W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Het gaat niet om schuld
  "Het gaat niet om schuld…het gaat om geduld."
  Juist, ik herinner me nu een voorval toen we op een dag aan het evangeliseren waren. Ronny een broeder van ons zagen we net uit een loeche bar naar buiten komen, toen een broeder hem aanklampte en hem wantrouwig vroeg.
  "Ronny, waarom ben je daar naar binnengegaan, je weet dat je daar toch zwaar mee gezondigd hebt?"
   
  '…vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes…'
  Efeze 4:1-3
   
  Mooie bijbeltekst nietwaar? En ja, ook zo geestelijk. Maar er is toch iets wat we goed dienen te onder-scheiden.
  Waar ging Jezus naartoe? Juist naar een "feest" van Zacheüs, een man die niet zo een goede naam had. Eentje die er nog vlakvoor zei "...geef ik de armen, en indien ik iemand iets heb afgeperst..." Dus hij wist het wel! Kortom z'n "feestjes waren ook wel in besloten kring"
  En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij naar boven en zeide tot hem: Zacheüs, kom vlug naar beneden, want heden moet Ik in uw huis vertoeven. 6 En hij kwam vlug naar beneden en ontving Hem met blijdschap. 7 En toen zij het zagen, morden zij allen en zeiden: Hij is bij een zondig man binnengegaan om zijn intrek te nemen.
   
  "En waarom ging onze redder Jezus er naarbinnen?" vroeg Ronny aan zijn evangeliserende broeder. Die er niet direkt antwoord op kon geven. Waarop deze zelf zei, "lieve broeder hoe waar is het, en hoe blij ben ik, dat jij zo bezorgt bent over mijn zieleheil, ik dank je, maar Jezus zeide het al :  
  Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn
   
  Neem alstublieft geen aanstoot aan mij, want dan neem je aanstoot aan onze Heer. Want ik doe slechts wat mijn meester mij opgedragen heeft.
  "het verlorene opzoeken."
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl