W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Shabbat Shalom
  aan al mijn vrienden en bezoekers...
  En Yeshua sloeg de ogen opwaarts en zeide: Vader, Ik dank U, dat Gij Mij verhoord hebt. Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort, maar ter wille van de schare, die rondom Mij staat, heb Ik gesproken, opdat zij geloven, dat Gij Mij gezonden hebt. En na dit gezegd te hebben, riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten! De gestorvene kwam naar buiten, de voeten en de handen gebonden met grafdoeken, en er was een zweetdoek om zijn gelaat gebonden. Yeshua zeide tot hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.
  {Yochanan 11:41-44}
   
  Geloofd zij Adonai Eloheinu, de Elohim van Israel,en ABBA van onze Adon Yeshua haMashiach, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Yeshua haMashiach uit de doden, En geloofd zij Zijn heerlijke naam voor eeuwig, en Zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde.
  Genade en vrede zij u vermenigvuldigd!
  Amen, ja, amen.
   

  Florent

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl