W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  in de avondkoelte
  "Sta open voor de Liefde die een einde maakt aan elke vorm van eenzaamheid" is een mooie tittel, maar daar gaat hier toch al over.
  je zou beter het bijbelvers kunnen aanhalen, dat God veel liever met de mens wandeld in innig samenzijn.
  Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte,
   
  Goh, wat wandelde Hij graag met de mens! (Zo ook met ons allemaal.)
  En zo wandelde ik gisteren in de avondkoelte langs de beek die bijna naast mijn huis gaat. Heerlijk toch, om zo een tijdje onder de bomen te wandelen of in een bos? Het is iets wat ik graag doe.
  Ik slenterde langs de langzaamaan voortkabbelende beek en keek naar de nog kleine tweetjes, (Eendjes). Tot ik op een bepaald moment een ouder echtpaar zag die ook van elkaars aanwezigheid aan 't genieten waren op een bankje.
  "Nu is het wel te verdragen he?" Zei ik zomaar.
  "Ja nu wel, maar daarstraks zijn we thuis haast gaan lopen, 't was binnen haast 30 graden. Veel te warm, je kan niet zitten, liggen of staan zonder te zweten. En maar drinken he! De kraan is bijna leeg" lacht hij.
  "Wonen jullie hier in de wijk?"
  "Ja ginds in die andere straat, we hebben dezelfde woning als die daar" wees hij aan.
  "Ja ken ik, ik woon in het derde huis. Mag ik naast jullie even plaatsnemen?"
  "Zeker kom maar" en maakten wat meer plaats.
  Ik nam plaats en we geraakten aan de praat, waarop hij mijn naam vroeg, "dat is gemakkelijker hé?"
  "Zeg maar 'Florent'" zei ik.
  "Maar... Neem me niet kwalijk he, maar fluisteren ze hier in de wijk dan geen andere naam over jou?"
  "Dat kan best zijn" lachte ik, wetende wat hij ging zeggen "Maar hoe is die dan?"
  "Zeggen ze hier niet over jou dat je 'Jezus' heet?"
  "Ja klopt wel, maar dat is voor mij teveel eer, ik dank mijn leven aan Hem, Zeer zeker wel. Maar als ze bedoelen dat ze 'Jezus' in me zien, dan ben ik erg blij"
  "Maar dan wil ik je toch wel wat vragen"
  "En ik ook!" zei z'n vrouw "want feitelijk interesseert mij dat fel...
  Ja gelijk heb je" keerde haar man zich naar haar en terug naar mij "Wij hebben al zoveel van u gehoord. En ik moet zeggen, soms ben ik verwonderd geweest door de reactie dat je steeds hebt gegeven jegens die geweldadige gebuur van u, ik had hem al lang ..."
  "O maar, je moet mij niet bewonderen hoor, want dat heb ik niet gedaan, dat is het werk van Jezus, niet van mij, ik heb mijzelf zelfs nog nooit moeten verdedigen, en atijd was het iemand anders die tussen mij en hem kwam, Hij zende altijd iemand."
  "Maar hoe kan dat?" vroeg hij
  "Daar is maar één goed antwoord op"
  "Welk dan?"
  "Ach dat ga je niet geloven!"
  "Vertel het toch maar..."
  "Kijk een woord van God zal nooit ledig naar Hem teruggaan, het zal altijd doen waarvoor Hij het zend. Maar de mens moet ernaar grijpen, het werkt niet als de mens met zijn handen zo in zijn schoot blijft zitten."
  "Hoezo?"
  "Ik bedoel, hij kan beter zijn handen in aanbidding naar Hem opheffen, vanwaar zijn hulp dan zal komen. Kijk als ik nu tegen u zeg, dat je 100 euro krijgt als je naar mij thuis komt, blijf je dan zitten?"
  "Nee, ik kom hoor!" lachte hij (groen)
  "Maar allé gij?? dan moet je je handen toch ook uitstrekken om dit te aanvaarden? Maar Gods woord is vele malen krachtiger. En nu het waarom ik altijd kalm bleef. Ik heb ooit van Hem een woord gekregen... En daar hou ik me aan vast."
  "Welk dan?"
  Ik nam mijn klein zakbijbeltje ter hand en zei, Hier staat het, 
  11 Gij, ellendige, door storm voortgedrevene, onge-trooste, zie, Ik leg uw stenen in blinkend erts, Ik grondvest u op lazuurstenen, 12 Ik maak uw tinnen van robijnen, uw poorten van karbonkelstenen en uw gehele omwalling van edelsteen. 13 Al uw zonen zullen leerlingen des HEREN zijn, en het heil uwer zonen zal groot zijn; 14 door gerechtigheid zult gij bevestigd worden. Weet u verre van onderdrukking, want gij hebt niet te vrezen, en van verschrikking, want zij zal tot u niet naderen. 15 Valt men heftig aan, dan gaat dat van Mij niet uit; wie u aanvalt, zal over u vallen. 16 Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolen-vuur aanblaast en naar zijn kunst het wapen vervaar-digt, maar Ik ben het ook, die de verderver geschapen heb om te vernielen. 17 Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt, zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stel-len. Dit is het deel van de knechten des HEREN en hun recht van Mijnentwege, luidt het woord des HEREN.
  En Gods woord heb ik altijd geloofd, hij leeft nu nog altijd hoor, en Hij is nog nooit veranderd.
  Ik snap je... en wij hebben stof genoeg om over na te denken... maar mogen wij als we nog vragen hebben die aan jou komen stellen?
  Ongelegen komt nooit iemand. En mijn deur staat dag en nacht voor iedereen open, s'nachts zal je dan wel wat langer moeten bellen, maar ik veronderstel dat je liever savonds komt? ik zal blij zijn je vragen vanuit Gods woord te mogen beantwoorden. Want...
  'Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige
  woning…'

  Psalm 68:5

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl