W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  De Davidster
  De Davidster
  Door: Franklin ter Horst
   
  Het verhaal dat de ‘Jodenster’ een occult symbool van de vrijmetselarij zou zijn, is een achterhaald antisemitisch verzinsel. De zogenaamde ‘Jodenster’ heet in het Hebreeuws Magen David oftewel Schild van David. Toen David een symbool zocht om op het wapen van zijn koninkrijk te plaatsen, nam hij twee driehoekige schilden en legde ze over elkaar heen. De twee in elkaar geschoven driehoeken symboliseren de verbondenheid van de zichtbare met de onzichtbare wereld, Gods vereniging met de mensen als ‘Sjechina- God woont onder ons’. Sindsdien is de ster het teken van hoop. Het was een uitdrukking van hoop op de Messiaanse tijd. Al eeuwenlang, vanaf de tijd van David, kijken Joden uit naar de ster van de Messias. Daarom staat de Davidster bekend als ‘Ster van de Messias’. Denkers zagen destijds in de zes kleine driehoeken van de Davidster de zes dagen van de week of de zesduizend jaar dat de wereld zou bestaan tot de Messiaanse tijd. Het middenstuk stond symbool voor de sabbat, de zevende dag, of het zevende millennium, het tijdperk van vrede.
   
  De ster staat verder symbool voor de vervulling van de profetie van Bileam: “Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël”(Num. 24:17). De oudste bekende afbeelding bevindt zich op een Hebreeuwse zegel uit de zevende eeuw v. Chr. in Sidon. Ook zijn Davidsterren te vinden op gebouwen in Bet-El die dateren uit de voorchristelijke tijd. Verder bevindt zich op het plaveisel van de Lithostrotos, het plein waar Pilatus rechtsprak, een grote Davidster, en in de uit de tweede eeuw stammende synagoge van Kapernaum samen met de Ark van het Verbond en de zevenarmige kandelaar (Menora). Hierna kwam het als teken voor in de Byzantijnse tijd en, vreemd genoeg, ook in Arabische geschriften. Er zijn zelfs moskeeën gevonden met de Davidster als ornament.
   
  De schriftgeleerden zagen in de zespuntige ster de zes werkdagen van de week, waarvan het centrum, het zevende stervormige vlak in het midden, de sabbat als goddelijke rustdag vormt. Zo symboliseert de Davidster in werkelijkheid de ‘goddelijke zeven.
   
  Davidster op de synagoge van Kapernaum
   
   Ook bestaat er een Joodse mondelinge overlevering over het ontstaan en de betekenis van Davidster. Het betreft de achtervolging van David door Saul. David had zich meermalen in zijn leven afgevraagd waarom er spinnen bestonden. Wat was toch Gods bedoeling met dit insect? Een tijd later zat Saul hem dicht op de hielen en David verkeerde in groot gevaar. Hij zag zich genoodzaakt een grot in te vluchten, hopende dat Saul en zijn troepen hem niet zouden vinden, zoals in 1 Sam. 24:4. Toen stuurde God een grote spin naar de grot en deze spon een reusachtig web voor de ingang van de grot. Toen Saul bij de ingang van de grot kwam dacht hij bij zichzelf: in deze grot kan niemand zijn, want dat web hangt daar vast al een lange tijd. De legende wil verder dat in het web de vorm zat van een Davidster, die daar als schild fungeerde.
   
  Een ander verhaal is dat de granaatappel model heeft gestaan voor de David ster. Een van de producten die voorkwamen in het Heilige Land en als populair symbool werd gebruikt, was de granaatappel. In de tempel van Salomo bijvoorbeeld, droegen de priesters granaatappelen op de zoom van hun kleed. Eén dergelijke ivoren granaatappel werd jaren geleden ontdekt bij de opgraving vlakbij de oude stad in Jeruzalem. Vanuit deze historische achtergrond, is het interessant om de karakteristieke bloem van een granaatappel te bekijken, die later de ‘kroon’ vormt van de gerijpte vrucht. De meeste van zulke kronen hebben zes ‘punten’ in een symmetrische cirkel, die een perfecte Davidster
   
  De Davidster veranderde pas in een occult teken toen de Byzantijnse christenen in de zesde eeuw voor het eerst de Davidster voor magische doeleinden in amuletten gingen gebruiken. Vanaf dat tijdstip werd de Davidster vervreemd van zijn oorspronkelijke betekenis. In de Middeleeuwen won de Davidster in het christelijke Westen bij alchemisten aan mystieke populariteit. De Rozenkruisers (sinds 1605) misbruikten de ster als occult machtssymbool. Ook de kabbalisten (Joodse mystici) gingen de ster als magisch teken misbruiken en gaven er een mystieke betekenis aan. Daarna volgende de vrijmetselaars (1717) en de illuminatie (1776). De Davidster raakte dus in een veel latere periode van de wereldge-schiedenis vervreemd van de oorspronkelijke betekenis. Maar de Davidster is heel eenvoudig een teken van het volk Israël en zijn grote toekomstige heil: want ‘een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël.’
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl