W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  eindelijk had ik Hem gevonden.
  een lied wat ik als kind vroeger ook graag hoorde, en wat ik grijs draaide, was http://www.youtube.com/watch?v=82ETSM59Nqg Maar toen ik een seconde later, na mijn zondaarsgebed, hieraan dacht, brak ik en barste ik uit in luid geween.
  Ja, Eindelijk, ja eindelijk had ik Hem gevonden.
  Nee niet ik, maar Hij vond mij. Hij had al al die jaren naar mij geroepen, en het moet pijnlijk zijn geweest voor Hem, dat ik nooit geluisterd had.
  Het kwam mij zelfs voor, dat Hij wel veel meer moet gehuild hebben dan ik, toen ik zo tegen Hem tekeer ben gegaan, en steeds weer zo zwaar zondigde.
  Want daar kan mij niemand meer vanaf brengen, ook al ervaar ik me eens zo slap als een vod. Ik hoor nog steeds Zijn woord die ochtend ...
  Toen kwam Ik voorbij u, en Ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en Ik zeide tot u, in uw bloed: leef; ja, Ik zeide tot u, in uw bloed: leef. 7 Ik deed u opgroeien als het veldgewas, gij groeidet op en werdt groot
  en toen ik op een dag echt bang werd, zei Hij :
   Niemand zal voor u standhouden al de dagen van uw leven; zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn; Ik zal u niet begeven en u niet verlaten.
  En ik heb voor mezelf besloten om mij hier altijd aan vast te houden, wat er ook gebeuren kan, want...
  ...in dit alles zijn wij toch meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.
   
  wat is 't? heb ik gelijk of heb ik gelijk?
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl