W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  Vasten tijdens Grote Verzoendag
  Betreft: Vasten tijdens Grote Verzoendag
   
  Shalom, …
   We willen u in herinnering brengen dat op woensdagmorgen 26 september 2012 om 11.00 uur een bijzondere dienst wordt gehouden in “De Havenkerk” te Alblasserdam om de meest belang-rijke Shabbat van het jaar te gedenken welke deel uitmaakt van de ‘Feesttijden des HEREN’. (Lev. 23:23)

   

  Onderstaand geven we u een advies betreffende het vasten tijdens Jom Kipur.

   

  Praktische vasten instructies voor de Grote Verzoendag:

  1. Lezen Handelingen 27:1-13

  2. Cafeïne instructies voor koffie, thee, cola en chocola.
  Een viertal dagen tevoren sterk minderen, zodat men de dag voor de Grote Verzoendag vrijwel geen Cafeï
  ne meer inneemt.

  3. De vier dagen voor de GV … minder vet eten … minder zwaar tafelen … minder/geen alcohol

  4. Kinderen.

  Leer kinderen langzaam te beginnen met vasten.
   - Maak er een spelletje van
   - Maak er een uitdaging van
   - Om te beginnen: geen lekkernijen
   - Dan alleen de maaltijden … en tussendoor vasten
   - Dan zo ver mogelijk komen … en vasten alleen onderbreken met water en brood in de keuken …
   - Elk jaar iets verder komen … (eigen PR)

  5. Als je nog moet werken (ziekenzorg? … nog niets geregeld?): … vast tot aan het ontbijt, ontbijt stevig, eet normaal op het werk en vast weer bij thuiskomst met de rest van het gezin … en regel vrij voor volgend jaar (!)

  6. Eerste niveau: geen lekkernijen. Tweede niveau: wel drinken, niet eten. Derde niveau: niet eten en niet drinken. Bij doorbreken vasten: Drink alleen … eet niet; nog niet haalbaar: drink en eet brood met margarine … en vast tussendoor … iedereen kan afzien van lekkers en lekkere dingen … (vasten = afzien)

  7. Vasten is een vorm van aanbidden en smeken, terwijl men afziet van zinnelijk genot. Seksen op de Grote Verzoendag of een James Bond film kijken is dus zéér onlogisch

  8. Men krijgt door een totaal vasten héél véél tijd: Besteed tijd: slapen, bidden, rusten, Bijbel, meditatie

  9. Te bestuderen Bijbelgedeeltes voor de Grote Verzoendag: Leviticus 16 & 23; Numeri 28 & 29; Jesaja 58; Handelingen 27; Openbaring 20 en het boek JONA.

  10. Kleed je WARMER! Extra trui aan! Extra trui mee naar dienst. Zonder energie inname krijg je het allengs steeds kouder.

  11. Ga naar de HEILIGE SAMENKOMST … en blijf voor de rest zo veel mogelijk thuis

  12. Neem een niet al te vette feestelijke maaltijd vóór zonsondergang voor het BEGIN … en sluit de Vasten met een Feestelijk maal … ná zonsondergang … om het EINDE van de Vasten te vieren … velen gaan na de GV uit eten …

  13. De Z-categorie. God wenst ons niet in de problemen te zien: zwakken, zieken, zwangeren en zogenden hoeven niet te vasten … mogen vasten, zoals kleine kinderen, maar hoeven niet. Veiligheid eerst! Vast niet … of hou alleen een drink-vasten … of hou alleen een lekkernij vasten …
  (Suiker patiënten … raadpleeg eventueel uw dokter over hoever u kunt gaan)

  14. Kijk in de gids. Vaak is er een Grote Verzoendag dienst (op België), uitgezonden vanuit de Synagoge te Brussel of te Antwerpen … op de avond tevoren. Om een stukje van de Synagoge dienst mee te maken is TV-kijken dan weer een mooi middel op zo’n vastendag … Indien vastge-legd op video van vorige jaren: bekijk de Grote Verzoendagdienst … men leert dan altijd … al was het alleen maar om te zien hoe Joden hun Vasten vieren! Neem Grote Verzoendag diensten van de Joodse Omroep of VRT op … dan hebt u wat voor komende jaren … Het is goed een lange vastendag en slapen en bijbellezen te doorbrek-en met een stukje video over de Verzoendag.

  15. Kleine kinderen kunnen niet zonder spel. Benadruk rustigere spelletjes. Kleuren. Tekenen, etc. Lees uit de Kinderbijbel het verhaal van JONA voor … de Assyriërs lieten zelfs hun vee vasten … !!!

  16. Onthoud je van je normale email, internet, telefoon, etc. communicatieverkeer … vasten is afzien, en het niet willen strelen van de zinnen … maar vorig jaar heb ik twee uur lang Grote Verzoendag, Yom Kippur, vasten, Azazel, satan bestudeert op de Grote Verzoendag via Internet … dat dus weer wèl … geen beter middel dan over de Verzoendag te leren dan via Internet, Google en Wikipedia … èn de Bijbel …

  17. Werk niet, doe zo weinig mogelijk:

  Jaarlijkse Sabbat -> heilig 

  Wekelijkse Sabbat -> heiliger 

  Grote Verzoendag -> heiligste dag van het jaar 

  door Bert Otten

   

  Met vriendelijke groet en in Jeshua verbonden,
   Wim Verdouw
   Immanuël, Gemeente van het Levende Woord
   Karper 5, 2954 BP Alblasserdam
   Tel 078 6990097, Fax 078 6990098, Mob 0629 065138
   Wees van harte welkom op iedere Sabbatmorgen en ervaar dat de vreugde van de HEER onze kracht is.
   Plaats van samenkomst: “De Havenkerk”, Ieplaan 9, 2951 CB Alblasserdam, om 10.30 uur 

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl