvan ik hoopte dat ze mijn kandidatuur voor sheriff. Zouden ondersteunen met bijdragen voor mijn campagne.
   Ik was me er niet van bewust dat God ook een afspraak voor me had gemaakt voor die dag.
   Ik herinner u eraan dat de Bijbel zegt dat het een keer is afgesproken dat de mens moet sterven. En plotseling zonder waarschuwing kwam mijn afspraak, Net als een bliksemflits!
    
   De stam van de belangrijkste slagader in mijn lichaams holte scheurde, waardoor er plotseling een verwoestend bloedverlies optrad!
   Dus om middernacht droegen ze me de ICU binnen en om 6:00 uur de volgende ochtend, toonden mijn vitale levens tekens weer aan dat er iets fout zat!
   De hoofd arts kwam uit ICU en zei tegen mijn vrouw, er is iets anders aan de hand.
   Ze namen me mee naar de operatiekamer, waar ze nog eens een extra zeven uur aan mij werkten.
   Om dit kort te houden, wordt een grote hoeveelheid van de beschrijving van Pittman's Emergency Room ervaring hier niet herdrukt. (Lees zijn boek voor de volledige beschrijving.]
    
   Ergens in die periodieke tijd dat de artsen aan mij werkten, kwam ik bij, en realiseerde ik me dat ik stervende was. Met de wetenschap dat alleen God mij mijn leven terug kon geven, en dat alleen God dat afgesproken tijdstip om te sterven kan veranderen, bad ik een vreemd gebed.
   Mijn gebed was dat God mij zou toestaan ​​om voor ZIJN troon te verschijnen zodat ik kon pleitten voor een verlenging van mijn fysieke leven. In een andere tijd en plaats zou dit soort van gebed zeker ongebruikelijk zijngeweest, Maar alles wat er nu gebeurde was gepland door God. Om uiteindelijk te dienen om Zijn doel voor mijn leven te bereiken. De gedachte om een ​​dergelijk gebed te bidden werd in mijn hoofd geprent door de Heilige Geest!
    
    
  Hoofdstuk 7: De GROTE RONDLEIDING!
   Wat daarna gebeurde is zo ongelooflijk dat sommige mensen moeite hebben het te geloven.
   Mag ik beginnen met te zeggen dat ik het verschil ken, tussen dromen, visioenen, en iets echt beleven.
   Mag ik er ook op wijzen dat als je niet gelooft in satan en je niet gelooft dat demonen echte individuele wezens zijn, dan heb je jezelf en het Koninkrijk van God een slechte dienst bewezen..
   Het staat als een paal boven water dat je niet in staat kunt zijn een vijand te herkennen of zelfs te weerstaan, als je niet eens gelooft dat die vijand echt is.
    
   Op het moment dat ik me verzette tegen de satan, vluchtte hij van mij weg! De engelen waren er en ze namen mijn geest uit mijn lichaam. Deze engelen waren de hele tijd aanwezig gedurende de tijd dat de satan me probeerde te verleiden.
   Alhoewel ik dat niet wist, want ik was nog steeds in het vlees. De engelen ondernamen geen poging om mij te helpen, totdat ik me had verzet tegen satan, uit mijn eigen vrije wil. De enige hulp die ik had was de bovennatuurlijke openbaring van de Heilige Geest, dat de stem die ik hoorde, toe behoorde aan satan en niet aan God. Het al dan niet gehoorzamen van die stem was mijn keuze.
   Toen de engelen mijn geest uit mijn lichaam tilden, droegen ze mij onmiddellijk naar de tweede hemel. We hoefden die ziekenhuis kamer niet te verlaten om de tweede hemel binnen te treden. We kwamen daar binnen via diezelfde kamer waar mijn lichaam was, gewoon door het passeren van een dimensionale muur.
   Het is een muur waar het lichaam niet door heen kan gaan, maar alleen de geest.
    
    
  Voor u, de lezer,
   om te kunnen begrijpen wat er gebeurde, moet u begrijpen wat de scheiding tussen de geest en het lichaam inhoud.
   Om te begrijpen hoe dit werkt, moeten we weten hoe we zelf zijn gemaakt.
   De Bijbel zegt dat wij, als menselijke wezens zijn gemaakt naar het beeld van God. Om dit te kunnen begrijpen, moeten we weten wat God is.
   De Bijbel geeft drie onveranderlijke dingen aan over God!
    
   1 God is Geest,
    
   2 God is onzichtbaar
    
   3 God is onsterfelijk.
    
   Als wij gemaakt zijn naar Zijn beeld dan zijn wij geest,
   We zijn onzichtbaar.
   En we zijn onsterfelijk. Daarom, als wij in een spiegel kijken, dan zien we niet ons ware zelf. We zien alleen het lichaam, of te wel de aardse tent waarin wij leven.
   Omdat wij allemaal zijn gemaakt naar het beeld van God, zouden we allemaal spiegelbeelden van elkaar zijn, zonder onze aardse fysieke lichamen. Daarom kregen we een ziel om ons te onderscheiden van elkaar, om ons een individueel te maken..
    
   De dieren in deze wereld hebben ook een ziel. Het enige verschil tussen hun ziel en die van ons is, dat onze ziel behoort tot de geest. Maar hun ziel behoort tot het lichaam. Als hun lichaam vergaat, dan vergaat hun ziel samen met hun lichaam. Maar wanneer ons lichaam vergaat, blijft de ziel bij de geest.
   Toen mijn geest uit mijn lichaam werd getild, kwam mijn ziel mee. Ik neem aan dat de eenvoudigste manier om de ziel te identificeren zou zijn om te zeggen dat het je persoonlijkheid is. De hele tijd dat ik weg was uit mijn lichaam bleef ik een individu, dat wil zeggen, ik behield mijn eigen persoonlijkheid.  
  Ik behield al mijn faculteiten. In feite werden ze zelfs sterk verbeterd.
   Toen we door die dimensionale muur in de tweede hemel stapten, bevond ik mezelf in een heel andere wereld. Geheel anders dan alles wat ik me ooit had kunnen voorstellen. Deze wereld was een plaats die bewoond werd door geestelijke wezens, zo groot in aantal als het zand van de kust.
   Deze wezens waren demonen [duivels], of te wel gevallen engelen, en ze hadden duizenden verschillende soorten en vormen. Zelfs die een soortgelijke vormen hadden die contrastteerden van elkaar door diverse kleuren.
   Veel van de demonen hadden menselijke figuren of vormen. En velen waren in een vorm vergelijkbaar met de dieren bekend in onze huidige wereld. Anderen waren in soorten en maten te afschuwelijk om je voor te kunnen stellen.
    
   Een deel van de demonen waren zo morbide en weerzinwek-kend dat het misselijk makend was..
   Toen ik aankwam in de tweede hemel, wist ik meteen in welke richting ik moet gaan naar de derde hemel, waar God was/is.
   Ik weet niet hoe ik dat wist, maar ik wist het gewoon. Ik wist ook dat als ik mijn gebed beantwoord wou krijgen, dat ik dan zou moeten verschijnen voor God de Vader in de derde hemel.
   Ik wist dat ik op reis was in die geestelijke wereld onder de bescherming van de Heilige Geest. En dat de engelen die mij begeleiden zich ook bewogen onder de bescherming van de Heilige Geest.
   Het is misschien vreemd voor u, de lezer, dat de engelen de bescherming van de Heilige Geest nodig hadden, maar vergeet niet waar we waren, in de tweede hemel.
   De tweede hemel is de plaats waar momenteel satan zijn troon heeft gevestigd. satan is nog niet in de hel, alhoewel dat wel zijn uiteindelijke bestemming zal zijn.
   Al de geesten in die wereld waren op de hoogte van onze aanwezigheid, En waren ook op de hoogte van de bescherming van de Heilige Geest over ons heen. Om u een ​​idee te geven over waarom die bescherming nodig was, laat me u verwijzen naar een bijbelvers die spreek over de macht van de satan, Zoals die hier in de tweede hemel werd gedemonstreerd. Het tiende hoofdstuk van het boek Daniël vertelt over God die een van zijn engelen stuurde, om een boodschap over te brengen aan Daniel. Vanwege het grote belang van dat bericht wou de satan deze engel niet toestaan deze boodschap te bezorgen.
   De engel die God gezonden had vanuit de derde hemel, moest om Daniel te kunnen bereiken door de tweede hemel heen. En satan stuurde een van zijn vorsten of een van zijn aartsengel-en om die engel te stoppen.
   De engel moest vechten en kon er niet alleen door komen, zodat hij versterkingen moest laten aanrukken.
   God moest een van zijn vorsten of de aartsengel sturen, om de boodschapper te helpen en zelfs dat duurde eenentwintig dagen.
   Nadat de engel de boodschap had afgeleverd, herinnerde hij Daniël eraan, dat hij de engel, zich een weg terug moest vechten dwars door die 2de hemel, om terug te kunnen komen naar de 3de hemel, waar GOD verblijft.
    
   Terwijl we ons voortbewogen in die wereld, was ik zeer teleurgesteld omdat mijn begeleider me niet meenam in de richting van de Derde Hemel waar God is. Maar in plaats daarvan gingen we in de tegenovergestelde richting.
   Terwijl we ons zo van plaats naar plaats voortbewogen in die wereld, heb ik veel dingen geleerd over demonen. Ik deed de dingen anders in de geestelijke wereld dan wat we hier doen in de fysieke wereld.
    
    
  Bijvoorbeeld.
   Wij communiceren met onze mond en oren, maar hier communiceerden we met ons verstand. Het leek alsof we onze woorden projecteren via gedachtegolven en de antwoorden ontvingen op dezelfde manier.
   Alhoewel ik nog steeds in mezelf kon denken zonder te projecteren, ontdekte ik dat dit me echt niet ten goede kwam, want de engelen konden mijn gedachten lezen.
   Ik hoorde verschillende geluiden in die wereld, maar ik hoorde deze niet met mijn oren. maar hoorde het met mijn verstand.
   maar ik was nog steeds in staat die geluiden te horen met mijn oren.
   Toen we aan het reizen waren,, hebben we vooral gereisd met wat ik noem de snelheid van het denken.
   Als we reisden op de snelheid van de gedachten, dan was er geen gevoel van beweging.
   De engel zei waar we heen gingen en dan waren we er al.
    
   Er waren andere tijden dat we niet op die manier reisden en ik was me toen zeer bewust van beweging tijdens het reizen.
   Een van die momenten dat ik beweging voelde tijdens het reizen, was toen ze me terug brachten in de fysieke wereld Zodat ik de demonen die hier aan het werk waren kon zien. We reisden hier rond net alsof we op een wolk ronddreven, maar toch had ik een gevoel van beweging.
    
   Vergis je niet over die demonen, want zij zijn zeer reëel.
   De Bijbel spreekt vaker over demonen, dan over engelen.
   En laat zien in Lukas 10:18 dat demonen slecht zijn.
   Mark 5:8-9 geeft aan hoe talrijk ze zijn, en Matteüs 10:1 laat zien dat ze onrein zijn. In Matteüs 12:21-30 staat dat ze onder het bevel van de satan staan, En Mattheüs 8:29 laat zien dat ze mensen kunnen bezetten.
    
   In de demonen wereld is een verdeling van de macht die veel weg heeft van een militair gestructureerde commando keten, met rang en orde. Sommige demonen dragen de titel van prins, dit is altijd de demon die verantwoordelijk is voor een vorstendom.
   Een vorstendom bestaat uit een terein of een gebied, een plek of een groep die in grootte variëren, van zo groot als een natie tot zo klein als een persoon.
   Wanneer satan een prins een taak opdraagt, dan wordt die prins de bevoegdheid gegeven, Om op te treden in naam van de satan. En mag hij gebruik maken van alle middelen die nodig zijn en tot zijn beschikking staan om deze taak te volbrengen.
   Toen we aan de rondleiding door de tweede hemel begonnen, lieten de engelen me de verschillende soorten demonen zien die er zijn. Elke demon is aan mij geopenbaard in een vorm die aangaf wat zijn vakgebied is., En ik ontdekte al snel dat er in de gehele demonen wereld niet zo iets bestaat als een meer voudige talenten demoon.
   Ze hebben slechts een gebied van deskundigheid en die doen ze erg goed.
    
    
  Hoofdstuk 8: Demonen!
   Terwijl ieder type demon mij werd aangewezen, ontdekte ik al snel dat er zich een sociale orde, of rang onder hun bestaat..
   De demonen uit de hoogste rang openbaarden zich in vormen die leken op mensen. Toen we de rangen lager naar beneden volgden zag ik demonen in vormen of figuren die eruit zagen als half dierlijk en half menselijk. Ik zag demonen in een vorm die lijkt op de dieren die wij kennen in deze tegenwoordige wereld, En ik zag demonen in vormen en figuren, die zo walgelijk morbide waren, Waar Je je gewoon geen voorstelling van kunt maken.
   Aan de top van de Order waren de strijdende demonen dit waren de elite troepen van de satan, Ze bewogen zich voort over de gehele Tweede Hemel, en reizen altijd in groepen, nooit alleen.
   Overal waar ze naar toe gingen, daar gingen de andere demonen voor ze uit de weg.
    
   Deze strijdende demonen werden aan mij geopenbaard in menselijke vorm. Ze leken op mensen alleen het verschil is dat ze reuzen zijn. Ze lijken ongeveer 2.5 meters lang, waren robuust en fraai gebouwd, Zo’n beetje als reusachtige atleten.
    
   Alle strijdende demonen waren brons kleurig. Het waren gigantische bronzen soldaten. Alle andere demonen leken aan hun onderdanig te zijn.
    
   De tweede meest machtige type demon werd ook aan mij geopenbaard in menselijke vorm. Deze demonen zien eruit als gewone mensen. Al die demonen die beschikken over dit soort van expertisegebied leken samen te groepen en te behoren op de 2de rangin deze order.
    
   De belangrijkste in deze groep was de demoon van hebzucht en in deze zelfde groep zaten de demonen van haat, lust, strijd, en nog een paar anderen.
    
   De derde meest machtige type en groep van demonen werd-en aan mij geopenbaard in gemengde soorten en vormen.
   Sommigen hadden een menselijke vorm, terwijl anderen half-mens en half dierlijke vormen hadden. Anderen leken op dieren in hun vormen.
   Deze demonen bezaten vaardigheden in de Zwarte Kunst gebieden, zoals hekserij en aanverwante gebieden.
   Ook onder deze groep waren demonen van angst en demonen van zelfvernietiging evenals die demonen die expert zijn in het nabootsen van overleden menselijke geesten. [waarzeggende geesten] en zij manifesteren zich aan de fysieke wereld als spoken.
    
   Toen we naar de vierde groep of order gingen werden alle demonen van deze rang aan mij geopenbaard in niet mense-lijke vormen. Sommigen hadden vormen zoals de ons bekende dieren, terwijl andere onbekende vormen hadden.
   In deze groep waren de demonen van moord, wreedheid, sadisme, en anderen met betrekking tot bloedlust.
    
   Toen we nog verder naar beneden de rang bekeken aan het einde van de commando structuur, werden alle demonen in die groep geopenbaard in vreselijke en ziekelijke vormen.
   Sommigen waren zo weerzinwekkend dat hun uiterlijk misselijkheid produceerde. Ze zijn zo veracht door hun eigen groepsleden dat ze altijd ergens op de achtergrond op de loer schijnen te liggen terwijl ze in de tweede hemel zijn, en zelfs terwijl ze in deze fysieke wereld zijn..
   Ze hebben geen contact met andere demonen alleen als dat nodig is om een opdracht uit tevoeren.
    
   Er was nog een groep demonen die ik in staat was te zien, maar ik kan me voor het grootste deel niets meer herinneren van hun vaardigheden. Het werd met opzet van me wegge-nomen, want het was me niet toegestaan veel over hun te weten te komen of in mijn geheugen te bewaren over hen.
    
   Ik zou niet eens weten waar ze te rangschikken en hun vorm was niet aan mij geopenbaard. Ik ben er niet zeker van hun volledige gebied van expertise, ik ben me echter vaag bewust van hun krachtige greep op het vlees.
   Het lijkt erop dat deze mysterieuze groep demonen anders werken dan alle andere demonen en ze worden slechts in bijzondere gevallen en bijzondere omstandigheden ingezet. die ik niet goed begrijp.
    
   Zoals ik al zei, ik werd niet toegestaan ​​om veel te behouden in mijn geheugen over deze specifieke groep demonen.
   Ik was alleen toegestaan dat gedeelte te behouden waar van ik nu verslag uit breng en dat verslag is op zich zelf erg vaag.
   Ik ben me er ook van bewust dat deze bijzondere demonen moeilijker te hanteren zijn dan een van de rest. Het lijkt erop dat hun grote kracht ligt in hun vermogen om anoniem te blijven in hun werk, in de mens.
   Onder deze groep is degene die in staat is zich te manifest-eren als een vorm van epilepsie in de mens.
    
  word voortgezet
    

  Reacties

  V.d.V op 04-05-2012 22:46
   Demonen zijn echte, individuele geestelijke wezens.
   En zij zijn degenen die al het kwaad manipuleren in de wereld van vandaag. Dit werd me getoond in de straten van een stad
   Terwijl ik in de geest een wereld reis aan het maken was.
   Ik keek met afschuw toe hoe demonen hun taak volbrachten door mensen corrupt te maken. Hoewel mensen geestelijke wezens zijn, worden we beperkt door onze fysieke lichamen.
   De grote geestelijke strijd die woedt vandaag de dag. is de strijd tussen de geest van de mens en de geestelijke krachten van het kwaad onder leiding van satan. Die strijden voor controle en manipulatie over onze vleselijke fysieke lichamen. Onze geesten vechten in geloof en door onze soevereine wil. Terwijl de duivel en zijn gevallen engelen vechten door middel van bedrog, list, valkuilen en verleiding.
   
   Vergis u niet over deze oorlog en de hierbij betrokken wapens, want de Schrift is hier duidelijk over. Ik persoonlijk zag deze demonen strijden om de controle krijgen over het menselijk lichaam.
   Het lijkt er misschien op voor u, dat de mensheid in grote mate wordt over weldigd door deze geesten, omdat deze geesten in staat zijn om alles te zien wat we denken, zeggen, doen en horen. Terwijl wij totaal niet in staat zijn hun activiteiten waar te nemen.
   
   Het is heel erg moeilijk om een ​​vijand te bestrijden die je niet kunt zien, horen of voelen. Maar zolang je de Heer blijft vertrouwen heb je niets te vrezen.
   
   Soms kan zelfs de sterkste christen twijfelen aan hun bestaan ​​en hun activiteiten, waardoor het voor de demonen gemakkelijker maken. Maar de mens is echter niet weerloos achter gebleven. De mens is gemaakt naar het beeld van GOD 
   En de mens heeft net als GOD een soevereine wil, en geen geest kan hier iets tegen uitrichten zonder toestemming van de persoon zelf. Hierdoor hebben de demonen grote vaardigheden ontwikkeld in misleiding. Het basisprincipe van hun activiteiten is, om iets slechts er zo mooi en begeerlijk en en onschuldig mogelijk te laten uitzien. Zodat de persoon die wordt verleid zijn voorzichtigheid zal laten afzwakken en alles zal accepteren, wat het ook is dat wordt gebruikt om zonde te veroorzaken.
   Zodra iemand is gevallen voor de verleiding, wordt het gemakkelijker voor de misleiding om voorgoed aanwezig te blijven.
   In het geval van bezetting, wordt het gemakkelijker voor de demoon om die persoon onder zijn controle te houden.
   Een andere grote bescherming die de mens heeft, is de beschermengel. De beschermengel is niet toegewezen aan de gehele mensheid, maar alleen aan degenen die gered zijn en die aan God toebehoren!
   Denk eraan, dat net als bij de demonen, de beschermengel ook niet tegen de wil van een mens mag ingaan. Daardoor is de meeste van zijn activiteit voorbehouden aan beschermen van die persoon buiten zijn soevereine wil.
   Het grootste wapen van de mens is echter het Woord van God! In zijn beschrijving van de wapens die we hebben voor onze geestelijke oorlogvoering, dringt Paulus er op aan, dat het woord van GOD, Efeziërs 6:11-18 het enige offensieve wapen is dat de mensheid heeft.
   Hoewel we sterk in aantal worden overtroffen door deze wezens, duizenden op een persoon, Is de mens toch voldoende voorbereid voor de strijd. Door middel van een soevereine wil, beschermengelen en het Woord van God.  
  De mens heeft een superieure verdediging en is veel sterker in de strijd om zijn ziel dan de demonen zijn.
   Daarom zeg ik tegen iedereen, als je serieus bent met je inzet om in deze oorlog te vechten en te overwinnen, VREES NIET!!! Uw commander-in-chief, Uw leraar, genezer en behouder De Heilige Geest, zal je nooit verlaten, NOCH in de steek laten!!!

   

  Hoofdstuk 9: De weg naar huis.
   Toen de engelen besloten dat ik genoeg had gezien van het werk van de demone in deze fysieke wereld, werd ik terug gebracht naar de tweede hemel, alleen door het passeren van de dimensionale scheidingsmuur. Eenmaal terug in de tweede hemel, nam mijn geleider me mee in de richting van de Derde Hemel en was eindelijk blij. dit was immers waar ik de hele tijd al naar toe wou gaan. Zelfs in dit stadium, was voor mij mijn eigen fysieke leven nog steeds mijn eerste zorg.
   Plotseling kwamen we bij een prachtige plek.
   Ik weet dat ik al heb vermeld hoe verschrikkelijk de tweede hemel was, dus je kunt je voorstellen hoe verrassend het was om zo iets moois daar te vinden.
   God liet niet toe dat ik de herinnering aan waarom deze plek zo mooi was zou behouden. Maar Ik weet nog wel dat het de mooiste plek was die ik ooit heb gezien. Deze plek leek op een tunnel, een rijbaan, een vallei of een soort van snelweg. Het had een zeer helder licht van zichzelf en werd volledig omgeven door een onzichtbaar schild.
   Ik wist dat die onzichbare schild de bescherming van de Heilige Geest was.
   In deze tunnel, of langs die weg, of vallei, of wat het dan ook was, leken menselijke wezens te wandelen. Ik vroeg mijn begeleider wie dat waren. En hij vertelde me, Zij zijn heiligen die naar huis gaan. Dit waren de geesten van de christenen die waren gestorven op aarde en ze gingen naar huis. Elk van deze heiligen werd vergezeld door ten minste een bescherm-engel, en sommigen hadden zelfs een hele reeks van engelen bij zich.
   Ik vroeg me af waarom sommige heiligen werden vergezeld door slechts een engel, terwijl anderen er zoveel hadden.
   Ik stond te kijken terwijl de heiligen door deze weg liepen die alle heiligen moeten nemen om naar huis te gaan. Hier was het, de doorgang van de Aarde naar de derde hemel. Ik zag dat alleen de erkende geesten in die tunnel mochten komen.
   Geen enkele demoon word dat toegestaan.
   Toen mijn escort klaar was me alles uit te leggen over de reis naar huis van de heiligen begon ik de tunnel in te gaan. Maar de engel hield me tegen en vertelde me dat wij langs de buitenkant van de tunnel moesten reizen en niet aan de binnenkant.
   Ik reisde dan ook parallel aan, maar buiten de tunnel om waar de heiligen waren. Terwijl we op reisden gingen langs de tunnel, bewogen we niet snelheid van het denken, In plaats daarvan reisden we alsof we op een wolk dreven. Met andere woorden, er was geen wolk maar de wijze van reizen voelde alsof ik zweefde op een wolk. Ik kon de hele tijd de heiligen zien voort bewegen in de tunnel. Ze waren in de vorm en de gedaanten van mensen, maar toch kon ik geen melding maken van ras, leeftijd of geslacht. Ze waren allemaal het zelfde aangekleed met kleding die ​​uit twee delen scheen te bestaan. Er was een blouse of overhemd en een pantalon. De kleur van de kleding had een pastel kleur, baby blauw met een van de kledingstuk stukken een tint lichter dan de andere. Het blauw was zo licht dat het bijna wit leek.
   Ik realiseerde me dat deze heiligen die ik bekeek nog niet hun verheerlijkt lichaam hadden ontvangen, want dat moet wachten tot de eerste opstanding.
   In eerste instantie was ik teleurgesteld omdat ik niet werd toegestaan ​​om mee te reizen in de tunnel met de heiligen, maar de teleurstelling werd verlicht toen me werd verteld dat wij naar dezelfde plaats toe gingen waar zij naartoe gingen. Ik wist immers dat als mijn fysieke leven zou worden verlengd, ik eerst zou moeten verschijnen voor God. Zelfs nu was mijn fysieke leven nog steeds het belangrijkse ding voor mij.
    
  Terwijl we zo verder reisden, zag ik overal om me heen dat de demonen begonnen achter te blijven. De poorten kwamen in zicht, en zoveel dichter we bij die poorten kwamen, hoe verder de demonen achter bleven. Toen we aankwamen voor de poorten waren er geen demonen meer te zien. Alhoewel de Poorten van de Derde Hemel naar buiten uitkwamen in de tweede hemel, kon er geen demoon in buurt komen.
   In plaats van me toe te staan naar binnen te gaan, stationeerde de engel me voor de poorten, een beetje afzijdig naar een kant. Hij instrueerde mij om daar te blijven en toe te kijken als de heiligen toegestaan werden de hemel binnen te gaan.  
   
  Terwijl de heiligen de hemel binnen gingen, zag ik iets vreemds. Zij mochten slechts een voor een naar binnen gaan.  
  Er mochten geen 2 tegelijk de poorten binnen gaan.
   Ik verwonderde mij hier over, maar het werd nooit aan mij uitgelegd waarom. Ik heb hier vaak een studie over gedaan sinds ik terug ben, en nu denk ik dat ik weet waarom.
   Ik geloof dat dit een eerbetoon of een groet is aan het individu. die persoon maakte de keuze met zijn eigen soevereine wil. Vergeet niet, Dat speciaal aan mij werd uitgelegt, dat wij zijn gemaakt naar het beeld van GOD, en daardoor hebben we net als GOD een soevereine wil gekregen waardoor we het recht hebben om onze eigen bestemming te kiezen.
   
   Terwijl de heiligen werden toegelaten, begon ik me af te vragen, waarom mij niet werd toegestaan te doen waar ik voor gekomen was. Ik was zo ongeduldig om mijn verzoek aan God voor te leggen, dat ik het hele punt miste van wat ik nu allemaal zag. Dit punt is zo belangrijk dat de Heilige Geest het me zelf vertelde.
   Ik keek naar de vijftig heiligen die de hemel binnengingen, maar het punt dat ik miste was het tijdspan dat hierbij betrokken was! Het werd me uitgelegd, dat op hetzelfde moment dat die vijftig heiligen overleden op Aarde, er ook nog 1.950 andere mensen overleden. of tewel, slechts 50 uit de 2000 kwamen in de hemel terecht. Die andere 1950 waren er niet meer. Waar waren ze? Dat waren er slechts 2 ½ procent die naar de hemel gingen!
   Zevenennegentig komma vijf procent heeft het niet gehaald! Is dat representatief voor de gehele wereld van vandaag? Als dat zo is, dan is 97 ½ procent van de wereldbevolking vandaag de dag nog niet gereed om God te ontmoeten.
   Het trieste hiervan mijn vriend is, dat dit precies de vertegen-woordiging is van deze Laodicea Kerk eeuw waarin wij vandaag de dag leven. We zijn nu in de tijd dat de grote meerderheid van de kerkgangers slechts belijders zijn met hun mond en geen belijders met het hart!
   In het begin heb ik gezegd dat ik niet zou proberen om iedereen te overtuigen van alles wat ik gezegd heb. Ik zou u echter het bewijs willen aanbieden in de gelijkenis van de zaaier verteld door Jezus, in het dertiende hoofdstuk van het boek van Matteüs.
   Als je dit hoofdstuk aandachtig door leest, zult u merken dat drie op de vier mensen die de Evangelie verkondiging hebben gehoord, het heeft afgewezen! Dat is vijfenzeventig procent! Maakt niet uit hoe je er naar kijkt. Ik heb het over drie op de vier mensen die de moeite genomen hebben om het evangelie aan te horen, wees het af!
   Het trieste deel hiervan is de overweldigende meerderheid van de mensen die het evangelie heeft afgewezen, niet weten dat ze het hebben afgewezen! Zij hebben een leugen gekocht van de satan en zijn bedrogen. Ze zijn er toe verleid iets te geloven wat niet de waarheid is! en ze zijn er ingeluist door de satan om het evangelie te verwerpen!
   Plaats deze vijfenzeventig procent die het evangelie heeft afgewezen bij die genen in de wereld die niet voor de schijn hebben gedaan alsof ze het evangelie geloofden, Dan krijg je die overweldigende zevenennegentig en een half procent van de wereld bevolking van vandaag!
   
   Als ik dit feit in overweging neem, dan begrijp ik nu eindelijk de afkeer van de HEER voor het Laodicea kerk type. Ik heb nu ook duidelijk inzicht in de verzen van de Bijbel in Matteüs 7:22-23, dat beschrijft hoe veel mensen er ​​voor de troon van GOD zullen staan die zeggen. Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd?
   En in Uw Naam duivelen uitgeworpen? ?
   En in uw naam vele krachten gedaan ?
   Alleen maar om de Heer tot hen te horen zeggen, Ik heb u nooit gekend! gaat weg van Mij! gij werkers der wetteloosheid!
    
  Hoofdstuk 10: Het ruwe ontwaken!
   Mijn begeleider vertelde me aan een kant te gaan staan van de poorten en mijn zaak te bepleiten.
   Hij verzekerde mij dat God mijn pleidooi zou aanhoren en op mijn verzoek zou antwoorden. Terwijl ik daar stond voor de poorten, straalde er een gevoel van vreugde, geluk en tevredenheid uit de hemel.
   Ik voelde de warmte die het produceerde, en terwijl ik daar stond om mijn zaak te bepleiten, voelde ik de ontzagwekkende kracht van God.
   Geen wezen zou voor HEM kunnen verschijnen, zelfs niet door en hek afgescheiden zoals ik was, zonder deze ontzagwekken-de kracht en koninklijke macht te voelen.
   In eerste instantie kreeg ik een gevoel van angst, een soort van schuldgevoel dat altijd wordt geproduceerd in mij als ik geloof dat ik me aan anderen heb opgedrongen.
   In mijn gedachten kon ik een drukke GOD visualiseren die zich ergerde aan mij, omdat ik HEM afhield van ZIJN bezigheid om belangrijke zaken te regelen.
   Toen, net zo plotseling als dit gevoel was op gekomen, verdween het weer. En ik vond toen kracht of vrijmoedigheid in mijn overtuiging dat ik mijn God trouw gediend had voor vele jaren. Ik was ervan overtuigd dat aan dit verzoek van mij in een handomdraai voldaan zou worden!
   Vrijmoedig kwam ik voor de troon en begon met GOD er aan te herinneren, wat een geweldig leven van liefde, aanbidding en opoffering ik had geleefd voor Hem. Ik vertelde hem van alle werken die ik voor HEM had gedaan, en herinnerde HEM er aan dat ik nu in de problemen zat en alleen HIJ me kon helpen, door mij een verlenging van mijn fysieke leven toe te staan. God was absoluut stil terwijl ik sprak. Maar toen ik mijn verzoek voltooid had, hoorde ik de echte hoorbare stem van God! Toen HIJ mij antwoorde.
   De stem die ik hoorde was niet zoals de zoete stem die satan had gebruikt om mij te verleiden eerder in de vallei.
   Als je het geluid van alle stormen, vulkanen, tornado's en orkanen bij elkaar zou horen, dan zou dat geluid op geen enkele wijze na kunnen bootsen wat ik nu hoorde!
   Het geluid van Zijn stem was op geen enkele wijze als de zoete stem waar ik het eerder over had. Het geluid van Zijn stem kwam op mij neer van over de poorten, nog voor de woorden me sloegen. De toon van Zijn toorn smeet me op mijn aangezicht! Terwijl God me vertelde wat voor soort leven ik in werkelijkheid geleefd had!
   Hij vertelde mij wat hij werkelijk van mij dacht en over andere mensen die leefden zoals ik.
   Hij wees mij erop dat mijn geloof DOOD! was, dat mijn werken NIET ACCEPTABEL waren, en dat ik TEVERGEEFS! gewerkt had!
   Hij vertelde me dat het een gruwelijk van mij was om zo'n leven te leiden en het dan een leven van aanbidding te durven noemen!.
   Bovendien! zei HIJ, diegenen die dat doen lopen het risico Zijn eeuwig durende toorn te leren kennen..
   Terwij God mij onder handen nam, toonde HIJ mij Zijn toorn over mijn gedrag.
   Let op! dit was niet zijn eeuwige toorn.
   Hij zei wel dat er sommige zijn die Zijn eeuwige toorn zullen ervaren.
   Ik kon niet geloven, dat HIJ op zo’n manier tegen mij sprak!
   Ik had HEM vele jaren gediend! Ik dacht dat ik een leven leide wat Hem aangenaam was!! Terwijl hij al mijn fouten aan het opsommen was, was ik er van overtuigd dat hij mij verwarde met iemand anders. Ik had geen kracht meer over om me zelfs maar te bewegen, laat staan ​​te protesteren. En ik was innerlijk in paniek!
   HET IS NIET MOGELIJK DAT HIJ HET OVER MIJ HEEFT!
   Al die jaren dacht ik, dat ik al die werken voor God deed!
   En nu verteld Hij me dat alles wat ik had gedaan, dat had ik voor mezelf gedaan! Zelfs terwijl ik gepredikt en getuigde over de reddende genade van Jezus Christus, deed ik dat alleen voor mezelf. zodat mijn geweten zou worden gesust.
   In feite waren mijn eerste liefde en eerste werken alleen maar voor mezelf.
   
   Nadat eerst aan mijn behoeften en wensen waren voldaan of tevreden waren gesteld, ging ik om mijn geweten te sussen aan het werk voor de Heer. Dit zette mijn prioriteiten in de verkeerde volgorde en deze waren absoluut onaanvaardbaar! Eigenlijk was ik mijn eigen valse God geworden!.
   
   Hij maakt het duidelijk in Zijn onderwijs, dat Hij een jaloerse God is en dat HIJ geen andere goden voor Hem zal dulden, of dezen nu van vlees, steen, bloed, of wat dan ook zullen zijn. Hij zal geen andere goden voor Hem dulden!.
   
   God vertelde me dat HIJ dit soort van aanbidding niet accepteerde in de tijd van de Farizeeën, en hij was zeker niet van plan om het nu te accepteren in dit Laodicea Kerkse Tijdperk. Hij maakte mij dit zo duidelijk, als woorden en daden dat maar kunnen maken.
   
  word voortgzet
   
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl