W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Gods liefdesverklaringen...
   
  Gods liefdesverklaringen...  ‘Bergen zullen wijken, heuvels wankelen,
  maar onwrikbaar is mijn liefde voor jou,
  onwankelbaar mijn belofte van vrede en vriendschap.’
  De Heer heeft gesproken, hij die met jou is begaan.
  Jesaja 54:10

  Ik heb van je gehouden
  met een
  eeuwigdurende liefde;
  liefdevol heb Ik je naar Mij toegetrokken.
  Jeremia 31:3

  Telkens wanneer ik je naam noem,
  denk ik met tederheid aan je,
  met diepe ontroering en wil ik je helpen.
  Neem dat van me aan.
  Jeremia 31:20

  Maar Christus is voor ons gestorven,
  toen wij nog een zondig leven leidden.
  Zo laat God ons duidelijk zien
  hoeveel hij
  van ons houdt.
  Romeinen 5:8

  In zijn liefde had hij van tevoren beslist
  dat hij ons door Jezus Christus
  als zijn kinderen zou aannemen.
  Efeziërs 1:5

  U bent door God uitgekozen,
  hem behoort u toe en
  hij heeft u lief.
  Kleed u dus met medeleven, goedheid,
  bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.
  Verdraag elkaar en vergeef elkaar.
  Kolossenzen 3:12

  U bent de geliefde kinderen van God.
  Wees daarom zoals hij.
  Leef in liefde naar het voorbeeld van Christus.
  Efeziërs 5:1-2

  Wij weten, broeders en zusters,
  dat God u in zijn liefde heeft uitgekozen.
  1 Tessalonica 1:4

  Heer, uw liefde wil ik bezingen,
  uw trouw openlijk verkondigen.
  Dit zal ik u toezingen:
  ‘Uw liefde is standvastig,
  uw trouw onwankelbaar als de hemel’.
  Psalm 89:2, 3

  Maar ik zal zingen over uw kracht,
  juichen over uw liefde, mijn God,
  vanaf de vroege morgen.
  Want u bent een burcht voor mij,
  een toevlucht in nood.
  Psalm 59:17

  Met hart en ziel breng ik u dank,
  u, mijn Heer en mijn God;
  altijd zal ik u vereren.
  Want uw liefde voor mij is groot:
  u redde mij uit het duistere dodenrijk.
  Psalm 86:12-13

  Uw liefde is meer waard
  dan het leven,
  daarom wil ik u eren en danken,
  mijn leven lang.
  Naar u strek ik mijn handen uit,
  uw naam zal op mijn lippen zijn.
  Psalm 63:4-5

  Breng hulde aan de Heer, want hij is goed!
  Eeuwig duurt zijn liefde.
  Psalm 32:10

  Wie op hem vertrouwen,
  omringt hij met liefde.
  Psalm 32:10

  Heer, uw liefde reikt tot in de hemel,
  uw trouw tot de wolken.
  Het heil dat u brengt,
  is onmetelijk als de hoogste bergen;
  de uitspraken die u doet,
  zijn onpeilbaar als de diepe oceaan.
  U bevrijdt mens en dier;
  uw liefde, God, is een kostbaar goed,
  onder uw vleugels zijn wij veilig,
  wij, zwakke mensen.
  Psalm 36:6-7

  Steeds als ik dacht te bezwijken,
  hield uw liefde me staande.
  Als ik ten einde raad was,
  beurden uw troostende woorden me op.
  Psalm 94:18, 19

  Al verkeer ik in grote angst,
  al word ik bedreigd,
  u houdt mij in leven.
  U steekt uw hand uit en redt mij.
  U blijft voor mij zorgen,
  uw liefde is eeuwig.
  Psalm 138:7-8

  Ik maak er geen geheim van:
  u bent goed en betrouwbaar,
  liefdevol en trouw, u brengt uitkomst.
  Psalm 40:11

  Gods Lieveling zal men u noemen,
  en Gelukkig Getrouwd uw land.
  Want de Heer heeft u lief,
  uw land zal weer een man hebben.
  Want zoals een jongen een meisje trouwt,
  zo zal God die u heeft opgebouwd,
  trouwen met u.
  Uw God zal blij met u zijn,
  zoals een bruidegom met zijn bruid.
  Jesaja 62:4-5

  Ik heb jullie lief zoals de Vader mij liefheeft.
  Zorg dat jullie in mijn liefde blijven.
  Als jullie je aan mijn geboden houden,
  blijven jullie in mijn liefde.
  Dit is mijn opdracht aan jullie:
  heb elkaar lief.
  Johannes 15:9-10, 17

  Ik wil je maken tot
  mijn bruid,
  ik wil je winnen voor altijd
  met recht en gerechtigheid,
  met liefde en bewogenheid.
  Hosea 2:21

  Want God had de wereld
  zo lief,
  dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft,
  opdat iedereen die in hem gelooft,
  niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
  Johannes 3:16

  Volken, breng hulde aan de Heer!
  Naties, bewijs hem eer!
  Overweldigend is zijn liefde,
  eeuwig duurt zijn trouw.
  Psalm 117
   

   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl