W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Het leven van Jezus
   
  Het leven van Jezus -
  Zac Poonen
   
  Op de bruiloft in Kana, waar de Heere Jezus bij aanwezig was, raakte de oude wijn op. De oude wijn was gemaakt door menselijke inspanning gedurende vele jaren – maar het voorzag niet in ieders behoefte. Dit is een gelijkenis met het oude leven onder de wet – het oude verbond. De oude wijn raakt op en de Heere moet wachten tot het opraakt, voordat Hij ons nieuwe wijn kan geven. “Want de Heere zegt; Enkel in het wachten op Mij zal je gered worden… maar jij zegt, we zullen onze hulp uit Egypte krijgen (menselijke kracht)! Dus zal je vervolgd worden door je vijanden… En de Heere wacht op jou (tot je aan het einde van je krachten komt), tot je bij Hem komt, zodat Hij je Zijn liefde kan laten zien; Hij zal je overwinnen om je te zegenen. ... Gezegend zijn zij die op Hem wachten voor hulp” (vertaald vanuit Jesaja 30:15-18 Living Bible).

  Als we geprobeerd en geprobeerd en geprobeerd hebben om te leven in overwinning en herhaaldelijk gefaald hebben, dan is dit de les die God ons wil leren: “Je kunt geen overwinning behalen in eigen kracht”. Zolang je nog onder de wet bent, zal je geregeerd worden door de zonde. Het grootste werk dat God in al Zijn kinderen wil doen is het afbreken van de kracht van het ik-gerichte leven. Jezus heeft gewacht totdat de oude wijn opraakte in Kana, voor-dat Hij Zijn wonder deed. Hij wacht nu totdat onze kracht op raakt. Al onze mislukkingen en nederlagen zijn door God bedoeld om ons tot aan het einde te brengen, voordat Hij Zijn kracht perfect in onze zwakheden kan manifesteren (2 Corinthiërs 12:9).

  We kunnen de kracht van het ik-gerichte leven zien op de momenten van verleiding en provocatie, als we reageren met bittere woorden, driftige uitdrukking-en, zelfrechtvaardiging, kritiek en veroordeling van anderen, niet vergevingsgezinde houdingen, een liefde voor het verzamelen van materiele zaken, vechten voor onze rechten en reputatie, het zoeken van wraak, etcetera. Deze en andere, vergelijkbare houdingen laten ons zien hoe groot de kracht is van het ik-gerichte leven dat nog steeds in ons is – de oude wijn is nog steeds niet op; en Jezus wacht aan de zijlijn terwijl Hij niets voor ons doet.

  Is de wijn opgeraakt in ons persoonlijke leven, ons huwelijksleven of ons gemeenteleven? Dan is het tijd geworden dat we het aangezicht van de Heere zoeken om Hem eerlijk onze noden bekend te maken. Hij alleen kan ons nieuwe wijn geven! De nieuwe wijn in Kana was niet gemaakt door menselijke inspan-ning. Het was een bovennatuurlijk werk van God. Dat kan ook zo in ons leven zijn. Hij zal Zijn wetten in onze harten en gedachten schrijven, om ons zo Zijn perfecte wil te willen doen en het ook te doen (Jeremia 31:31-33, Hebreeën 8:10; Filippenzen 2:13). Hij zal onze harten besnijden om Hem lief te hebben en er voor zorgen dat we in zijn geboden wandelen (Deuteronomium 30:6; Ezechiël 36:27). Dit zal net zo zeer Zijn werk zijn als de wijn in Kana, dat Zijn werk was. Dat is de betekenis van genade. We kunnen het leven van de HEERE Jezus niet producer-en – zelfs niet als we een leven lang proberen. Maar we dragen in ons lichaam “het sterven van Jezus”  (het dagelijks opnemen van het kruis, sterven aan ons ego, onze wil, rechten en reputatie), God beloofd om in ons de nieuwe wijn te produceren van het leven van Jezus (2 Corinthiërs 4:10).

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl