W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  (1/8) Messiah in Isaiah 53 (with English subtitles) part 1
  (1/8) Messiah in Isaiah 53 
  (with English subtitles) part 1

  Deel 1. De masjieach in Isj-aja 53 (Jesaja 53)

  http://www.youtube.com/watch?v=4CLxpYhKIGA&feature=plcp

  Sjaloom Jonatan, Sjaloom Stevan.

  En sjaloom aan onze kijkers,sjaloom is een van de meest bekende en populairste woorden die hier in Israel rond gestrooid worden in Israel.

  Een andere zin is iets wat de Rambam gezegd heeft,
   (de Rambam is een oude kabalistische rabbi die een gedeelte van de kabalistische talmoed geschreven heeft. )
   Hij zei, Ik geloof met een compleet geloof in de komst van de Masjieach en ook al zal het nog lang duren, des ondanks wacht ik elke dag op zijn kost.
   
  Ik denk dat er rondom dit gebeuren van de komst van de Masjieach heel erg veel verwaring is ontstaan en een gebrek aan kennis.
   En dit is nu eigenlijk waar we vandaag over willen praten, over de indentiteit van de Masjieach.
   Wie zeggen ze dat hij is, wie is die man? Als ik hier in Israel rond reis, dan zie ik overal borden die het over de Masjieach hebben.
  Ja er zijn bijvoorbeeld borden, van de milobavitch, gele borden en vlagen die de Masjieach proclameren. Ze zeggen bv. Masjieach, en de Masjieach is al hier, en we hebben nu zelfs al een Masjieach in Tel Aviv. Op de weg naar Jeruzalem zie je zowat op elk bord een poster waarop staat, de Masjieach is in Tel aviv. met een foto eronder geplakt.
   Ja het is interesant om te weten wie of die masjieach zijn zal, maar dat is nog niet helemaal duidelijk.
   
  Maar zoals we al zeiden, er zijn op de een of andere manier al een heleboel verschillende soorten van masjieachen opgedoken in het verleden en nu weer, tussen het volk Israel.
   
   Ja zoals ik al zei, willen we vandaag terugkeren naar de bron, om uit te vinden, wat of de bijbel heeft te zeggen over de Masjieach. We gaan dus zoeken in de geschriften, en we gaan ook onderzoeken, wat of de sages te zeggen hadden over de verzen die spreken over de Masjieach.
   We gaan kijken wat of eigenlijk verband houd met de Masjieach, en wat niet.
   Dus laten we beginnen te kijken naar de man waar van ze zeggen dat hij de Masjieach is.
   
  De indentiteit van de Masjieach, volgens de rambam.
   Hoe kunnen we de Masjieach indentificeren?
  Om de waarheid te zeggen, er kan orde geschapen worden in deze chaos, het hoeft niet compleet te zijn en het is eigenlijk vrij simpel.
  Als we terugkeren naar de bijbel en kijken wat of de profeten ons simpel en duidelijk vertellen over de Masjieach.
  Wie is hij en hoe kunnen we hem herkennen, en wat zijn de tekenen.
  Maar zoals we al gezegd hebben, is er een groep in de chabad beweging, die geloven dat milobavitch de masjieach is. Shnirson, Menachem Shnirson is de masjieach. en het intereseert ons om te zien met welke bewijzen ze komen om dit te bevestigen.
   
  Dus wij zijn op verschillende plaatsen gaan zoeken, en wat wij uitvonden, is dat de dingen die zij toe schrijven als zijnde van Shnirson, allemaal gebaseerd zijn op dingen die de Rambam heeft gezegd.
   
  De Rambam heeft een paar beschrijvingen vastge-steld, waaraan de Masjieach moet voldoen. Maar wij hebben ontdekt, dat Shnirson niet aan al deze beschrijvingen voldoet, maar alleen voldoet aan een paar hier van. En daarom willen we hier even in het kort naar gaan kijken om ze te onder zoeken.
   
  Punt 1 is, dat hij moet voortkomen uit het nageslacht van koning Davied.
  Wat dus inhoud, dat Shnirson af zou stammen van koning Davied, maar we weten dat het in deze tegenwoordige tijd niet meer mogelijk is om dat te achterhalen of te bewijzen, omdat alle geboorteuit-treksels uit die tijd vernietigd zijn samen met de 2de tempel.
  Ja dat klopt, in de tempel bevond zich ook een soort van bevolkingsregister, waar alle registraties van huwelijken, geboorten en zelfs de sterfgevallen werden bewaard.
  Als je wilde uit zoeken van welke stam je kwam, dan ging je naar de tempel om dit uit te zoeken, omdat al deze documenten daar waren opgeslagen, en daar om is al die documentatie verbrand, samen met de 2de tempel.
  Dus er is vandaag geen enkele manier meer om dit uit te vinden, hoe graag we dit ook zouden willen, het is onmogelijk. We kunnen gissen en aan nemen, en zeggen, ja maar de grootvader van de grootvader van mijn grootvader heeft dit gezegt, en daarom weet ik dat ik afstam van koning Davied. DIT is onmogelijk, Het bestaat niet, om dit te weten te komen, op geen enkele manier! Er is geen enkel bewijs meer.
   
  Ok. laten we verder gaan, wat hebben we nog meer?uuuuu het 2de ding wat we hebben, of liever gezegd de volgende 3 punten, omdat die alle 3 in verband staan met elkaar,.
  Deze zijn als volgt.
  1 De masjieach zal de torah (joodse wet) bestuderen
  2 De Masjieach zal zich totaal overgeven aan de 10 geboden, net zoals zijn vader Davied
  3 En hij zal heel Israel opdragen om deze te volgen, met andere woorden heel Israel moet zich aan de Joodse wet (tora ) houden.
   
  Dit is nogal interesant in mijn opinie, want dit zijn de dingen die je normaal gesproken toe schrijft aan elk GOD vrezend mens.
  De bijbel verteld ons dat ook de profeten en ook de rechtvaardigen dit deden.
  Daar door word het een beetje moeilijk, om deze dingen toe te schrijven aan 1 persoon, vooral als het over de Masjieach gaat.
  Bijvoorbeel het bestuderen van de tora(wet )want een ieder van ons is opgedragen om de tora(wet ) te bestuderen.
  Er staat in Josjua en psalm 1, dat de rechtvaardige man, elke dag moet nadenken over de wet, dag en nacht. En het is ook iets wat je heel veel mensen over de hele wereld vandaag de dag nog ziet doen, Jij doet dat en ik, en ik weet zeker dat heel veel van onze kijkers dit ook doen. Dit is iets wat voor een ieder van ons heel belangrijk is, en wat een heel belangrijk onderdeel is van ons leven.
   
  En zoals je al zei Jonatan, dit is iets waar een ieder van ons deel aan heeft, het bestuderen van GOD’s woord en dat dan in de praktijk gebruiken, en het ook aan anderen onderwijzen, om zo te leven.
   
  Precies en daarom is het moeilijk om van deze dingen te zeggen, dat die maar aan een persoon toebehoren.
   
  Vooral ook omdat je in onze geschiedenis ook heel veel koningen kan terugvinden, zoals in koningen (sivree mellechiem) en de kronieken( sivree divree jamiem )beschreven staat.
  Dat deze koningen deze geboden na leefden, en er staat zelfs geschreven, dat zij op de weg liepen van hun voorvader Koning Davied. Maar ondanks dat, waren geen van hun de Masjieach.
  Precies dat klopt !
  Kom laten we het laatste punt eens gaan bekijken,
   
  Het 5de punt zegt, HIJ zal GOD’s oorlogen voeren.
  Ook hier is het taalgebruik voor mij niet erg duidelijk, wat denk jij hier over?
   
  Ik denk dat hij probeert te zeggen, dat er in de tijd van de Rambam een politieke leider of staatshoofd fysiek zal opstaan, en dat die dan fysiek het Joodse volk zal bevrijden van hun vijanden.
   
  Vandaag de dag is dit een beetje veranderd, in de chabad beweging, en de manier waarop zij dit nu zien, want zij vergelijken de oorlogen GOD’s met de grote daden die Shnirson heeft gedaan voor het Joodse volk over de gehele wereld.
  Dus het is nu een manier van uitlegging, Zij hebben uitgelegd wat de Rambam bedoelde, op de manier zoals zij dat correct vonden. Maar het is natuurlijk ook duidelijk, dat er in deze wereld heel veel mensen zijn geweesd en nog steeds zijn, die ook grote daden hebben verricht. Ook voor het Joodse volk en ook voor de hele wereld. daarom twijfelen we ook aan de geldigheid van dit punt.
   
  Maar des al niet te min wilden we deze punten naar voren brengen, zodat we ze onder de loep konden nemen. We zien dus, dat er veel misterie is omtrent de Masjieach, maar we willen nu weer terug gaan, naar de geschriften.
   
  De geschriften (bijbel ) geeft ons een absolute indentiteits kaart aangaande de indentiteit van de Masjieach. En het geeft ons hele specifieke uitleg aangaande zijn persoon en de dingen die hij moet vervullen. Stevan mag ik even iets vragen? Is er een plaats in de bijbel die ons een beschrijving geeft van een specifieke fysieke lokatie die ons verteld waar of de Masjieach geboren moet worden? want die afdeling van de chabad die in Shnirson geloven, die zeggen dat het ok is, dat hij in Brooklyn is geboren.
   
  Hebben we iets in de Tanach (bijbel ) die dit benadrukt?
   
  Feitelijk staat er niet alleen in de geschriften waar hij geboren zal worden, maar ook waneer, en ook nog een paar andere dingen. Die heel erg specifiek zijn voor de Masjieach, en die gaan we bespreken in het volgende hoofd stuk.
   
  Zie deel 2
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl