W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Pas op voor valse profeten die arrogant zeggen “Zo spreekt de Heere”
  Pas op voor valse profeten die arrogant zeggen “Zo spreekt de Heere” -
  Zac Poonen
  (Beware of False Prophets Who Arrogantly Say “Thus says the Lord”)
   
  In Jeremia 23:5-6 lezen we over Jeremia die profeteert over de komst van de Heere Jezus Christus die hier ‘de rechtvaardige spruit’ en de ‘HEERE ONZE GERECHTIGHEID’.

  Deze titel refereert aan de Heere als Degene Die ons rechtvaardigt door Zijn rechtvaardigheid aan ons toe te schrijven. Het is een titel van het Nieuwe Verbond – en Jeremia profeteerde nogal wat over het Nieuwe Verbond.

  Dit hoofdstuk is ook een fantastisch hoofdstuk voor alle predikers om te lezen, want er worden ook veel waarschuwingen gegeven voor een ieder om goed in de oren te knopen. Valse profeten worden hier ontmaskerd en afgekeurd. Zij waren valse profeten omdat ze niet de tijd namen om te luisteren naar wat God te zeggen had (Jeremia 23:18). Ze waren te lui om voor God te gaan staan en te wachten op Zijn Woord.

  Er lopen veel valse profeten ronde in het christendom van vandaag de dag, die zoeken naar eer en geld voor henzelf. Ze profeteren valselijk over ingebeelde dromen waarvan ze beweren deze gedroomd te hebben.

  Jeremia waarschuwde de mensen om niet te luisteren naar valse profeten. Zij bedachten hun eigen boodschappen en spraken deze uit over de mensen, zeggende “Zo spreekt de Heere”. Maar de Heere God had niet tegen hen gesproken. Er zijn talloze mensen die zelfs vandaag nog heel onzorg-vuldig die zinsneden gebruiken. Het is heel gevaarlijk om op te staan en te zeggen ,”Zo spreekt de Heere”, als je er niet zeker van bent dat het werkelijk de Heere was die tot je sprak. Mensen die echter helemaal geen vrees voor God hebben, gebruiken die zinsnede vandaag de dag en zeggen wat er maar in hun gedachten komt. Dit is gevaarlijk en duister. Zulke mensen zouden dit hoofdstuk moeten lezen en leren om God te vrezen. God spreekt wel degelijk, maar Hij spreekt gedachten uit door nederige mensen zoals Paulus, die zei “Ik denk dat ik de Geest van God heb” (1 Corinthiërs 7:40) – en niet door mensen die arrogant zeggen, “Zo spreekt de Heere”. Pas op voor zulke valse profeten – want er zijn er duizenden in het christendom van vandaag.

  God zegt dat Zijn Woord als vuur en als een hamer is (Jeremia 23:29). Waarom zijn de woorden van zo vele predikers niet in staat om de harde harten van de mensen open te breken om hen in vuur en vlam te zetten? Dat komt omdat hun woord niet van de Heere God komt.

   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl