W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  uw gebed en uw smeking
  Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, die gij voor mijn aangezicht opgezonden hebt
   
   

  Reacties

  V.d.V op 24-07-2012 10:54
  ik snap dit niet goed, vrouwelijke engelen bestaan gewoon niet, daar engelen geen geslacht hebben, het zijn geestelijke wezens.
  Mar 12,25 Want wanneer zij uit de doden opstaan, dit zijn mensen huwen zij niet, en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemelen
  en deze engelen waarover u spreekt , wel, daar staat NIETS over "2 vrouwelijke engelen" Engeltje Rogaar.
  Maar er staat, "mijn heer" in vers 4. en in vers 9 van datzelfde hoofdstuk staat ook al niets over "2 vrouwelijke engelen" maar 9 ‘Zerubbabel zal deze tempel eigenhandig voltooien, zoals hij hem eigenhandig heeft gegrondvest.’ Dan zullen jullie inzien dat de HEER van de hemelse machten mij naar jullie gezonden heeft.
  Ik groet u
  Florent
   
  P.S. Welke vertaling gebruikt u? een valse hedendaagse? dan geloof ik je, maar in de oudste en de NBG vertaling zie ik NIETS!
   
  V.d.V op 24-07-2012 18:39
  Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, twee vrouwen kwamen naar voren, met de wind in haar vleugels; zij hadden namelijk vleugels als van een ooievaar. En zij droegen de efa weg tussen hemel en aarde.
  beste Engeltje Rogaar daar engelen geen geslacht hebben, en mogelijk allen het haar dragen zoals aardse vrouwen hun haar dragen, tja je moet jezelf maar eens in zijn plaats zetten? Ja het is best mogelijk dat Zacharia hen aanzag 'als vrouwen'.
  Je moet namelijk weten dat Zacharia een aards persoon is en alles moet vragen aan die engel die bij hem staat. en als je de bijbel ter hand neemt, lees je ook de vragen die in verband staat met dit, vooral als je de vragen hoort die men aan Jezus stelde : Mat 22,24 en zij zeiden: Meester, Mozes heeft gezegd, indien iemand sterft zonder kinderen, zal zijn broeder diens vrouw trouwen en voor zijn broeder nakomelingschap verwekken. 25 Nu waren er bij ons zeven broeders. En de eerste huwde en stierf daarop, en daar hij geen nakomelingschap had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broeder. 26 Eveneens de tweede en de derde tot de zevende toe. 27 Het laatst van allen stierf de vrouw. 28 Van wie van de zeven zal zij dan in de opstanding de vrouw zijn? Want allen hebben haar tot vrouw gehad. 29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods. 30 Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel. . Jezus antwoordde en zeide tot hen:
  Doch de engel die wel degelijk kan zien wat er in het hart van Zacharia is, reageert ook niet op zijn wijze van denken. en bevestigt hiermee de woorden die Jezus later uitspreekt. Engelen huwen niet, en worden niet ten huwelijk genomen, dus vrouwelijke engelen bestaan niet, Engelen zijn geslachtloos.
  wat nu die vrouwen betreft, er zijn inderdaad engelen die gemeenschap hebben met aardse mensen, doch deze zonen Gods, Genesis 6,1-4 zagen dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. .... vers 4 spreekt hier over duistere engelen die als reuzen waren in die dagen, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam.
  meer hierover kan je lezen op : http://zijnditeindtijdtekenswen.punt.nl/?gr=781609 Meer bepaald PROJECT L.U.C.I.D maar neem alles maar eens door...
  Shalom
  Florent
  P.S. ik hoop u van dienst te zijn geweest?
  V.d.V op 02-08-2012 20:18
  dank je wel voor je uitlegDirk van Genderen!
  Florent
   
  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl