W.E.N. HART VOL VUUR
World-Evangeisation-Network.
  Recente Tweets
  Laatste reacties
  De Man in de kapel
  De Man in de kapel
   
  Ik was me er indertijd niet van bewust, maar als ik nu terugkijk op mijn jeugd, dan besef ik hoe bevoorrecht ik geweest ben vergeleken bij veel meisjes van mijn generatie.
  Ik mocht niet alleen doorleren, maar mijn vader, die toch een overtuigend moslim is stuurde mij zonder blikken of blozen naar een rooms-katholieke school, dit soort onderwijs stond bekend om de goede discipline en kwaliteit van dit onderwijs.
  Het enige waar ik niet aan mee mocht doen vanwege mijn islamitische afkomst waren de godsdienstlessen, misschien was het wel daarom dat het christelijk geloof mij wel aantrok, want als kind ben je nu eenmaal nieuwsgierig naar alles, en zeker als dingen je nadrukkelijk verboden zijn.
   
  Naast onze school was een kapelletje voor de katholieke leerlingen, oh, wat was ik nieuwsgierig naar alles wat zich daar afspeelde en hoe het er van binnen uitzag.
  Stiekum kijken durfde ik niet, want als mijn vader daar achter zou komen dan was voor mij, zijn dochter de ellende niet te overzien.
  Maar op een dag werd het mij te machtig, ik raapte al mijn moed bijelkaar en vroeg aan een van de zusters of ik bij wijze van een uitzondering heel even een kijkje in de kapel mocht nemen.
  De zuster keek mij heel verbaasd aan en zei tegen mij: "Je weet, Sabiha, dat dit alles tegen de regels is, maar het is goed, je mag heel even een kijkje nemen".
  Even later stond ik met een kloppend hart in de schemerige ruimte van de kapel, door de kleurige schilderingen, van het glas-in-lood boorde zich een zonnestraal, die een mysterieus blauw licht wierp op een gebeeldhouwd kruis dat in de nis van de kapel was aangebracht.
  Er ging een schok van afschuw door me heen: aan dit kruis hing een Man; Zijn handen en voeten waren doorboord met hele lange scherpe spijkers, en zijn hoofd was op zijn borst gezakt, met doornen gekroond, de foltering die hier werd uitgebeeld was zo wreed dat ik over al mijn leden begon te trillen.
  Ik wist dat het kruis het christendom symboliseerde, maar waarom was Hij op zo'n gruwelijke manier uitgebeeld? Waarom moest deze Man zo lijden?
   
  Heel lang nog bleef het beeld van deze gefolteerde Man me bij, ik probeerde te begrijpen waarom de Almachtige zoiets kon toestaan, ik kon de gedachte niet van mij afzetten dat deze Christus een straf onderging die Hij niet verdiend had.
  Iedere keer als ik daar bij mensen naar vroeg kreeg ik steeds hetzelfde te horen: Jij bent islamitisch en dit is alleen voor christenen, omdat christenen geloven dat Jezus voor hun zonden gekruisigd is.
  Zonden, is het kwaad welke mensen bedrijven, en waar kwam dit dan vandaan?...De wereld is er vol van...Als God bestaat en dat geloofde ik als moslim wel, had Hij dan een oplossing voor al deze zonden?
   
  Jaren later kwam ik een vriendin tegen die ik al lange tijd uit het oog verloren was, in mijn herinnering was zij een wat zeurderig persoontje dat op alles en iedereen wat aan te merken had, maar nu straalde zij en verklaarde mij zonder omwegen dat ze zich zo blij voelde.
  Ze had, zo verkondigde ze, voldoening en vreugde gevonden in Jezus Christus., ik wsas totaal verbluft en begon haar allerlei vragen te stellen, zij gaf mij wat lectuur mee.
  Opnieuw probeerde ik met alle macht de gedachte aan God en Jezus Christus van mij af te zetten.
  Maar of ik het wilde of niet, weer kruiste Jezus mijn levenspad, ik was in contact gekomen met een paar leuke kennissen, ook zij hadden zorgen en problemen en toch straalden zij zoveel vreugde, warmte en liefde uit.
  Het bleek dat ook zij in Jezus geloofden, nu kon ik er niet meer omheen nu begreep ik dat Jezus niet zomaar een historisch figuur was, maar Hij helpt mensen werkelijk op de een of andere manier.
  Men raade mij dan ook aan om het Evangelie te lezen om zo Jezus te leren kennen, nou er zat niets anders op, het waren het Nieuw Testament en Psalmen van David.
  Ik las ademloos het ene na het andere hoofdstuk en kon niet genoeg krijgen van de woorden, werken en wonderen van Jezus, zij ontroerden mij diep.
  "Kom tot Mij, allen die moe en belast zijt, en Ik zal u rust geven" (Mattheus 11:28) en "Uw zonden zijn vergeven ter wille van Zijn naam (1 Johannes 2:12).
  Was dit zo? Waren mijn zonden vergeven ter wille van Jezus naam? Ik besefte dat dit bewaarheid zou worden als ik Jezus in mijn hart zou toelaten, in een vurig gebed gaf ik mij aan Jezus over, en het was zo, Hij was het die mij eindelijk rust schonk waarnaar mijn hart zo naar verlangde.
  Jezus, de Man in de kapel, de Man van smarten waarover Jesaja profeteerde, was in mij tot leven gekomen.
  Geprezen zij Zijn wonderbare naam!
   
  Sabiha
  bron : internet

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl